Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru Ystadegau Treth Trafodiadau Tir ar gyfanswm y dreth sy'n ddyledus, gan gynnwys trafodiadau sydd â manylion cyfyngedig (er mwyn sicrhau cyfrinachedd)
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Math o drafodiadMath o drafodiad[Hidlo]
Cyfnod amserBlwyddyn ariannol[Hidlo]
DisgrifiadDisgrifiad[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliPob trafodiadauCliciwch yma i ddidoliPreswylCliciwch yma i ddidoliAmhreswyl
[Lleihau]2018-19Cyfanswm blynyddol ac eithrio trafodiadau annodweddiadol a thrafodiadau heb eu datgelu219.3146.073.3
Trafodiadau annodweddiadol o fawr.Ddim yn berthnasol.Ddim yn berthnasol.Ddim yn berthnasol
Manylion heb eu datgelu er mwyn sicrhau cyfrinachedd.Ddim yn berthnasol.Ddim yn berthnasol.Ddim yn berthnasol
Cyfanswm blynyddol219.Ddim yn berthnasol.Ddim yn berthnasol
[Lleihau]2019-20Cyfanswm blynyddol ac eithrio trafodiadau annodweddiadol a thrafodiadau heb eu datgelu227.0158.268.7
Trafodiadau annodweddiadol o fawr28.2.Ddim yn berthnasol28.2
Manylion heb eu datgelu er mwyn sicrhau cyfrinachedd0..|Wedi\’i ddal yn ôl er mwyn sicrhau cyfrinachedd trafodiadau unigol..|Wedi\’i ddal yn ôl er mwyn sicrhau cyfrinachedd trafodiadau unigol
Cyfanswm blynyddol255..|Wedi\’i ddal yn ôl er mwyn sicrhau cyfrinachedd trafodiadau unigol..|Wedi\’i ddal yn ôl er mwyn sicrhau cyfrinachedd trafodiadau unigol
[Lleihau]2020-21Cyfanswm blynyddol ac eithrio trafodiadau annodweddiadol a thrafodiadau heb eu datgelu206.4147.958.6
Trafodiadau annodweddiadol o fawr.Ddim yn berthnasol.Ddim yn berthnasol.Ddim yn berthnasol
Manylion heb eu datgelu er mwyn sicrhau cyfrinachedd0..|Wedi\’i ddal yn ôl er mwyn sicrhau cyfrinachedd trafodiadau unigol..|Wedi\’i ddal yn ôl er mwyn sicrhau cyfrinachedd trafodiadau unigol
Cyfanswm blynyddol206..|Wedi\’i ddal yn ôl er mwyn sicrhau cyfrinachedd trafodiadau unigol..|Wedi\’i ddal yn ôl er mwyn sicrhau cyfrinachedd trafodiadau unigol
[Lleihau]2021-22Cyfanswm blynyddol ac eithrio trafodiadau annodweddiadol a thrafodiadau heb eu datgelu405.2274.1131.0
Trafodiadau annodweddiadol o fawr.Ddim yn berthnasol.Ddim yn berthnasol.Ddim yn berthnasol
Manylion heb eu datgelu er mwyn sicrhau cyfrinachedd.Ddim yn berthnasol.Ddim yn berthnasol.Ddim yn berthnasol
Cyfanswm blynyddol405.Ddim yn berthnasol.Ddim yn berthnasol
[Lleihau]2022-23Cyfanswm blynyddol ac eithrio trafodiadau annodweddiadol a thrafodiadau heb eu datgelu377.6282.095.6
Trafodiadau annodweddiadol o fawr.Ddim yn berthnasol.Ddim yn berthnasol.Ddim yn berthnasol
Manylion heb eu datgelu er mwyn sicrhau cyfrinachedd0..|Wedi\’i ddal yn ôl er mwyn sicrhau cyfrinachedd trafodiadau unigol..|Wedi\’i ddal yn ôl er mwyn sicrhau cyfrinachedd trafodiadau unigol
Cyfanswm blynyddol378..|Wedi\’i ddal yn ôl er mwyn sicrhau cyfrinachedd trafodiadau unigol..|Wedi\’i ddal yn ôl er mwyn sicrhau cyfrinachedd trafodiadau unigol
[Lleihau]2023-24Cyfanswm blynyddol ac eithrio trafodiadau annodweddiadol a thrafodiadau heb eu datgelu277.6216.760.9
Trafodiadau annodweddiadol o fawr.Ddim yn berthnasol.Ddim yn berthnasol.Ddim yn berthnasol
Manylion heb eu datgelu er mwyn sicrhau cyfrinachedd.Ddim yn berthnasol.Ddim yn berthnasol.Ddim yn berthnasol
Cyfanswm blynyddol278.Ddim yn berthnasol.Ddim yn berthnasol

Metadata

Teitl

Ystadegau'r Dreth Trafodiadau Tir ar gyfanswm y dreth sy'n ddyledus, gan gynnwys trafodiadau sydd â manylion cyfyngedig (er mwyn sicrhau cyfrinachedd)

Diweddariad diwethaf

25 Ebrill 2024 25 Ebrill 2024

Diweddariad nesaf

24 Mai 2024

Sefydliad cyhoeddi

Awdurdod Cyllid Cymru

Ffynhonnell 1

Ffurflenni Treth Trafodiadau Tir, Awdurdod Cyllid Cymru

Cyswllt ebost

data@acc.llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni

Allweddeiriau

Treth Trafodiadau Tir; Treth

Disgrifiad cyffredinol

Ar 1 Ebrill 2018, cafodd Treth Dir y Dreth Stamp ei disodli gan y Dreth Trafodiadau Tir (TTT) ar eiddo preswyl ac amhreswyl a buddiannau tir sy’n cael eu prynu yng Nghymru. Mae cyfraddau treth a bandiau treth TTT yn amrywio yn ôl y math o drafodiad.

