Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Amcanestyniadau o'r boblogaeth yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
None
[Lleihau]Oed[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Oed 1[Hidlo]
-
Oed 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Amrywiolyn[Hidlwyd]
Rhyw[Hidlo]
Rhyw 1[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoli2018Cliciwch yma i ddidoli2019Cliciwch yma i ddidoli2020Cliciwch yma i ddidoli2021Cliciwch yma i ddidoli2022Cliciwch yma i ddidoli2023Cliciwch yma i ddidoli2024Cliciwch yma i ddidoli2025Cliciwch yma i ddidoli2026Cliciwch yma i ddidoli2027Cliciwch yma i ddidoli2028Cliciwch yma i ddidoli2029Cliciwch yma i ddidoli2030Cliciwch yma i ddidoli2031Cliciwch yma i ddidoli2032Cliciwch yma i ddidoli2033Cliciwch yma i ddidoli2034Cliciwch yma i ddidoli2035Cliciwch yma i ddidoli2036Cliciwch yma i ddidoli2037Cliciwch yma i ddidoli2038Cliciwch yma i ddidoli2039Cliciwch yma i ddidoli2040Cliciwch yma i ddidoli2041Cliciwch yma i ddidoli2042Cliciwch yma i ddidoli2043
[Lleihau]Cymru3,138,6313,146,1573,154,0913,162,1173,170,0563,177,9673,185,8293,193,6093,201,2653,208,7013,215,8443,222,6703,229,2973,235,9133,242,3433,248,5583,254,6193,260,6603,266,6713,272,6263,278,4373,284,2953,290,3123,296,4653,302,7203,309,154
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru698,369699,218700,147701,149702,154703,108704,010704,849705,640706,356707,037707,666708,278708,915709,574710,269710,999711,753712,535713,347714,176715,026715,913716,841717,806718,830
Gogledd CymruYnys Môn69,96169,91969,89669,87969,86469,84269,82669,80069,76769,72269,68569,64869,60969,56669,52969,50369,49269,47669,46869,46769,47569,48569,49969,51869,54369,575
Gwynedd124,178124,418124,670124,936125,220125,539125,897126,288126,695127,109127,495127,871128,250128,625128,974129,292129,601129,914130,219130,506130,766131,035131,314131,603131,897132,200
Conwy117,181117,417117,691118,001118,320118,625118,917119,194119,472119,737119,986120,230120,470120,706120,957121,216121,468121,722121,978122,235122,492122,742122,990123,241123,492123,749
Sir Ddinbych95,33095,49095,65595,83696,02196,19896,35896,50096,63696,75096,86596,97497,07397,18297,29197,40497,52697,64997,78097,92298,06898,21598,36598,52098,68098,848
Sir y Fflint155,593156,019156,444156,862157,264157,626157,940158,224158,459158,663158,864159,034159,201159,366159,541159,732159,933160,130160,336160,556160,785161,018161,258161,505161,760162,030
Wrecsam136,126135,955135,791135,635135,466135,279135,072134,844134,611134,375134,142133,908133,676133,469133,282133,122132,979132,862132,754132,661132,590132,532132,486132,454132,434132,429
[Lleihau]Canolbarth a De-orllewin Cymru907,434908,545909,974911,564913,238915,005916,846918,744920,667922,577924,429926,182927,876929,561931,160932,671934,093935,505936,896938,247939,539940,860942,247943,702945,216946,815
Canolbarth a De-orllewin CymruPowys132,447132,394132,421132,475132,538132,597132,653132,710132,765132,797132,836132,880132,905132,956133,009133,080133,147133,211133,280133,354133,434133,516133,602133,697133,804133,927
