Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Siaradwyr Cymraeg fesul adrannau etholiadol, Cyfrifiad 2011
None
Rhyw[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Adral[Hidlo]
Measure1
Oed[Hidlo]
[Lleihau]Adran etholiadolAs at December 2011, there were 881 electoral divisions in Wales. This is the same number as for 2001. However, these are not necessarily exactly the same electoral divisions. Boundary changes mean that care should be taken when comparing 2001 and 2011 data. [Hidlo]
-
-
[Lleihau]Adran etholiadol 1
-
-
Adran etholiadol 2
Cliciwch yma i ddidoliPob oed 3+
[Lleihau]Cymru19.0
Cymru[Lleihau]Ynys Môn57.2
Ynys MônW05000001: Aberffraw60.4
W05000002: Porth Amlwch64.5
W05000003: Amlwch Wledig54.3
W05000004: Biwmares39.5
W05000005: Bodffordd73.3
W05000006: Bodorgan68.3
W05000007: Braint73.2
W05000008: Bryngwran71.2
W05000009: Brynteg48.7
W05000010: Cadnant47.4
W05000011: Cefni80.5
W05000882: Cwm Cadnant57.5
W05000013: Cyngar80.8
W05000014: Gwyngyll70.5
W05000015: Tref Caergybi39.1
W05000883: Kingsland42.9
W05000017: Llanbadrig52.4
W05000884: Llanbedr-goch43.9
W05000019: Llanddyfnan64.7
W05000020: Llaneilian58.9
W05000021: Llanfaethlu64.4
W05000022: Llanfair-yn-Neubwll50.5
W05000885: Llanfihangel Ysgeifiog75.8
W05000024: Llangoed48.4
W05000025: Llanidan65.1
W05000026: Llannerch-y-medd69.9
W05000886: London Road45.3
W05000028: Maeshyfryd40.6
W05000029: Mechell61.1
W05000030: Moelfre52.3
W05000031: Morawelon40.4
W05000032: Parc a'r Mynydd50.4
W05000887: Pentraeth54.8
W05000034: Porthyfelin39.7
W05000035: Rhosneigr36.0
W05000036: Rhosyr59.3
W05000888: Trearddur38.1
W05000038: Tudur80.7
W05000039: Tysilio59.2
W05000040: Fali54.7
[Lleihau]Gwynedd65.4
GwyneddW05000041: Aberdaron74.2
W05000042: Aberdyfi35.5
W05000043: Abererch79.8
W05000044: Abermaw41.5
W05000045: Aber-soch43.5
W05000046: Arllechwedd61.9
W05000047: Y Bala78.5
W05000048: Bethel85.8
W05000049: Bontnewydd82.6
W05000050: Botwnnog75.9
W05000051: Bowydd and Rhiw78.2
W05000052: Brithdir a Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd63.2
W05000053: Bryn-crug/Llanfihangel52.1
W05000054: Cadnant86.2
W05000055: Clynnog73.2
W05000056: Corris/Mawddwy55.8
W05000057: Cricieth64.2
W05000058: Cwm-y-Glo72.1
W05000059: Deiniol22.8
W05000060: Deiniolen74.4
W05000061: Dewi52.6
W05000062: Diffwys and Maenofferen79.3
W05000063: Dolbenmaen67.6
W05000064: Dolgellau - Gogledd61.8
W05000065: Dolgellau - De67.1
W05000066: Dyffryn Ardudwy47.4
W05000067: Efail-newydd/Buan74.3
W05000068: Garth30.4
W05000069: Gerlan73.7
W05000070: Glyder51.7
W05000071:Y Groeslon81.3
W05000072: Harlech54.1
W05000073: Hendre45.3
W05000074: Hirael37.7
W05000075: Llanaelhaearn73.8
W05000076: Llanbedr50.8
W05000077: Llanbedrog54.0
W05000078: Llanberis74.7
W05000079: Llandderfel70.8
W05000080: Llanengan63.4
W05000081: Llangelynin35.9
W05000082: Llanllyfni75.5
W05000083: Llanrug87.8
W05000084: Llanuwchllyn78.6
W05000085: Llanwnda81.6
W05000086: Llanystumdwy77.0
W05000087: Marchog50.2
W05000088: Menai (Bangor)18.6
W05000089: Menai (Caernarfon)83.9
W05000090: Morfa Nefyn72.0
W05000091: Nefyn76.1
W05000092: Ogwen81.2
W05000093: Peblig (Caernarfon)87.4
W05000094: Penisa'r-waun70.6
W05000095: Penrhyndeudraeth74.8
W05000096: Pentir58.7
W05000097: Pen-y-groes86.8
W05000098: Porthmadog - Dwyrain80.1
W05000099: Porthmadog - Gorllewin57.0
W05000100: Porthmadog-Tremadog66.8
W05000101: Pwllheli - Gogledd79.1
W05000102: Pwllheli - De78.3
W05000103: Seiont85.3
W05000104: Talysarn70.7
W05000105: Teigl78.5
W05000106: Trawsfynydd73.1
W05000107: Tregarth & Mynydd Llandygai69.0
W05000108: Tudweiliog73.9
W05000109: Tywyn37.5
W05000110: Waunfawr75.8
