Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Achosion troseddwyr moduro ym mhob llys yn ôl rhyw, band oedran a blwyddyn
None
[Lleihau]Canlyniad[Hidlwyd]
-
Canlyniad 1[Hidlo]
Math o Lys[Hidlo]
Math o Lys 1[Hidlo]
Trosedd Moduro[Hidlo]
[Lleihau]Rhanbarth Heddlu[Hidlwyd]
-
Rhanbarth Heddlu 1[Hidlo]
Trosedd Moduro 1[Hidlo]
Trosedd Moduro 2[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn(Disgynnol)[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
-
Rhyw 1
[Lleihau]Oedran[Hidlo]
-
-
Oedran 1
Cliciwch yma i ddidoli2018Cliciwch yma i ddidoli2017Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2011Cliciwch yma i ddidoli2010
[Lleihau]Cyfanswm56,271(r) 47,675(r) 65,39757,66854,72150,76243,27940,69043,934
CyfanswmGwryw[Lleihau]Cyfanswm39,634(r) 33,536(r) 43,68138,20537,22934,80929,94729,42732,442
CyfanswmIfanc (o dan 18 oed)204(r) 233(r) 327(r) 258(r) 255(r) 259(r) 267(r) 400(r) 509
Oedolyn ifanc (18-20 oed)1,418(r) 1,436(r) 1,8111,4371,3691,2891,4091,9702,463
Oedolyn (21 oed a hyn)38,012(r) 31,867(r) 41,543(r) 36,510(r) 35,605(r) 33,261(r) 28,271(r) 27,057(r) 29,470
Amherthnasol.........
Benyw[Lleihau]Cyfanswm13,583(r) 11,471(r) 15,48113,28612,99612,1929,8788,8069,117
CyfanswmIfanc (o dan 18 oed)2122(r) 19(r) 23(r) 28(r) 25(r) 27(r) 37(r) 33
Oedolyn ifanc (18-20 oed)316(r) 297415331362377333419498
Oedolyn (21 oed a hyn)13,246(r) 11,152(r) 15,047(r) 12,932(r) 12,606(r) 11,790(r) 9,518(r) 8,350(r) 8,586
Amherthnasol.........
Arall (cwmnïau, cyrff cyhoeddus ac ati)[Lleihau]Cyfanswm856649897650573757726615576
CyfanswmIfanc (o dan 18 oed).........
Oedolyn ifanc (18-20 oed).........
Oedolyn (21 oed a hyn).........
Amherthnasol856649897650573757726615576
Anhysbys[Lleihau]Cyfanswm2,198(r) 2,019(r) 5,3385,5273,9233,0042,7281,8421,799
CyfanswmIfanc (o dan 18 oed)13(r) 8(r) 8(r) 11(r) 6(r) 7(r) 1(r) 3
Oedolyn ifanc (18-20 oed)313894897549575337
Oedolyn (21 oed a hyn)2,166(r) 1,978(r) 5,236(r) 5,430(r) 3,837(r) 2,949(r) 2,664(r) 1,788(r) 1,759
Amherthnasol.........

Metadata

Teitl
Achosion Troseddwyr Moduro yn ôl math o lys, grwp trosedd moduro, band oedran, rhyw a chanlyniad yng Nghymru

Diweddariad diwethaf
10 Rhagfyr 2019 10 Rhagfyr 2019

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2020 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau'r heddlu

Cwmpas daearyddol
Cymru a Lloegr

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r bwletin ystadegol blynyddol hwn yn cynnwys data yn ymwneud â throseddau moduro:
• Achosion llys yn erbyn troseddwyr moduro
• Camau gorfodi parcio sifil a gyflwynwyd gan awdurdodau lleol nad ydynt wedi’u cynnwys yn y bwletin hwn.

