Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru Ystadegau Treth Trafodiadau Tir ar gyfanswm y dreth sy'n ddyledus, gan gynnwys trafodiadau sydd â manylion cyfyngedig (er mwyn sicrhau cyfrinachedd)
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Math o drafodiadMath o drafodiad[Hidlo]
Cyfnod amserBlwyddyn ariannol[Hidlo]
DisgrifiadDisgrifiad[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliPob trafodiadauCliciwch yma i ddidoliPreswylCliciwch yma i ddidoliAmhreswyl
[Lleihau]2018-19Cyfanswm blynyddol ac eithrio trafodiadau annodweddiadol a thrafodiadau heb eu datgelu219.3146.073.2
Trafodiadau annodweddiadol o fawr.Ddim yn berthnasol.Ddim yn berthnasol.Ddim yn berthnasol
Manylion heb eu datgelu er mwyn sicrhau cyfrinachedd.Ddim yn berthnasol.Ddim yn berthnasol.Ddim yn berthnasol
Cyfanswm blynyddol219.Ddim yn berthnasol.Ddim yn berthnasol
[Lleihau]2019-20Cyfanswm blynyddol ac eithrio trafodiadau annodweddiadol a thrafodiadau heb eu datgelu226.9158.268.7
Trafodiadau annodweddiadol o fawr28.2.Ddim yn berthnasol28.2
Manylion heb eu datgelu er mwyn sicrhau cyfrinachedd0..|Wedi\’i ddal yn ôl er mwyn sicrhau cyfrinachedd trafodiadau unigol..|Wedi\’i ddal yn ôl er mwyn sicrhau cyfrinachedd trafodiadau unigol
Cyfanswm blynyddol255..|Wedi\’i ddal yn ôl er mwyn sicrhau cyfrinachedd trafodiadau unigol..|Wedi\’i ddal yn ôl er mwyn sicrhau cyfrinachedd trafodiadau unigol
[Lleihau]2020-21Cyfanswm blynyddol ac eithrio trafodiadau annodweddiadol a thrafodiadau heb eu datgelu206.7148.258.5
Trafodiadau annodweddiadol o fawr.Ddim yn berthnasol.Ddim yn berthnasol.Ddim yn berthnasol
Manylion heb eu datgelu er mwyn sicrhau cyfrinachedd0..|Wedi\’i ddal yn ôl er mwyn sicrhau cyfrinachedd trafodiadau unigol..|Wedi\’i ddal yn ôl er mwyn sicrhau cyfrinachedd trafodiadau unigol
Cyfanswm blynyddol207..|Wedi\’i ddal yn ôl er mwyn sicrhau cyfrinachedd trafodiadau unigol..|Wedi\’i ddal yn ôl er mwyn sicrhau cyfrinachedd trafodiadau unigol
[Lleihau]2021-22Cyfanswm blynyddol ac eithrio trafodiadau annodweddiadol a thrafodiadau heb eu datgelu406.3275.3131.0
Trafodiadau annodweddiadol o fawr.Ddim yn berthnasol.Ddim yn berthnasol.Ddim yn berthnasol
Manylion heb eu datgelu er mwyn sicrhau cyfrinachedd.Ddim yn berthnasol.Ddim yn berthnasol.Ddim yn berthnasol
Cyfanswm blynyddol406.Ddim yn berthnasol.Ddim yn berthnasol
[Lleihau]2022-23Cyfanswm blynyddol ac eithrio trafodiadau annodweddiadol a thrafodiadau heb eu datgelu379.1283.895.3
Trafodiadau annodweddiadol o fawr.Ddim yn berthnasol.Ddim yn berthnasol.Ddim yn berthnasol
Manylion heb eu datgelu er mwyn sicrhau cyfrinachedd0..|Wedi\’i ddal yn ôl er mwyn sicrhau cyfrinachedd trafodiadau unigol..|Wedi\’i ddal yn ôl er mwyn sicrhau cyfrinachedd trafodiadau unigol
Cyfanswm blynyddol379..|Wedi\’i ddal yn ôl er mwyn sicrhau cyfrinachedd trafodiadau unigol..|Wedi\’i ddal yn ôl er mwyn sicrhau cyfrinachedd trafodiadau unigol

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Ar 1 Ebrill 2018, cafodd Treth Dir y Dreth Stamp ei disodli gan y Dreth Trafodiadau Tir (TTT) ar eiddo preswyl ac amhreswyl a buddiannau tir sy’n cael eu prynu yng Nghymru. Mae cyfraddau treth a bandiau treth TTT yn amrywio yn ôl y math o drafodiad.

Rhaid i drethdalwyr hysbysu’r Awdurdod am bob trafodiad tir sydd â gwerth uwch na £40,000. Ceir amgylchiadau hefyd lle nad yw rhai trafodiadau les penodol yn hysbysadwy os ydynt yn para am lai na 7 mlynedd. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y dyddiad dod i rym i gyflwyno a thalu'r ffurflen.

