Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Amcangyfrifon o'r boblogaeth yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth ac oedran
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Pob Oedran[Hidlo]
-
[Lleihau]Pob Oedran 1
-
[Lleihau]Pob Oedran 2
-
Pob Oedran 3
[Lleihau]Adral[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Adral 1
-
-
Adral 2
[Lleihau]Pob oedranCliciwch yma i ddidoliPob oedran
[Lleihau]0 i 15 oedCliciwch yma i ddidoli0 i 15 oed[Lleihau]16 i 64 oedCliciwch yma i ddidoli16 i 64 oed[Lleihau]65 oed a throsoddCliciwch yma i ddidoli65 oed a throsodd
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli0 i 4 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli5 i 15 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli16 i 24 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli25 i 44 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli45 i 64 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli65 i 74 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli75 i 84 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli85 oed a throsodd
[Lleihau]Cymru504,9541,180,8501,685,8041,040,7772,245,8342,486,6225,773,2331,077,585631,664248,3891,957,6389,416,675
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru108,449263,694372,143203,926463,981571,1931,239,100264,937155,25962,773482,9692,094,212
Gogledd CymruYnys Môn10,70525,36536,07017,52343,56658,477119,56629,95117,3526,85954,162209,798
Gwynedd17,84944,62362,47249,98880,51594,983225,48645,31527,00912,19884,522372,480
Conwy16,41440,51856,93229,16769,21899,303197,68850,08531,73314,80996,627351,247
Sir Ddinbych15,28936,54951,83825,78759,90279,791165,48038,49222,3458,03068,867286,185
Sir y Fflint24,82261,43286,25443,327110,369128,983282,67955,79831,20510,91297,915466,848
Wrecsam23,37055,20778,57738,134100,411109,656248,20145,29625,6159,96580,876407,654
[Lleihau]Canolbarth a De-orllewin Cymru134,472326,046460,518300,106601,635735,9281,637,669341,375201,14981,074623,5982,721,785
Canolbarth a De-orllewin CymruPowys18,05645,59863,65434,00075,293117,147226,44058,63734,47314,193107,303397,397
Ceredigion9,30623,40132,70734,12540,08657,260131,47129,97417,1207,49154,585218,763
Sir Benfro18,01846,17164,18933,61376,256105,129214,99852,73531,03612,62696,397375,584
Sir Gaerfyrddin28,72470,66199,38551,956121,469157,656331,08172,99542,72216,608132,325562,791
Abertawe37,66988,092125,761103,465183,968181,427468,86077,28947,50519,524144,318738,939
Castell-nedd Port Talbot22,69952,12374,82242,947104,563117,309264,81949,74528,29310,63288,670428,311
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru262,033591,110853,143536,7451,180,2181,179,5012,896,464471,273275,256104,542851,0714,600,678
De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr23,78254,50478,28642,314108,097119,322269,73348,90229,20710,08588,194436,213
Bro Morgannwg21,54151,77973,32037,41993,980108,621240,02045,93826,75110,41383,102396,442
Caerdydd64,342137,586201,928185,290315,163237,130737,58383,31948,98922,088154,3961,093,907
Rhondda Cynon Taf40,88793,602134,48978,447182,392187,183448,02278,07744,29315,641138,011720,522
Merthyr Tudful11,09523,39734,49218,31146,09747,844112,25219,06610,9043,74833,718180,462
Caerffili30,48771,618102,10554,318136,227145,236335,78159,98733,88911,127105,003542,889
Blaenau Gwent11,16625,23336,39921,01751,90657,850130,77323,51813,8854,60942,012209,184
Tor-faen15,66236,11351,77528,07367,61074,796170,47931,44018,2657,31557,020279,274
Sir Fynwy12,52033,59746,11724,79356,16184,938165,89238,17822,5559,58070,313282,322
Casnewydd30,55163,68194,23246,763122,585116,581285,92942,84826,5189,93679,302459,463

Metadata

Teitl
Amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn (1991 ymlaen), yn ôl awdurdodau lleol yng Nghymru, ar gyfer blwyddyn sengl oedran a rhyw

Diweddariad diwethaf
Mehefin 2020 Mehefin 2020

Diweddariad nesaf
Mehefin 2021

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn rhoi amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer yr awdurdodau lleol yng Nghymru, am y cyfnod o 1991 ymlaen yn ôl rhyw a blwyddyn sengl oedran, ynghyd â rhai grwpiau oedran cyfunedig.

Mae Hawlfraint y Goron ar y deunydd hwn a gellir ei ailddefnyddio (ac eithrio logos) yn ddi-dâl mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.


Casgliad data a dull cyfrifo
Gweler y dolenni i'r we

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r data'n cael eu cynhyrchu a'u hadrodd bob blwyddyn ac yn ymwneud â 30 Mehefin bob blwyddyn o 1991 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Caiff y data a ddangosir yma eu defnyddio gan adrannau o'r llywodraeth ganolog ac awdurdodau lleol at amrywiaeth o ddibenion gan gynnwys cynllunio a monitro gwasanaethau ac fel enwaduron er mwyn cyfrifo gwahanol gyfraddau a dangosyddion.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Darperir y data fel rhai heb eu talgrynnu er bod y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dweud bod unrhyw ganlyniadau a ddangosir o'r data hyn wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf lle bo'n ymarferol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae'r data a ddangosir yma'n adlewyrchu newidiadau a wnaethpwyd i amcangyfrifon poblogaeth o 2001 i 2010 wrth ail-seilio'r data i fod yn gyson â chanlyniadau Cyfrifiad 2011 (gweler y dolenni gwe).


Adolygwyd amcangyfrifon poblogaeth is-genedlaethol canol-2012 i ganol 2016 ar gyfer Lloegr a Chymru ar 22 Mawrth 2018, yn dilyn gwelliannau methodolegol (gweler y dolenni gwe).

Er mwyn helpu dadansoddi effeithiau'r pandemig coronafeirws ar boblogaeth y Deyrnas Unedig, mae'r ONS wedi cyhoeddi set dros dro o amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer canol-2019. Mae'r adroddiad hwn o reidrwydd yn is-set o'r wybodaeth y maent yn ei chyhoeddi'n rheolaidd ym mis Mehefin, gan ganolbwyntio'n bennaf ar faint, strwythur oedran a daearyddiaeth poblogaeth y Deyrnas Unedig.

Cyhoeddir gwybodaeth am gydrannau newid y boblogaeth ym mhob ardal leol ym mis Mehefin.

Mae unrhyw newidiadau i'r amcangyfrifon poblogaeth rhwng nawr a mis Mehefin yn debygol o fod yn fach, ond mae'n bosibl y bydd yr amcangyfrifon a ryddhawyd ym mis Mehefin 2020 ychydig yn wahanol i'r rhai a gyhoeddir yma.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we.

Allweddeiriau
Poblogaeth; Poblogaeth Cymru; Amcangyfrifon poblogaeth canol y flwyddyn;