Skip to content

Y Gymraeg

Gwybodaeth ystadegol am sgiliau Cymraeg pobl yng Nghymru a’u defnydd o’r iaith. Y Cyfrifiad yw’r ffynhonnell allweddol o wybodaeth am nifer y bobl sy’n gallu siarad Cymraeg. Mae’r Arolwg Poblogaeth Blynyddol hefyd yn casglu gwybodaeth am allu ymatebwyr i siarad Cymraeg a pha mor aml maent yn gwneud hynny. Yn hanesyddol, ystyrir fod amcangyfrifon yr Arolwg hwn o allu yn yr iaith Gymraeg yn uwch na’r rhai a gynhyrchir gan y Cyfrifiad. Ceir gwybodaeth fanylach ynghylch rhuglder siaradwyr Cymraeg, a’u defnydd o’r iaith mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd, yn Arolygon Defnydd Iaith 2004-06 a 2013-14.