Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Amcangyfrifon o'r boblogaeth yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
None
[Lleihau]Oed[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Oed 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Oed 2[Hidlo]
-
Oed 3[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
BlwyddynMae\'r data yn ymwneud â 30 Mehefin o pob blwyddyn.[Hidlwyd]
[Lleihau]ArdalAwdurdodau lleol yng Nghymru, rhanbarthau Lloegr a gwledydd y DU [Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
[Lleihau]Ardal 2
-
-
Ardal 3
Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 1991Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2001Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2011Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2015Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2016Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2017Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2018Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2019
[Lleihau]Y Deyrnas Unedig57,438,65859,113,01663,285,14565,110,03465,648,05466,040,22966,435,55066,796,807
Y Deyrnas Unedig[Lleihau]Prydain Fawr55,831,36357,424,17861,470,82763,258,41363,785,91764,169,39564,553,90964,903,140
Prydain Fawr[Lleihau]Lloegr47,875,03549,449,74653,107,16954,786,32755,268,06755,619,43055,977,17856,286,961
LloegrGogledd-ddwyrain Lloegr2,586,9862,540,0902,596,4412,624,5792,636,5892,644,7272,657,9092,669,941
Gogledd-orllewin Lloegr6,843,0396,772,9857,055,9617,175,1787,223,9617,258,6277,292,0937,341,196
Swydd Efrog a'r Humber4,936,1004,976,6435,288,2125,390,2115,425,3705,450,1305,479,6155,502,967
Dwyrain Canolbarth Lloegr4,011,4114,189,6224,537,4484,677,4254,725,3904,771,6664,804,1494,835,928
Gorllewin Canolbarth Lloegr5,229,6995,280,7275,608,6675,755,0325,810,7735,860,7065,900,7575,934,037
Dwyrain Lloegr5,121,0525,400,4635,862,4186,075,9706,129,0056,168,4326,201,2146,236,072
Llundain6,829,3147,322,4038,204,4078,666,9308,769,6598,825,0018,908,0818,961,989
De-ddwyrain Lloegr7,629,1868,023,4498,652,7848,949,3929,030,3479,080,8259,133,6259,180,135
De-orllewin Lloegr4,688,2484,943,3645,300,8315,471,6105,516,9735,559,3165,599,7355,624,696
[Lleihau]Cymru2,872,9982,910,2323,063,7583,099,0863,113,1503,125,1653,138,6313,152,879
CymruYnys Môn69,12367,80669,91369,93669,66569,79469,96170,043
Gwynedd115,007116,844121,523122,635123,323123,742124,178124,560
Conwy107,951109,674115,326116,450116,820116,863117,181117,203
Sir Ddinbych89,39593,07093,91994,83694,98495,15995,33095,696
Sir y Fflint142,036148,629152,666154,085154,626155,155155,593156,100
Wrecsam124,180128,540135,070135,418135,408135,571136,126135,957
Powys119,703126,398133,071132,730132,337132,515132,447132,435
Ceredigion65,93375,41775,29374,21173,66573,07672,99272,695
Sir Benfro112,446113,058122,613123,671124,237124,711125,055125,818
Sir Gaerfyrddin169,725173,652183,961185,247185,754186,452187,568188,771
Abertawe229,743223,463238,691242,316244,462245,480246,466246,993
Castell-nedd Port Talbot138,844134,380139,880140,946141,678142,090142,906143,315
Pen-y-bont ar Ogwr129,477128,735139,410142,259143,408144,288144,876147,049
Bro Morgannwg118,053119,277126,679127,980128,891130,690132,165133,587
Caerdydd296,941310,088345,442357,496361,168362,756364,248366,903
Rhondda Cynon Taf234,917231,910234,373237,378238,179239,127240,131241,264
Merthyr Tudful59,59456,20758,85159,24759,71459,95360,18360,326
Caerffili170,615169,546178,782180,168180,453180,795181,019181,075
Blaenau Gwent72,66670,00069,81269,54769,63069,60969,71369,862
Tor-faen90,96190,91291,19091,76791,99492,26493,04993,961
Sir Fynwy80,20984,98491,50892,80593,27693,59094,14294,590
Casnewydd135,479137,642145,785147,958149,478151,485153,302154,676
[Lleihau]Yr AlbanYr Alban5,083,3305,064,2005,299,9005,373,0005,404,7005,424,8005,438,1005,463,300
[Lleihau]Gogledd Iwerddon[Lleihau]Gogledd IwerddonGogledd Iwerddon1,607,2951,688,8381,814,3181,851,6211,862,1371,870,8341,881,6411,893,667

