Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Siaradwyr Cymraeg fesul Awdurdod lleol, rhyw a grwpiau oedran manwl, cyfrifiad 2011
None
[Lleihau]Oed[Hidlwyd]
-
Oed 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Rhyw[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Iaith Gymraeg[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
Cliciwch yma i ddidoliYn siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliDdim yn siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliCyfanswmCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n gallu siarad Cymraeg
[Lleihau]Cymru562,0162,393,8252,955,84119.0
CymruYnys Môn38,56828,83567,40357.2
Gwynedd77,00040,789117,78965.4
Conwy30,60081,124111,72427.4
Sir Ddinbych22,23668,29190,52724.6
Sir y Fflint19,343127,597146,94013.2
Wrecsam16,659112,766129,42512.9
Powys23,990105,093129,08318.6
Ceredigion34,96438,88373,84747.3
Sir Benfro22,78695,606118,39219.2
Sir Gaerfyrddin78,04899,594177,64243.9
Abertawe26,332204,823231,15511.4
Castell-nedd Port Talbot20,698114,580135,27815.3
Pen-y-bont ar Ogwr13,103121,442134,5459.7
Bro Morgannwg13,189108,829122,01810.8
Caerdydd36,735295,538332,27311.1
Rhondda Cynon Taf27,779197,776225,55512.3
Merthyr Tudful5,02851,59556,6238.9
Caerffili19,251152,721171,97211.2
Blaenau Gwent5,28462,06467,3487.8
Tor-faen8,64179,20387,8449.8
Sir Fynwy8,78079,82988,6099.9
Casnewydd13,002126,847139,8499.3

Metadata

Teitl

Siaradwyr Cymraeg fesul awdurdod lleol, rhyw a grwpiau oedran manwl, Cyfrifiad 2011

Diweddariad diwethaf

Rhagfyr 2012 Rhagfyr 2012

Diweddariad nesaf

Anhysbys

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad 2011, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

dataiaithgymraeg@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth yma ar gael yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen we a roddwyd

Disgrifiad cyffredinol

Cynhaliwyd y Cyfrifiad ar 27 Mawrth 2011, ac mae'n brif ffynhonnell gwybodaeth am yr iaith Gymraeg. Y Swyddfa Ystadegau Gwladol sy'n gyfrifol am y Cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr.

Casgliad data a dull cyfrifo

Yng Nghyfrifiad 2011, gofynnwyd y cwestiwn 'A allwch ddeall, siarad, darllen neu ysgrifennu Cymraeg?' - ac roedd modd ateb drwy dicio un neu ragor o bum blwch (un i bob categori ac un ar gyfer 'Dim un o'r rhain') mewn unrhyw gyfuniad. Dim ond yng Nghymru y gofynnwyd y cwestiwn hwn, a chyflwynir atebion ar gyfer pobl 3 oed a throsodd. Nid oedd y Cyfrifiad yn casglu gwybodaeth ynghylch pa mor rhugl ydynt na pha mor aml y maent yn defnyddio'r Gymraeg.

Cyhoeddwyd y canlyniadau cyfrifiad cyntaf am yr iaith Gymraeg ar 11 Rhagfyr 2012.

Mae rhagor o wybodaeth am amcangyfrifon y cyfrifiad, gan gynnwys y fethodoleg a ddefnyddiwyd a gwybodaeth am sut y caiff is-grwpiau o'r boblogaeth eu diffinio a'u hamcangyfrif, ar gael ar dudalen hafan Cyfrifiad 2011.

Amlder cyhoeddi

Bob deg mlynedd

Cyfnodau data dan sylw

Cyfrifiad 2011

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth yma ar gael yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen we a roddwyd

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Allweddeiriau

Cyfrifiad, Iaith Gymraeg