Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Amcanestyniadau o'r boblogaeth yn ôl cydrannau newid, awdurdod lleol a blwyddyn
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Newidyn[Hidlwyd]
Measure1
Newid blynyddol[Hidlo]
[Lleihau]Elfen[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Elfen 1
-
-
Elfen 2
Cliciwch yma i ddidoli2014 i 2015Cliciwch yma i ddidoli2015 i 2016Cliciwch yma i ddidoli2016 i 2017Cliciwch yma i ddidoli2017 i 2018Cliciwch yma i ddidoli2018 i 2019Cliciwch yma i ddidoli2019 i 2020Cliciwch yma i ddidoli2020 i 2021Cliciwch yma i ddidoli2021 i 2022Cliciwch yma i ddidoli2022 i 2023Cliciwch yma i ddidoli2023 i 2024Cliciwch yma i ddidoli2024 i 2025Cliciwch yma i ddidoli2025 i 2026Cliciwch yma i ddidoli2026 i 2027Cliciwch yma i ddidoli2027 i 2028Cliciwch yma i ddidoli2028 i 2029Cliciwch yma i ddidoli2029 i 2030Cliciwch yma i ddidoli2030 i 2031Cliciwch yma i ddidoli2031 i 2032Cliciwch yma i ddidoli2032 i 2033Cliciwch yma i ddidoli2033 i 2034Cliciwch yma i ddidoli2034 i 2035Cliciwch yma i ddidoli2035 i 2036Cliciwch yma i ddidoli2036 I 2037Cliciwch yma i ddidoli2037 I 2038Cliciwch yma i ddidoli2038 I 2039
[Lleihau]Poblogaeth ar ddiwedd y flwyddyn3,099,8903,108,0543,116,3713,124,7843,133,3363,142,0243,150,8213,159,7163,168,5513,177,1583,185,4673,193,4003,200,8843,207,9273,214,5263,220,6983,226,4673,231,8333,236,8053,241,3903,245,6143,249,5123,253,0973,256,4123,259,522
Poblogaeth ar ddiwedd y flwyddyn[Ehangu]Poblogaeth ar ddechrau'r cyfnod3,092,0363,099,8903,108,0543,116,3713,124,7843,133,3363,142,0243,150,8213,159,7163,168,5513,177,1583,185,4673,193,4003,200,8843,207,9273,214,5263,220,6983,226,4673,231,8333,236,8053,241,3903,245,6143,249,5123,253,0973,256,412
[Ehangu]Genedigaethau33,61033,61733,71433,81133,98034,17134,34534,53834,61134,55734,44934,28734,10733,94633,80733,69133,61633,56333,52633,49633,48633,50533,55433,61433,679
[Ehangu]Marwolaethau30,88030,57830,52130,52230,55330,60730,67230,76730,90031,07531,26431,47931,74732,02732,33332,64432,97133,32133,67734,03634,38634,73035,09435,42335,694
[Ehangu]Ymfudwyr net y DU1,8101,8101,8101,8101,8101,8101,8101,8101,8101,8101,8101,8101,8101,8101,8101,8101,8101,8101,8101,8101,8101,8101,8101,8101,810
[Lleihau]Mudwyr tramor net3,3153,3153,3153,3153,3153,3153,3153,3153,3153,3153,3153,3153,3153,3153,3153,3153,3153,3153,3153,3153,3153,3153,3153,3153,315
Mudwyr tramor netFewnfudwyr dramor14,10614,10614,10614,10614,10614,10614,10614,10614,10614,10614,10614,10614,10614,10614,10614,10614,10614,10614,10614,10614,10614,10614,10614,10614,106
Ymfudwyr tuag allan dramor10,79110,79110,79110,79110,79110,79110,79110,79110,79110,79110,79110,79110,79110,79110,79110,79110,79110,79110,79110,79110,79110,79110,79110,79110,791
[Ehangu]Cyfanswm cyfradd ffrwythlondeb1.81.81.81.81.81.81.91.91.91.91.91.91.91.91.91.91.91.91.91.91.91.91.91.91.9
[Ehangu]Cymhareb marwoldeb safonedig100.998.095.893.891.889.988.086.184.482.881.179.678.276.875.574.273.071.970.969.868.867.967.166.165.3
[Ehangu]Disgwyliad oes adeg geni81.081.381.681.882.082.382.582.883.083.283.583.783.984.184.384.584.784.885.085.285.485.585.685.885.9
[Ehangu]Poblogaeth Arbennig - lluoedd arfog3,3953,3953,3953,3953,3953,3953,3953,3953,3953,3953,3953,3953,3953,3953,3953,3953,3953,3953,3953,3953,3953,3953,3953,3953,395
[Ehangu]Poblogaeth Arbennig - garcharorion2,0872,0872,0872,0872,0872,0872,0872,0872,0872,0872,0872,0872,0872,0872,0872,0872,0872,0872,0872,0872,0872,0872,0872,0872,087

