Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru Ystadegau Treth Trafodiadau Tir ar dreth a dalwyd ac ad-daliadau cyfraddau uwch (ar sail arian parod) yn ôl cyfnod amser
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure2
Measure[Hidlo]
[Lleihau]Cyfnod amser[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Cyfnod amser 1
-
-
Cyfnod amser 2
Cliciwch yma i ddidoliNifer yr ad-daliadau preswyl cyfradd uwch (ar sail arian parod) (£ miliynau)Cliciwch yma i ddidoliAd-daliadau treth cyfraddau uwch (ar sail arian parod) (£ miliynau)Cliciwch yma i ddidoliGwerth taliadau Treth Trafodiadau Tir (£ miliwn)
[Lleihau]2018-196405.0219.5
2018-19[Lleihau]Ebrill i Mehefin 2018-19200.138.6
Ebrill i Mehefin 2018-19Ebrill 2018-1900.06.1
Mai 2018-19~~17.0
Mehefin 2018-19200.115.5
[Lleihau]Gorffennaf i Medi 2018-191100.962.7
Gorffennaf i Medi 2018-19Gorffennaf 2018-19200.220.5
Awst 2018-19300.223.6
Medi 2018-19700.518.6
[Lleihau]Hydref i Rhagfyr 2018-192201.765.7
Hydref i Rhagfyr 2018-19Hydref 2018-19700.521.7
Tachwedd 2018-191000.822.0
Rhagfyr 2018-19500.422.0
[Lleihau]Ionawr i Mawrth 2018-192802.252.5
Ionawr i Mawrth 2018-19Ionawr 2018-191000.820.6
Chwefror 2018-191000.814.4
Mawrth 2018-19900.717.5
[Lleihau]2019-201,42010.9232.9
2019-20[Lleihau]Ebrill i Mehefin 2019-202802.047.8
Ebrill i Mehefin 2019-20Ebrill 2019-201100.816.9
Mai 2019-20900.616.0
Mehefin 2019-20900.714.9
[Lleihau]Gorffennaf i Medi 2019-203903.160.5
Gorffennaf i Medi 2019-20Gorffennaf 2019-201401.120.1
Awst 2019-201201.021.5
Medi 2019-201301.018.8
[Lleihau]Hydref i Rhagfyr 2019-203502.572.1
Hydref i Rhagfyr 2019-20Hydref 2019-201000.823.6
Tachwedd 2019-201300.918.0
Rhagfyr 2019-201200.830.5
[Lleihau]Ionawr i Mawrth 2019-204103.252.5
Ionawr i Mawrth 2019-20Ionawr 2019-201501.215.0
Chwefror 2019-201000.719.4
Mawrth 2019-201601.318.1
2020-21 (hyd yn hyn)[Lleihau]Ebrill i Mehefin 2020-21 (hyd yn hyn)2001.746.5
Ebrill i Mehefin 2020-21 (hyd yn hyn)Ebrill 2020-211401.237.4
Mai 2020-21600.59.0

Metadata

Teitl
Ystadegau Treth Trafodiadau Tir ar dreth a dalwyd ac ad-daliadau cyfraddau uwch (ar sail arian parod), yn ôl cyfnod amser

Diweddariad diwethaf
7 Gorffennaf 2020 7 Gorffennaf 2020

Diweddariad nesaf
30 Gorffenaf 2020

Sefydliad cyhoeddi
Awdurdod Cyllid Cymru

Ffynhonnell 1
Ffurflenni Treth Trafodiadau Tir, Awdurdod Cyllid Cymru

Cyswllt ebost
data@acc.llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Ar 1 Ebrill 2018, cafodd Treth Dir y Dreth Stamp ei disodli gan y Dreth Trafodiadau Tir (TTT) ar eiddo preswyl ac amhreswyl a buddiannau tir sy’n cael eu prynu yng Nghymru. Mae cyfraddau treth a bandiau treth TTT yn amrywio yn ôl y math o drafodiad.

Rhaid i drethdalwyr hysbysu’r Awdurdod am bob trafodiad tir sydd â gwerth uwch na £40,000. Ceir amgylchiadau hefyd lle nad yw rhai trafodiadau les penodol yn hysbysadwy os ydynt yn para am lai na 7 mlynedd. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y dyddiad dod i rym i gyflwyno a thalu'r ffurflen.

Mae'r set ddata’n cynnwys dadansoddiad yn ôl:
- nifer a gwerth ad-daliadau preswyl cyfradd uwch yn ôl cyfnod o amser (sail arian parod)
- Treth Trafodiadau Tir a dalwyd i Awdurdod Cyllid Cymru

Gellir dod o hyd i'r data hwn yn Nhabl 6A a Thabl 7 o'n datganiadau ystadegol, yma: https://llyw.cymru/ystadegaur-dreth-trafodiadau-tir. Mae'n arbennig o ddefnyddiol wrth ddadansoddi ystadegau'r treth trafodiadau tir ar sail arian parod.


Casgliad data a dull cyfrifo
Gweler y dolenni

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data yn ôl mis, y chwarter ariannol (chwarter 1 yw Ebrill i Fehefin) a'r flwyddyn ariannol (Ebrill i Fawrth). Pan fydd rhan o chwarteri a blynyddoedd yn cael ei dangos, caiff y rhain eu nodi gyda'r ôl-ddodiad "hyd yn hyn".

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r ystadegau hyn wedi'u sefydlu er mwyn bodloni gofyniad uniongyrchol y defnyddiwr am ddata ar weithredu TTT, wedi sefydlu'r Awdurdod. Mae ein defnyddwyr allweddol yn gydweithwyr o Drysorlys Cymru o fewn Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, ac awdurdodau treth eraill yn y Deyrnas Unedig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Caiff y gwerthoedd yn y set ddata hon eu talgrynnu i'r 10 trafodiad agosaf, i’r £0.1 miliwn agosaf o ran treth sy’n ddyledus.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn cael eu diwygio'n rheolaidd ac mae'r gwerthoedd ar gyfer y cyfnod diweddaraf yn rhai dros dro. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y ‘dyddiad dod i rym’ i gyflwyno a thalu'r ffurflen. Y dyddiad dod i rym yw’r dyddiad pan fydd y dreth yn dod yn daladwy, fel arfer pan fydd trafodiad ar eiddo yn cael ei gwblhau. Felly, mae'n debygol y caiff trafodiadau TTT sy'n ymwneud â'r mis diweddaraf eu ffeilio yn ystod y mis canlynol. Gweler y dolenni am ddadansoddiad o’r diwygiadau hyn.

Gall y gwerthoedd ar gyfer cyfnodau cynharach gael eu diwygio am nifer o flynyddoedd. Gellir diwygio trafodiadau am amryw o resymau ac mae'r ystadegau'n cael eu diwygio bob mis er mwyn adlewyrchu newidiadau i drafodiadau. Bydd hyn, yn enwedig, o ganlyniad i ad-daliadau cyfraddau uwch. Pan fydd ad-daliad TTT preswyl cyfraddau uwch yn cael ei hawlio, mae'r trafodiad gwreiddiol yn cael ei ddiwygio i drafodiad TTT preswyl prif gyfradd. Mae gan y trethdalwr hyd at dair blynedd i werthu ei brif breswylfa flaenorol a hawlio ad-daliad.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni

Allweddeiriau
Treth Trafodiadau Tir; Treth