Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru Ystadegau'r Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn ôl cyfnod adrodd, cyfradd treth a mesur
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure2
MesurMae\'r pwysau a gyflwynwyd wedi\'u talgrynnu i\'r 1,000 tunnell agosaf ac mae\'r gwerthoedd treth yn ddyledus a gyflwynwyd wedi\'u talgrynnu i\'r £0.1 miliwn agosaf.[Hidlo]
[Lleihau]Cyfradd trethCyfradd treth[Hidlo]
-
[Lleihau]Cyfradd treth 1
-
Cyfradd treth 2
[Lleihau]Cyfnod adroddMae pob gweithredwr safle tirlenwi yn cytuno ar gyfnod cyfrifyddu gyda\’r Awdurdod ar gyfer dychwelyd ffurflen Treth Gwarediadau Tir, y mae\’n rhaid iddi gael ei derbyn erbyn diwrnod gwaith olaf y mis yn dilyn diwedd y cyfnod cyfrifyddu. Mae gan y rhan fwyaf o weithredwyr safleoedd tirlenwi gyfnodau cyfrifyddu safonol ar gyfer adrodd i\'r Awdurdod. Mae\'r rhain yn cyd-fynd â diwedd ein chwarteri adrodd. Mae nifer fach o weithredwyr safleoedd tirlenwi yn defnyddio dyddiadau dechrau a gorffen gwahanol ar gyfer adrodd i\’r Awdurdod. Mae\'r addasiadau a wnaed i ddata a ddarparwyd gan y gweithredwyr hyn wedi\'u nodi yn adran Dulliau y datganiadau ystadegol, y gellir ei gyrchu o\'r dolenni.[Hidlo]
-
-
Cyfnod adrodd 1
[Lleihau]Pwysau a waredwyd ('000 tunnell)[Lleihau]Treth yn ddyledus (£ miliwn)
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
[Lleihau]Cyfradd isCliciwch yma i ddidoliCyfradd is[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfradd safonol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliRhyddhad neu ddisgowntMae hyn yn cynnwys pwysau dwr a dynnwyd o wastraff a waredwyd, ar gyfradd sero, a phwysau’r holl wastraff sy’n destun unrhyw ryddhad Treth Gwarediadau Tirlenwi.  Y dreth sy\'n ddyledus yw\'r gostyngiad mewn treth o ganlyniad i\'r ceisiadau am ryddhad. Nid yw\'r swm yn cynnwys unrhyw elfen am ddisgownt dwr, nad yw’n cael ei drethu.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfradd is[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfradd safonol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliRhyddhad neu ddisgowntMae hyn yn cynnwys pwysau dwr a dynnwyd o wastraff a waredwyd, ar gyfradd sero, a phwysau’r holl wastraff sy’n destun unrhyw ryddhad Treth Gwarediadau Tirlenwi.  Y dreth sy\'n ddyledus yw\'r gostyngiad mewn treth o ganlyniad i\'r ceisiadau am ryddhad. Nid yw\'r swm yn cynnwys unrhyw elfen am ddisgownt dwr, nad yw’n cael ei drethu.
Cliciwch yma i ddidoliDeunydd dirwyonDarnau mân o ddeunydd a gynhyrchir gan broses fecanyddol o drin gwastraff yw gronynnau mân. Rhaid i weithredwyr safleoedd tirlenwi sicrhau bod meini prawf penodol yn cael eu bodloni er mwyn i\'r deunydd gael ei drin fel gronynnau cymwys ar y gyfradd dreth is. Gweler y daflen glawr am ddolen i\'n tudalen geirfa lle mae rhagor o wybodaeth ar gael. Mae\'r dadansoddiad o ddata ar gyfer pwysau cyfradd is yn dangos swm bach o bwysau yn erbyn 2020-21 ac Ionawr i Fawrth 2021. Mae hyn oherwydd nifer fechan o weithredwyr sydd â chyfnodau cyfrifyddu ansafonol, oedd â’u ffurflen gyntaf o dan y system newydd yn cwmpasu