Neidio i'r cynnwys

Byrddau iechyd lleol

Caiff Amcangyfrifon o'r boblogaeth eu cyfrifo drwy gyfuno data ynghylch y genedigaethau a'r marwolaethau a gofrestrir gydag amcangyfrifon ynghylch llif ymfudiad rhyngwladol a mewnfudiad (o fewn y DU) er mwyn cyfrifo amcangyfrifon ynghylch poblogaeth arferol pob ardal ar 30 Mehefin bob blwyddyn.