Neidio i'r cynnwys

Awdurdod lleol

Mae amcanestyniadau poblogaeth yn rhoi darlun o boblogaeth y dyfodol, ac maent yn seiliedig ar dybiaethau ynghylch genedigaethau, marwolaethau ac ymfudiad.