Ceredigion72,99272,36571,89771,49171,15170,90970,75970,67470,62970,61670,58470,53670,49070,44570,35170,20470,04369,89269,73169,54469,33869,15769,00968,89568,80668,745
Sir Benfro125,055125,350125,650125,989126,301126,580126,838127,073127,297127,486127,672127,840127,992128,139128,307128,482128,648128,811128,973129,143129,318129,488129,658129,832130,009130,196
Sir Gaerfyrddin187,568188,031188,517189,021189,525190,022190,493190,935191,342191,731192,118192,467192,787193,104193,432193,765194,091194,404194,725195,060195,406195,751196,106196,468196,837197,218
Abertawe246,466247,217247,912248,586249,275250,004250,796251,648252,545253,472254,379255,263256,146257,020257,835258,579259,274259,967260,640261,267261,837262,410262,999263,601264,213264,840
Castell-nedd Port Talbot142,906143,188143,577144,003144,447144,894145,308145,703146,090146,475146,840147,195147,555147,897148,225148,561148,890149,219149,547149,879150,206150,539150,874151,210151,548151,889
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru1,532,8281,538,3941,543,9701,549,4041,554,6641,559,8531,564,9721,570,0161,574,9571,579,7671,584,3791,588,8221,593,1431,597,4371,601,6081,605,6171,609,5261,613,4021,617,2401,621,0331,624,7221,628,4101,632,1521,635,9221,639,6981,643,508
De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr144,876145,663146,417147,165147,892148,576149,234149,852150,447151,020151,585152,112152,590153,057153,535154,006154,493154,961155,439155,920156,395156,861157,328157,793158,255158,718
Bro Morgannwg132,165132,987133,864134,749135,617136,448137,233137,999138,713139,384140,044140,671141,277141,853142,433142,996143,524144,038144,536145,040145,544146,036146,527147,013147,501147,987
Caerdydd364,248365,317366,311367,190368,090369,122370,283371,571372,944374,379375,733377,033378,331379,637380,800381,787382,685383,572384,384385,070385,635386,225386,861387,523388,195388,890
Rhondda Cynon Taf240,131240,809241,492242,158242,784243,406243,993244,556245,115245,645246,148246,641247,122247,605248,098248,598249,111249,637250,182250,738251,293251,850252,418252,991253,564254,145
Merthyr Tudful60,18360,37660,56760,75160,91961,08061,23261,37161,49861,61361,72661,84061,95462,06462,17662,29362,40862,52662,64562,76862,89663,02563,15463,28263,41063,538
Caerffili181,019181,303181,585181,846182,060182,236182,398182,527182,637182,722182,794182,856182,923183,006183,102183,214183,339183,466183,617183,786183,965184,149184,340184,538184,740184,948
Blaenau Gwent69,71369,65969,61569,58369,54869,50869,46069,40169,34669,29369,24169,19269,15269,12269,09769,07969,07169,07069,07869,09169,11069,13269,15769,18669,21569,244
Tor-faen93,04993,31293,58793,85694,11194,35494,56794,76394,95895,14795,32995,50795,68095,85796,03496,21896,40996,60096,78996,98697,18797,38797,58597,78297,98098,178
Sir Fynwy94,14294,44194,76895,13495,48995,82696,16996,49996,79297,08997,37397,65697,92698,19598,45598,72698,98699,23699,48099,73799,996100,246100,492100,736100,980101,230
Casnewydd153,302154,529155,763156,972158,154159,298160,402161,476162,509163,474164,406165,314166,187167,040167,877168,701169,501170,296171,091171,897172,702173,499174,290175,078175,858176,632

