Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Amcangyfrifon o'r boblogaeth yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
None
[Lleihau]Oed[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Oed 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Oed 2[Hidlo]
-
Oed 3[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Measure1
BlwyddynMae\'r data yn ymwneud â 30 Mehefin o pob blwyddyn.[Hidlwyd]
[Lleihau]ArdalAwdurdodau lleol yng Nghymru, rhanbarthau Lloegr a gwledydd y DU [Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
[Lleihau]Ardal 2
-
-
Ardal 3
Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 1991Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2001Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2011Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2017Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2018Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2019Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2020Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2021Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2022
[Lleihau]Y Deyrnas UnedigDisgwylir I amcangyfrifon poblogaeth canol 2012 I ganol 2021 ar gyfer yr Alban gael eu hail-seilio yn ystod ail hanner 2024, felly nid yw cyfansymiau ar gyfer Prydain Fawr a’r Deyrnas Unedig wedi’u cynnwys yn y tabl hwn ar hyn o bryd ar gyfer y cyfnod rhwng canol 2012 a chanol 2021.57,438,65859,113,01663,285,145..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael67,596,281
Y Deyrnas UnedigDisgwylir I amcangyfrifon poblogaeth canol 2012 I ganol 2021 ar gyfer yr Alban gael eu hail-seilio yn ystod ail hanner 2024, felly nid yw cyfansymiau ar gyfer Prydain Fawr a’r Deyrnas Unedig wedi’u cynnwys yn y tabl hwn ar hyn o bryd ar gyfer y cyfnod rhwng canol 2012 a chanol 2021.[Lleihau]Prydain FawrDisgwylir I amcangyfrifon poblogaeth canol 2012 I ganol 2021 ar gyfer yr Alban gael eu hail-seilio yn ystod ail hanner 2024, felly nid yw cyfansymiau ar gyfer Prydain Fawr a’r Deyrnas Unedig wedi’u cynnwys yn y tabl hwn ar hyn o bryd ar gyfer y cyfnod rhwng canol 2012 a chanol 2021.55,831,36357,424,17861,470,827..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael65,685,738
Prydain FawrDisgwylir I amcangyfrifon poblogaeth canol 2012 I ganol 2021 ar gyfer yr Alban gael eu hail-seilio yn ystod ail hanner 2024, felly nid yw cyfansymiau ar gyfer Prydain Fawr a’r Deyrnas Unedig wedi’u cynnwys yn y tabl hwn ar hyn o bryd ar gyfer y cyfnod rhwng canol 2012 a chanol 2021.[Ehangu]Lloegr47,875,03549,449,74653,107,16955,619,54855,924,52856,230,05656,325,96156,554,89157,106,398
[Lleihau]Cymru2,872,9982,910,2323,063,7583,081,3663,083,8403,087,7323,104,4833,105,6333,131,640
CymruYnys Môn69,12367,80669,91368,61768,53968,27868,79468,93769,049
Gwynedd115,007116,844121,523118,881118,129117,584118,180117,072117,591
Conwy107,951109,674115,326114,855114,387114,196114,651114,788114,290
Sir Ddinbych89,39593,07093,91994,59794,59694,76695,55896,04796,558
Sir y Fflint142,036148,629152,666154,587154,587154,592155,004155,045155,319
Wrecsam124,180128,540135,070135,619136,244135,899135,980135,152135,394
Powys119,703126,398133,071132,460131,967131,556132,199133,521133,891
Ceredigion65,93375,41775,29372,22071,29170,63971,42170,67671,610
Sir Benfro112,446113,058122,613121,382121,194121,432122,572123,633124,367
Sir Gaerfyrddin169,725173,652183,961184,984185,444186,125187,391188,172189,117
Abertawe229,743223,463238,691239,266239,184238,707238,992237,897241,282
Castell-nedd Port Talbot138,844134,380139,880141,022141,342141,385142,308141,934142,158
Pen-y-bont ar Ogwr129,477128,735139,410143,355143,583144,500145,434145,738146,136
Bro Morgannwg118,053119,277126,679128,377129,165129,802131,224132,491133,492
Caerdydd296,941310,088345,442354,348355,125357,137360,287359,824372,089
Rhondda Cynon Taf234,917231,910234,373236,357236,685237,574238,039237,545239,018
Merthyr Tudful59,59456,20758,85159,33759,34959,25559,19458,86958,883
Caerffili170,615169,546178,782177,610177,277176,735176,805175,999176,130
Blaenau Gwent72,66670,00069,81267,82967,56667,38267,21966,98967,014
Tor-faen90,96190,91291,19090,63891,13091,68592,33792,45492,860
Sir Fynwy80,20984,98491,50891,79191,83491,73092,45693,16393,886
Casnewydd135,479137,642145,785153,234155,222156,773158,438159,687161,506
[Lleihau]Yr AlbanDisgwylir I amcangyfrifon poblogaeth canol 2012 I ganol 2021 ar gyfer yr Alban gael eu hail-seilio yn ystod ail hanner 2024, felly nid yw cyfansymiau ar gyfer Prydain Fawr a’r Deyrnas Unedig wedi’u cynnwys yn y tabl hwn ar hyn o bryd ar gyfer y cyfnod rhwng canol 2012 a chanol 2021.Yr AlbanDisgwylir I amcangyfrifon poblogaeth canol 2012 I ganol 2021 ar gyfer yr Alban gael eu hail-seilio yn ystod ail hanner 2024, felly nid yw cyfansymiau ar gyfer Prydain Fawr a’r Deyrnas Unedig wedi’u cynnwys yn y tabl hwn ar hyn o bryd ar gyfer y cyfnod rhwng canol 2012 a chanol 2021.5,083,3305,064,2005,299,900..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael5,447,700
[Lleihau]Gogledd Iwerddon[Lleihau]Gogledd IwerddonGogledd Iwerddon1,607,2951,688,8381,814,3181,875,1781,886,2591,898,5191,900,5231,904,5641,910,543

