Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Rhestr etholwyr: Etholwyr a chyrhaeddwyr, yn ôl etholaethau Senedd Cymru
None
Dyddiad[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]ArdalArdaloedd ac rhanbarthau etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cod ardal[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm etholwyrMae etholwyr yn cynnwys cymhwyswyr preswyl (sydd â’r hawl i bleidleisio yn etholiad Senedd Cymru), a chyrhaeddwyr, sydd wedi\'u cofrestru ar y Gofrestr Etholiadol ar y dyddiad a ddangosir.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm cyrhaeddwyrCyrhaeddwyr yw pobl sy\'n troi’n 18 oed (cyn 1 Rhagfyr 2020) neu 16 (ar 1 Rhagfyr 2020) yn ystod cyfnod y gofrestr ar gyfer y dyddiad a ddangosir, ac sydd â’r hawl i bleidleisio yn etholiad Senedd Cymru ar eu pen-blwydd yn ddeunaw neu un ar bymtheg oed neu wedi hynny. Mae\'r niferoedd wedi eu cynnwys yn y cyfrif etholwyr.
[Lleihau]Cymru2,342,47814,640
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru477,2082,916
Gogledd Cymru[Lleihau]Ynys MônW0900000152,356350
[Lleihau]ArfonW0900000241,493281
[Lleihau]AberconwyW0900000344,731231
[Lleihau]Gorllewin ClwydW0900000457,718338
[Lleihau]Dyffryn ClwydW0900000555,206344
[Lleihau]DelynW0900000655,097344
[Lleihau]Alun a Glannau DyfrdwyW0900000764,298372
[Lleihau]WrecsamW0900000852,115326
[Lleihau]De ClwydW0900000954,194330
[Lleihau]Canolbarth a Gorllewin Cymru445,2972,498
Canolbarth a Gorllewin Cymru[Lleihau]Dwyfor MeirionnyddW0900001044,265222
[Lleihau]Sir DrefaldwynW0900001149,481298
[Lleihau]CeredigionW0900001256,634281
[Lleihau]Brycheiniog a Sir FaesyfedNid yw’r data ar gyfer yr ardal hon yn ystyried Gorchymyn Etholaethau Seneddol a Rhanbarthau Etholiadol y Cynulliad (Diwygio) (Cymru) 2011, lle gwnaed newidiadau bach iawn i ffin yr etholaeth. Mae\'r newidiadau yn niferoedd yr etholwyr o ganlyniad i\'r newidiadau i\'r ffiniau hyn yn ddigon bach i gael eu trin yn rhai dibwys at ddibenion unrhyw ddadansoddiad.W0900004154,937278
[Lleihau]Preseli Sir BenfroW0900001459,804334
[Lleihau]Dwyrain Caerfyrddin a DinefwrW0900001557,945342
[Lleihau]Gorllewin Caerfyrddin a De Sir BenfroW0900001660,110342
[Lleihau]LlanelliW0900001762,121401
[Lleihau]Gorllewin De Cymru411,1022,549
Gorllewin De Cymru[Lleihau]GwyrW0900001861,960470
[Lleihau]Gorllewin AbertaweW0900001956,992312
[Lleihau]Dwyrain AbertaweW0900002059,679348
[Lleihau]Castell-neddW0900002157,823349
[Lleihau]AberafanW0900002252,107267
[Lleihau]Pen-y-bont ar OgwrW0900002364,367425
[Lleihau]OgwrNid yw’r data ar gyfer yr ardal hon yn ystyried Gorchymyn Etholaethau Seneddol a Rhanbarthau Etholiadol y Cynulliad (Diwygio) (Cymru) 2011, lle gwnaed newidiadau bach iawn i ffin yr etholaeth. Mae\'r newidiadau yn niferoedd yr etholwyr o ganlyniad i\'r newidiadau i\'r ffiniau hyn yn ddigon bach i gael eu trin yn rhai dibwys at ddibenion unrhyw ddadansoddiad.W0900004558,174378
[Lleihau]Canol De Cymru522,9264,256
Canol De Cymru[Lleihau]RhonddaW0900002550,702262
[Lleihau]Cwm CynonW0900002651,738285
[Lleihau]PontypriddNid yw’r data ar gyfer yr ardal hon yn ystyried Gorchymyn Etholaethau Seneddol a Rhanbarthau Etholiadol y Cynulliad (Diwygio) (Cymru) 2011, lle gwnaed newidiadau bach iawn i ffin yr etholaeth. Mae\'r newidiadau yn niferoedd yr etholwyr o ganlyniad i\'r newidiadau i\'r ffiniau hyn yn ddigon bach i gael eu trin yn rhai dibwys at ddibenion unrhyw ddadansoddiad.W0900004660,727386
[Lleihau]Bro MorgannwgNid yw’r data ar gyfer yr ardal hon yn ystyried Gorchymyn Etholaethau Seneddol a Rhanbarthau Etholiadol y Cynulliad (Diwygio) (Cymru) 2011, lle gwnaed newidiadau bach iawn i ffin yr etholaeth. Mae\'r newidiadau yn niferoedd yr etholwyr o ganlyniad i\'r newidiadau i\'r ffiniau hyn yn ddigon bach i gael eu trin yn rhai dibwys at ddibenion unrhyw ddadansoddiad.W0900004778,4241,201
[Lleihau]Gorllewin CaerdyddW0900002969,168517
[Lleihau]Gogledd CaerdyddNid yw’r data ar gyfer yr ardal hon yn ystyried Gorchymyn Etholaethau Seneddol a Rhanbarthau Etholiadol y Cynulliad (Diwygio) (Cymru) 2011, lle gwnaed newidiadau bach iawn i ffin yr etholaeth. Mae\'r newidiadau yn niferoedd yr etholwyr o ganlyniad i\'r newidiadau i\'r ffiniau hyn yn ddigon bach i gael eu trin yn rhai dibwys at ddibenion unrhyw ddadansoddiad.W0900004268,531553
[Lleihau]Canol CaerdyddW0900003162,874368
[Lleihau]De Caerdydd a PhenarthNid yw’r data ar gyfer yr ardal hon yn ystyried Gorchymyn Etholaethau Seneddol a Rhanbarthau Etholiadol y Cynulliad (Diwygio) (Cymru) 2011, lle gwnaed newidiadau bach iawn i ffin yr etholaeth. Mae\'r newidiadau yn niferoedd yr etholwyr o ganlyniad i\'r newidiadau i\'r ffiniau hyn yn ddigon bach i gael eu trin yn rhai dibwys at ddibenion unrhyw ddadansoddiad.W0900004380,762684
[Lleihau]Dwyrain De Cymru485,9452,421
Dwyrain De Cymru[Lleihau]Merthyr Tudful a RhymniNid yw’r data ar gyfer yr ardal hon yn ystyried Gorchymyn Etholaethau Seneddol a Rhanbarthau Etholiadol y Cynulliad (Diwygio) (Cymru) 2011, lle gwnaed newidiadau bach iawn i ffin yr etholaeth. Mae\'r newidiadau yn niferoedd yr etholwyr o ganlyniad i\'r newidiadau i\'r ffiniau hyn yn ddigon bach i gael eu trin yn rhai dibwys at ddibenion unrhyw ddadansoddiad.W0900004457,557204
[Lleihau]MynwyW0900003466,959337
[Lleihau]CaerffiliW0900003564,535352
[Lleihau]IslwynW0900003656,706312
[Lleihau]Tor-faenW0900003763,020352
[Lleihau]Blaenau GwentW0900003850,574222
[Lleihau]Gorllewin CasnewyddW0900003966,959336
[Lleihau]Dwyrain CasnewyddW0900004059,635306