Mae data cyfwerth ar gyfer Lloegr i’w weld yn y dolenni ar gyfer y Swyddfa Gartref a’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn adran 2 isod. Mae Transport Scotland yn cyhoeddi nifer y troseddau cerbydau a gofnodwyd gan yr heddlu yn ôl math o drosedd ym mhennod ‘Road Transport Vehicles’ y cyhoeddiad cryno a elwir yn “Scottish Transport Statistics”: (http://www.transport.gov.scot/statistics/scottish-transport-statistics-all-editions). Mae Llywodraeth yr Alban yn cyhoeddi nifer y bobl a fu yn y llys am droseddau cerbydau yn y Bwletin Ystadegol “Criminal Proceedings in Scotland”: (http://www.gov.scot/Topics/Statistics/Browse/Crime-Justice/Datasets/DatasetsCrimProc).
Mae Gwasanaeth Heddlu Gogledd Iwerddon yn cynhyrchu ystadegau ar hysbysiadau cosb benodedig: (https://www.psni.police.uk/inside-psni/Statistics/fixed-penalty-notice-fpn-and-discretionary-disposal-statistics-for-traffic-offences/). Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Gogledd Iwerddon yn cyhoeddi nifer y difinyddion y penderfynwyd ar eu hachos troseddau moduro mewn llys ynadon (http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/Services/Statistics%20and%20Research/Pages/default.aspx).


Casgliad data a dull cyfrifo
Ffynhonnell y data
Mae’r wybodaeth am achosion llys yn ailadrodd yr ystadegau a gynhyrchwyd gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn ei chyfres cyfiawnder troseddol (https://www.gov.uk/government/collections/criminal-justice-statistics).

Cwmpas
Mae cwmpas ‘Police Powers and Procedures’ yn cynnwys defnyddio pwerau’r heddlu i gyflwyno hysbysiadau cosb benodedig am droseddau moduro. Mae hwn yn cael ei ddadansoddi yn ôl math o drosedd a sut yr ymdrinnir â nhw (e.e. talu dirwy neu gofrestru dirwy mewn llys). Mae’r data a gyflwynir yn cael ei gymryd o ffurflenni gan heddluoedd yng Nghymru a Lloegr. Mae’r ffigurau hefyd yn cynnwys hysbysiadau a roddwyd gan wardeiniaid traffig cyflogedig yr heddlu am droseddau parcio. Dylid pwysleisio yma bod y rhan fwyaf o wardeiniaid traffig nawr yn cael eu cyflogi gan awdurdodau lleol, ac nad yw eu gweithgareddau’n cael eu cynnwys yma. Isod, ceir rhestr o awdurdodau lleol Cymru sydd wedi cymryd cyfrifoldeb am orfodi parcio a phryd ddigwyddodd hyn:

Castell-nedd Port Talbot - 1 Mehefin 1999
Sir Gaerfyrddin - 1 Mehefin 1999
Sir Ddinbych - 1 Gorffennaf 2004
Conwy - 1 Medi 2006
Gwynedd - 1 Ebrill 2007
Ynys Môn - 1 Ebrill 2007
Wrecsam - 1 Mawrth 2008
Abertawe - 1 Medi 2008
Caerdydd - 5 Gorffennaf 2010
Sir Benfro - 1 Chwefror 2011
Powys - 1 Ebrill 2011
Merthyr Tudful - 11 Ionawr 2012
Ceredigion - 4 Mehefin 2012
Rhondda Cynon Taf - 1 Awst 2012
Pen-y-bont ar Ogwr - 1 Ebrill 2013
Bro Morgannwg - 1 Ebrill 2013
Sir y Fflint - 1 Hyd 2013

Cafodd ystadegau ar hysbysiadau Cywiro Namau Cerbydau yn sgil troseddau moduro eu tynnu o’r bwletin hwn yn 2009.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2006 i 2018

Ansawdd ystadegol
Defnyddir yr ystadegau o fewn a thu allan i Lywodraeth Cymru i fonitro tueddiadau mewn troseddau gyrru ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddi pellach. Defnyddir ystadegau profion anadl i fesur effeithiolrwydd ymgyrchoedd yfed a gyrru heddluoedd.

Allweddeiriau
Troseddwyr Moduro, Math o Lys, Grwp Troseddau Moduro, Band Oedran, Rhyw, Canlyniad,