Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Busnesau newydd, busnesau sydd wedi cau a mentrau gweithredol yng Nghymru yn ôl diwydiant (SIC03), newidyn a blwyddyn

Wedi ei archifo (Saesneg yn unig) – Nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyach.

None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Newidyn[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]DiwydiantGrwp Diwydiant SIC 2003. [Hidlo]
-
-
Diwydiant 1
[Lleihau]Genedigaethau[Lleihau]Marwolaethau[Lleihau]Mentrau gweithredol
Cliciwch yma i ddidoli2002Cliciwch yma i ddidoli2003Cliciwch yma i ddidoli2004Cliciwch yma i ddidoli2005Cliciwch yma i ddidoli2006Cliciwch yma i ddidoli2007Cliciwch yma i ddidoli2002Cliciwch yma i ddidoli2003Cliciwch yma i ddidoli2004Cliciwch yma i ddidoli2005Cliciwch yma i ddidoli2006Cliciwch yma i ddidoli2007Cliciwch yma i ddidoli2002Cliciwch yma i ddidoli2003Cliciwch yma i ddidoli2004Cliciwch yma i ddidoli2005Cliciwch yma i ddidoli2006Cliciwch yma i ddidoli2007
[Lleihau]Cyfanswm8,97011,04511,52510,8759,7609,9057,8908,6058,9908,7107,955(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.8,52081,17083,97086,21087,78088,80090,760
CyfanswmCloddio, chwarela, trydan, nwy a dwr2015151515202020105101513011595100110125
Gweithgynhyrchu570715680565545545595680645590580(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.5406,8756,9856,8756,8056,8056,785
Adeiladu1,1101,4701,6051,5801,3651,4751,0451,1351,1151,1101,050(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.1,11010,84511,16511,44511,85012,11512,535
Masnach modur3203453653703153353153203503252903104,1104,1054,1054,1304,1304,155
Cyfanwerthu335345345295255270360365385325270(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.3204,0904,0904,0403,9653,9053,930
Manwerthu1,0051,1001,1901,1009359501,1351,2501,2101,1751,065(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.97011,50511,41511,23011,11010,81010,665
Gwestai ac arlwyo1,4751,6101,5651,4851,3351,3701,2201,3101,3851,3451,180(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.1,1459,3009,6059,6959,7459,7359,930
Trafnidiaeth3603954353953503153453503703703153253,5803,6003,6303,6653,6653,690
Post a thelathrebu130120951159590115105100757070665685580580580590
Cyllid85105110115808090851151058090810830840840825840
Gwasanaethau busnesau eiddo2,4503,5353,6853,6403,3103,3701,7802,1052,2852,3052,165(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.2,62017,52019,30021,07022,27523,23524,470
Addysg14516019017012510060759095575(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.6958809751,0901,1701,1751,145
Iechyd22532030526030028021017521523595(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.903,3703,4553,6053,6603,7703,885
Gwasanaethau eraill7408109407707357056006307156502102207,4907,6457,9107,8857,9408,015

Metadata

Teitl

Busnesau newydd, busnesau sydd wedi cau a mentrau gweithredol yn ôl Grwp Diwydiant Eang (SIC 2003)

Diweddariad diwethaf

1 December 2010 1 December 2010

Diweddariad nesaf

Dim hwy diweddaru

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Demograffeg Busnes, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.economi@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r set ddata hon yn rhoi busnesau newydd, busnesau sydd wedi cau a mentrau gweithredol yn ôl Grwp Diwydiant Eang (SIC 2003)

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn defnyddio data o’r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau i gynhyrchu ystadegau demograffeg busnes, gan ddefnyddio canllawiau a geir yn llawlyfr Eurostat/OECD ar Ddemograffeg Busnes. Y man cychwyn ar gyfer demograffeg yw cysyniad poblogaeth o fusnesau gweithredol mewn blwyddyn gyfeirio. Diffinnir y rhain fel busnesau oedd â throsiant neu gyflogaeth ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod cyfeirio. Wedyn canfyddir genedigaethau a marwolaethau trwy gymharu poblogaethau gweithredol ar gyfer blynyddoedd gwahanol.

Diffinnir genedigaeth fel busnes oedd yn bresennol ym mlwyddyn t, ond nad oedd yn bodoli ym mlwyddyn t-1 neu t-2. Canfyddir genedigaethau trwy gymharu ffeiliau poblogaeth weithredol blynyddol a chanfod y rheiny sy’n bresennol yn y ddiweddaraf, ond nid yn y ddwy flaenorol.

Diffinnir marwolaeth fel busnes oedd yn y ffeil busnesau gweithredol ym mlwyddyn t ond nad yw’n bresennol mwyach yn y ffeil busnesau gweithredol ar gyfer blwyddyn t+1 neu t+2. Er mwyn cynhyrchu ystadegau mwy amserol, mae ystadegau demograffeg busnes y DU yn cynnwys rhag-ddangosydd marwolaeth, sy’n cynnwys addasiad ar gyfer ailgychwyniadau amcangyfrifedig. Mae ailgychwyniadau’n digwydd pan fo busnes yn mynd yn segur am gyfnod o lai na 2 flynedd, ac yna’n ailgychwyn gweithredu mewn modd sy’n cydymffurfio â diffiniad o barhad. Os na fodlonir y diffiniad o barhad (e.e. os yw’r busnes yn ailgychwyn gweithredu ond mewn man gwahanol a gyda gweithgarwch gwahanol), byddid yn ystyried hyn yn farwolaeth yn cael ei dilyn gan enedigaeth. Gall ailgychwyniadau hefyd ddigwydd oherwydd oediadau yn y ffynhonnell data gweinyddol (TAW/Talu Wrth Ennill) fel y gall busnes sy’n parhau i fasnachu ymddangos fel pe bai’n marw. Mae’r data marwolaethau’n eithrio colledion yn y boblogaeth o ganlyniad i uniadau, rhaniadau neu fathau eraill o ailstrwythuro.

Mae ystadegau demograffeg busnes y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn wahanol i ystadegau’r hen Adran Busnes, Menter a Diwygio Rheoleiddio (BERR) gan eu bod yn cynnwys unedau sydd wedi’u cofrestru ar gyfer y cynllun Talu Wrth Ennill. Felly, bydd ystadegau’r Swyddfa Ystadegau Gwladol hefyd yn cynnwys genedigaethau a marwolaethau busnesau sy’n cyflogi pobl nad ydynt wedi’u cofrestru ar gyfer TAW, gan roi darlun mwy cynhwysfawr o weithgarwch dechrau busnes. Mae gan ddata’r Swyddfa Ystadegau Gwladol hefyd nifer fwy o fusnesau gweithredol na hen gyfres BERR oedd wedi’i seilio ar TAW a’r cyhoeddiad estynedig ‘UK Business: Activity Size and Location’. Mae hyn oherwydd bod y fethodoleg demograffeg busnes yn cymryd i ystyriaeth fusnesau oedd yn weithredol ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn gyfeirio, tra bo hen gyfres BERR yn cyfrifo stoc trwy ychwanegu cofrestriadau a didynnu dadgofrestriadau o stoc y flwyddyn flaenorol; mae cyhoeddiad ‘UK Business: Activity Size and Location’ wedi’i seilio ar giplun a dynnir o’r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau ar adeg benodol o amser ym mis Mawrth. At hynny, mae demograffeg busnes yn cynnwys grwp o fusnesau Talu Wrth Ennill anghorfforaethol, sydd wedi’u heithrio o gyhoeddiad ‘UK Business: Activity Size and Location’ oherwydd risg fach o ddyblygu.

Amlder cyhoeddi

Dim hwy diweddaru

Cyfnodau data dan sylw

2002 i 2007

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r data wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae'n bosibl y caiff amcangyfrifon y ddwy flynedd ddiweddaraf ar enedigaethau a marwoalethau eu diwygio, a byddai hyn yn digwydd fel arfer yng nghyhoeddiad y flwyddyn ddilynol.

Ansawdd ystadegol

Gweld Dolennir'r we

Allweddeiriau

Genedigaethau Busnesau; Marwolaethau Busnesau; Mentrau Gweithredol