Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Amcangyfrifon o'r boblogaeth yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth ac oedran
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Pob Oedran[Hidlo]
-
[Lleihau]Pob Oedran 1
-
[Lleihau]Pob Oedran 2
-
Pob Oedran 3
[Lleihau]Adral[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Adral 1
-
-
Adral 2
[Lleihau]Pob oedranCliciwch yma i ddidoliPob oedran
[Lleihau]0 i 15 oedCliciwch yma i ddidoli0 i 15 oed[Lleihau]16 i 64 oedCliciwch yma i ddidoli16 i 64 oed[Lleihau]65 oed a throsoddCliciwch yma i ddidoli65 oed a throsodd
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli0 i 4 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli5 i 15 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli16 i 24 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli25 i 44 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli45 i 64 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli65 i 74 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli75 i 84 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli85 oed a throsodd
[Lleihau]Cymru339,412782,5571,121,969699,6841,490,1441,656,7373,846,565716,157415,110163,9951,295,2626,263,796
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru73,143174,728247,871137,681308,774380,571827,026176,424101,84241,490319,7561,394,653
Gogledd CymruYnys Môn7,28416,75724,04111,79429,13138,98579,91019,96711,3034,53435,804139,755
Gwynedd12,04729,62441,67133,87253,03463,201150,10730,28517,7768,08156,142247,920
Conwy11,05626,88137,93719,72446,17366,315132,21233,15920,9649,77263,895234,044
Sir Ddinbych10,30524,18334,48817,48539,81153,075110,37125,68414,6185,32845,630190,489
Sir y Fflint16,66240,63857,30029,06773,58885,946188,60137,24720,3837,21764,847310,748
Wrecsam15,78936,64552,43425,73967,03773,049165,82530,08216,7986,55853,438271,697
[Lleihau]Canolbarth a De-orllewin Cymru90,316216,521306,837201,979399,764490,6721,092,415226,887131,98653,633412,5061,811,758
Canolbarth a De-orllewin CymruPowys12,09730,39442,49122,95550,29478,295151,54439,02222,4919,41470,927264,962
Ceredigion6,28215,54321,82523,52026,38438,18888,09219,98811,2064,95736,151146,068
Sir Benfro12,11430,63342,74722,65150,71769,992143,36034,98620,3488,32563,659249,766
Sir Gaerfyrddin19,23646,87966,11534,78080,752104,891220,42348,50528,01610,96187,482374,020
Abertawe25,38458,58883,97269,281122,092121,003312,37651,33831,35212,90895,598491,946
Castell-nedd Port Talbot15,20334,48449,68728,79269,52578,303176,62033,04818,5737,06858,689284,996
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru175,953391,308567,261360,024781,606785,4941,927,124312,846181,28268,872563,0003,057,385
De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr15,97836,04752,02527,79171,73279,302178,82532,54619,1156,65358,314289,164
Bro Morgannwg14,34634,23148,57725,20162,16072,162159,52330,39917,4776,87954,755262,855
Caerdydd43,42690,909134,335124,030208,332158,103490,46555,07332,49414,637102,204727,004
Rhondda Cynon Taf27,49462,02089,51452,732120,989124,640298,36151,90229,22010,26191,383479,258
Merthyr Tudful7,43715,49922,93612,31430,57831,97674,86812,6677,1752,49022,332120,136
Caerffili20,57047,69168,26136,52990,65396,917224,09939,87222,3307,25269,454361,814
Blaenau Gwent7,47716,68524,16214,28734,53038,52387,34015,6679,1123,04127,820139,322
Tor-faen10,47123,81234,28318,93144,54849,867113,34620,84112,0524,79137,684185,313
Sir Fynwy8,42422,38830,81216,72737,22256,549110,49825,36514,7616,29646,422187,732
Casnewydd20,33042,02662,35631,48280,86277,455189,79928,51417,5466,57252,632304,787

Metadata

Teitl
Amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn (1991 ymlaen), yn ôl awdurdodau lleol yng Nghymru, ar gyfer blwyddyn sengl oedran a rhyw

Diweddariad diwethaf
Mehefin 2019 Mehefin 2019

Diweddariad nesaf
Mehefin 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Amcangyfrifon poblogaeth canol y flwyddyn, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn rhoi amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer yr awdurdodau lleol yng Nghymru, am y cyfnod o 1991 ymlaen yn ôl rhyw a blwyddyn sengl oedran, ynghyd â rhai grwpiau oedran cyfunedig.

Mae Hawlfraint y Goron ar y deunydd hwn a gellir ei ailddefnyddio (ac eithrio logos) yn ddi-dâl mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.


Casgliad data a dull cyfrifo
Gweler y dolenni i'r we

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r data'n cael eu cynhyrchu a'u hadrodd bob blwyddyn ac yn ymwneud â 30 Mehefin bob blwyddyn o 1991 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Caiff y data a ddangosir yma eu defnyddio gan adrannau o'r llywodraeth ganolog ac awdurdodau lleol at amrywiaeth o ddibenion gan gynnwys cynllunio a monitro gwasanaethau ac fel enwaduron er mwyn cyfrifo gwahanol gyfraddau a dangosyddion.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Darperir y data fel rhai heb eu talgrynnu er bod y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dweud bod unrhyw ganlyniadau a ddangosir o'r data hyn wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf lle bo'n ymarferol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae'r data a ddangosir yma'n adlewyrchu newidiadau a wnaethpwyd i amcangyfrifon poblogaeth o 2001 i 2010 wrth ail-seilio'r data i fod yn gyson â chanlyniadau Cyfrifiad 2011 (gweler y dolenni gwe).


Adolygwyd amcangyfrifon poblogaeth is-genedlaethol canol-2012 i ganol 2016 ar gyfer Lloegr a Chymru ar 22 Mawrth 2018, yn dilyn gwelliannau methodolegol (gweler y dolenni gwe).

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we.

Allweddeiriau
Poblogaeth; Poblogaeth Cymru; Amcangyfrifon poblogaeth canol y flwyddyn;