Metadata

Teitl

Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn (1991 ymlaen), yn ôl awdurdodau lleol Cymru, rhanbarthau Lloegr a gwledydd y DU, ar gyfer oedrannau unigol a rhyw

Diweddariad diwethaf

Mai 2020 Mai 2020

Diweddariad nesaf

Mehefin 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Y Deyrnas Unedig

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r set ddata hon yn rhoi amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer awdurdodau lleol Cymru, rhanbarthau Lloegr a gwledydd y DU am y cyfnod o 1991 ymlaen yn ôl rhyw ac oedrannau unigol, ynghyd â rhai grwpiau oedran cyfunedig.

Mae Hawlfraint y Goron ar y deunydd hwn a gellir ei ailddefnyddio (ac eithrio logos) yn ddi-dâl mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.


Casgliad data a dull cyfrifo

Gweler y dolenni i'r we

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r data'n cael eu cynhyrchu a'u hadrodd bob blwyddyn ac yn ymwneud â 30 Mehefin bob blwyddyn o 1991 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Caiff y data a ddangosir yma eu defnyddio gan adrannau o'r llywodraeth ganolog ac awdurdodau lleol at amrywiaeth o ddibenion gan gynnwys cynllunio a monitro gwasanaethau ac fel enwaduron er mwyn cyfrifo gwahanol gyfraddau a dangosyddion.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Darperir y data fel rhai heb eu talgrynnu er bod y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dweud y dylai unrhyw ganlyniadau a ddangosir o'r data hyn gael eu talgrynnu i'r 100 agosaf lle bo'n ymarferol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae'r data a ddangosir yma'n adlewyrchu newidiadau a wnaethpwyd i amcangyfrifon poblogaeth o 2001 i 2010 wrth ail-seilio'r data i fod yn gyson â chanlyniadau Cyfrifiad 2011 (gweler y dolenni gwe).

Diwygiwyd y set ddata hon ar 3 Mai 2016 i gywiro gwall yn nosbarthiad
oedran mewn ardaloedd cyngor yr Alban.

Adolygwyd amcangyfrifon poblogaeth is-genedlaethol canol-2012 i ganol 2016 ar gyfer Lloegr a Chymru ar 22 Mawrth 2018, yn dilyn gwelliannau methodolegol (gweler y dolenni gwe).

Er mwyn helpu dadansoddi effeithiau'r pandemig coronafeirws ar boblogaeth y Deyrnas Unedig, mae'r ONS wedi cyhoeddi set dros dro o amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer canol-2019. Mae'r adroddiad hwn o reidrwydd yn is-set o'r wybodaeth y maent yn ei chyhoeddi'n rheolaidd ym mis Mehefin, gan ganolbwyntio'n bennaf ar faint, strwythur oedran a daearyddiaeth poblogaeth y Deyrnas Unedig.

Cyhoeddir gwybodaeth am gydrannau newid y boblogaeth ym mhob ardal leol ym mis Mehefin.

Mae unrhyw newidiadau i'r amcangyfrifon poblogaeth rhwng nawr a mis Mehefin yn debygol o fod yn fach, ond mae'n bosibl y bydd yr amcangyfrifon a ryddhawyd ym mis Mehefin 2020 ychydig yn wahanol i'r rhai a gyhoeddir yma.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we.

Allweddeiriau

Poblogaeth; Poblogaeth DU; Poblogaeth Cymru; Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn