Skip to content

Troseddwyr moduro

Ystadegau yn ymdrin â throseddau moduro: Hysbysiadau cosb benodedig gan yr heddlu a wardeiniaid traffig, achosion llys yn erbyn troseddwyr moduro, profion anadl.

Cyfeirir at hysbysiadau cosb benodedig ardystiadwy ac anardystiadwy yn yr adran hon. Ni chynhwysir cosbau parcio sifil a roddir gan awdurdodau lleol.

Adroddiadau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Hysbysiadau cosb benodedig y gellir eu hardystio ac na ellir eu hardystio a gyhoeddwyd yng Nghymru yn ôl ardal heddlu a blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Hysbysiadau cosb benodedig a gyhoeddwyd yng Nghymru yn ôl trosedd a blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Hysbysiadau cosb benodedig a gyflwynwyd yng Nghymru yn ôl ardal heddlu, presenoldeb mewn achosion llys a blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Hysbysiadau cosb benodedig a gyflwynwyd yng Nghymru yn ôl ardal heddlu, deilliant a blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Hysbysiadau cosb benodedig y gellir eu hardystio ac na ellir eu hardystio a gyhoeddwyd yn ôl canlyniad a blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Hysbysiadau Cosb Benodedig a gyhoeddwyd yng Nghymru yn ôl ardal heddlu, math canfod a blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Hysbysiadau Cosb Benodedig a gyhoeddwyd yng Nghymru ôl ardal heddlu, officence a math canfod a blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Brofion anadl sgrinio yng Nghymru yn ôl ardal heddlu a blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Brofion anadl cadarnhaol neu a wrthodwyd yng Nghymru yn ôl ardal heddlu a blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Cyfran y profion anadl a sgriniwyd oedd yn gadarnhaol neu a wrthodwyd yng Nghymru yn ôl ardal heddlu a blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Achosion troseddwyr moduro ym mhob llys yn ôl rhyw, band oedran a blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Achosion troseddwyr moduro yn ôl canlyniad, math o lys a blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Achosion troseddwyr moduro yn ôl math o lys, grŵp troseddau moduro a blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Achosion troseddwyr moduro ym mhob llys yn ôl trosedd foduro, swm y ddirwy a blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Achosion troseddwyr moduro ym mhob llys yn ôl rhyw, swm y ddirwy a blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Achosion troseddwyr moduro ym mhob llys yn ôl rhyw, hyd y ddedfryd a blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Achosion troseddwyr moduro ym mhob llys yn ôl ardal heddlu, dedfryd a blwyddyn Ystadegau Gwladol