Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Rhestr etholwyr: Etholwyr a chyrhaeddwyr, yn ôl etholaethau Senedd Cymru
None
Dyddiad[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]ArdalArdaloedd ac rhanbarthau etholiad Senedd Cymru[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm etholwyrMae etholwyr yn cynnwys cymhwyswyr preswyl (sydd â’r hawl i bleidleisio yn etholiad Senedd Cymru), a chyrhaeddwyr, sydd wedi\'u cofrestru ar y Gofrestr Etholiadol ar y dyddiad a ddangosir.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm cyrhaeddwyrCyrhaeddwyr yw pobl sy\'n troi’n 18 oed (cyn 1 Rhagfyr 2020) neu 16 (ar 1 Rhagfyr 2020) yn ystod cyfnod y gofrestr ar gyfer y dyddiad a ddangosir, ac sydd â’r hawl i bleidleisio yn etholiad Senedd Cymru ar eu pen-blwydd yn ddeunaw neu un ar bymtheg oed neu wedi hynny. Mae\'r niferoedd wedi eu cynnwys yn y cyfrif etholwyr.
[Lleihau]Cymru2,348,576~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru479,984~The data item is not yet available
Gogledd CymruYnys Môn54,031~The data item is not yet available
Arfon41,606~The data item is not yet available
Aberconwy44,456~The data item is not yet available
Gorllewin Clwyd57,562~The data item is not yet available
Dyffryn Clwyd55,906~The data item is not yet available
Delyn55,395~The data item is not yet available
Alun a Glannau Dyfrdwy64,645~The data item is not yet available
Wrecsam52,113~The data item is not yet available
De Clwyd54,270~The data item is not yet available
[Lleihau]Canolbarth a Gorllewin Cymru446,177~The data item is not yet available
Canolbarth a Gorllewin CymruDwyfor Meirionnydd44,583~The data item is not yet available
Sir Drefaldwyn49,122~The data item is not yet available
Ceredigion56,431~The data item is not yet available
Brycheiniog a Sir FaesyfedNid yw’r data ar gyfer yr ardal hon yn ystyried Gorchymyn Etholaethau Seneddol a Rhanbarthau Etholiadol y Cynulliad (Diwygio) (Cymru) 2011, lle gwnaed newidiadau bach iawn i ffin yr etholaeth. Mae\'r newidiadau yn niferoedd yr etholwyr o ganlyniad i\'r newidiadau i\'r ffiniau hyn yn ddigon bach i gael eu trin yn rhai dibwys at ddibenion unrhyw ddadansoddiad.54,543~The data item is not yet available
Preseli Sir Benfro60,320~The data item is not yet available
Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr58,485~The data item is not yet available
Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro60,188~The data item is not yet available
Llanelli62,505~The data item is not yet available
[Lleihau]Gorllewin De Cymru413,467~The data item is not yet available
Gorllewin De CymruGwyr62,400~The data item is not yet available
Gorllewin Abertawe56,902~The data item is not yet available
Dwyrain Abertawe59,794~The data item is not yet available
Castell-nedd57,943~The data item is not yet available
Aberafan52,114~The data item is not yet available
Pen-y-bont ar Ogwr65,539~The data item is not yet available
OgwrNid yw’r data ar gyfer yr ardal hon yn ystyried Gorchymyn Etholaethau Seneddol a Rhanbarthau Etholiadol y Cynulliad (Diwygio) (Cymru) 2011, lle gwnaed newidiadau bach iawn i ffin yr etholaeth. Mae\'r newidiadau yn niferoedd yr etholwyr o ganlyniad i\'r newidiadau i\'r ffiniau hyn yn ddigon bach i gael eu trin yn rhai dibwys at ddibenion unrhyw ddadansoddiad.58,775~The data item is not yet available
[Lleihau]Canol De Cymru521,078~The data item is not yet available
Canol De CymruRhondda50,285~The data item is not yet available
Cwm Cynon51,323~The data item is not yet available
PontypriddNid yw’r data ar gyfer yr ardal hon yn ystyried Gorchymyn Etholaethau Seneddol a Rhanbarthau Etholiadol y Cynulliad (Diwygio) (Cymru) 2011, lle gwnaed newidiadau bach iawn i ffin yr etholaeth. Mae\'r newidiadau yn niferoedd yr etholwyr o ganlyniad i\'r newidiadau i\'r ffiniau hyn yn ddigon bach i gael eu trin yn rhai dibwys at ddibenion unrhyw ddadansoddiad.60,429~The data item is not yet available
Bro MorgannwgNid yw’r data ar gyfer yr ardal hon yn ystyried Gorchymyn Etholaethau Seneddol a Rhanbarthau Etholiadol y Cynulliad (Diwygio) (Cymru) 2011, lle gwnaed newidiadau bach iawn i ffin yr etholaeth. Mae\'r newidiadau yn niferoedd yr etholwyr o ganlyniad i\'r newidiadau i\'r ffiniau hyn yn ddigon bach i gael eu trin yn rhai dibwys at ddibenion unrhyw ddadansoddiad.79,790~The data item is not yet available
Gorllewin Caerdydd69,742~The data item is not yet available
Gogledd CaerdyddNid yw’r data ar gyfer yr ardal hon yn ystyried Gorchymyn Etholaethau Seneddol a Rhanbarthau Etholiadol y Cynulliad (Diwygio) (Cymru) 2011, lle gwnaed newidiadau bach iawn i ffin yr etholaeth. Mae\'r newidiadau yn niferoedd yr etholwyr o ganlyniad i\'r newidiadau i\'r ffiniau hyn yn ddigon bach i gael eu trin yn rhai dibwys at ddibenion unrhyw ddadansoddiad.68,703~The data item is not yet available
Canol Caerdydd60,048~The data item is not yet available
De Caerdydd a PhenarthNid yw’r data ar gyfer yr ardal hon yn ystyried Gorchymyn Etholaethau Seneddol a Rhanbarthau Etholiadol y Cynulliad (Diwygio) (Cymru) 2011, lle gwnaed newidiadau bach iawn i ffin yr etholaeth. Mae\'r newidiadau yn niferoedd yr etholwyr o ganlyniad i\'r newidiadau i\'r ffiniau hyn yn ddigon bach i gael eu trin yn rhai dibwys at ddibenion unrhyw ddadansoddiad.80,758~The data item is not yet available
[Lleihau]Dwyrain De Cymru487,870~The data item is not yet available
Dwyrain De CymruMerthyr Tudful a RhymniNid yw’r data ar gyfer yr ardal hon yn ystyried Gorchymyn Etholaethau Seneddol a Rhanbarthau Etholiadol y Cynulliad (Diwygio) (Cymru) 2011, lle gwnaed newidiadau bach iawn i ffin yr etholaeth. Mae\'r newidiadau yn niferoedd yr etholwyr o ganlyniad i\'r newidiadau i\'r ffiniau hyn yn ddigon bach i gael eu trin yn rhai dibwys at ddibenion unrhyw ddadansoddiad.57,164~The data item is not yet available
Mynwy67,218~The data item is not yet available
Caerffili64,519~The data item is not yet available
Islwyn56,820~The data item is not yet available
Tor-faen64,739~The data item is not yet available
Blaenau Gwent50,821~The data item is not yet available
Gorllewin Casnewydd66,959~The data item is not yet available
Dwyrain Casnewydd59,630~The data item is not yet available

