Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Amcangyfrifon Poblogaeth yn ôl byrddau iechyd lleol a oed
None
BlwyddynMae\'r data yn ymwneud â 30 Mehefin o pob blwyddyn.[Hidlwyd]
Rhyw[Hidlo]
Rhyw 1[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Oed[Hidlo]
-
[Lleihau]Oed 1
-
[Lleihau]Oed 2
-
Oed 3
[Lleihau]ArdalByrddau iechyd lleol yng Nghymru.[Hidlo]
-
-
Ardal 1
Cod ardal[Hidlwyd]
[Lleihau]Pob oedranCliciwch yma i ddidoliPob oedran
[Lleihau]0 i 15 oedCliciwch yma i ddidoli0 i 15 oed[Lleihau]16 i 64 oedCliciwch yma i ddidoli16 i 64 oed[Lleihau]65 oed a throsoddCliciwch yma i ddidoli65 oed a throsodd
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli0 i 4 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli5 i 15 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli16 i 24 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli25 i 44 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli45 i 64 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli65 i 74 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli75 i 84 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli85 oed a throsodd
[Lleihau]Cymru480,4661,193,0381,673,5041,011,7822,264,0272,481,8045,757,6131,082,386660,981253,3911,996,7589,427,875
Cymru[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi CadwaladrW11000023102,450263,875366,325199,321463,783570,7011,233,805263,281162,96163,646489,8882,090,018
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Addysgu PowysW1100002417,49045,35962,84933,31876,340115,985225,64359,23636,99714,297110,530399,022
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel DdaW1100002553,410140,596194,006115,108241,066319,092675,266156,81795,94237,490290,2491,159,521
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae AbertaweW1100003157,263141,948199,211141,241286,345296,852724,438127,84378,69130,839237,3731,161,022
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf MorgannwgW1100003071,994174,230246,224136,701338,778354,372829,851146,26288,00130,260264,5231,340,598
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin BevanW1100002896,639232,584329,223170,078443,483477,9771,091,538196,074119,84043,986359,9001,780,661
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r FroW1100002981,220194,446275,666216,015414,232346,825977,072132,87378,54932,873244,2951,497,033

Metadata

Teitl

Amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn (2009 ymlaen), yn ôl byrddau iechyd yng Nghymru, yn ôl blwydd oedran a rhyw

Diweddariad diwethaf

Ionawr 2023 Ionawr 2023

Diweddariad nesaf

Haf 2023

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r set ddata hon yn rhoi amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer y byrddau iechyd lleol yng Nghymru, am y cyfnod o 2009 ymlaen yn ôl rhyw a blwydd oedran, ynghyd â rhai grwpiau oedran cyfunedig.

Dylid nodi bod rhai newidiadau yn niffiniadau (yn enwedig yn effeithio ar y cydrannau ymfudo) ar gyfer canol 2020 o gymharu â data amcangyfrifon poblogaeth canol 2019, a chynghorir bod defnyddwyr yn darllen yr adran Gwybodaeth Ansawdd a Methodoleg ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Ar gyfer Cymru, amcangyfrifon poblogaeth canol 2021 yw'r amcangyfrifon poblogaeth cyntaf i gael eu seilio ar Gyfrifiad 2021.

Mae Hawlfraint y Goron ar y deunydd hwn a gellir ei ailddefnyddio (ac eithrio logos) yn ddi-dâl mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.


Casgliad data a dull cyfrifo

Gweler y dolenni i'r we

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r data'n cael eu cynhyrchu a'u hadrodd bob blwyddyn ac yn seiliedig ar 30 Mehefin bob blwyddyn ers 2009.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Caiff y data a ddangosir yma eu defnyddio gan adrannau o'r llywodraeth ganolog, awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol at amrywiaeth o ddibenion gan gynnwys cynllunio a monitro gwasanaethau ac fel enwaduron er mwyn cyfrifo gwahanol gyfraddau a dangosyddion.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Darperir y data fel rhai heb eu talgrynnu er bod y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dweud bod unrhyw ganlyniadau a ddangosir o'r data hyn wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf lle bo'n ymarferol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae'r data a ddangosir yma'n adlewyrchu newidiadau a wnaethpwyd i amcangyfrifon poblogaeth o 2009 i 2010 wrth ail-seilio'r data i fod yn gyson â chanlyniadau Cyfrifiad 2011 (gweler y dolenni gwe).

Adolygwyd amcangyfrifon poblogaeth is-genedlaethol canol 2012 i ganol 2016 ar gyfer Cymru a Lloegr ar 22 Mawrth 2018, yn dilyn gwelliannau methodolegol (gweler y dolenni gwe).

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd preswylwyr awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.

Allweddeiriau

Poblogaeth Cymru; Boblogaeth byrddau iechyd lleol; Poblogaeth BILl

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we