Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth - Amlder siarad Cymraeg yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
None
Cod ALl[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
Amlder Cymraeg[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
Cliciwch yma i ddidoliDyddiolCliciwch yma i ddidoliWythnosolCliciwch yma i ddidoliLlai AmlCliciwch yma i ddidoliByth
[Lleihau]Cymru16.55.16.41.6
CymruYnys Môn53.35.37.0*
Gwynedd64.65.35.8*
Conwy23.66.79.0*
Sir Ddinbych19.38.38.8*
Sir y Fflint8.93.67.5*
Wrecsam10.16.88.0*
Powys14.95.17.62.9
Ceredigion45.36.07.2*
Sir Benfro15.94.67.1*
Sir Gaerfyrddin38.26.58.1*
Abertawe10.25.06.32.2
Castell-nedd Port Talbot11.74.36.4*
Pen-y-bont ar Ogwr4.54.24.8*
Bro Morgannwg7.94.46.1*
Caerdydd11.64.75.7*
Rhondda Cynon Taf8.65.45.9*
Merthyr Tudful8.64.56.0*
Caerffili11.83.56.42.1
Blaenau Gwent7.54.55.7*
Tor-faen8.34.64.6*
Sir Fynwy6.44.25.3*
Casnewydd9.05.13.9*

Metadata

Teitl
Amlder siarad Cymraeg, yn ôl oedran a rhyw

Diweddariad diwethaf
18 Medi 2019 18 Medi 2019

Diweddariad nesaf
Ionawr 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
dataiaithgymraeg@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn rhoi gwybodaeth am ba mor aml y mae pobl 3 oed a throsodd yn dweud eu bod yn siarad Cymraeg, yn ôl awdurdod lleol. Mae'r canrannau hyn yn cyfateb i gyfanswm y ganran sy'n dweud eu bod yn gallu siarad Cymraeg.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
2007 I 2019

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.

Ansawdd ystadegol
Gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar samplau ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol nag yn y data rhanbarthol.

Allweddeiriau
Siaradwyr Cymraeg, iaith, amlder