Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Mentrau Busnes Gweithredol yn ôl ardal a blwyddyn
None
NewidynLefel/Cyfradd[Hidlwyd]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
[Lleihau]Ardal 2
-
-
[Lleihau]Ardal 3
-
-
Ardal 4
Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2017Cliciwch yma i ddidoli2018Cliciwch yma i ddidoli2019Cliciwch yma i ddidoli2020Cliciwch yma i ddidoli2021Cliciwch yma i ddidoli2022
[Lleihau]Y Deyrnas Unedig2,372,6452,448,5302,550,5952,671,7002,767,7702,844,7052,841,0252,889,1152,897,1152,939,6752,924,685
Y Deyrnas Unedig[Lleihau]Prydain Fawr2,316,3902,392,7502,495,3552,615,6402,711,0402,785,5152,780,9452,827,3852,834,7902,875,0052,859,940
Prydain Fawr[Lleihau]Lloegr2,070,0852,140,7702,235,0502,347,7402,439,2602,509,5402,503,9202,547,0302,556,2502,592,8402,581,080
Lloegr[Ehangu]Gogledd-ddwyrain Lloegr63,72565,89068,77571,01072,98074,15074,18075,63575,62077,75578,190
[Ehangu]Gogledd-orllewin Lloegr232,395240,075249,460259,740270,815287,640286,485286,130283,770291,110290,845
[Ehangu]Swydd Efrog a'r Humber165,530169,980176,555183,820191,100193,565193,060196,320198,345203,020205,115
[Ehangu]Dwyrain Canolbarth Lloegr156,190161,105167,360176,220180,330186,515185,205189,920193,855197,775197,205
[Ehangu]Gorllewin Canolbarth Lloegr187,420192,130198,760207,980219,030224,975230,615234,010235,875240,435236,535
[Ehangu]Dwyrain Lloegr238,540245,430254,340265,375282,435289,045285,450288,645287,265290,970290,480
[Ehangu]Llundain439,405466,135500,825541,310562,780582,595582,825597,720599,190605,785603,315
[Ehangu]De-ddwyrain Lloegr380,620389,710403,070420,270429,170436,135438,190447,655450,380449,130442,295
[Ehangu]De-orllewin Lloegr206,260210,315215,905222,015230,620234,920227,910230,995231,950236,860237,100
[Lleihau]Cymru87,99089,75092,44595,01096,94099,615100,600101,615102,090105,815104,520
Cymru[Lleihau]Gorllewin Cymru a'r Cymoedd52,24553,02054,39555,61056,73057,82058,87559,36059,87562,03060,895
Gorllewin Cymru a'r CymoeddYnys Môn2,0001,9952,0302,0502,0752,0602,0902,1002,1152,1852,180
Gwynedd4,3854,3654,3554,4254,4254,4354,3654,3604,2804,3704,425
Conwy3,7703,8403,9453,9453,9854,0754,0304,0604,2404,3754,290
Sir Ddinbych3,1153,1953,2503,3303,3453,3603,2553,5603,5653,6553,435
Ceredigion2,8902,8652,8652,8652,8302,8352,7902,8102,7802,8102,885
Sir Benfro4,4554,4804,4904,5004,5554,5904,8904,9405,1305,2654,835
Sir Gaerfyrddin5,7355,7755,8455,9606,0456,0956,0606,1456,3456,6456,550
Abertawe6,2306,3356,5406,7306,7806,9407,3857,6007,7307,7357,395
Castell-nedd Port Talbot2,9652,9853,0553,1453,2003,1703,1453,2303,3053,3953,520
Pen-y-bont ar Ogwr3,5653,6153,8153,9504,0104,0904,0154,1554,2104,5054,545
Rhondda Cynon Taf5,0305,2105,4855,7456,2606,8506,6856,6656,3407,0206,835
Merthyr Tudful1,1601,2401,2901,3251,4101,4701,4401,4501,4451,4701,465
Caerffili3,7153,8203,9954,1054,2104,2505,1354,5504,6154,6954,595
Blaenau Gwent1,2051,2551,2951,3151,3351,3351,2951,3651,4051,4901,485
Tor-faen2,0252,0452,1402,2202,2652,2652,2952,3702,3702,4152,455
[Lleihau]Dwyrain Cymru35,74536,73038,05039,40040,21041,79541,72542,25542,21543,78543,625
Dwyrain CymruSir y Fflint4,6654,8304,9455,1055,2405,3255,4305,6105,7455,9355,880
Wrecsam3,7603,7503,8453,9204,0504,1354,0654,1204,0954,1604,090
Powys5,7955,7455,7405,8055,7755,7805,6855,6955,6655,7855,795
Bro Morgannwg3,8454,0354,2054,3404,4454,4954,4254,5254,5504,8404,895
Caerdydd10,28010,80011,51012,08512,29012,45512,39512,50012,72513,64013,840
Sir Fynwy3,6703,7753,8754,0154,0604,1204,1054,1554,1104,2254,240
Casnewydd3,7303,7953,9304,1304,3505,4855,6205,6505,3255,2004,885
[Ehangu]Gogledd CymruDyma rhanbarth economaidd Gogledd Cymru. Gweler y wybodaeth gryno am ragor o fanylion.21,69521,97522,37022,77523,12023,39023,23523,81024,04024,68024,300
[Ehangu]Canolbarth CymruMae hyn yn frasamcan i\'r rhanbarth Canolbarth Cymru. Gweler y wybodaeth gryno am ragor o fanylion.8,6858,6108,6058,6708,6058,6158,4758,5058,4458,5958,680
[Ehangu]De-orllewin CymruDyma rhanbarth economaidd De-orllewin Cymru. Gweler y wybodaeth gryno am ragor o fanylion.19,38519,57519,93020,33520,58020,79521,48021,91522,51023,04022,300
[Ehangu]De-ddwyrain CymruDyma rhanbarth economaidd De-ddwyrain Cymru. Gweler y wybodaeth gryno am ragor o fanylion.38,22539,59041,54043,23044,63546,81547,41047,38547,09549,50049,240
[Ehangu]Canolbarth a’r De-orllewin CymruDyma rhanbarth economaidd Canolbarth a’r Dde-orllewin Cymru. Gweler y wybodaeth gryno am ragor o fanylion.28,07028,18528,53529,00529,18529,41029,95530,42030,95531,63530,980
[Ehangu]Yr Alban158,315162,230167,860172,890174,840176,360176,425178,740176,450176,350174,340
[Ehangu]Gogledd Iwerddon56,25555,78055,24056,06056,73059,19060,08061,73062,32564,67064,745

