Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Siaradwyr Cymraeg fesul awdurdod lleol a grwpiau oedran ehangach, Cyfrifiad 2001 a 2011
None
Oed[Hidlwyd]
Rhyw[Hidlwyd]
Cod Adral[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
Iaith Gymraeg[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]2001[Lleihau]2011
Cliciwch yma i ddidoliYn siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliDdim yn siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliCyfanswmCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n gallu siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliYn siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliDdim yn siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliCyfanswmCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n gallu siarad Cymraeg
[Lleihau]Cymru582,3682,223,3332,805,70120.8562,0162,393,8252,955,84119.0
CymruYnys Môn38,89325,78664,67960.138,56828,83567,40357.2
Gwynedd77,84634,954112,80069.077,00040,789117,78965.4
Conwy31,29875,018106,31629.430,60081,124111,72427.4
Sir Ddinbych23,76066,32590,08526.422,23668,29190,52724.6
Sir y Fflint20,599122,783143,38214.419,343127,597146,94013.2
Wrecsam18,105105,919124,02414.616,659112,766129,42512.9
Powys25,81496,659122,47321.123,990105,093129,08318.6
Ceredigion37,91834,96672,88452.034,96438,88373,84747.3
Sir Benfro23,96786,215110,18221.822,78695,606118,39219.2
Sir Gaerfyrddin84,19683,177167,37350.378,04899,594177,64243.9
Abertawe28,938187,288216,22613.426,332204,823231,15511.4
Castell-nedd Port Talbot23,404106,901130,30518.020,698114,580135,27815.3
Pen-y-bont ar Ogwr13,397110,887124,28410.813,103121,442134,5459.7
Bro Morgannwg12,994102,122115,11611.313,189108,829122,01810.8
Caerdydd32,504261,704294,20811.036,735295,538332,27311.1
Rhondda Cynon Taf27,946195,978223,92412.527,779197,776225,55512.3
Merthyr Tudful5,53248,58354,11510.25,02851,59556,6238.9
Caerffili18,237145,060163,29711.219,251152,721171,97211.2
Blaenau Gwent6,41761,37867,7959.55,28462,06467,3487.8
Tor-faen9,78078,28288,06211.18,64179,20387,8449.8
Sir Fynwy7,68874,66382,3519.38,78079,82988,6099.9
Casnewydd13,135118,685131,82010.013,002126,847139,8499.3

Metadata

Teitl

Siaradwyr Cymraeg fesul awdurdod lleol a grwpiau oedran ehangach, Cyfrifiad 2001 a 2011

Diweddariad diwethaf

Rhagfyr 2012 Rhagfyr 2012

Diweddariad nesaf

Anhysbys

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad 2011, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Ffynhonnell 2

Cyfrifiad 2001, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

dataiaithgymraeg@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Cynhaliwyd y Cyfrifiad ar 27 Mawrth 2011, ac mae'n brif ffynhonnell gwybodaeth am yr iaith Gymraeg. Y Swyddfa Ystadegau Gwladol sy'n gyfrifol am y Cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr.

Yng Nghyfrifiad 2011, gofynnwyd y cwestiwn 'A allwch ddeall, siarad, darllen neu ysgrifennu Cymraeg?' - ac roedd modd ateb drwy dicio un neu ragor o bum blwch (un i bob categori ac un ar gyfer 'Dim un o'r rhain') mewn unrhyw gyfuniad. Dim ond yng Nghymru y gofynnwyd y cwestiwn hwn, a chyflwynir atebion ar gyfer pobl 3 oed a throsodd. Nid oedd y Cyfrifiad yn casglu gwybodaeth ynghylch pa mor rhugl ydynt na pha mor aml y maent yn defnyddio'r Gymraeg.


Casgliad data a dull cyfrifo

Yng Nghyfrifiad 2011, gofynnwyd y cwestiwn 'A allwch ddeall, siarad, darllen neu ysgrifennu Cymraeg?' - ac roedd modd ateb drwy dicio un neu ragor o bum blwch (un i bob categori ac un ar gyfer 'Dim un o'r rhain') mewn unrhyw gyfuniad. Dim ond yng Nghymru y gofynnwyd y cwestiwn hwn, a chyflwynir atebion ar gyfer pobl 3 oed a throsodd. Nid oedd y Cyfrifiad yn casglu gwybodaeth ynghylch pa mor rhugl ydynt na pha mor aml y maent yn defnyddio'r Gymraeg.

Amlder cyhoeddi

Bob deg mlynedd

Cyfnodau data dan sylw

Cyfrifiad 2011

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth yma ar gael yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen we a roddwyd

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth yma ar gael yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen we a roddwyd

Allweddeiriau

Cyfrifiad, Iaith Gymraeg