rhan bach o 2020-21Cliciwch yma i ddidoliPriddoedd a cherrigMae’r data ar gyfer y categorïau hyn yn cynrychioli deunyddiau gronynnau mân nad ydynt yn gymwys, wedi\'i grwpio yn ôl cod y Rhestr Wastraffoedd (LoW). Mae’r grwpiau a ddefnyddir ar gyfer y tri chategori hyn i’w gweld ar ein tudalen geirfa. Mae\'r dadansoddiad o ddata ar gyfer pwysau cyfradd is yn dangos swm bach o bwysau yn erbyn 2020-21 ac Ionawr i Fawrth 2021. Mae hyn oherwydd nifer fechan o weithredwyr sydd â chyfnodau cyfrifyddu ansafonol, oedd â’u ffurflen gyntaf o dan y system newydd yn cwmpasu rhan bach o 2020-21Cliciwch yma i ddidoliTeils, brics, concrid a seramegMae’r data ar gyfer y categorïau hyn yn cynrychioli deunyddiau gronynnau mân nad ydynt yn gymwys, wedi\'i grwpio yn ôl cod y Rhestr Wastraffoedd (LoW). Mae’r grwpiau a ddefnyddir ar gyfer y tri chategori hyn i’w gweld ar ein tudalen geirfa. Mae\'r dadansoddiad o ddata ar gyfer pwysau cyfradd is yn dangos swm bach o bwysau yn erbyn 2020-21 ac Ionawr i Fawrth 2021. Mae hyn oherwydd nifer fechan o weithredwyr sydd â chyfnodau cyfrifyddu ansafonol, oedd â’u ffurflen gyntaf o dan y system newydd yn cwmpasu rhan bach o 2020-21Cliciwch yma i ddidoliArall cyfradd isMae’r data ar gyfer y categorïau hyn yn cynrychioli deunyddiau gronynnau mân nad ydynt yn gymwys, wedi\'i grwpio yn ôl cod y Rhestr Wastraffoedd (LoW). Mae’r grwpiau a ddefnyddir ar gyfer y tri chategori hyn i’w gweld ar ein tudalen geirfa. Mae\'r dadansoddiad o ddata ar gyfer pwysau cyfradd is yn dangos swm bach o bwysau yn erbyn 2020-21 ac Ionawr i Fawrth 2021. Mae hyn oherwydd nifer fechan o weithredwyr sydd â chyfnodau cyfrifyddu ansafonol, oedd â’u ffurflen gyntaf o dan y system newydd yn cwmpasu rhan bach o 2020-21
[Ehangu]2018-1900005215263811,4281.546.80.948.3
[Ehangu]2019-2000004583931129621.335.80.237.2
[Ehangu]2020-21*Represents a value that has been suppressed as it is not sufficiently large to present, or the tax due for a small number of transactions contributes to the majority of the cell value (dominance)71~Represents a value which rounds to zero, but is not zero5433231229881.630.40.332.0
[Lleihau]2021-2225323168435964481211,1641.843.30.345.1
2021-22Ebrill i Mehefin 2021-228365215174120293230.511.60.112.1
Gorffennaf i Medi 2021-2264611712154138533440.513.30.113.8
Hydref i Rhagfyr 2021-22595017913694242540.49.1*Represents a value that has been suppressed as it is not sufficiently large to present, or the tax due for a small number of transactions contributes to the majority of the cell value (dominance)9.5
Ionawr i Mawrth 2021-224755131713295152420.49.2*Represents a value that has been suppressed as it is not sufficiently large to present, or the tax due for a small number of transactions contributes to the majority of the cell value (dominance)9.6
[Lleihau]2022-2322317276885594082411,2071.840.20.742.0
2022-23Ebrill i Mehefin 2022-2353431925139124903530.412.20.312.6
Gorffennaf i Medi 2022-2363502222157119653410.511.80.212.3
Hydref i Rhagfyr 2022-235939191813596392700.49.40.19.9
Ionawr i Mawrth 2022-234840162212769482430.46.80.17.2

