Skip to content

Demograffeg busnes

Mae Demograffeg busnesau'n rhoi amcangyfrif o nifer y genedigaethau a’r marwolaethau ymhlith busnesau sydd wedi’u cofrestru (hynny yw ar gyfer TAW neu TWE) yn ogystal â’r cyfraddau goroesi. Mae’r data ar gael ar lefel yr awdurdod lleol yn ogystal â fesul diwydiant.