Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru Ystadegau'r Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn ôl cyfnod adrodd, cyfradd treth a mesur
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure2
MesurMae\'r pwysau a gyflwynwyd wedi\'u talgrynnu i\'r 1,000 tunnell agosaf ac mae\'r gwerthoedd treth yn ddyledus a gyflwynwyd wedi\'u talgrynnu i\'r £0.1 miliwn agosaf.[Hidlo]
[Lleihau]Cyfradd trethCyfradd treth[Hidlo]
-
[Lleihau]Cyfradd treth 1
-
Cyfradd treth 2
[Lleihau]Cyfnod adroddMae pob gweithredwr safle tirlenwi yn cytuno ar gyfnod cyfrifyddu gyda\’r Awdurdod ar gyfer dychwelyd ffurflen Treth Gwarediadau Tir, y mae\’n rhaid iddi gael ei derbyn erbyn diwrnod gwaith olaf y mis yn dilyn diwedd y cyfnod cyfrifyddu. Mae gan y rhan fwyaf o weithredwyr safleoedd tirlenwi gyfnodau cyfrifyddu safonol ar gyfer adrodd i\'r Awdurdod. Mae\'r rhain yn cyd-fynd â diwedd ein chwarteri adrodd. Mae nifer fach o weithredwyr safleoedd tirlenwi yn defnyddio dyddiadau dechrau a gorffen gwahanol ar gyfer adrodd i\’r Awdurdod. Mae\'r addasiadau a wnaed i ddata a ddarparwyd gan y gweithredwyr hyn wedi\'u nodi yn adran Dulliau y datganiadau ystadegol, y gellir ei gyrchu o\'r dolenni.[Hidlo]
-
-
Cyfnod adrodd 1
[Lleihau]Pwysau a waredwyd ('000 tunnell)[Lleihau]Treth yn ddyledus (£ miliwn)
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
[Lleihau]Cyfradd isCliciwch yma i ddidoliCyfradd is[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfradd safonol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliRhyddhad neu ddisgowntMae hyn yn cynnwys pwysau dwr a dynnwyd o wastraff a waredwyd, ar gyfradd sero, a phwysau’r holl wastraff sy’n destun unrhyw ryddhad Treth Gwarediadau Tirlenwi.  Y dreth sy\'n ddyledus yw\'r gostyngiad mewn treth o ganlyniad i\'r ceisiadau am ryddhad. Nid yw\'r swm yn cynnwys unrhyw elfen am ddisgownt dwr, nad yw’n cael ei drethu.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfradd is[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfradd safonol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliRhyddhad neu ddisgowntMae hyn yn cynnwys pwysau dwr a dynnwyd o wastraff a waredwyd, ar gyfradd sero, a phwysau’r holl wastraff sy’n destun unrhyw ryddhad Treth Gwarediadau Tirlenwi.  Y dreth sy\'n ddyledus yw\'r gostyngiad mewn treth o ganlyniad i\'r ceisiadau am ryddhad. Nid yw\'r swm yn cynnwys unrhyw elfen am ddisgownt dwr, nad yw’n cael ei drethu.
Cliciwch yma i ddidoliDeunydd dirwyonDarnau mân o ddeunydd a gynhyrchir gan broses fecanyddol o drin gwastraff yw gronynnau mân. Rhaid i weithredwyr safleoedd tirlenwi sicrhau bod meini prawf penodol yn cael eu bodloni er mwyn i\'r deunydd gael ei drin fel gronynnau cymwys ar y gyfradd dreth is. Gweler y daflen glawr am ddolen i\'n tudalen geirfa lle mae rhagor o wybodaeth ar gael. Mae\'r dadansoddiad o ddata ar gyfer pwysau cyfradd is yn dangos swm bach o bwysau yn erbyn 2020-21 ac Ionawr i Fawrth 2021. Mae hyn oherwydd nifer fechan o weithredwyr sydd â chyfnodau cyfrifyddu ansafonol, oedd â’u ffurflen gyntaf o dan y system newydd yn cwmpasu rhan bach o 2020-21Cliciwch yma i ddidoliPriddoedd a cherrigMae’r data ar gyfer y categorïau hyn yn cynrychioli deunyddiau gronynnau mân nad ydynt yn gymwys, wedi\'i grwpio yn ôl cod y Rhestr Wastraffoedd (LoW). Mae’r grwpiau a ddefnyddir ar gyfer y tri chategori hyn i’w gweld ar ein tudalen geirfa. Mae\'r dadansoddiad o ddata ar gyfer pwysau cyfradd is yn dangos swm bach o bwysau yn erbyn 2020-21 ac Ionawr i Fawrth 2021. Mae hyn oherwydd nifer fechan o weithredwyr sydd â chyfnodau cyfrifyddu ansafonol, oedd â’u ffurflen gyntaf o dan y system newydd yn cwmpasu rhan bach o 2020-21Cliciwch yma i ddidoliTeils, brics, concrid a seramegMae’r data ar gyfer y categorïau hyn yn cynrychioli deunyddiau gronynnau mân nad ydynt yn gymwys, wedi\'i grwpio yn ôl cod y Rhestr Wastraffoedd (LoW). Mae’r grwpiau a ddefnyddir ar gyfer y tri chategori hyn i’w gweld ar ein tudalen geirfa. Mae\'r dadansoddiad o ddata ar gyfer pwysau cyfradd is yn dangos swm bach o bwysau yn erbyn 2020-21 ac Ionawr i Fawrth 2021. Mae hyn oherwydd nifer fechan o weithredwyr sydd â chyfnodau cyfrifyddu ansafonol, oedd â’u ffurflen gyntaf o dan y system newydd yn cwmpasu rhan bach o 2020-21Cliciwch yma i ddidoliArall cyfradd isMae’r data ar gyfer y categorïau hyn yn cynrychioli deunyddiau gronynnau mân nad ydynt yn gymwys, wedi\'i grwpio yn ôl cod y Rhestr Wastraffoedd (LoW). Mae’r grwpiau a ddefnyddir ar gyfer y tri chategori hyn i’w gweld ar ein tudalen geirfa. Mae\'r dadansoddiad o ddata ar gyfer pwysau cyfradd is yn dangos swm bach o bwysau yn erbyn 2020-21 ac Ionawr i Fawrth 2021. Mae hyn oherwydd nifer fechan o weithredwyr sydd â chyfnodau cyfrifyddu ansafonol, oedd â’u ffurflen gyntaf o dan y system newydd yn cwmpasu rhan bach o 2020-21
[Ehangu]2018-1900005285303781,4361.547.10.948.6
[Ehangu]2019-2000004623941119671.336.00.237.3
[Ehangu]2020-21*Yn cynrychioli gwerth sydd wedi\'i atal gan nad yw\'n ddigon mawr i\'w gyflwyno, neu gan fod y dreth sy\’n daladwy ar gyfer nifer fechan o drafodiadau yn cyfrannu at y rhan fwyaf o werth y gell (goruchafiaeth)71~Yn cynrychioli gwerth sy\’n talgrynnu i dim, ond sydd heb fod yn dim5443231229891.630.40.332.0
[Ehangu]2021-2225323168435964481211,1641.843.30.345.1
[Ehangu]2022-2323017376865644092561,2291.840.40.742.1
[Lleihau]2023-24233165571205762722051,0541.927.80.629.6
2023-24Ebrill i Mehefin 2023-246645172715577662980.57.80.28.3
Gorffennaf i Medi 2023-246728183014273562720.57.40.27.9
Hydref i Rhagfyr 2023-245046133714564662760.56.50.27.0
Ionawr i Mawrth 2023-245146102713358172080.46.0~Yn cynrychioli gwerth sy\’n talgrynnu i dim, ond sydd heb fod yn dim6.4

