Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth - Amlder siarad Cymraeg yn ôl oedran, rhyw a blwyddyn
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
Amlder Cymraeg[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
Rhyw 1
[Lleihau]Oedran[Hidlo]
-
-
Oedran 1
[Lleihau]Dyddiol[Lleihau]Wythnosol[Lleihau]Llai Aml[Lleihau]Byth
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliBenywaiddCliciwch yma i ddidoliGwrywaiddCliciwch yma i ddidoliBenywaiddCliciwch yma i ddidoliGwrywaiddCliciwch yma i ddidoliBenywaiddCliciwch yma i ddidoliGwrywaiddCliciwch yma i ddidoliBenywaiddCliciwch yma i ddidoliGwrywaidd
[Lleihau]Cyfanswm768.9690.9730.6(!) 245.2(!) 218.6(!) 232.1(!) 316.7(!) 265.5291.6(!) 69.4(!,!!) 64.5(!) 67.0
Cyfanswm3-15 oed(!) 1,745.3(!) 1,591.2(!) 1,666.2(!,!!) 668.8(!,!!) 627.0(!) 647.3(!,!!) 192.2(!,!!) 165.0(!,!!) 178.3(!!) *(!!) *(!!) *
16-24 oed(!,!!) 780.3(!,!!) 628.0(!,!!) 702.3(!,!!) *(!!) *(!,!!) 279.4(!,!!) 583.2(!,!!) 470.7(!,!!) 525.7(!!) *(!!) *(!,!!) 164.4
25-34 oed(!,!!) 610.2(!,!!) 483.2(!) 546.6(!!) *(!!) *(!,!!) 152.5(!,!!) 363.6(!,!!) *(!,!!) 339.4(!!) *(!!) *(!!) *
35-44 oed(!,!!) 618.9(!,!!) 474.0(!) 547.7(!!) *(!!) *(!,!!) 136.1(!,!!) 306.1(!!) *(!,!!) 276.9(!!) *(!!) *(!!) *
45-54 oed(!,!!) 557.4(!,!!) 490.5(!) 524.7(!!) *(!!) *(!,!!) *(!,!!) 303.6(!,!!) 237.8(!,!!) 271.4(!!) *(!!) *(!!) *
55-64 oed(!,!!) 521.0(!,!!) 482.3(!) 502.0(!!) 152.1(!!) *(!,!!) 140.0(!,!!) *(!,!!) *(!,!!) 258.4(!!) *(!!) *(!!) *
65+ oed(!) 562.1(!,!!) 546.0(!) 554.8(!,!!) *(!,!!) *(!,!!) 126.2(!,!!) 264.8(!,!!) 229.7(!,!!) 248.7(!!) *(!!) *(!,!!) 63.3

Metadata

Teitl
Amlder Siarad Cymraeg yn ôl oedran a rhyw

Diweddariad diwethaf
20 Mehefin 2019 20 Mehefin 2019

Diweddariad nesaf
Medi 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Poblogaeth Blynyddol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
dataiaithgymraeg@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn rhoi gwybodaeth am ba mor aml y mae pobl 3 oed a throsodd yn dweud eu bod yn siarad Cymraeg, yn ôl oedran a rhyw. Mae'r canrannau hyn yn cyfateb i gyfanswm y ganran sy'n dweud eu bod yn gallu siarad Cymraeg.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cymerir y data hyn o'r setiau data BLYNYDDOL o'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth ar gyfer 2005 ymlaen ac o Arolwg Llafurlu Lleol Cymru cyn hynny. Y Swyddfa Ystadegau Gwladol sy'n cynnal yr arolygon hyn. Mae'r data ar gyfer Cymru wedi'u seilio ar sampl gwell (oddeutu 350 y cant yn fwy) o gymharu â'r blynyddoedd blaenorol. Mae data'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth yn cael eu casglu drwy gydol y flwyddyn a'u cyhoeddi ar gyfer blynyddoedd calendr. Cyhoeddwyd data'r Arolwg Llafurlu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Chwefror, bob blwyddyn h.y. mae data Arolwg Llafurlu 2001 yn ymwneud â'r flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Chwefror 2002. NID yw'r data'n cyfateb yn union i'r cyfartaleddau blynyddol a ddeilliwyd o'r 4 set ddata CHWARTEROL ym mhob blwyddyn oherwydd gwahaniaethau yn y strwythur samplu.
Mae'n bosibl na fydd y ffigurau ar gyfer awdurdodau lleol a Chymru ar gyfer 2001, 2002 a 2003 yn y tablau hyn yr un peth â ffigurau a gyhoeddwyd mewn mannau eraill, gan fod y niferoedd yma'n cael eu hamcangyfrif gan ddefnyddio pwysoli penodol i Gymru. Mae'r pwysoli hwn yn adlewyrchu'n well yr amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru yn y blynyddoedd hyn.
Nomis yw'r porth swyddogol y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer ystadegau'r farchnad lafur. Sylwer y gall rhai amcangyfrifon o Nomis ar gyfer yr APS fod yn ychydig yn wahanol i'r rhai a gyflwynir yma, oherwydd y gwahaniaethau yn y ffordd mae’r daearyddiaethau awdurdodau lleol yn cael eu hadeiladu.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
2007 i 2019

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.

Ansawdd ystadegol
Gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar samplau ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol nag yn y data rhanbarthol.

Allweddeiriau
Siaradwyr Cymraeg, amlder iaithSiaradwyr Cymraeg