Metadata

Teitl

Gendigaethau, marwolaethau a mentrau gweithredol busnes

Diweddariad diwethaf

31 Ionawr 2024 31 Ionawr 2024

Diweddariad nesaf

Mawrth 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Demograffeg Busnes, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Rhanbarthau'r DU

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r set ddata hon yn rhoi manylion genedigaethau, marwolaethau a mentrau gweithredol busnes fesul ardal.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae genedigaethau, marwolaethau a mentrau gweithgar fesul 10,000 o’r boblogaeth wedi’u cyfrifo gan ddefnyddio amcangyfrifon poblogaeth ONS, sydd are gael hyd at 2021 ar hyn o bryd. Bydd y tabl hwn yn cael ei ddiweddaru gyda chyfraddau (genedigaethau, marwolaethau a mentrau gweithgar fesul 10,000 o’r boblogaeth) ar gyfer 2022 unwaith mae’r amcangyfrifon poblogaeth ddiweddaraf ar gael.

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn defnyddio data o'r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau (IDBR) i gynhyrchu ei hystadegau ar ddemograffeg busnesau, gan ddefnyddio canllawiau a geir yn y llawlyfr Eurostat/y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd ar Ddemograffeg Busnes. Y man cychwyn ar gyfer demograffeg yw'r cysyniad o boblogaeth o fusnesau gweithredol mewn blwyddyn gyfeirio. Diffinnir y rhain fel busnesau oedd â throsiant neu gyflogaeth ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod cyfeirio. Yna, mae genedigaethau a marwolaethau'n cael eu nodi drwy gymharu poblogaethau gweithredol ar gyfer gwahanol flynyddoedd.

Diffinnir genedigaeth fel busnes a oedd yn bodoli ym mlwyddyn t, ond nad oedd yn bodoli ym mlwyddyn t-1 neu t-2. Nodir genedigaethau drwy gymharu ffeiliau poblogaeth gweithredol blynyddol a nodi'r rhai hynny a oedd yn bodoli yn y ddiweddaraf, ond nid yn y ddwy flaenorol.

