Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth - Amlder siarad Cymraeg yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
None
Cod ALl[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
Amlder Cymraeg[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
Cliciwch yma i ddidoliDyddiolCliciwch yma i ddidoliWythnosolCliciwch yma i ddidoliLlai AmlCliciwch yma i ddidoliByth
[Lleihau]Cymru730.6(!) 232.1291.6(!) 67.0
CymruYnys Môn(!) 2,521.4(!!) *(!,!!) *(!!) *
Gwynedd(!) 3,142.9(!!) *(!!) **
Conwy(!,!!) 1,036.8(!,!!) *(!,!!) 404.1(!!) *
Sir Ddinbych(!,!!) 960.3(!,!!) *(!,!!) *(!!) *
Sir y Fflint(!,!!) 451.4(!,!!) *(!,!!) 451.6(!!) *
Wrecsam(!,!!) 435.4(!!) *(!,!!) 357.0(!!) *
Powys(!,!!) 672.4(!!) *(!,!!) 294.7(!!) *
Ceredigion(!) 2,057.3(!!) *(!!) **
Sir Benfro(!,!!) 663.3(!!) *(!,!!) **
Sir Gaerfyrddin(!) 1,762.8(!!) 259.6(!,!!) 326.0*
Abertawe(!,!!) 391.0(!!) *(!,!!) *(!!) *
Castell-nedd Port Talbot(!,!!) 471.6(!!) *(!,!!) 305.4(!!) *
Pen-y-bont ar Ogwr(!!) *(!!) *(!,!!) 285.1(!!) *
Bro Morgannwg(!!) *(!!) *(!,!!) 251.2(!!) *
Caerdydd(!,!!) *(!!) *(!,!!) **
Rhondda Cynon Taf(!,!!) *(!!) *(!,!!) 297.6(!!) *
Merthyr Tudful(!!) *(!!) *(!!) **
Caerffili(!,!!) *(!,!!) *(!,!!) *(!!) *
Blaenau Gwent(!,!!) *(!!) *(!!) *(!!) *
Tor-faen(!,!!) *(!,!!) 260.8(!,!!) 244.1(!!) *
Sir Fynwy(!,!!) *(!,!!) *(!,!!) 246.1(!!) *
Casnewydd(!,!!) *(!,!!) *(!!) *(!!) *

Metadata

Teitl
Amlder siarad Cymraeg, yn ôl oedran a rhyw

Diweddariad diwethaf
20 Mehefin 2019 20 Mehefin 2019

Diweddariad nesaf
Medi 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Poblogaeth Blynyddol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
dataiaithgymraeg@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn rhoi gwybodaeth am ba mor aml y mae pobl 3 oed a throsodd yn dweud eu bod yn siarad Cymraeg, yn ôl awdurdod lleol. Mae'r canrannau hyn yn cyfateb i gyfanswm y ganran sy'n dweud eu bod yn gallu siarad Cymraeg.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
2007 I 2019

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.

Ansawdd ystadegol
Gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar samplau ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol nag yn y data rhanbarthol.

Allweddeiriau
Siaradwyr Cymraeg, iaith, amlder