Metadata

Teitl

Cofrestr etholwyr yn ôl ardaloedd etholaethol a rhanbarthau etholiadol Senedd Cymru

Diweddariad diwethaf

Mai 2021 Mai 2021

Diweddariad nesaf

I'w gyhoeddi

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Ystadegau Etholiadol y DU, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Etholaethau Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r set ddata hon yn dangos nifer y bobl oedd wedi’u cofrestru ar y gofrestr etholwyr ar y dyddiad a ddangosir i bleidleisio mewn etholiad Senedd Cymru, a nifer y cyrhaeddwyr (person sy’n cyrraedd 18 oed (cyn 1 Rhagfyr 2020) neu 16 (o 1 Rhagfyr 2020) yn ystod y cyfnod mae’r gofrestr yn gyfredol, ac sydd â hawl i bleidleisio mewn etholiad Senedd ar neu ar ôl ei ben-blwydd/phen-blwydd yn ddeunaw neu un ar bymtheg).

Er mwyn sicrhau bod y gofrestr etholwyr mor gyflawn a chywir ag oedd yn bosibl cyn cyflwyno Cofrestru Etholiadol Unigol yn haf 2014, ym Mhrydain Fawr, yn lle cyhoeddi cofrestri etholwyr blynyddol ar 1 Rhagfyr 2013, fe'u cyhoeddwyd yng ngwanwyn 2014. Cyhoeddwyd y cofrestri etholwyr ar 10 Mawrth 2014 yng Nghymru.