Diffinnir marwolaeth fel busnes a oedd ar y ffeil weithredol ym mlwyddyn t ond nad yw’n bodoli bellach ar y ffeil weithredol ar gyfer blwyddyn t+1 neu t+2. Er mwyn cynhyrchu ystadegau manylach, mae ystadegau demograffeg busnes y DU yn cynnwys dangosydd marwolaeth rhagarweiniol, sy’n cynnwys addasiad ar gyfer ailgychwyniadau a amcangyfrifir. Mae ailgychwyniadau’n digwydd pan fydd busnes yn segur am gyfnod o lai na 2 flynedd, yna’n ailddechrau gweithgarwch mewn modd sy’n cydymffurfio â diffiniad o barhad. Os nad yw’r diffiniad o barhad yn cael ei fodloni (e.e. os yw busnes yn ailddechrau gweithgarwch ond mewn gwahanol leoliad a gyda gwahanol weithgarwch), byddai hyn yn cael ei ystyried yn farwolaeth wedyn genedigaeth. Gall ailgychwyniadau ddigwydd hefyd yn sgil oedi yn ffynhonnell y data gweinyddol (TAW/Talu Wrth Ennill) felly gall busnes sy’n parhau i fasnachu ymddangos fel petai wedi marw. Nid yw’r data marwolaethau’n cynnwys colledion i’r boblogaeth yn sgil busnesau’n uno, yn dod i ben, yn gwahanu neu’n ailstrwythuro.

Mae ystadegau ar ddemograffeg busnesau y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn wahanol i ystadegau’r cyn-Adran Busnes, Menter a Diwygio Rheoleiddio (BERR) gan eu bod yn cynnwys unedau sy’n PAYE gofrestredig. Felly, bydd ystadegau’r Swyddfa Ystadegau Gwladol hefyd yn cynnwys genedigaethau a marwolaethau busnesau sy’n cyflogi nad ydynt wedi’u cofrestru ar gyfer TAW, gan roi golwg mwy cynhwysfawr ar weithgarwch dechrau busnesau. Mae gan ddata’r Swyddfa Ystadegau Gwladol fwy o fusnesau gweithredol hefyd na chyfres seiliedig ar TAW flaenorol BERR a’r cyhoeddiad UK Business: Activity Size and Location sydd wedi ei ehangu. Mae hyn oherwydd bod y fethodoleg i bennu demograffeg busnesau yn ystyried busnesau a oedd yn weithredol ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn gyfeirio, tra bod cyfres y cyn-adran BERR yn cyfrifo stoc drwy ychwanegu cofrestriadau a thynnu dadgofrestriadau o stoc y flwyddyn flaenorol; mae’r cyhoeddiad UK Business: Activity Size and Location yn seiliedig ar gipolwg gan yr IDBR ar adeg benodol ym mis Mawrth. Hefyd, mae demograffeg busnesau yn cynnwys grwp o fusnesau PAYE anghorfforaethol a oedd wedi’u heithrio o UK Business: Activity Size and Location oherwydd risg fach o ddyblygu.

Mae'r rhanbarthau economaidd, fel y nodir yng Nghynllun Gweithredu Economaidd Llywodraeth Cymru, yn cynnwys yr awdurdodau lleol canlynol:
Canolbarth a’r Dde-orllewin Cymru: Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Powys a Cheredigion.
De-ddwyrain Cymru: Bridgend, Bro Morgannwg, Caerdydd, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerffili, Blaenau Gwent, Torfaen, Sir Fynwy a Chasnewydd.
Gogledd Cymru: Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

Roedd rhanbarth Canolbarth a De Orllewin Cymru wedi'i rannu'n flaenorol yn y ddwy ranbarth economaidd ganlynol:
Canolbarth Cymru: Powys a Cheredigion.
De-orllewin Cymru: Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.
O fewn y rhaniad blaenorol o ranbarthau economaidd Cymru, roedd rhan o awdurdod lleol Gwynedd (hen ardal Meirionydd) yn gorwedd mewn rhanbarth economaidd Canolbarth Cymru, er nad yw’n cael ei gynrychioli yn y data.

Sylwch, mae lefelau ar gyfer rhanbarthau economaidd Cymru ac ardaloedd NUTS3 a phob cyfradd ganran (gan gynnwys ffigyrau pob 10,000 o'r boblogaeth) wedi'u cyfrifo gan ddefnyddio'r ffigyrau wedi’u talgrynnu, a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2002 i 2022

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae data yn cael ei dalgrynnu i'r 5 agosaf.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gallai'r amcangyfrifon dwy flynedd diweddaraf ar enedigaethau a marwolaethau gael eu diwygio a byddai hynny'n cael ei wneud yng nghyhoeddiad y flwyddyn ganlynol fel arfer.

Allweddeiriau

Busnesau

Ansawdd ystadegol

Gweld dolenni'r we

Mae tablau StatsCymru ar gyfer busnesau wedi eu geni, marw a fentrau gweithredol yn ôl diwydiant wedi'i ddiweddaru i gynnwys y data diweddaraf (2019)