W05000111: Y Felinheli64.3
[Lleihau]Conwy27.4
ConwyW05000112: Abergele Pen-sarn11.6
W05000114: Betws yn Rhos45.4
W05000113: Betws-y-Coed50.3
W05000115: Bryn45.0
W05000116: Caerhun41.9
W05000117: Capel Lluo33.3
W05000118: Colwyn20.7
W05000119: Conwy28.7
W05000913: Craig-y-Don18.7
W05000121: Crwst59.6
W05000914: Deganwy22.8
W05000123: Eglwysbach54.3
W05000124: Eirias23.5
W05000125: Gele22.7
W05000126: Glyn19.7
W05000127: Gogarth16.0
W05000128: Gwyr63.5
W05000129: Bae Cinmel11.5
W05000130: Llanddulas20.5
W05000131: Llandrillo yn Rhos18.4
W05000132: Llangernyw65.8
W05000133: Llansanffraid35.8
W05000134: Llansannan63.0
W05000135: Llysfaen21.1
W05000915: Marl29.8
W05000137: Mochdre22.5
W05000138: Mostyn18.4
W05000139: Pandy48.4
W05000140: Pant-yr-afon/Penmaenan34.1
W05000916: Penrhyn22.9
W05000917: Pen-sarn28.4
W05000143: Pentre Mawr21.1
W05000144: Rhiw16.7
W05000145: Tywyn10.8
W05000146: Trefriw45.6
W05000918: Tudno23.4
W05000148: Uwch Conwy60.7
W05000149: Uwchaled70.8
[Lleihau]Sir Ddinbych24.6
Sir DdinbychW05000150: Bodelwyddan17.9
W05000151: Corwen47.9
W05000152: Dinbych - Canol31.3
W05000153: Dinbych-Isaf40.2
W05000154: Dinbych Uchaf/Henllan32.7
W05000155: Diserth20.2
W05000156: Efenechtyd53.7
W05000157: Llanarmon-yn-Iâl/Llandegla24.1
W05000158: Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal33.8
W05000159: Llandrillo59.2
W05000160: Llandyrnog37.5
W05000161: Llanfair Dyffryn Clwyd/Gwyddelwern48.3
W05000162: Llangollen20.1
W05000163: Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch50.0
W05000164: Prestatyn - Canol17.3
W05000165: Prestatyn - Dwyrain15.9
W05000166: Prestatyn Allt Melyd19.3
W05000167: Prestatyn - Gogledd12.6
W05000168: Prestatyn - De Orllewin13.7
W05000169: Rhuddlan19.8
W05000170: Rhyl - Dwyrain13.0
W05000171: Rhyl - De15.7
W05000172: Rhyl - De Ddwyrain15.5
W05000173: Rhyl - De-Orllewin13.7
W05000174: Rhyl - Gorllewin12.7
W05000175: Rhuthun41.7
W05000176: Llanelwy - Dwyrain26.3
W05000177: Llanelwy - Gorllewin19.5
W05000178: Trefnant28.5
W05000179: Tremeirchion27.8
[Lleihau]Sir y Fflint13.2
Sir y FflintW05000180: Argoed15.9
W05000181: Aston9.6
W05000182: Bagillt - Dwyrain12.3
W05000183: Bagillt - Gorllewin13.5
W05000184: Brychdyn - Gogledd Ddwyrain8.5
W05000185: Brychdyn - De9.3
W05000186: Brynffordd17.5
W05000187: Bwcle Dwyrain Bistre9.3
W05000188: Bwcle Gorllewin Bistre9.9
W05000189: Mynydd Bwcle11.5
W05000190: Bwcle Pontrobin10.9
W05000191: Caergwrle12.6
W05000192: Caerwys20.3
W05000193: Cilcain16.9
W05000194: Cei Connah - Canol8.7
W05000195: Cei Connah - Golftyn11.1
W05000196: Cei Connah - De10.2
W05000197: Cei Connah Gwepre9.1
W05000198: Ewlo11.0
W05000199: Ffynnongroyw22.9
W05000200: Y Fflint - Castell11.6
W05000201: Y Fflint - Cwnsyllt12.1
W05000202: Y Fflint - Oakenholt13.0
W05000203:Y Fflint - Trelawny11.7
W05000204: Maes-glas11.3
W05000205: Gronant15.9
W05000206: Gwernaffield15.4
W05000207: Gwernymynydd19.5
W05000208: Helygain20.7
W05000209: Penarlâg10.3
W05000210: Kinnerton Uchaf11.5
W05000211: Treffynnon - Canol12.7
W05000212: Treffynnon - Dwyrain15.7
W05000213: Treffynnon - Gorllewin17.0
W05000214: Yr Hôb13.4
W05000215: Coed-llai15.7
W05000216: Llanfynydd14.8
W05000217: Mancot9.5
W05000218: Yr Wyddgrug - Broncoed18.4
W05000219: Yr Wyddgrug - Dwyrain17.7
W05000220: Yr Wyddgrug - De30.6
W05000221: Yr Wyddgrug - Gorllewin16.6
W05000222: Mostyn18.2
W05000223: Pentre'r Diawl13.5
W05000224: Llaneurgain17.1
W05000225: Pentre'r Moch12.1
W05000226: Pen-y-ffordd10.9
W05000227: Queensferry9.0
W05000228: Saltney Cyffordd yr Wyddgrug7.8
W05000229: Saltney Stonebridge6.1
W05000230: Sealand7.5
W05000231: Shotton - Dwyrain8.7
W05000232: Shotton Uchaf9.9