Metadata

Teitl

Cydrannau amcanestyniadau poblogaeth awdurdodau lleol sail 2014

Diweddariad diwethaf

Medi 2016 Medi 2016

Diweddariad nesaf

Nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyach. Bydd hwn yn cael ei ddisodli gyda amcanestyniad yn y dyfodol.

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Amcanestyniadau ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru ar sail 2014, Llywodraeth Cymru

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r set ddata hon yn rhoi’r cydrannau newid sy’n rhan o gyfrifo’r amcanestyniadau poblogaeth ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae’r data’n ymdrin â’r newid rhwng pob blwyddyn amcanestyniad olynol ac yn ymwneud â’r newid o ganol pob blwyddyn i ganol y flwyddyn ganlynol. Mae data’r flwyddyn gyntaf yn cynrychioli’r newid o’r flwyddyn sail sef canol 2014 i ganol 2015, trwy gyfnod yr amcanestyniad i ddangos y newid ar gyfer canol 2038 i ganol 2039. Dyma'r pedwerydd set o amcanestyniadau poblogaeth a gyhoeddwyd ar gyfer y 22 awdurdod lleol yng Nghymru.
Nodwch fod yr amcanestyniadau'n mynd yn fwyfwy ansicr po bellaf yr ydym yn ceisio edrych i'r dyfodol.
Nodwch hefyd fod y ffigurau hyn yn wahanol i’r data ar gyfer Cymru yn yr amcanestyniadau poblogaeth cenedlaethol a gynhyrchir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol oherwydd mai prif nod amcanestyniadau poblogaeth awdurdodau lleol yw cynhyrchu amcanestyniadau poblogaeth awdurdodau lleol cadarn ar gyfer Cymru, sy’n adlewyrchu tueddiadau lleol yn y blynyddoedd diwethaf, ond mai prif ddiben yr amcanestyniadau cenedlaethol yw cynhyrchu amcanestyniadau poblogaeth cadarn ar gyfer Cymru sy’n adlewyrchu tueddiadau cenedlaethol yn y blynyddoedd diwethaf.
Mae’r amcanestyniadau cenedlaethol ac amcanestyniadau awdurdodau lleol yn wahanol am ddau brif reswm:
1. Mae’r fethodoleg a ddefnyddir i gynhyrchu tybiaethau yn amcanestyniadau awdurdodau lleol yn wahanol i’r rheiny a ddefnyddir yn yr amcanestyniadau cenedlaethol. Mae rhai o’r rhain oherwydd ffynonellau data ychydig yn wahanol.
Hefyd, er bod un set o dybiaethau o bosibl yn addas iawn ar gyfer tuedd genedlaethol, efallai na fydd defnyddio tybiaethau tebyg yn cynhyrchu canlyniadau dichonol bob amser ar gyfer yr holl ardaloedd awdurdodau lleol oherwydd y gwahanol natur a thueddiadau rhwng awdurdodau lleol.
2. Mae’r lefel ddaearyddol mae’r tybiaethau’n cael eu seilio a’u cymhwyso arni hefyd yn bwysig. Er enghraifft, nid yw’n briodol symio cyfraddau lleol (e.e. ffrwythlondeb) er mwyn cael cyfradd genedlaethol, ac felly bydd model sy’n gweithredu ar lefelau daearyddol gwahanol (ond yn defnyddio cyfraddau) yn cynhyrchu canlyniadau gwahanol ar gyfer y lefelau daearyddol gwahanol.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae amcanestyniadau poblogaeth yn rhoi amcangyfrifon o faint y boblogaeth yn y dyfodol, ac yn cael eu seilio ar dybiaethau ynghylch genedigaethau, marwolaethau ac ymfudo. Mae'r tybiaethau'n cael eu seilio ar dueddiadau'r gorffennol. Nid yw amcanestyniadau ond yn awgrymu beth all ddigwydd os yw'r tueddiadau diweddar yn parhau. Nid yw amcanestyniadau a wneir fel hyn yn caniatáu ar gyfer effeithiau polisïau llywodraeth leol neu ganolog ar lefelau'r boblogaeth yn y dyfodol, dosbarthiad a newid.