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r set ddata hon yn rhoi amcanestyniadau poblogaeth ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru yn ôl rhyw, oedrannau unigol a phob blwyddyn o’r flwyddyn sail sef 2018, trwy gyfnod yr amcanestyniad i 2043. Dyma'r pumed set o amcanestyniadau poblogaeth a gyhoeddwyd ar gyfer y 22 awdurdod lleol yng Nghymru.

Nodwch fod yr amcanestyniadau'n mynd yn fwyfwy ansicr po bellaf yr ydym yn ceisio edrych i'r dyfodol.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae amcanestyniadau poblogaeth yn rhoi amcangyfrifon o faint y boblogaeth yn y dyfodol, ac yn cael eu seilio ar dybiaethau ynghylch genedigaethau, marwolaethau a mudo. Mae'r tybiaethau'n cael eu seilio ar dueddiadau'r gorffennol. Nid yw amcanestyniadau ond yn awgrymu beth all ddigwydd os yw'r tueddiadau diweddar yn parhau. Nid yw amcanestyniadau a wneir fel hyn yn caniatáu ar gyfer effeithiau polisïau llywodraeth leol neu ganolog ar lefelau'r boblogaeth yn y dyfodol, dosbarthiad a newid.

Mae amcangyfrifon poblogaeth 2018 wedi cael eu defnyddio fel sail i amcanestyniadau'r awdurdodau lleol. Mae'r boblogaeth amcanestynedig ar gyfer 30 Mehefin bob blwyddyn. Mae'r amcangyfrifon poblogaeth sail wedi'u seilio ar y boblogaeth breswyl arferol. Caiff preswylwyr arferol sydd oddi cartref dros dro eu cynnwys, ond caiff ymwelwyr eu heithrio. Caiff myfyrwyr eu cyfrif yn eu cyfeiriad yn ystod y tymor. Dylid nodi hefyd y defnyddir diffiniad y Cenhedloedd Unedig o ymfudwr rhyngwladol - y rheiny sy'n newid gwlad breswyl am gyfnod o 12 mis o leiaf. Ni chaiff ymfudwyr tymor byr (e.e. gweithwyr ymfudol o wledydd Dwyrain Ewrop) eu cyfrif yn yr amcangyfrifon poblogaeth ac felly ni chânt eu cynnwys yn yr amcanestyniadau poblogaeth. Mae'r amcanestyniadau wedi'u seilio ar batrwm ymfudo tybiedig sydd wedi'i seilio ar estyn ymlaen y patrymau ymfudo cyfartalog dros y pum mlynedd diwethaf.

Cyhoeddodd y Prif Ystadegydd ddiweddariad ym mis Chwefror 2020, gan nodi’r newidiadau methodolegol a wnaed i’r amcanestyniadau is-genedlaethol ers yr amcanestyniadau is-genedlaethol sy’n seiliedig ar 2014. Roedd hyn yn cynnwys:
• newid y rhagdybiaethau ar gyfer mudo mewnol, fel eu bod yn seiliedig ar gyfraddau mudo yn hytrach na niferoedd sefydlog
• cyfyngu cyfanswm amcanestyniadau poblogaeth is-genedlaethol, a rhai o’r cydrannau, ar gyfer y 22 awdurdod lleol yng Nghymru ar amcanestyniadau poblogaeth cenedlaethol sy’n seiliedig ar 2018 a gyhoeddwyd gan yr ONS

Cyhoeddwyd diweddariad arall ym mis Gorffennaf 2020, yn datgan dyddiad cyhoeddi’r amcanestyniadau poblogaeth ac aelwydydd awdurdodau lleol diwygiedig, a’r penderfyniad i ddychwelyd i beidio â chyfyngu yr amcanestyniadau is-genedlaethol ar y rhai cenedlaethol.

Yn dilyn trafodaethau â grwp Amcanestyniadau Is-genedlaethol Cymru (WaSP), gwnaethom y penderfyniad i ddychwelyd, yn rhannol, i’r fethodoleg flaenorol ar gyfer cyfrifo amcanestyniadau poblogaeth awdurdodau lleol drwy beidio â chyfyngu ar yr amcanestyniadau poblogaeth cenedlaethol. Gwnaed y penderfyniad i gyfyngu i'r amcanestyniadau poblogaeth cenedlaethol yn wreiddiol o ganlyniad i'r amcanestyniadau poblogaeth cenedlaethol anghywir ddangos tuedd wahanol i'r amcanestyniadau poblogaeth awdurdodau lleol. Fodd bynnag, gan nad yw hyn bellach yn wir, rydym wedi dychwelyd i'r fethodoleg wreiddiol o beidio â chyfyngu er mwyn darparu gwell parhad gydag amcanestyniadau poblogaeth awdurdodau lleol blaenorol, fel eu bod yn cael eu llywio'n bennaf gan dueddiadau lleol ar gyfer genedigaethau, marwolaethau a mudo.
Fodd bynnag, rydym wedi cadw'r newid a wnaed i'r tybiaethau ar gyfer mudo mewnol fel eu bod yn parhau i fod yn seiliedig ar gyfraddau mudo yn hytrach na niferoedd penodol.