W05000233: Shotton - Gorllewin9.4
W05000234: Trelawnyd and Gwaenysgor26.2
W05000235: Treuddyn24.4
W05000236: Chwitffordd20.7
[Lleihau]Wrecsam12.9
WrecsamW05000237: Acton10.4
W05000238: Parc Borras9.8
W05000239: Bronington8.5
W05000903: Brymbo13.5
W05000904: Bryn Cefn10.7
W05000241: Brynyffynnon11.3
W05000905: Cartrefle8.3
W05000244: Cefn11.2
W05000246: Y Waun - Gogledd11.2
W05000247: Y Waun - De10.1
W05000906: Coedpoeth18.3
W05000245: Dyffryn Ceiriog31.2
W05000249: Erddig14.1
W05000250: Esclusham10.8
W05000251: Garden Village13.3
W05000907: Gresffordd - Dwyrain a Gorllewin10.2
W05000253: Grosvenor11.2
W05000254: Gwenfro10.9
W05000908: Gwersyllt - Dwyrain a De11.1
W05000256: Gwersyllt - Gogledd11.8
W05000257: Gwersyllt - Gorllewin12.2
W05000258: Hermitage12.8
W05000909: Holt10.6
W05000260: Johnstown16.4
W05000261: Little Acton14.7
W05000262: Llangollen Wledig13.5
W05000263: Llai10.9
W05000264: Maes-y-dre12.5
W05000265: Marchwiel9.9
W05000266: Marford a Hoseley10.4
W05000910: Mwynglawdd17.8
W05000268: New Broughton10.8
W05000269: Offa10.6
W05000270: Owrtyn8.5
W05000271: Pant26.6
W05000272: Pen-y-cae19.6
W05000273: Penycae a De Rhiwabon15.1
W05000274: Plas Madoc11.4
W05000275: Ponciau28.2
W05000276: Queensway8.6
W05000911: Rhosnesni10.6
W05000278: Yr Orsedd8.5
W05000279: Rhiwabon13.7
W05000280: Smithfield8.3
W05000281: Stansty10.8
W05000912: Whitegate12.2
W05000283: Wynnstay7.7
[Lleihau]Powys18.6
PowysW05000284: Aber-craf38.6
W05000285: Banwy56.0
W05000286: Beguildy10.0
W05000287: Aberriw9.5
W05000288: Blaen Hafren23.4
W05000289: Bronllys9.7
W05000290: Llanfair-ym-Muallt15.6
W05000291: Bwlch10.6
W05000292: Caersws25.9
W05000293: Yr Ystog4.3
W05000294: Crughywel8.6
W05000295: Cwm-twrch46.2
W05000296: Dyserth a Thre-coed11.3
W05000297: Dolforwyn13.9
W05000298: Felin-fâch12.7
W05000299: Ffordun10.9
W05000300: Glantwymyn57.8
W05000301: Y Clas-ar-wy8.7
W05000302: Cegidfa15.6
W05000303: Gwernyfed10.0
W05000304: Y Gelli Gandryll9.0
W05000305:Ceri12.9
W05000306: Tref-y-clawdd8.5
W05000307: Llanafan Fawr13.8
W05000308: Llanbadarn Fawr11.6
W05000309:Llanbryn-mair48.2
W05000310: Llandinam14.2
W05000311: Llandrindod - Dwyrain/Llandrindod - Gorllewin11.4
W05000312: Llandrindod - Gogledd14.1
W05000313: Llandrindod - De11.4
W05000314: Llandrinio10.8
W05000315: Llandysilio11.1
W05000316: Llanelwedd13.9
W05000317: Llanfair Caereinion36.0
W05000318: Llanfihangel43.0
W05000319: Llanfyllin34.1
W05000320: Llangatwg9.4
W05000321: Llan-gors12.2
W05000322: Llangynllo8.0
W05000893: Llangynidr11.3
W05000324: Llanidloes15.5
W05000326: Llanrhaeadr-ym-Mochnant/Llansilin34.1
W05000327: Llansantffraid19.7
W05000325: Llanrhaeadr-ym-Mochnant42.7
W05000328:Llanwrtyd16.8
W05000329: Llanllyr11.4
W05000330: Machynlleth51.6
W05000331: Maes-car/Llywel25.7
W05000332: Meifod24.4
W05000333: Trefaldwyn12.4
W05000334: Nantmel12.2
W05000335:Y Drenewydd - Canol14.9
W05000336: Y Drenewydd - Dwyrain12.0
W05000337: Y Drenewydd Gogledd Llanllwchaearn14.9
W05000338: Y Drenewydd Gorllewin Llanllwchaearn16.7
W05000339: Y Drenewydd - De15.3
W05000340: Pencraig6.8
W05000341: Llanandras9.3
W05000342: Rhaeadr Gwy11.8
W05000343: Rhiwcynon22.1
W05000344: St. David Fewnol11.2
W05000345: St. John13.2
W05000346: St. Mary12.9
W05000347: Talgarth11.8
W05000894: Tal-y-bont ar Wysg13.1
W05000349: Tawe-Uchaf24.4
W05000350: Tre-wern14.7
W05000351: Y Trallwng - Castell9.9
W05000352: Y Trallwng Gungrog11.8
W05000353: Y Trallwng Llanerchyddol14.3
W05000354: Ynyscedwyn45.9
W05000355: Ysgir17.1
W05000356: Ystradgynlais39.9
[Lleihau]Ceredigion47.3
CeredigionW05000357: Aberaeron59.9
W05000358: Aberporth44.4
