Neidio i'r cynnwys

Treth Trafodiadau Tir

Fe wnaeth Treth Trafodiadau Tir (TTT) ddisodli Treth Dir y Dreth Stamp yng Nghymru o 1 Ebrill 2018. Mae Awdurdod Cyllid Cymru (ACC) yn gyfrifol am gasglu a rheoli’r Dreth Gymreig ddatganoledig hon.

Mae ACC yn cyhoeddi ystadegau ar TTT ar sail fisol, chwarterol a blynyddol.

Mae ein cyhoeddiadau misol ‘data yn unig’ yn darparu amcangyfrifon cychwynnol ar drafodiadau a threthi sy’n ddyledus ar y trafodiadau hynny. Gellir cael gwybodaeth bellach ar sut i ddehongli’r data yn y cyhoeddiad ystadegol y ceir dolen ato isod.

Mae ein cyhoeddiadau chwarterol a blynyddol yn darparu diweddariadau ac yn dadgyfuno’r data ymhellach lle bo’n bosibl. Gellir canfod ein cyhoeddiadau, sy’n cynnwys sylwebaeth, gan ddefnyddio’r ddolen isod.

Adroddiadau

Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru OData Ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn ôl math o drafodid a disgrifiad o’r trafodiad, Ebrill 2024
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru OData Ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn ôl cyfnod amser a’r math o drafodiad
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru OData Ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn ôl cyfnod amser a disgrifiad o’r trafodiad
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru OData Ystadegau Treth Trafodiadau Tir ar gyfanswm y dreth sy'n ddyledus, gan gynnwys trafodiadau sydd â manylion cyfyngedig (er mwyn sicrhau cyfrinachedd)
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru OData Ystadegau Treth Trafodiadau Tir Preswyl yn ôl gwerth y trafodiad a math y trafodiad, Ebrill 2024
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru OData Ystadegau Treth Trafodiadau Tir Preswyl yn ôl gwerth y trafodiad a mesur, Ebrill 2024
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru OData Ystadegau Treth Trafodiadau Tir Preswyl yn ôl cyfnod amser a gwerth trafodiadau
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru OData Ystadegau Treth Trafodiadau Tir Preswyl yn ôl cyfnod amser a gwerth trafodiadau
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru OData Ystadegau Treth Trafodiadau Tir amrheswyl yn ôl gwerth y trafodiad a mesur, Ebrill 2024
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru OData Ystadegau Treth Trafodiadau Tir ar dreth a dalwyd ac ad-daliadau cyfraddau uwch (ar sail arian parod) yn ôl cyfnod amser
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru OData Ystadegau Treth Trafodiadau Tir ar ad-daliadau cyfradd uwch yn ôl dyddiad y trafodiad gwreiddiol
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru OData Ystadegau Treth Trafodiadau Tir ar ad-daliadau cyfradd uwch yn ôl dyddiad y trafodiad gwreiddiol a dyddiad cymeradwyo’r ad-daliad
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru OData Ystadegau Treth Trafodiadau Tir ar ryddhadau yn ôl mesur a math o drafodiad, Ionawr i Mawrth 2024
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru OData Ystadegau Treth Trafodiadau Tir ar ryddhadau a effeithiodd ar dreth yn ôl mesur a math o drafodiad, Ionawr i Mawrth 2024
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru OData Ystadegau Treth Trafodiadau Tir ar ryddhadau nad oeddynt yn effeithio ar dreth yn ôl mesur a math o drafodiad, Ionawr i Mawrth 2024

> Dolenni

Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru Awdurdod Cyllid Cymru: Ystadegau’r Dreth Trafodiadau Tir (dolen allanol)
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru Dadansoddiad manwl o drafodion yn ôl gwerth trafodion (dolen allanol)