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

O 1 Ebrill 2018, disodlwyd y Dreth Tirlenwi yng Nghymru gan Dreth Gwarediadau Tirlenwi a chaiff ei chasglu a’i rheoli gan yr Awdurdod, yr awdurdod treth newydd ar gyfer Cymru.

Derbyniodd Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 Gydsyniad Brenhinol ar 7 Medi 2017. Fel Treth Tirlenwi, mae Treth Gwarediadau Tirlenwi yn dreth ar waredu gwastraff i dirlenwi a chodir y dreth yn ôl pwysau. Mae’n daladwy gan weithredwyr safleoedd tirlenwi, sy’n trosglwyddo’r costau hyn i weithredwyr gwastraff eraill drwy eu ffi glwyd. Mae'r dreth yn cymell dargyfeirio gwastraff o safleoedd tirlenwi i ddulliau eraill llai niweidiol o reoli gwastraff fel ailgylchu a llosgi.

Mae pob gweithredwr safle tirlenwi yn cytuno ar gyfnod cyfrifyddu gyda’r Awdurdod ar gyfer dychwelyd ffurflen Treth Gwarediadau Tir, y mae’n rhaid iddi gael ei derbyn erbyn diwrnod gwaith olaf y mis yn dilyn diwedd y cyfnod cyfrifyddu.

Mae'r set ddata’n cynnwys dadansoddiad fesul:
- cyfradd treth: gwastraff rhyddhad neu ddisgownt, cyfradd safonol, a chyfradd is (yn cynnwys dadansoddiad ar gyfer gronynnau mân cymwys, gyda gronynnau mân anghymwys wedi'i grwpio'n dri chategori yn ôl cod y Rhestr Wastraffoedd (LoW))
- mesur: treth yn ddyledus a phwysau a waredwyd
- cyfnod adrodd (blwyddyn a chwarter)

Mae gwastraff rhyddhad neu ddisgownt yn cynnwys pwysau dwr a dynnwyd o wastraff a waredwyd, ar gyfradd sero, a phwysau’r holl wastraff sy’n destun unrhyw ryddhad Treth Gwarediadau Tirlenwi. Y dreth sy'n ddyledus yw'r gostyngiad mewn treth o ganlyniad i'r ceisiadau am ryddhad. Nid yw'r swm yn cynnwys unrhyw elfen am ddisgownt dwr, nad yw’n cael ei drethu.

Nid yw'r tabl yn cynnwys nifer fach o ddiwygiadau i ffurflenni treth a dderbyniwyd gennym. Mae hyn oherwydd ein bod yn asesu'r risg o ddatgelu gwybodaeth am drethdalwr unigol.


Casgliad data a dull cyfrifo

See weblinks

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

Mae amcangyfrifon chwarterol a blynyddol yn cynnwys, yn seiliedig ar y cyfnod cyfrifyddu o dri mis diweddaraf ar gyfer pob gweithredwr safle tirlenwi.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r ystadegau hyn wedi'u sefydlu er mwyn bodloni gofyniad uniongyrchol y defnyddiwr am ddata ar weithredu Treth Gwarediadau Tirlenwi, wedi sefydlu'r Awdurdod. Mae ein defnyddwyr allweddol yn gydweithwyr o Drysorlys Cymru o fewn Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, ac awdurdodau treth eraill yn y Deyrnas Unedig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Caiff y gwerthoedd yn y set ddata hon eu talgrynnu i'r 1,000 tunnell agosaf ac i’r £0.1 miliwn agosaf o ran treth sy’n ddyledus.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae'r data yn yr un datganiad yn un dros dro ar hyn o bryd a gallai gael ei ddiwygio mewn datganiadau yn y dyfodol i roi cyfrif am ddiweddariadau i ffurflenni, er enghraifft yn dilyn gwiriadau lliniaru ac adfer arferol a wneir gan Awdurdod Cyllid Cymru.

Teitl

Ystadegau'r Dreth Gwarediadau Tirlenwi, yn ôl cyfradd treth, mesur a cyfnod adrodd (blwyddyn a chwarter)

Diweddariad diwethaf

18 Mai 2023 18 Mai 2023

Diweddariad nesaf

17 Awst 2023

Sefydliad cyhoeddi

Awdurdod Cyllid Cymru

Ffynhonnell 1

Ffurflenni Treth Gwarediadau Tirlenwi, Awdurdod Cyllid Cymru

Cyswllt ebost

data@acc.llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni

Allweddeiriau

Treth Gwarediadau Tirlenwi; Treth