W05000359: Aberteifi-Mwldan58.8
W05000360: Aberteifi-Rhyd-y-Fuwch55.8
W05000361: Aberteifi-Teifi46.9
W05000362: Aberystwyth Bronglais36.5
W05000363: Aberystwyth Canol26.6
W05000364: Aberystwyth Gogledd24.4
W05000365: Aberystwyth Penparcau36.4
W05000366: Aberystwyth Rheidol30.5
W05000367: Beulah52.9
W05000368: Borth40.6
W05000369: Capel Dewi50.7
W05000370: Ceulanamaesmawr52.9
W05000371: Ciliau Aeron54.0
W05000372: Faenor32.9
W05000373: Llanbedr Pont Steffan46.9
W05000374: Llanarth50.7
W05000375: Llanbadarn Fawr-Padarn40.9
W05000376: Llanbadarn Fawr-Sulien23.9
W05000377: Llandyfriog54.7
W05000378: Llandysiliogogo50.8
W05000379: Tref Llandysul63.5
W05000380: Llanfarian54.0
W05000381: Llanfihangel Ystrad56.9
W05000382: Llangeitho54.9
W05000383: Llangybi49.0
W05000384: Llanrhystud57.7
W05000385: Llansanffraid51.6
W05000386: Llanwenog59.2
W05000387: Lledrod54.3
W05000388: Melindwr49.4
W05000389: Ceinewydd41.5
W05000390: Penbryn48.5
W05000391: Pen-parc55.0
W05000392: Tirymynach54.8
W05000393: Trefeurig56.5
W05000394: Tregaron66.9
W05000395: Troedyraur50.9
W05000396: Ystwyth58.3
[Lleihau]Sir Benfro19.2
Sir BenfroW05000946: Amroth11.6
W05000947: Burton12.0
W05000948: Camrose16.4
W05000400: Caeriw12.1
W05000949: Cilgerran51.7
W05000402: Clydau55.9
W05000950: Crymych60.3
W05000951: Dinas49.7
W05000952: East Williamston12.2
W05000406: Abergwaun - Gogledd-ddwyrain34.3
W05000407:Abergwaun - Gogledd-orllewin35.0
W05000408: Wdig28.5
W05000409: Hwlffordd - Castell15.6
W05000410: Hwlffordd - Garth13.7
W05000953: Hwlffordd - Portfield13.7
W05000954: Hwlffordd - Prendergast16.8
W05000413: Hwlffordd - Priordy13.5
W05000414: Hundleton11.2
W05000415: Johnston11.4
W05000955: Cilgeti/Begeli10.9
W05000417: Llanbedr Efelffre22.8
W05000418: Llandyfái10.2
W05000419: Treletert37.8
W05000956: Llangwm12.8
W05000421: Llanrhian42.1
W05000422: Maenclochog47.9
W05000423: Maenorbyr11.4
W05000957: Martletwy18.2
W05000425: Pont Fadlen14.4
W05000426: Aberdaugleddau - Canol7.5
W05000427: Aberdaugleddau - Dwyrain9.9
W05000428: Aberdaugleddau - Hakin8.0
W05000429: Aberdaugleddau - Hubberston9.6
W05000430: Aberdaugleddau - Gogledd9.3
W05000431: Aberdaugleddau - Gorllewin9.1
W05000432: Arberth21.8
W05000433: Arberth Gwledig17.2
W05000434: Trefdraeth42.8
W05000435: Neyland - Dwyrain10.7
W05000436: Neyland - Gorllewin10.9
W05000437: Doc Penfro - Canol9.2
W05000438: Doc Penfro - Llanion8.9
W05000439: Doc Penfro - Marchnad9.5
W05000440: Doc Penfro - Pennar9.4
W05000441: Penfro - Monkton10.2
W05000442: Penfro - Santes Fair Gogledd10.3
W05000443: Penfro - Santes Fair De10.5
W05000444: Penfro - Sant Mihangel11.2
W05000445: Penalun12.4
W05000958: Rudbaxton18.2
W05000450: Saundersfoot10.5
W05000451: Scleddau36.4
W05000452: Solfach24.4
W05000447: Tyddewi29.0
W05000448: Llandudoch46.1
W05000449: Llanisan yn Rhos8.7
W05000453: Dinbych y Pysgod - Gogledd11.6
W05000454: Dingych y Pysgod - De9.3
W05000455: Yr Havens13.5
W05000456: Cas-wis23.9
[Lleihau]Sir Gaerfyrddin43.9
Sir GaerfyrddinW05000457: Abergwili55.7
W05000458: Rhydaman49.9
W05000459: Betws53.4
W05000460: Bigyn23.0
W05000461: Porth Tywyn32.2
W05000462: Bynea31.0
W05000463: Tre Caerfyrddin - Gogledd37.4
W05000464: Tre Caerfyrddin - De38.2
W05000465: Tre Caerfyrddin - Gorllewin37.2
W05000466: Cenarth48.8
W05000467: Cil-y-cwm46.0
W05000468: Cynwyl Elfed54.3
W05000469: Cynwyl Gaeo46.7
W05000470: Dafen26.9
W05000471: Elli28.6
W05000472: Felin-foel28.1
W05000473: Garnant58.5
W05000474: Glanamman59.8
W05000475: Glanymôr19.2
W05000476: Glyn58.9
W05000477: Gors-las64.1
W05000478: Hendy43.8
W05000479: Hengoed32.7
W05000480: Cydweli44.4
W05000481: Treflan Talacharn22.4
W05000482: Llanboidy48.7