Rhaid i drethdalwyr hysbysu’r Awdurdod am bob trafodiad tir sydd â gwerth uwch na £40,000. Ceir amgylchiadau hefyd lle nad yw rhai trafodiadau les penodol yn hysbysadwy os ydynt yn para am lai na 7 mlynedd. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y dyddiad dod i rym i gyflwyno a thalu'r ffurflen.

Mae'r set ddata hon yn cynnwys amcangyfrifon o drafodiadau hysbysadwy TTT a dderbyniwyd gan ACC erbyn diwedd 15 Ebrill 2024.

Mae'r set ddata’n cynnwys dadansoddiad yn ôl:
- math o drafodiad: preswyl, amhreswyl
- cyfanswm y dreth sy'n ddyledus, gan gynnwys trafodion gyda manylion cyfyngedig
- blwyddyn effeithiol

Ar gyfer rhai trafodiadau ni allwn ddarparu unrhyw fanylion heblaw cyfanswm y dreth sy'n ddyledus yn y flwyddyn, gan fod perygl o ddatgelu manylion y trafodiadau unigol. Mae'r rhain wedi'u talgrynnu i'r miliwn o bunnoedd agosaf er mwyn gwarchod cyfrinachedd ymhellach, a dylid eu cynnwys dim ond os ydych am gael gwerth cyfanswm refeniw’r Dreth Trafodiadau Tir yn y flwyddyn.


Casgliad data a dull cyfrifo

Gweler y dolenni

Amlder cyhoeddi

Misol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data yn ôl y mis, y chwarter ariannol (chwarter 1 yw Ebrill i Fehefin) a'r flwyddyn ariannol (Ebrill i Fawrth) pan ddaeth y trafodiad i rym. Pan fydd rhan o chwarteri a blynyddoedd yn cael ei dangos, caiff y rhain eu nodi gyda'r ôl-ddodiad "hyd yn hyn".

Sylwer nad yw'r flwyddyn ariannol ddiweddaraf 2022-23 wedi'i chynnwys eto ar gyfer trafodiadau ychwanegol gyda llai o fanylion. Mae hyn gan fod amser o hyd i drafodiadau ychwanegol gael eu hadrodd a bod perygl datgeliad trwy gyhoeddi niferoedd bach yn olynol. Ychwanegir y ffigur yn Gorffennaf 2023 fel rhan o'n datganiad blynyddol pan ystyrir bod y siawns o ragor o drafodiadau yn ddigon isel.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r ystadegau hyn wedi'u sefydlu er mwyn bodloni gofyniad uniongyrchol y defnyddiwr am ddata ar weithredu TTT, wedi sefydlu'r Awdurdod. Mae ein defnyddwyr allweddol yn gydweithwyr o Drysorlys Cymru o fewn Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, ac awdurdodau treth eraill yn y Deyrnas Unedig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r gwerthoedd yn y tabl hwn wedi cael eu talgrynnu i'r £0.1 miliwn agosaf, a'r £1 miliwn agosaf ar gyfer trafodiadau ychwanegol gyda manylion cyfyngedig.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn cael eu diwygio'n rheolaidd ac mae'r gwerthoedd ar gyfer y cyfnod diweddaraf yn rhai dros dro. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y ‘dyddiad dod i rym’ i gyflwyno a thalu'r ffurflen. Y dyddiad dod i rym yw’r dyddiad pan fydd y dreth yn dod yn daladwy, fel arfer pan fydd trafodiad ar eiddo yn cael ei gwblhau. Felly, mae'n debygol y caiff trafodiadau TTT sy'n ymwneud â'r mis diweddaraf eu ffeilio yn ystod y mis canlynol. Gweler y dolenni am ddadansoddiad o’r diwygiadau hyn.

Gall y gwerthoedd ar gyfer cyfnodau cynharach gael eu diwygio am nifer o flynyddoedd. Gellir diwygio trafodiadau am amryw o resymau ac mae'r ystadegau'n cael eu diwygio bob mis er mwyn adlewyrchu newidiadau i drafodiadau. Bydd hyn, yn enwedig, o ganlyniad i ad-daliadau cyfraddau uwch. Pan fydd ad-daliad TTT preswyl cyfraddau uwch yn cael ei hawlio, mae'r trafodiad gwreiddiol yn cael ei ddiwygio i drafodiad TTT preswyl prif gyfradd. Mae gan y trethdalwr hyd at dair blynedd i werthu ei brif breswylfa flaenorol a hawlio ad-daliad.