Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru Treth Gwarediadau Tirlenwi a dalwyd i Awdurdod Cyllid Cymru
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure2
MesurGwerth taliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (£ miliwn)[Hidlo]
[Lleihau]PeriodMae hyn yn seiliedig ar y dyddiad y cafwyd y taliad, a elwir yn \'ar sail arian parod\' weithiau.[Hidlo]
-
-
Period 1
Cliciwch yma i ddidoliGwerth taliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (£ miliwn)
[Lleihau]2018-1935.8
2018-19Ebrill i Medi 2018-19Mae’r ffigurau o fis Ebrill i fis Mehefin 2018 wedi cael eu cyfuno i ffigurau mis Gorffennaf i fis Medi 2018. Mae oherwydd nifer fechan y darparwyr a oedd eisoes wedi cyflwyno ffurflenni ac wedi talu cyn diwedd mis Mehefin (cyflwynodd a thalodd y rhan fwyaf ohonynt ym mis Gorffennaf).12.2
Hydref i Rhagfyr 2018-1913.5
Ionawr i Mawrth 2018-1910.1
[Lleihau]2019-2037.2
2019-20Ebrill i Mehefin 2019-209.2
Gorffennaf i Medi 2019-2010.1
Hydref i Rhagfyr 2019-2010.9
Ionawr i Mawrth 2019-207.1
[Lleihau]2020-2133.9
2020-21Ebrill i Mehefin 2020-212.5
Gorffennaf i Medi 2020-219.9
Hydref i Rhagfyr 2020-2111.6
Ionawr i Mawrth 2020-219.9
[Lleihau]2021-2243.3
2021-22Ebrill i Mehefin 2021-227.7
Gorffennaf i Medi 2021-2212.2
Hydref i Rhagfyr 2021-2213.4
Ionawr i Mawrth 2021-2210.0
[Lleihau]2022-2344.8
2022-23Ebrill i Mehefin 2022-239.0
Gorffennaf i Medi 2022-2313.9
Hydref i Rhagfyr 2022-2312.2
Ionawr i Mawrth 2022-239.7

Metadata

Teitl

Treth Gwarediadau Tirlenwi a dalwyd i Awdurdod Cyllid Cymru, yn ôl cyfnod amser

Diweddariad diwethaf

18 Mai 2023 18 Mai 2023

Diweddariad nesaf

17 Awst 2023

Sefydliad cyhoeddi

Awdurdod Cyllid Cymru

Ffynhonnell 1

Ffurflenni Treth Gwarediadau Tirlenwi, Awdurdod Cyllid Cymru

Cyswllt ebost

data@acc.llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Treth Gwarediadau Tirlenwi; Treth

Disgrifiad cyffredinol

O 1 Ebrill 2018, disodlwyd y Dreth Tirlenwi yng Nghymru gan Dreth Gwarediadau Tirlenwi a chaiff ei chasglu a’i rheoli gan yr Awdurdod, yr awdurdod treth newydd ar gyfer Cymru.

Derbyniodd Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 Gydsyniad Brenhinol ar 7 Medi 2017. Fel Treth Tirlenwi, mae Treth Gwarediadau Tirlenwi yn dreth ar waredu gwastraff i dirlenwi a chodir y dreth yn ôl pwysau. Mae’n daladwy gan weithredwyr safleoedd tirlenwi, sy’n trosglwyddo’r costau hyn i weithredwyr gwastraff eraill drwy eu ffi glwyd. Mae'r dreth yn cymell dargyfeirio gwastraff o safleoedd tirlenwi i ddulliau eraill llai niweidiol o reoli gwastraff fel ailgylchu a llosgi.

Mae pob gweithredwr safle tirlenwi yn cytuno ar gyfnod cyfrifyddu gyda’r Awdurdod ar gyfer dychwelyd ffurflen Treth Gwarediadau Tir, y mae’n rhaid iddi gael ei derbyn erbyn diwrnod gwaith olaf y mis yn dilyn diwedd y cyfnod cyfrifyddu.

Mae'r set ddata’n cynnwys dadansoddiad fesul:
- mesur: treth a dalwyd
- cyfnod adrodd (blwyddyn a chwarter)


Casgliad data a dull cyfrifo

Gweler y dolenni

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

Mae amcangyfrifon chwarterol a blynyddol yn cynnwys, yn seiliedig ar y cyfnod cyfrifyddu o dri mis diweddaraf ar gyfer pob gweithredwr safle tirlenwi.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r ystadegau hyn wedi'u sefydlu er mwyn bodloni gofyniad uniongyrchol y defnyddiwr am ddata ar weithredu Treth Gwarediadau Tirlenwi, wedi sefydlu'r Awdurdod. Mae ein defnyddwyr allweddol yn gydweithwyr o Drysorlys Cymru o fewn Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, ac awdurdodau treth eraill yn y Deyrnas Unedig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Caiff y gwerthoedd yn y set ddata hon eu talgrynnu i'r i’r £0.1 miliwn agosaf o ran treth sy’n ddyledus.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae'r data yn yr un datganiad yn un dros dro ar hyn o bryd a gallai gael ei ddiwygio mewn datganiadau yn y dyfodol i roi cyfrif am ddiweddariadau i ffurflenni, er enghraifft yn dilyn gwiriadau lliniaru ac adfer arferol a wneir gan Awdurdod Cyllid Cymru.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni