Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Amcangyfrifon o'r boblogaeth yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth ac oedran
None
BlwyddynMae\'r data yn ymwneud â 30 Mehefin o pob blwyddyn.[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Rhyw[Hidlo]
Rhyw 1[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Pob Oedran[Hidlo]
-
[Lleihau]Pob Oedran 1
-
[Lleihau]Pob Oedran 2
-
Pob Oedran 3
[Lleihau]Adral[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Adral 1
-
-
Adral 2
[Lleihau]Pob oedranCliciwch yma i ddidoliPob oedran
[Lleihau]0 i 15 oedCliciwch yma i ddidoli0 i 15 oed[Lleihau]16 i 64 oedCliciwch yma i ddidoli16 i 64 oed[Lleihau]65 oed a throsoddCliciwch yma i ddidoli65 oed a throsodd
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli0 i 4 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli5 i 15 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli16 i 24 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli25 i 44 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli45 i 64 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli65 i 74 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli75 i 84 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli85 oed a throsodd
[Lleihau]Cymru627,7491,573,0952,200,8441,308,1282,979,4883,290,7577,578,3731,426,830889,443333,9982,650,27112,429,488
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru133,367343,647477,014257,196611,656757,9921,626,844344,053217,93482,879644,8662,748,724
Gogledd CymruYnys Môn12,87934,10046,97922,79456,06276,585155,44138,83624,9638,83972,638275,058
Gwynedd21,94356,26378,20657,425100,265125,308282,99857,28136,65915,283109,223470,427
Conwy20,25653,16173,41736,94592,745129,337259,02765,16142,36017,960125,481457,925
Sir Ddinbych19,24548,73567,98033,71480,406106,031220,15150,34432,40112,05394,798382,929
Sir y Fflint30,68879,462110,15055,547147,641173,667376,85572,55745,16315,235132,955619,960
Wrecsam28,35671,926100,28250,771134,537147,064332,37259,87436,38813,509109,771542,425
[Lleihau]Canolbarth a De-orllewin Cymru167,798432,831600,629374,992792,465966,6432,134,100453,543285,759108,954848,2563,582,985
Canolbarth a De-orllewin CymruPowys22,95459,62282,57643,120103,885153,559300,56478,87350,23918,915148,027531,167
Ceredigion11,09529,54740,64240,89253,96275,562170,41639,45024,5199,31973,288284,346
Sir Benfro22,59260,72083,31242,148101,230136,509279,88768,98943,51516,301128,805492,004
Sir Gaerfyrddin36,22493,677129,90166,546164,745208,018439,30997,69061,15022,755181,595750,805
Abertawe46,613117,264163,877124,355232,051240,676597,082102,67066,42826,821195,919956,878
Castell-nedd Port Talbot28,32072,001100,32157,931136,592152,319346,84265,87139,90814,843120,622567,785
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru326,584796,6171,123,201675,9401,575,3671,566,1223,817,429629,234385,750142,1651,157,1496,097,779
De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr29,64374,567104,21053,743144,205158,630356,57864,82341,69514,502121,020581,808
Bro Morgannwg27,35270,53897,89046,270124,687142,332313,28961,94639,10014,784115,830527,009
Caerdydd78,186187,460265,646235,882416,813320,275972,970114,94566,94428,832210,7211,449,337
Rhondda Cynon Taf50,792125,432176,22499,352239,689249,883588,924103,65462,20321,171187,028952,176
Merthyr Tudful13,44031,38744,82722,85261,02662,737146,61525,09214,6675,00044,759236,201
Caerffili37,33393,126130,45966,855176,763189,410433,02879,25547,48415,443142,182705,669
Blaenau Gwent14,18732,87547,06225,02266,86974,921166,81230,17918,6515,90054,730268,604
Tor-faen20,11248,50468,61634,43891,58597,884223,90741,56925,5709,67476,813369,336
Sir Fynwy15,84443,42159,26529,74576,381110,214216,34049,96732,70912,95495,630371,235
Casnewydd39,69589,307129,00261,781177,349159,836398,96657,80436,72713,905108,436636,404

Metadata

Teitl

Amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn (1991 ymlaen), yn ôl awdurdodau lleol yng Nghymru, blwydd oedran a rhyw

Diweddariad diwethaf

Tachwedd 2023 Tachwedd 2023

Diweddariad nesaf

Haf 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Poblogaeth; Poblogaeth Cymru; Amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn;

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r set ddata hon yn rhoi amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer yr awdurdodau lleol yng Nghymru, am y cyfnod o 1991 ymlaen yn ôl rhyw a blwydd oedran, ynghyd â rhai grwpiau oedran cyfunedig.

Dylid nodi bod rhai newidiadau yn niffiniadau (yn enwedig yn effeithio ar y cydrannau mudo) ar gyfer canol 2020 o gymharu â data amcangyfrifon poblogaeth canol 2019, a chynghorir bod defnyddwyr yn darllen yr adran Gwybodaeth Ansawdd a Methodoleg ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Ar gyfer Cymru, amcangyfrifon poblogaeth canol 2021 yw'r amcangyfrifon poblogaeth cyntaf i gael eu seilio ar Gyfrifiad 2021.

Mae Hawlfraint y Goron ar y deunydd hwn a gellir ei ailddefnyddio (ac eithrio logos) yn ddi-dâl mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.


Casgliad data a dull cyfrifo

Gweler y dolenni i'r we

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r data'n cael eu cynhyrchu a'u hadrodd bob blwyddyn ac yn seiliedig ar 30 Mehefin bob blwyddyn ers 1991.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Caiff y data a ddangosir fan hyn eu defnyddio gan adrannau o'r llywodraeth ganolog ac awdurdodau lleol at amrywiaeth o ddibenion gan gynnwys cynllunio a monitro gwasanaethau ac fel enwaduron er mwyn cyfrifo gwahanol gyfraddau a dangosyddion.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Darperir y data fel rhai heb eu talgrynnu er bod y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dweud bod unrhyw ganlyniadau a ddangosir o'r data hyn wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf lle bo'n ymarferol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae'r data a ddangosir fan hyn yn adlewyrchu newidiadau a wnaethpwyd i amcangyfrifon poblogaeth o 2001 i 2010 wrth ail-seilio'r data i fod yn gyson â chanlyniadau Cyfrifiad 2011 (gweler y dolenni gwe).

Adolygwyd amcangyfrifon poblogaeth is-genedlaethol canol 2012 i ganol 2016 ar gyfer Cymru a Lloegr ar 22 Mawrth 2018, yn dilyn gwelliannau methodolegol (gweler y dolenni gwe).

Ar 23 Tachwedd 2023, ailseiliwyd y set ddata o 2012 i 2020 ar gyfer Cymru a Lloegr i fod yn gyson â chanlyniadau Cyfrifiad 2021.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we.