W05000483: Llanddarog57.8
W05000484: Llandeilo50.3
W05000485: Llanymddyfri40.3
W05000486: Llandybïe57.0
W05000487: Llanegwad53.5
W05000488: Llanfihangel Aberbythych51.6
W05000489: Llanfihangel-ar-Arth57.5
W05000490: Llangadog55.7
W05000491: Llangeler54.5
W05000492: Llangennech39.9
W05000493: Llangynnwr48.0
W05000494: Llangyndeyrn58.8
W05000495: Llan-non64.2
W05000496: Llansteffan44.2
W05000497: Llanybydder58.6
W05000498: Lliedi28.1
W05000499: Llwynhendy26.1
W05000500: Monardeilo a Salem48.2
W05000501: Pembre31.1
W05000502: Pen-y-groes62.2
W05000503: Pontaman53.0
W05000504: Pontyberem67.4
W05000505: Cwarter Bach68.7
W05000508: Saron54.4
W05000506: Sanclêr50.3
W05000507: Llanismel48.7
W05000509: Swiss Valley33.1
W05000510: Tre-lech53.5
W05000511: Trimsaran50.4
W05000512: Ty-croes47.1
W05000513: Tyisa21.5
W05000514: Hendy-Gwyn ar Daf42.4
[Lleihau]Abertawe11.4
AbertaweW05000515: Llandeilo Ferwallt8.4
W05000516: Bonymaen8.8
W05000517: Castell7.3
W05000518: Clydach20.3
W05000519: Y Cocyd9.8
W05000520: Cwmbwrla6.7
W05000521: Dynfant7.5
W05000522: Fairwood10.1
W05000523: Gorseinon12.8
W05000524: Gwyr9.9
W05000525: Tregwyr13.2
W05000526: Cilâ - Gogledd9.6
W05000527: Cilâ - De6.8
W05000528: Pontybrenin17.0
W05000529: Glandwr6.3
W05000530: Llangyfelach16.9
W05000531: Llansamlet13.9
W05000532: Casllwchwr Isaf15.0
W05000533: Mawr38.3
W05000534: Mayals12.1
W05000535: Treforys11.8
W05000536: Mynydd-bach9.8
W05000537: Newton10.1
W05000538: Ystumllwynarth10.3
W05000539: Pen-clawdd14.9
W05000540: Penderi7.4
W05000541:Penlle'r-gaer15.3
W05000542: Pennard10.1
W05000543: Penyrheol15.0
W05000544: Pontarddulais31.6
W05000546: Sgeti10.9
W05000545: St. Thomas6.7
W05000547: Townhill5.8
W05000548: Uplands10.7
W05000549: Casllwchwr Uchaf16.8
W05000550: West Cross8.2
[Lleihau]Castell-nedd Port Talbot15.3
Castell-nedd Port TalbotW05000551: Aberafan7.9
W05000552: Aberdulais13.5
W05000553: Allt-wen29.5
W05000554: Baglan8.4
W05000555: Blaengwrach14.8
W05000556: Llansawel Dwyrain8.6
W05000557: Llansawel Gorllewin9.5
W05000558: Bryn and Cwmavon16.2
W05000559: Bryn-coch - Gogledd13.9
W05000560: Bryn-coch - De12.3
W05000561: Llangatwg12.8
W05000562: Cimla9.1
W05000563: Coed-ffranc - Canol11.0
W05000564: Coed-ffranc - Gogledd11.4
W05000565: Coed-ffranc - Gorllewin12.3
W05000566: Creunant25.1
W05000567: Cwmllynfell58.8
W05000568: Cymer6.9
W05000569: Dyffryn11.4
W05000570: Glyncorrwg6.2
W05000571: Glyn-nedd20.8
W05000572: Godre'r graig30.1
W05000573:Gwauncaegurwen55.8
W05000574: Gwynfi7.0
W05000575: Brynaman Isaf60.8
W05000576: Margam10.1
W05000577: Castell-Nedd - Dwyrain8.1
W05000578: Castell-Nedd - Gogledd9.9
W05000579: Castell-Nedd - De9.2
W05000580: Onllwyn19.1
W05000581: Pelenna16.0
W05000582: Pontardawe31.0
W05000583: Port Talbot9.5
W05000584: Resolfen11.2
W05000585: Rhos24.7
W05000586: Sandfields - Dwyrain7.5
W05000587: Sandfields - Gorllewin8.1
W05000588: Blaendulais22.9
W05000589: Tai-bach7.6
W05000590: Tonna11.9
W05000591: Trebannws33.6
W05000592: Ystalyfera46.0
[Lleihau]Pen-y-bont ar Ogwr9.7
Pen-y-bont ar OgwrW05000593: Abercynffig8.7
W05000594: Betws7.8
W05000595: Melin Ifan Ddu7.5
W05000596: Blaengarw9.8
W05000896: Bracla10.0
W05000598: Brynceithin13.3
W05000599: Bryn-coch9.6
W05000897: Bryntirion, Laleston a Merthyr Mawr12.0
W05000601: Caerau9.5
W05000602: Cefn Cribwr8.1
W05000603: Cefn Glas7.4
W05000604: Coety6.5
W05000605: Corneli10.3
W05000898: Llangrallo Isaf9.1
W05000607: Felindre10.7
W05000608: Hendre11.6
W05000609: Litchard9.5
W05000610: Llangeinwyr8.2
W05000611: Llangewydd and Brynhyfryd8.9
W05000612: Llangynwyd13.6
W05000613: Maesteg - Dwyrain10.6
W05000614: Maesteg - Gorllewin13.1
W05000615: Morfa8.4
W05000616: Nant-y-moel8.2
W05000617: Y Castellnewydd8.6
W05000618: Newton8.3
W05000619: Notais8.4
W05000620: Cwm Ogwr6.8
W05000899: Hengastell9.7
W05000622: Pen-dre8.0
W05000623: Penprysg11.1
W05000624: Pen-y-fai11.9
W05000625: Pontycymmer11.5
W05000626: Porthcawl Dwyrain Canol7.6
W05000627: Porthcawl Gorllewin Canol9.3
W05000628: Y Pîl9.0
W05000629: Rest Bay9.4
W05000630: Sarn8.6
W05000631: Ynysawdre8.9
[Lleihau]Bro Morgannwg10.8
Bro MorgannwgW05000632: Baruc13.4
W05000633: Buttrills11.8
W05000634: Catwg10.9
W05000635: Castleland9.4
W05000636: Cornerswell11.0
W05000637: Court10.7
W05000638: Y Bont-faen11.9
W05000932: Dinas Powys10.0
W05000640: Dyfan10.9
W05000641: Gibbonsdown9.7
W05000642: Illtud11.1
W05000933: Llandoche8.4
W05000644: Llandw/Ewenni14.8
W05000645: Llanilltud Fawr9.6
W05000646: Llanbedr-y-Fro12.6
W05000934: Plymouth11.4
W05000648: Y Rhws10.5
W05000649: Sain Tathan8.0
W05000650: St. Augustine's10.8
W05000651: Sant-y-Brid10.4
W05000652: Stanwell11.8
W05000935:Sili8.7
W05000654: Gwenfô13.3
[Lleihau]Caerdydd11.1
CaerdyddW05000853: Adamsdown8.4
W05000854: Butetown9.6
W05000855: Caerau8.6
W05000856: Treganna19.1
W05000857: Cathays10.1
W05000858: Creigiau/Sain Ffagan18.2
W05000859: Cyncoed12.1
W05000860: Trelái8.8
W05000861: Tyllgoed9.8
W05000862: Gabalfa10.6
W05000863: Grangetown10.2
W05000864: Y Mynydd Bychan11.7
W05000865: Llys-faen10.7
W05000866: Llandaf15.3
W05000867: Ystum Taf11.2
W05000868: Llanisien10.6
W05000869: Llanrhymni7.5
W05000870: Pen-twyn7.9
W05000871: Pentyrch18.5
W05000872:Pen-y-lan12.7
W05000873: Plasnewydd9.8
W05000900: Pontprennau/Hen Laneirwg10.4
W05000875: Radur13.3
W05000876: Rhiwbeina12.9
W05000877: Glanyrafon13.7
W05000901: Tredelerch7.7
W05000879: Y Sblot8.6
W05000902: Trowbridge8.0
W05000881: Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais14.9
[Lleihau]Rhondda, Cynon, Taf12.3
Rhondda, Cynon, TafW05000655: Aberaman - Gogledd9.2
W05000656: Aberaman - De9.3
W05000657: Abercynon9.0
W05000658: Aberdâr - Dwyrain11.6
W05000659: Aberdâr Gorllewin / Llwytgred11.9
W05000660: Y Beddau12.6
W05000661: Brynna12.6
W05000662: Gartholwg19.4
W05000663: Cilfynydd12.9
W05000664: Cwm Clydach8.8
W05000665: Cwm-bach10.6
W05000666: Cymer9.2
W05000667: Glynrhedynnog11.8
W05000668: Gilfach Goch8.6
W05000669: Glyn-coch11.7
W05000670: Y Graig11.7
W05000671: Y Ddraenen Wen12.0
W05000672: Hirwaun16.1
W05000889: Llanharan13.5
W05000890: Llanhari13.9
W05000675: Tref Llantrisant16.8
W05000676: Llanilltud Faerdref17.2
W05000677: Llwyn-y-pia9.1
W05000678: Y Maerdy9.7
W05000679: Aberpennar - Dwyrain10.8
W05000680: Aberpennar - Gorllewin10.2
W05000681: Penrhiw-ceiber8.8
W05000682: Pentre12.1
W05000683: Pen-y-graig9.3
W05000684: Pen-y-waun10.5
W05000891: Pont-y-clun15.9
W05000686: Tref Pontypridd18.7
W05000687: Y Porth13.3
W05000688: Rhigos16.6
W05000689: Rhondda14.0
W05000690: Rhydfelen - Canol / Llan11.6
W05000691: Ffynon Taf15.0
W05000892: Tonysguboriau13.6
W05000693: Ton-teg14.4
W05000694: Tonypandy9.8
W05000695: Tonyrefail - Dwyrain11.3
W05000696: Tonyrefail - Gorllewin10.4
W05000697: Trallwng13.1
W05000698: Trealaw8.6
W05000699: Trefforest9.8
W05000700: Treherbert15.6
W05000701: Treorci14.5
W05000702: Pendyrus10.1
W05000703: Ty'n-y-nant12.2
W05000704: Ynys-hir11.3
W05000705: Ynys-y-bwl15.1
W05000706: Ystrad12.2
[Lleihau]Merthyr Tudful8.9
Merthyr TudfulW05000707: Bedlinog9.6
W05000708: Cyfarthfa10.7
W05000709: Dowlais7.4
W05000710: Gurnos6.0
W05000711: Ynyswen10.1
W05000712: Parc8.0
W05000713: Penydarren6.9
W05000714: Plymouth9.0
W05000715: Y Dref8.8
W05000716: Treharris11.7
W05000895: Faenor9.5
[Lleihau]Caerffili11.2
CaerffiliW05000720: Cwm Aber15.8
W05000718: Aberbargoed10.5
W05000719: Abercarn11.7
W05000721: Argoed10.9
W05000722: Bargod9.9
W05000723: Bedwas, Tretomos a Machen11.4
W05000724: Coed Duon10.5
W05000919: Cefn Fforest9.5
W05000726: Crosskeys9.0
W05000920: Crymlyn10.3
W05000728: Cwm Darran10.4
W05000729: Gilfach9.5
W05000730: Hengoed10.8
W05000921: Llanbradach11.9
W05000922: Maes-y-cwmwr10.3
W05000923: Morgan Jones13.5
W05000734: Moria10.6
W05000735: Nelson12.3
W05000737: Tredegar Newydd7.3
W05000736: Trecelyn8.9
W05000924: Pengam12.6
W05000925: Penmaen10.1
W05000926: Pen-yr-heol13.1
W05000927: Pontllan-fraith10.1
W05000742: Pontlotyn7.8
W05000928: Rhisga - Dwyrain10.5
W05000929:Rhisga - Gorllewin9.0
W05000745: Catwg Sant12.0
W05000930: Sant Iago10.7
W05000931: Sant Martin13.9
W05000748: Twyn Carno10.8
W05000749: Ynys-ddu10.2
W05000750: Ystrad Mynach13.2
[Lleihau]Blaenau Gwent7.8
Blaenau GwentW05000751: Abertyleri7.0
W05000936: Badminton7.9
W05000937: Cendl8.1
W05000938: Blaenau8.8
W05000939: Brynmawr8.0
W05000940: Cwm8.3
W05000941: Cwmtyleri7.4
W05000942: Glynebwy - Gogledd6.4
W05000943: Glynebwy - De8.4
W05000760: Georgetown8.3
W05000761: Llanhiledd7.1
W05000944: Nantyglo8.4
W05000945: Rasa7.3
W05000764: Sirhywi8.7
W05000765: Six Bells7.1
W05000766: Tredegar - Canol a Gorllewin8.0
[Lleihau]Tor-faen9.8
Tor-faenW05000767: Abersychan11.4
W05000768: Blaenavon10.0
W05000769: Bryn-wern8.1
W05000770: Coed Efa10.5
W05000771: Croesyceiliog - Gogledd10.5
W05000772: Croesyceiliog - De11.5
W05000773: Cwmynysgoi9.0
W05000774: Fairwater9.2
W05000775: Greenmeadow11.2
W05000776: Llantarnam8.3
W05000777: Llanyrafon - Gogledd11.2
W05000778: Llanyrafon - De9.4
W05000779: New Inn8.6
W05000780: Pant-teg8.7
W05000781: Pontnewydd10.8
W05000782: Pontnewynydd9.6
W05000783: Pont-y-pwl7.5
W05000786: Snatchwood9.6
W05000784: St. Cadocs/Penygarn8.6
W05000785: St. Dials9.2
W05000787: Trefddyn9.6
W05000788: Two Locks11.4
W05000789: Cwmbrân Uchaf10.3
W05000790: Wainfelin9.0
[Lleihau]Sir Fynwy9.9
Sir FynwyW05000791: Caer-went8.7
W05000792: Castell Cil-y-coed11.7
W05000793: Cantref8.5
W05000794: Castell9.9
W05000795: Croesonnen10.0
W05000796: Crucornau Fawr10.5
W05000797: Devauden9.6
W05000798: Llanddewi9.1
W05000799: Dixton gydag Oxbaston7.2
W05000800: Drybridge10.5
W05000801: Goetre Fawr11.6
W05000802: Green Lane10.9
W05000803: Grofield10.4
W05000804: Lansdown9.5
W05000805: Larkfield7.7
W05000806: Llanbadog10.5
W05000807: Bryn Llanelli8.8
W05000808: Llan-ffwyst Fawr11.7
W05000809: Llangybi Fawr9.0
W05000810: Llanofer7.7
W05000811: Llandeilo Gresynni9.5
W05000812: Llanwenarth Tu Draw8.3
W05000813: Y Maerdy10.5
W05000814: Mill10.8
W05000815: Llanfihangel Troddi8.8
W05000816: Overmonnow8.5
W05000817: Porth Sgiwed10.6
W05000818: Y Priordy10.3
W05000819: Rhaglan11.1
W05000820: Rogiet15.6
W05000825: Hafren10.6
W05000826: Drenewydd Gelli-farch8.0
W05000821: St. Arvans8.5
W05000822: St. Christopher's12.0
W05000823: St. Kingsmark8.1
W05000824: St. Mary's6.8
W05000827: The Elms12.8
W05000828: Thornwell10.7
W05000829: Tryleg Unedig9.7
W05000830: Brynbuga9.8
W05000831: West End10.7
W05000832: Wyesham10.0
[Lleihau]Casnewydd9.3
CasnewyddW05000833:Allt-yr-ynn9.8
W05000834: Alway10.4
W05000835: Beechwood10.0
W05000836: Betws8.0
W05000837: Caerllion9.8
W05000838: Y Gaer8.1
W05000839: Y Graig11.3
W05000840: Langstone10.0
W05000841: Liswerry8.9
W05000842: Llan-wern11.2
W05000843: Malpas8.5
W05000844: Maerun9.2
W05000845: Pilgwenlli8.5
W05000846: Ringland8.1
W05000847: Ty Du9.8
W05000849: Shaftesbury8.5
W05000848: Sain Silian10.2
W05000850: Stow Hill8.3
W05000851: Parc Tredegar11.3
W05000852: Victoria8.2