Mae amcangyfrifon poblogaeth 2014 wedi cael eu defnyddio fel sail i amcanestyniadau'r awdurdodau lleol. Mae'r boblogaeth amcanestynedig ar gyfer 30 Mehefin bob blwyddyn. Mae'r amcangyfrifon poblogaeth sail wedi'u seilio ar y boblogaeth breswyl arferol. Caiff preswylwyr arferol sydd oddi cartref dros dro eu cynnwys, ond caiff ymwelwyr eu heithrio. Caiff myfyrwyr eu cyfrif yn eu cyfeiriad yn ystod y tymor. Dylid nodi hefyd y defnyddir diffiniad y Cenhedloedd Unedig o ymfudwr rhyngwladol - y rheiny sy'n newid gwlad breswyl am gyfnod o 12 mis o leiaf. Ni chaiff ymfudwyr tymor byr (e.e. gweithwyr ymfudol o wledydd Dwyrain Ewrop) eu cyfrif yn yr amcangyfrifon poblogaeth ac felly ni chânt eu cynnwys yn yr amcanestyniadau poblogaeth.

Amlder cyhoeddi

Bob dwy a pedair blynedd

Cyfnodau data dan sylw

Cyhoeddir y data ar gyfer y cyfnod canol blwyddyn 2014 i ganol blwyddyn 2015 hyd at ganol blwyddyn 2038 i ganol blwyddyn 2039.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler y datganiad ystadegol o amcanestyniadau poblogaeth awdurdodau lleol trwy ddilyn y dolenni gwe.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r rhan fwyaf o'r data wedi'u talgrynnu'n annibynnol i'r rhif cyfan agosaf ac mae'n bosibl na fyddant yn adio'n union. Mae cymarebau marwolaethau safonedig, cyfanswm y cyfraddau ffrwythlondeb ac amcangyfrifon blynyddoedd disgwyliad oes wedi'u talgrynnu i 1 lle degol ac ni ddylent gael eu hadio o gwbl gan mai cyfraddau ydynt.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Ni wnaethpwyd unrhyw ddiwygiadau i'r data a gyhoeddwyd ar gyfer 2014. Disodlodd y data hyn amcanestyniadau poblogaeth awdurdodau lleol 2011 ar gyfer Cymru fel yr amcangyfrifon ffurfiol o dwf y boblogaeth.

Ansawdd ystadegol

Gweler y datganiad ystadegol o amcanestyniadau poblogaeth awdurdodau lleol trwy ddilyn y dolenni gwe.

Allweddeiriau

Amcanestyniadau poblogaeth, elfen o newid, twf y boblogaeth, mudo, newid naturiol, genedigaethau, marwolaethau