Metadata

Teitl

Amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn (1991 ymlaen), yn ôl awdurdodau lleol Cymru, rhanbarthau Lloegr a gwledydd y Deyrnas Unedig, yn ôl blwydd oedran a rhyw

Diweddariad diwethaf

Tachwedd 2023 Tachwedd 2023

Diweddariad nesaf

Haf 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Y Deyrnas Unedig

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r set ddata hon yn rhoi amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer awdurdodau lleol Cymru, rhanbarthau Lloegr a gwledydd y Deyrnas Unedig am y cyfnod o 1991 ymlaen, yn ôl rhyw a blwydd oedran, ynghyd â rhai grwpiau oedran cyfunedig.

Dylid nodi bod rhai newidiadau yn niffiniadau (yn enwedig yn effeithio ar y cydrannau mudo) ar gyfer canol 2020 o gymharu â data amcangyfrifon poblogaeth canol 2019 a chynghorir bod defnyddwyr yn darllen yr adran Gwybodaeth Ansawdd a Methodoleg ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Ar gyfer Cymru, Lloegr, a Gogledd Iwerddon, amcangyfrifon poblogaeth canol 2021 yw'r amcangyfrifon poblogaeth cyntaf i gael eu seilio ar gyfrifiadau 2021 ar gyfer y gwledydd hyn. Ar gyfer yr Alban, symudwyd y cyfrifiad i 2022, amcangyfrifon poblogaeth canol 2022 yw'r amcangyfrifon poblogaeth cyntaf i gael eu seilio ar gyfrifiad 2022
Mae Hawlfraint y Goron ar y deunydd hwn a gellir ei ailddefnyddio (ac eithrio logos) yn ddi-dâl mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.


Casgliad data a dull cyfrifo

Gweler y dolenni i'r we

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r data'n cael eu cynhyrchu a'u hadrodd bob blwyddyn ac yn seiliedig ar 30 Mehefin bob blwyddyn ers 1991.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Caiff y data a ddangosir yma eu defnyddio gan adrannau o'r llywodraeth ganolog ac awdurdodau lleol at amrywiaeth o ddibenion gan gynnwys cynllunio a monitro gwasanaethau, ac fel enwaduron er mwyn cyfrifo gwahanol gyfraddau a dangosyddion.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Darperir y data fel rhai heb eu talgrynnu er bod y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dweud y dylai unrhyw ganlyniadau a ddangosir o'r data hyn gael eu talgrynnu i'r 100 agosaf lle bo'n ymarferol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae'r data a ddangosir fan hyn yn adlewyrchu newidiadau a wnaethpwyd i amcangyfrifon poblogaeth o 2001 i 2010 wrth ail-seilio'r data i fod yn gyson â chanlyniadau Cyfrifiad 2011 (gweler y dolenni gwe).

Cafodd y data ar gyfer yr Alban ar gyfer y cyfnod 2001 i 2020 eu diwygio ar 18 Mawrth 2022 i gywiro gwall yn y dosbarthiad yn ôl oedran yn ystod y cyfnod hwn (gweler dolenni'r we).

Diwygiwyd y set ddata hon ar gyfer 2012 i 2014 ar 3 Mai 2016 i gywiro gwall yn nosbarthiad oedran mewn ardaloedd cyngor yr Alban.

Adolygwyd amcangyfrifon poblogaeth is-genedlaethol canol 2012 i ganol 2016 ar gyfer Cymru a Lloegr ar 22 Mawrth 2018, yn dilyn gwelliannau methodolegol (gweler y dolenni gwe).

Ar 23 Tachwedd 2023, ailseiliwyd y set ddata o 2012 i 2020 ar gyfer Cymru a Lloegr i fod yn gyson â chanlyniadau Cyfrifiad 2021. Cyhoeddodd Gogledd Iwerddon ddata wedi'u ailseilio ar gyfer 2012 i 2020 ar 29 Mehefin 2023. Disgwylir i ddata ar gyfer yr Alban gael eu hail-seilio yn ail hanner 2024.

Allweddeiriau

Poblogaeth; Poblogaeth y Deyrnas Unedig; Poblogaeth Cymru; Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we.