Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Awdurdod lleol

Mae amcanestyniadau poblogaeth yn rhoi darlun o boblogaeth y dyfodol, ac maent yn seiliedig ar dybiaethau ynghylch genedigaethau, marwolaethau ac ymfudiad.

Mae’r ONS wedi cyhoeddi nodyn ar eu gwefan am wall yn amcanestyniadau poblogaeth cenedlaethol sy’n seiliedig ar 2018, yn effeithio ar fudo rhwng Cymru a Lloegr yn bennaf. Mae gwybodaeth bellach ar gael ar ein gwefan ni.
[https://llyw.cymru/amcanestyniadau-poblogaeth-cenedlaethol-sail-2018]