Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Amcangyfrifon o'r boblogaeth yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth ac oedran
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Pob Oedran[Hidlo]
-
[Lleihau]Pob Oedran 1
-
[Lleihau]Pob Oedran 2
-
Pob Oedran 3
[Lleihau]Adral[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Adral 1
-
-
Adral 2
[Lleihau]Pob oedranCliciwch yma i ddidoliPob oedran
[Lleihau]0 i 15 oedCliciwch yma i ddidoli0 i 15 oed[Lleihau]16 i 64 oedCliciwch yma i ddidoli16 i 64 oed[Lleihau]65 oed a throsoddCliciwch yma i ddidoli65 oed a throsodd
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli0 i 4 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli5 i 15 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli16 i 24 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli25 i 44 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli45 i 64 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli65 i 74 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli75 i 84 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli85 oed a throsodd
[Lleihau]Cymru165,542398,293563,835341,093755,690829,8851,926,668361,428216,55484,394662,3763,152,879
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru35,30688,966124,27266,245155,207190,622412,07488,51353,41721,283163,213699,559
Gogledd CymruYnys Môn3,4218,60812,0295,72914,43519,49239,6569,9846,0492,32518,35870,043
Gwynedd5,80214,99920,80116,11627,48131,78275,37915,0309,2334,11728,380124,560
Conwy5,35813,63718,9959,44323,04532,98865,47616,92610,7695,03732,732117,203
Sir Ddinbych4,98412,36617,3508,30220,09126,71655,10912,8087,7272,70223,23795,696
Sir y Fflint8,16020,79428,95414,26036,78143,03794,07818,55110,8223,69533,068156,100
Wrecsam7,58118,56226,14312,39533,37436,60782,37615,2148,8173,40727,438135,957
[Lleihau]Canolbarth a De-orllewin Cymru44,156109,525153,68198,127201,871245,256545,254114,48869,16327,441211,092910,027
Canolbarth a De-orllewin CymruPowys5,95915,20421,16311,04524,99938,85274,89619,61511,9824,77936,376132,435
Ceredigion3,0247,85810,88210,60513,70219,07243,3799,9865,9142,53418,43472,695
Sir Benfro5,90415,53821,44210,96225,53935,13771,63817,74910,6884,30132,738125,818
Sir Gaerfyrddin9,48823,78233,27017,17640,71752,765110,65824,49014,7065,64744,843188,771
Abertawe12,28529,50441,78934,18461,87660,424156,48425,95116,1536,61648,720246,993
Castell-nedd Port Talbot7,49617,63925,13514,15535,03839,00688,19916,6979,7203,56429,981143,315
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru86,080199,802285,882176,721398,612394,007969,340158,42793,97435,670288,0711,543,293
De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr7,80418,45726,26114,52336,36540,02090,90816,35610,0923,43229,880147,049
Bro Morgannwg7,19517,54824,74312,21831,82036,45980,49715,5399,2743,53428,347133,587
Caerdydd20,91646,67767,59361,260106,83179,027247,11828,24616,4957,45152,192366,903
Rhondda Cynon Taf13,39331,58244,97525,71561,40362,543149,66126,17515,0735,38046,628241,264
Merthyr Tudful3,6587,89811,5565,99715,51915,86837,3846,3993,7291,25811,38660,326
Caerffili9,91723,92733,84417,78945,57448,319111,68220,11511,5593,87535,549181,075
Blaenau Gwent3,6898,54812,2376,73017,37619,32743,4337,8514,7731,56814,19269,862
Tor-faen5,19112,30117,4929,14223,06224,92957,13310,5996,2132,52419,33693,961
Sir Fynwy4,09611,20915,3058,06618,93928,38955,39412,8137,7943,28423,89194,590
Casnewydd10,22121,65531,87615,28141,72339,12696,13014,3348,9723,36426,670154,676

Metadata

Teitl

Amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn (1991 ymlaen), yn ôl awdurdodau lleol yng Nghymru, ar gyfer blwyddyn sengl oedran a rhyw

Diweddariad diwethaf

Mehefin 2020 Mehefin 2020

Diweddariad nesaf

Mehefin 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r set ddata hon yn rhoi amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer yr awdurdodau lleol yng Nghymru, am y cyfnod o 1991 ymlaen yn ôl rhyw a blwyddyn sengl oedran, ynghyd â rhai grwpiau oedran cyfunedig.

Mae Hawlfraint y Goron ar y deunydd hwn a gellir ei ailddefnyddio (ac eithrio logos) yn ddi-dâl mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.


Casgliad data a dull cyfrifo

Gweler y dolenni i'r we

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r data'n cael eu cynhyrchu a'u hadrodd bob blwyddyn ac yn ymwneud â 30 Mehefin bob blwyddyn o 1991 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Caiff y data a ddangosir yma eu defnyddio gan adrannau o'r llywodraeth ganolog ac awdurdodau lleol at amrywiaeth o ddibenion gan gynnwys cynllunio a monitro gwasanaethau ac fel enwaduron er mwyn cyfrifo gwahanol gyfraddau a dangosyddion.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Darperir y data fel rhai heb eu talgrynnu er bod y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dweud bod unrhyw ganlyniadau a ddangosir o'r data hyn wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf lle bo'n ymarferol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae'r data a ddangosir yma'n adlewyrchu newidiadau a wnaethpwyd i amcangyfrifon poblogaeth o 2001 i 2010 wrth ail-seilio'r data i fod yn gyson â chanlyniadau Cyfrifiad 2011 (gweler y dolenni gwe).


Adolygwyd amcangyfrifon poblogaeth is-genedlaethol canol-2012 i ganol 2016 ar gyfer Lloegr a Chymru ar 22 Mawrth 2018, yn dilyn gwelliannau methodolegol (gweler y dolenni gwe).

Er mwyn helpu dadansoddi effeithiau'r pandemig coronafeirws ar boblogaeth y Deyrnas Unedig, mae'r ONS wedi cyhoeddi set dros dro o amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer canol-2019. Mae'r adroddiad hwn o reidrwydd yn is-set o'r wybodaeth y maent yn ei chyhoeddi'n rheolaidd ym mis Mehefin, gan ganolbwyntio'n bennaf ar faint, strwythur oedran a daearyddiaeth poblogaeth y Deyrnas Unedig.

Cyhoeddir gwybodaeth am gydrannau newid y boblogaeth ym mhob ardal leol ym mis Mehefin.

Mae unrhyw newidiadau i'r amcangyfrifon poblogaeth rhwng nawr a mis Mehefin yn debygol o fod yn fach, ond mae'n bosibl y bydd yr amcangyfrifon a ryddhawyd ym mis Mehefin 2020 ychydig yn wahanol i'r rhai a gyhoeddir yma.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we.

Allweddeiriau

Poblogaeth; Poblogaeth Cymru; Amcangyfrifon poblogaeth canol y flwyddyn;