Mae'r set ddata hon yn cynnwys amcangyfrifon o drafodiadau hysbysadwy TTT a dderbyniwyd gan ACC erbyn diwedd 20 Tachwedd 2023.

Mae'r set ddata’n cynnwys dadansoddiad yn ôl:
- math o drafodiad: preswyl, amhreswyl
- cyfanswm y dreth sy'n ddyledus, gan gynnwys trafodion gyda manylion cyfyngedig
- blwyddyn effeithiol

Ar gyfer rhai trafodiadau ni allwn ddarparu unrhyw fanylion heblaw cyfanswm y dreth sy'n ddyledus yn y flwyddyn, gan fod perygl o ddatgelu manylion y trafodiadau unigol. Mae'r rhain wedi'u talgrynnu i'r miliwn o bunnoedd agosaf er mwyn gwarchod cyfrinachedd ymhellach, a dylid eu cynnwys dim ond os ydych am gael gwerth cyfanswm refeniw’r Dreth Trafodiadau Tir yn y flwyddyn.


Casgliad data a dull cyfrifo

Gweler y dolenni

Amlder cyhoeddi

Misol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data yn ôl y mis, y chwarter ariannol (chwarter 1 yw Ebrill i Fehefin) a'r flwyddyn ariannol (Ebrill i Fawrth) pan ddaeth y trafodiad i rym. Pan fydd rhan o chwarteri a blynyddoedd yn cael ei dangos, caiff y rhain eu nodi gyda'r ôl-ddodiad "hyd yn hyn".

Sylwer nad yw'r flwyddyn ariannol ddiweddaraf 2022-23 wedi'i chynnwys eto ar gyfer trafodiadau ychwanegol gyda llai o fanylion. Mae hyn gan fod amser o hyd i drafodiadau ychwanegol gael eu hadrodd a bod perygl datgeliad trwy gyhoeddi niferoedd bach yn olynol. Ychwanegir y ffigur yn Gorffennaf 2023 fel rhan o'n datganiad blynyddol pan ystyrir bod y siawns o ragor o drafodiadau yn ddigon isel.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r ystadegau hyn wedi'u sefydlu er mwyn bodloni gofyniad uniongyrchol y defnyddiwr am ddata ar weithredu TTT, wedi sefydlu'r Awdurdod. Mae ein defnyddwyr allweddol yn gydweithwyr o Drysorlys Cymru o fewn Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, ac awdurdodau treth eraill yn y Deyrnas Unedig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r gwerthoedd yn y tabl hwn wedi cael eu talgrynnu i'r £0.1 miliwn agosaf, a'r £1 miliwn agosaf ar gyfer trafodiadau ychwanegol gyda manylion cyfyngedig.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn cael eu diwygio'n rheolaidd ac mae'r gwerthoedd ar gyfer y cyfnod diweddaraf yn rhai dros dro. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y ‘dyddiad dod i rym’ i gyflwyno a thalu'r ffurflen. Y dyddiad dod i rym yw’r dyddiad pan fydd y dreth yn dod yn daladwy, fel arfer pan fydd trafodiad ar eiddo yn cael ei gwblhau. Felly, mae'n debygol y caiff trafodiadau TTT sy'n ymwneud â'r mis diweddaraf eu ffeilio yn ystod y mis canlynol. Gweler y dolenni am ddadansoddiad o’r diwygiadau hyn.

Gall y gwerthoedd ar gyfer cyfnodau cynharach gael eu diwygio am nifer o flynyddoedd. Gellir diwygio trafodiadau am amryw o resymau ac mae'r ystadegau'n cael eu diwygio bob mis er mwyn adlewyrchu newidiadau i drafodiadau. Bydd hyn, yn enwedig, o ganlyniad i ad-daliadau cyfraddau uwch. Pan fydd ad-daliad TTT preswyl cyfraddau uwch yn cael ei hawlio, mae'r trafodiad gwreiddiol yn cael ei ddiwygio i drafodiad TTT preswyl prif gyfradd. Mae gan y trethdalwr hyd at dair blynedd i werthu ei brif breswylfa flaenorol a hawlio ad-daliad.

Teitl

Ystadegau'r Dreth Trafodiadau Tir ar gyfanswm y dreth sy'n ddyledus, gan gynnwys trafodiadau sydd â manylion cyfyngedig (er mwyn sicrhau cyfrinachedd)

Diweddariad diwethaf

24 Tachwedd 2023 24 Tachwedd 2023

Diweddariad nesaf

21 Rhagfyr 2023

Sefydliad cyhoeddi

Awdurdod Cyllid Cymru

Ffynhonnell 1

Ffurflenni Treth Trafodiadau Tir, Awdurdod Cyllid Cymru

Cyswllt ebost

data@acc.llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Treth Trafodiadau Tir; Treth

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni