Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Amcangyfrifon o'r boblogaeth yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth ac oedran
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Pob Oedran[Hidlo]
-
[Lleihau]Pob Oedran 1
-
[Lleihau]Pob Oedran 2
-
Pob Oedran 3
[Lleihau]Adral[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Adral 1
-
-
Adral 2
[Lleihau]Pob oedranCliciwch yma i ddidoliPob oedran
[Lleihau]0 i 15 oedCliciwch yma i ddidoli0 i 15 oed[Lleihau]16 i 64 oedCliciwch yma i ddidoli16 i 64 oed[Lleihau]65 oed a throsoddCliciwch yma i ddidoli65 oed a throsodd
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli0 i 4 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli5 i 15 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli16 i 24 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli25 i 44 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli45 i 64 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli65 i 74 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli75 i 84 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli85 oed a throsodd
[Lleihau]Cymru170,709388,551559,260353,047742,574827,0151,922,636356,622205,07081,577643,2693,125,165
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru36,90586,784123,68969,702154,237189,787413,72688,05650,17420,639158,869696,284
Gogledd CymruYnys Môn3,6848,30211,9865,96014,63819,39839,9969,9745,5612,27717,81269,794
Gwynedd6,06714,75320,82017,13526,27631,54074,95115,1708,7774,02427,971123,742
Conwy5,58913,33918,9289,97923,12833,08766,19416,51110,3914,83931,741116,863
Sir Ddinbych5,21112,00617,2178,91519,85926,49755,27112,8317,1912,64922,67195,159
Sir y Fflint8,37320,18228,55514,65836,88042,86794,40518,5919,9903,61432,195155,155
Wrecsam7,98118,20226,18313,05533,45636,39882,90914,9798,2643,23626,479135,571
[Lleihau]Canolbarth a De-orllewin Cymru45,384107,709153,093101,745199,524245,146546,415112,97965,19126,646204,816904,324
Canolbarth a De-orllewin CymruPowys6,08915,20421,29311,60525,26639,19976,07019,41311,0384,70135,152132,515
Ceredigion3,1747,70110,87512,12112,99519,12944,2459,9545,5432,45917,95673,076
Sir Benfro6,09715,22721,32411,55125,37334,93471,85817,34810,1094,07231,529124,711
Sir Gaerfyrddin9,62123,27432,89517,52040,30252,264110,08624,22413,7885,45943,471186,452
Abertawe12,80629,16541,97134,61960,86060,481155,96025,59315,5536,40347,549245,480
Castell-nedd Port Talbot7,59717,13824,73514,32934,72839,13988,19616,4479,1603,55229,159142,090
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru88,420194,058282,478181,600388,813392,082962,495155,58789,70534,292279,5841,524,557
De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr7,99217,92425,91613,99935,88639,55289,43716,1939,4293,31328,935144,288
Bro Morgannwg7,13016,99624,12612,70330,89035,90779,50015,0378,5723,45527,064130,690
Caerdydd21,92144,98966,91062,323103,54179,117244,98127,30616,2227,33750,865362,756
Rhondda Cynon Taf13,87230,78744,65926,63060,23162,218149,07925,84114,4755,07345,389239,127
Merthyr Tudful3,7197,66411,3836,25115,21415,99737,4626,2983,5731,23711,10859,953
Caerffili10,37323,80934,18218,40745,31148,433112,15119,84611,0183,59834,462180,795
Blaenau Gwent3,7388,23511,9737,33017,18119,23743,7487,8574,5201,51113,88869,609
Tor-faen5,26411,76917,0339,52622,12424,87056,52010,3725,9742,36518,71192,264
Sir Fynwy4,24911,10115,3508,50018,54228,20055,24212,6467,2463,10622,99893,590
Casnewydd10,16220,78430,94615,93139,89338,55194,37514,1918,6763,29726,164151,485

Metadata

Teitl
Amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn (1991 ymlaen), yn ôl awdurdodau lleol yng Nghymru, ar gyfer blwyddyn sengl oedran a rhyw

Diweddariad diwethaf
Mehefin 2018 Mehefin 2018

Diweddariad nesaf
Mehefin 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Amcangyfrifon poblogaeth canol y flwyddyn, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn rhoi amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer yr awdurdodau lleol yng Nghymru, am y cyfnod o 1991 ymlaen yn ôl rhyw a blwyddyn sengl oedran, ynghyd â rhai grwpiau oedran cyfunedig.

Mae Hawlfraint y Goron ar y deunydd hwn a gellir ei ailddefnyddio (ac eithrio logos) yn ddi-dâl mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.


Casgliad data a dull cyfrifo
Gweler y dolenni i'r we

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r data'n cael eu cynhyrchu a'u hadrodd bob blwyddyn ac yn ymwneud â 30 Mehefin bob blwyddyn o 1991 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Caiff y data a ddangosir yma eu defnyddio gan adrannau o'r llywodraeth ganolog ac awdurdodau lleol at amrywiaeth o ddibenion gan gynnwys cynllunio a monitro gwasanaethau ac fel enwaduron er mwyn cyfrifo gwahanol gyfraddau a dangosyddion.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Darperir y data fel rhai heb eu talgrynnu er bod y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dweud bod unrhyw ganlyniadau a ddangosir o'r data hyn wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf lle bo'n ymarferol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae'r data a ddangosir yma'n adlewyrchu newidiadau a wnaethpwyd i amcangyfrifon poblogaeth o 2001 i 2010 wrth ail-seilio'r data i fod yn gyson â chanlyniadau Cyfrifiad 2011 (gweler y dolenni gwe).


Adolygwyd amcangyfrifon poblogaeth is-genedlaethol canol-2012 i ganol 2016 ar gyfer Lloegr a Chymru ar 22 Mawrth 2018, yn dilyn gwelliannau methodolegol (gweler y dolenni gwe).

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we.

Allweddeiriau
Poblogaeth; Poblogaeth Cymru; Amcangyfrifon poblogaeth canol y flwyddyn;