Mae’r data wedi’u seilio ar ffiniau etholaethau'r Senedd a ddaeth i rym yn yr etholiadau ar 3 Mai 2007 gyda newidiadau wedi hynny o ganlyniad i newidiadau i ffiniau llywodraeth leol mewn saith ardal o dan Orchymyn Etholaethau Seneddol a Rhanbarthau Etholiadol y Cynulliad (Cymru) (Diwygio) 2011. Ni wnaeth y Gorchymyn yr un newidiadau i ffiniau etholaethau seneddol San Steffan a daeth i rym ar 14 Rhagfyr 2011 felly o’r adeg hon ymlaen mae rhai gwahaniaethau rhwng etholaethau seneddol San Steffan ac etholaethau Senedd Cymru. Mae hyn hefyd yn golygu, ar gyfer rhai etholaethau, nad yw’r data ar gyfer 2012 ymlaen yn gyson â’r data ar gyfer blynyddoedd blaenorol. Nodir yr ardaloedd hyn yn y data.

Nodwch fod yr hawl i bleidleisio’n wahanol ar gyfer etholiadau'r Senedd ac etholiadau seneddol San Steffan. Mae gan ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd sy’n preswylio yng Nghymru hawl i bleidleisio yn etholiadau'r Senedd (a llywodraeth leol) ond nid yn etholiadau seneddol San Steffan, er enghraifft.

Gwnaeth Deddf y Senedd ac Etholiad (Cymru) 2020 ddarpariaethau i ostwng yr oedran pleidleisio yn Etholiadau’r Senedd i 16, gan olygu roedd pobl ifanc 16 a 17 oed yn gallu pleidleisio am y tro cyntaf yn Etholiadau’r Senedd yn 2021.

Gwnaeth Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 ddarpariaethau i ostwng yr oedran pleidleisio yn etholiadau llywodraeth leol er mwyn caniatáu i bobl ifanc 16 a 17 oed bleidleisio.

Mae nifer yr etholwyr Senedd Cymru a llywodraeth leol ar 1 Rhagfyr 2020 felly’n cynnwys y rhai 16 a 17 oed sydd wedi cofrestru i bleidleisio, am y tro cyntaf erioed. Nid yw data ar gyfer blynyddoedd blaenorol yn cynnwys y rhai 16 a 17 oed.

Mae Hawlfraint y Goron ar y deunydd hwn a gellir ei ailddefnyddio (ac eithrio logos) yn ddi-dâl mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.


Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff y data eu casglu gan awdurdodau lleol fel rhan o ganfas blynyddol o etholwyr. Wedyn caiff y canlyniadau eu cydgasglu a'u cyhoeddi yn ôl ardal etholaethol gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r data'n cael eu cynhyrchu a'u hadrodd bob blwyddyn ac yn ymwneud â 1 Rhagfyr bob blwyddyn fel arfer.

Yn 2012, cynhaliwyd y canfas blynyddol o etholwyr yn gynnar a chyhoeddwyd y rhestr etholwyr yn gynnar ar 16 Hydref er mwyn caniatáu ar gyfer etholiadau'r Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yng Nghymru a Lloegr a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2012.

Er mwyn sicrhau bod y gofrestr etholwyr mor gyflawn a chywir ag oedd yn bosibl cyn cyflwyno Cofrestru Etholiadol Unigol yn haf 2014, ym Mhrydain Fawr, yn lle cyhoeddi cofrestri etholwyr blynyddol ar 1 Rhagfyr 2013, fe'u cyhoeddwyd yng ngwanwyn 2014. Cyhoeddwyd y cofrestri etholwyr ar 10 Mawrth 2014 yng Nghymru.

Mae cofrestrau etholiadol a gasglwyd ar 2 Mawrth 2020 wedi'u cynhyrchu i gefnogi adolygiad Ffiniau'r Etholaeth Seneddol sydd i ddod i ben ym mis Gorffennaf 2023.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Defnyddir y data i amcangyfrif maint etholiadol pob un o etholaethau'r Senedd ac i gynorthwyo ag unrhyw ymchwil a wneir cyn etholiadau perthnasol.

Prif ddefnyddwyr y data hyn fydd Ymchwil y Senedd (wrth gynorthwyo holl Aelodau'r Senedd neu ASau dros etholaethau a rhanbarthau); ASau unigol a'u hymchwilwyr; Gweinidogion Cymru a staff eu swyddfeydd preifat; y cyfryngau; swyddogion y wasg a pholisi yn Llywodraeth Cymru; myfyrwyr, academyddion a phrifysgolion; a dinasyddion, cwmnïau preifat, ac unigolion eraill sydd â diddordeb.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Nid yw'r data wedi'u talgrynnu.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Diwygiwyd data 2016 a 2017 ym mis Ebrill 2019 gan fod y data yn flaenorol wedi dangos etholwyr seneddol y Deyrnas Unedig. Mae’r data bellach yn dangos etholwyr y Senedd a llywodraeth leol er mwyn bod yn gyson â’r blynyddoedd blaenorol.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau

Rholiau etholiadol; cofrestr etholiadol cymru; pleidleiswyr; ystadegau cofrestr etholiadol; Etholiadau Senedd Cymru