Neidio i'r cynnwys

Cofrestr etholiadol

Nifer y bobl sydd wedi cofrestru ar y gofrestr etholiadol ac sydd felly â’r hawl I bleidleisio mewn ardal benodol.

Diwygiwyd data 2016 a 201y ym mis Ebrill 2019 gan fod y data yn flaenorol wedi dangos etholwyr seneddol. Mae’r data bellach yn dangos etholwyr llywodraeth leol er mwyn bod yn gyson â’r blynyddoedd blaenorol.