Metadata

Teitl

Ystadegau'r Dreth Gwarediadau Tirlenwi, yn ôl cyfradd treth, mesur a cyfnod adrodd (blwyddyn a chwarter)

Diweddariad diwethaf

16 Mai 2024 16 Mai 2024

Diweddariad nesaf

15 Awst 2024

Sefydliad cyhoeddi

Awdurdod Cyllid Cymru

Ffynhonnell 1

Ffurflenni Treth Gwarediadau Tirlenwi, Awdurdod Cyllid Cymru

Cyswllt ebost

data@acc.llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

O 1 Ebrill 2018, disodlwyd y Dreth Tirlenwi yng Nghymru gan Dreth Gwarediadau Tirlenwi a chaiff ei chasglu a’i rheoli gan yr Awdurdod, yr awdurdod treth newydd ar gyfer Cymru.

Derbyniodd Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 Gydsyniad Brenhinol ar 7 Medi 2017. Fel Treth Tirlenwi, mae Treth Gwarediadau Tirlenwi yn dreth ar waredu gwastraff i dirlenwi a chodir y dreth yn ôl pwysau. Mae’n daladwy gan weithredwyr safleoedd tirlenwi, sy’n trosglwyddo’r costau hyn i weithredwyr gwastraff eraill drwy eu ffi glwyd. Mae'r dreth yn cymell dargyfeirio gwastraff o safleoedd tirlenwi i ddulliau eraill llai niweidiol o reoli gwastraff fel ailgylchu a llosgi.

Mae pob gweithredwr safle tirlenwi yn cytuno ar gyfnod cyfrifyddu gyda’r Awdurdod ar gyfer dychwelyd ffurflen Treth Gwarediadau Tir, y mae’n rhaid iddi gael ei derbyn erbyn diwrnod gwaith olaf y mis yn dilyn diwedd y cyfnod cyfrifyddu.

Mae'r set ddata’n cynnwys dadansoddiad fesul:
- cyfradd treth: gwastraff rhyddhad neu ddisgownt, cyfradd safonol, a chyfradd is (yn cynnwys dadansoddiad ar gyfer gronynnau mân cymwys, gyda gronynnau mân anghymwys wedi'i grwpio'n dri chategori yn ôl cod y Rhestr Wastraffoedd (LoW))
- mesur: treth yn ddyledus a phwysau a waredwyd
- cyfnod adrodd (blwyddyn a chwarter)

Mae gwastraff rhyddhad neu ddisgownt yn cynnwys pwysau dwr a dynnwyd o wastraff a waredwyd, ar gyfradd sero, a phwysau’r holl wastraff sy’n destun unrhyw ryddhad Treth Gwarediadau Tirlenwi. Y dreth sy'n ddyledus yw'r gostyngiad mewn treth o ganlyniad i'r ceisiadau am ryddhad. Nid yw'r swm yn cynnwys unrhyw elfen am ddisgownt dwr, nad yw’n cael ei drethu.

Nid yw'r tabl yn cynnwys nifer fach o ddiwygiadau i ffurflenni treth a dderbyniwyd gennym. Mae hyn oherwydd ein bod yn asesu'r risg o ddatgelu gwybodaeth am drethdalwr unigol.


Casgliad data a dull cyfrifo

See weblinks

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

Mae amcangyfrifon chwarterol a blynyddol yn cynnwys, yn seiliedig ar y cyfnod cyfrifyddu o dri mis diweddaraf ar gyfer pob gweithredwr safle tirlenwi.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r ystadegau hyn wedi'u sefydlu er mwyn bodloni gofyniad uniongyrchol y defnyddiwr am ddata ar weithredu Treth Gwarediadau Tirlenwi, wedi sefydlu'r Awdurdod. Mae ein defnyddwyr allweddol yn gydweithwyr o Drysorlys Cymru o fewn Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, ac awdurdodau treth eraill yn y Deyrnas Unedig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Caiff y gwerthoedd yn y set ddata hon eu talgrynnu i'r 1,000 tunnell agosaf ac i’r £0.1 miliwn agosaf o ran treth sy’n ddyledus.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae'r data yn yr un datganiad yn un dros dro ar hyn o bryd a gallai gael ei ddiwygio mewn datganiadau yn y dyfodol i roi cyfrif am ddiweddariadau i ffurflenni, er enghraifft yn dilyn gwiriadau lliniaru ac adfer arferol a wneir gan Awdurdod Cyllid Cymru.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni

Allweddeiriau

Treth Gwarediadau Tirlenwi; Treth