Metadata

Teitl

Cofrestriadau etholwyr yn ôl ardaloedd etholaethol a rhanbarthau etholiadol Senedd Cymru

Diweddariad diwethaf

Ebrill 2022 Ebrill 2022

Diweddariad nesaf

I'w gyhoeddi

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Ystadegau Etholiadol y DU, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Etholaethau Senedd Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r set ddata hon yn dangos nifer y bobl oedd wedi’u cofrestru ar y gofrestr etholwyr ar y dyddiad a ddangosir i bleidleisio mewn etholiad Senedd Cymru, a nifer y cyrhaeddwyr (person sy’n cyrraedd 18 oed (cyn 1 Rhagfyr 2020) neu 16 (o 1 Rhagfyr 2020) yn ystod y cyfnod mae’r gofrestr yn gyfredol, ac sydd â hawl i bleidleisio mewn etholiad Senedd ar neu ar ôl ei ben-blwydd/phen-blwydd yn ddeunaw neu un ar bymtheg).

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) wedi nodi nad ydy’r ystadegau hyn, fodd bynnag, yn adlewyrchu’r newidiadau am bwy sy’n gymwys i bleidleisio mewn etholiadau Senedd Cymru ac etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru ers 2020. O ganlyniad, nid yw cofrestriadau etholwyr llywodraeth leol 16 mlwydd oed a chyrhaeddwyr 15 mlwydd oed yng Nghymru wedi eu cynnwys yn yr ystadegau hyn. Mae hyn yn wir hefyd ar gyfer ystadegau cofrestriadau etholiadol Rhagfyr 2020 a gyhoeddwyd ym mis Mai 2021. Rydym yn gweithio gyda’r ONS i gyhoeddi ystadegau wedi eu cywiro. Gweler gwefan yr ONS am ragor o wybodaeth (Dolenni'r we).

Er mwyn sicrhau bod y gofrestr etholwyr mor gyflawn a chywir ag oedd yn bosibl cyn cyflwyno Cofrestru Etholiadol Unigol yn haf 2014, ym Mhrydain Fawr, yn lle cyhoeddi cofrestri etholwyr blynyddol ar 1 Rhagfyr 2013, fe'u cyhoeddwyd yng ngwanwyn 2014. Cyhoeddwyd y cofrestri etholwyr ar 10 Mawrth 2014 yng Nghymru.