Metadata

Teitl

Siaradwyr Cymraeg fesul adran etholiadol a grwpiau oedran ehangach, Cyfrifiad 2011

Diweddariad diwethaf

Ionawr 2013 Ionawr 2013

Diweddariad nesaf

Anhysbys

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad 2011, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

dataiaithgymraeg@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Adrannau etholiadol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Cynhaliwyd y Cyfrifiad ar 27 Mawrth 2011, ac mae'n brif ffynhonnell gwybodaeth am yr iaith Gymraeg. Y Swyddfa Ystadegau Gwladol sy'n gyfrifol am y Cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr.

Yng Nghyfrifiad 2011, gofynnwyd y cwestiwn 'A allwch ddeall, siarad, darllen neu ysgrifennu Cymraeg?' - ac roedd modd ateb drwy dicio un neu ragor o bum blwch (un i bob categori ac un ar gyfer 'Dim un o'r rhain') mewn unrhyw gyfuniad. Dim ond yng Nghymru y gofynnwyd y cwestiwn hwn, a chyflwynir atebion ar gyfer pobl 3 oed a throsodd. Nid oedd y Cyfrifiad yn casglu gwybodaeth ynghylch pa mor rhugl ydynt na pha mor aml y maent yn defnyddio'r Gymraeg.


Casgliad data a dull cyfrifo

Yng Nghyfrifiad 2011, gofynnwyd y cwestiwn 'A allwch ddeall, siarad, darllen neu ysgrifennu Cymraeg?' - ac roedd modd ateb drwy dicio un neu ragor o bum blwch (un i bob categori ac un ar gyfer 'Dim un o'r rhain') mewn unrhyw gyfuniad. Dim ond yng Nghymru y gofynnwyd y cwestiwn hwn, a chyflwynir atebion ar gyfer pobl 3 oed a throsodd. Nid oedd y Cyfrifiad yn casglu gwybodaeth ynghylch pa mor rhugl ydynt na pha mor aml y maent yn defnyddio'r Gymraeg.

Amlder cyhoeddi

Bob deg mlynedd

Cyfnodau data dan sylw

Cyfrifiad 2011

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth yma ar gael yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen we a roddwyd

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Allweddeiriau

Cyfrifiad, Iaith Gymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth yma ar gael yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen we a roddwyd