Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Awdurdod lleol

Caiff Amcangyfrifon o'r boblogaeth eu cyfrifo drwy gyfuno data ynghylch y genedigaethau a'r marwolaethau a gofrestrir gydag amcangyfrifon ynghylch llif ymfudiad rhyngwladol a mewnfudiad (o fewn y DU) er mwyn cyfrifo amcangyfrifon ynghylch poblogaeth arferol pob ardal ar 30 Mehefin bob blwyddyn.