Mae’r data wedi’u seilio ar ffiniau etholaethau'r Senedd a ddaeth i rym yn yr etholiadau ar 3 Mai 2007 gyda newidiadau wedi hynny o ganlyniad i newidiadau i ffiniau llywodraeth leol mewn saith ardal o dan Orchymyn Etholaethau Seneddol a Rhanbarthau Etholiadol y Cynulliad (Cymru) (Diwygio) 2011. Ni wnaeth y Gorchymyn yr un newidiadau i ffiniau etholaethau seneddol San Steffan a daeth i rym ar 14 Rhagfyr 2011 felly o’r adeg hon ymlaen mae rhai gwahaniaethau rhwng etholaethau seneddol San Steffan ac etholaethau Senedd Cymru. Mae hyn hefyd yn golygu, ar gyfer rhai etholaethau, nad yw’r data ar gyfer 2012 ymlaen yn gyson â’r data ar gyfer blynyddoedd blaenorol. Nodir yr ardaloedd hyn yn y data.

Nodwch fod yr hawl i bleidleisio’n wahanol ar gyfer etholiadau'r Senedd ac etholiadau seneddol San Steffan. Mae gan ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd sy’n preswylio yng Nghymru hawl i bleidleisio yn etholiadau'r Senedd (a llywodraeth leol) ond nid yn etholiadau seneddol San Steffan, er enghraifft.

Gwnaeth Deddf y Senedd ac Etholiad (Cymru) 2020 ddarpariaethau i ostwng yr oedran pleidleisio yn Etholiadau’r Senedd i 16, gan olygu roedd pobl ifanc 16 a 17 oed yn gallu pleidleisio am y tro cyntaf yn Etholiadau’r Senedd yn 2021.

Gwnaeth Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 ddarpariaethau i ostwng yr oedran pleidleisio yn etholiadau llywodraeth leol er mwyn caniatáu i bobl ifanc 16 a 17 oed bleidleisio.

Mae Hawlfraint y Goron ar y deunydd hwn a gellir ei ailddefnyddio (ac eithrio logos) yn ddi-dâl mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.


Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff y data eu casglu gan awdurdodau lleol fel rhan o ganfas blynyddol o etholwyr. Wedyn caiff y canlyniadau eu cydgasglu a'u cyhoeddi yn ôl ardal etholaethol gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r data'n cael eu cynhyrchu a'u hadrodd bob blwyddyn ac yn ymwneud â 1 Rhagfyr bob blwyddyn fel arfer.

Yn 2012, cynhaliwyd y canfas blynyddol o etholwyr yn gynnar a chyhoeddwyd y rhestr etholwyr yn gynnar ar 16 Hydref er mwyn caniatáu ar gyfer etholiadau'r Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yng Nghymru a Lloegr a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2012.

Er mwyn sicrhau bod y gofrestr etholwyr mor gyflawn a chywir ag oedd yn bosibl cyn cyflwyno Cofrestru Etholiadol Unigol yn haf 2014, ym Mhrydain Fawr, yn lle cyhoeddi cofrestri etholwyr blynyddol ar 1 Rhagfyr 2013, fe'u cyhoeddwyd yng ngwanwyn 2014. Cyhoeddwyd y cofrestri etholwyr ar 10 Mawrth 2014 yng Nghymru.

Mae cofrestrau etholiadol a gasglwyd ar 2 Mawrth 2020 wedi'u cynhyrchu i gefnogi adolygiad Ffiniau'r Etholaeth Seneddol sydd i ddod i ben ym mis Gorffennaf 2023.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Defnyddir y data i amcangyfrif maint etholiadol pob un o etholaethau'r Senedd ac i gynorthwyo ag unrhyw ymchwil a wneir cyn etholiadau perthnasol.

Prif ddefnyddwyr y data hyn fydd Ymchwil y Senedd (wrth gynorthwyo holl Aelodau'r Senedd neu ASau dros etholaethau a rhanbarthau); ASau unigol a'u hymchwilwyr; Gweinidogion Cymru a staff eu swyddfeydd preifat; y cyfryngau; swyddogion y wasg a pholisi yn Llywodraeth Cymru; myfyrwyr, academyddion a phrifysgolion; a dinasyddion, cwmnïau preifat, ac unigolion eraill sydd â diddordeb.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Nid yw'r data wedi'u talgrynnu.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Diwygiwyd data 2016 a 2017 ym mis Ebrill 2019 gan fod y data yn flaenorol wedi dangos etholwyr seneddol y Deyrnas Unedig. Mae’r data bellach yn dangos etholwyr y Senedd a llywodraeth leol er mwyn bod yn gyson â’r blynyddoedd blaenorol.

Allweddeiriau

Rholiau etholiadol; cofrestr etholiadol cymru; pleidleiswyr; ystadegau cofrestr etholiadol; Etholiadau Senedd Cymru

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we