Byddwn yn parhau i fireinio'r fethodoleg cyn ein amcanestyniadau poblogaeth is-genedlaethol nesaf, gan ystyried adborth defnyddwyr.

Rydym hefyd yn cyhoeddi pum amrywiolyn amcanestyniadau ychwanegol ochr yn ochr â'r prif amcanestyniad. Mae hyn yn cynnwys amrywiolyn poblogaeth isel ac amrywiolyn poblogaeth uchel, yn ogystal â thri amrywiolyn yn seiliedig ar dybiaethau mudo amgen. Mae hyn yn cynnwys amrywiolyn dim mudo, amrywiolyn cyfartaledd mudo 10 mlynedd ac amrywiolyn cyfartaledd mudo 15 mlynedd.

Amlder cyhoeddi

Bob dwy a pedair blynedd

Cyfnodau data dan sylw

Mae data'n cael eu cyhoeddi ar gyfer y cyfnod 2018 i 2043.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler y datganiad ystadegol o amcanestyniadau poblogaeth awdurdodau lleol trwy ddilyn y dolenni gwe.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r data wedi'u talgrynnu'n annibynnol i'r rhif cyfan agosaf ac mae'n bosibl na fyddant yn adio'n union.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Disodlodd y data hyn amcanestyniadau poblogaeth awdurdodau lleol 2014 ar gyfer Cymru fel yr amcangyfrifon ffurfiol o dwf y boblogaeth.

Ddydd Llun 18 Mai 2020, cyhoeddodd yr ONS nodyn ar eu gwefan i roi gwybod i ddefnyddwyr eu bod wedi darganfod gwall a oedd yn effeithio ar yr amcanestyniadau poblogaeth cenedlaethol sy’n seiliedig ar 2018. Roedd y gwall wedi ei achosi gan brosesu mudo rhwng Cymru a Lloegr yn anghywir, gan arwain at amcanestyniad poblogaeth canol-2028 oddeutu 65,000 yn rhy isel yng Nghymru, ac amcanestyniad poblogaeth 65,000 yn rhy uchel yn Lloegr.

Yn dilyn ymgynghori gyda’n grwp arbenigol am y goblygiadau i’n cynnyrch ystadegol a oedd yn seiliedig ar amcanestyniadau poblogaeth cenedlaethol sy’n seiliedig ar 2018, penderfynom ni dynnu’r amcanestyniadau poblogaeth awdurdodau lleol a’r amcanestyniadau aelwydydd sy’n seiliedig ar 2018 oddi ar ein gwefan.

Cyhoeddodd yr ONS amcanestyniadau wedi eu cywiro ar gyfer Cymru ddydd Iau 11 Mehefin. Mae’r amcanestyniadau awdurdodau lleol hyn yn seiliedig ar yr amcanestyniadau poblogaeth cenedlaethol sy’n seiliedig ar 2018 sydd wedi eu cywiro ar gyfer Cymru. Mae gwybodaeth bellach am y cywiriadau ar gael yn y datganiad, yn ogystal â dadansoddiad o sut mae’r amcanestyniadau hyn sydd wedi eu cywiro yn cymharu â’r amcanestyniadau gwreiddiol.

Teitl

Amcanestyniadau poblogaeth awdurdodau lleol sy'n seiliedig ar 2018 ar gyfer Cymru, 2018 i 2043

Diweddariad diwethaf

Awst 2021 Awst 2021

Diweddariad nesaf

Nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyach. Bydd hwn yn cael ei ddisodli gan amcanestyniad yn y dyfodol.

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Amcanestyniadau ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru ar sail 2018, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gweler y datganiad ystadegol o amcanestyniadau poblogaeth awdurdodau lleol trwy ddilyn y dolenni gwe.

Allweddeiriau

Amcanestyniadau poblogaeth, mudo, newid naturiol, genedigaethau, marwolaethau