Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Busnesau newydd yn ôl ardal a blwyddyn
None
NewidynLefel/Cyfradd[Hidlwyd]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
[Lleihau]Ardal 2
-
-
[Lleihau]Ardal 3
-
-
Ardal 4
Cliciwch yma i ddidoli2010Cliciwch yma i ddidoli2011Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2017Cliciwch yma i ddidoli2018Cliciwch yma i ddidoli2019Cliciwch yma i ddidoli2020
[Lleihau]Y Deyrnas Unedig235,145261,370269,250346,275350,305382,755413,900375,605370,165390,230(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon357,725
Y Deyrnas Unedig[Lleihau]Prydain Fawr230,555257,625265,315341,420345,500377,315407,965368,755364,265383,605(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon351,350
Prydain Fawr[Lleihau]Lloegr207,520232,460239,660308,565312,920344,065373,580335,280331,305349,675(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon321,650
Lloegr[Ehangu]Gogledd-ddwyrain Lloegr5,9757,0707,2659,6859,6509,63510,1809,4959,4409,795(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon9,520
[Ehangu]Gogledd-orllewin Lloegr22,70525,69526,53535,28534,27536,50042,03544,73039,14039,205(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon37,780
[Ehangu]Swydd Efrog a'r Humber16,63017,23517,68023,12023,46525,14026,77522,60023,11024,570(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon23,880
[Ehangu]Dwyrain Canolbarth Lloegr14,32516,05516,62522,03522,03525,34524,63022,39022,77024,370(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon24,030
[Ehangu]Gorllewin Canolbarth Lloegr17,80519,55519,64525,73525,74029,35034,69530,68530,84036,005(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon29,660
[Ehangu]Dwyrain Lloegr22,58024,93025,33532,57032,59535,44045,40036,68535,68536,040(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon32,015
[Ehangu]Llundain52,75561,39565,09583,60088,580100,920102,13591,88093,89599,545(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon89,270
[Ehangu]De-ddwyrain Lloegr36,91040,77541,24550,89551,28055,58555,95551,58052,33054,795(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon50,760
[Ehangu]De-orllewin Lloegr17,83519,75020,23525,64025,30026,15031,77525,23524,09525,350(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon24,735
[Lleihau]Cymru7,5058,2258,27011,32011,34511,52512,11512,70512,38512,265(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon11,905
Cymru[Lleihau]Gorllewin Cymru a'r Cymoedd4,3254,8504,6706,5006,4106,5657,0406,8957,4757,280(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon6,905
Gorllewin Cymru a'r CymoeddYnys Môn180155150210195195195170200195(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon190
Gwynedd305340305405390405385405330350(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon295
Conwy305320375460470375415405355365(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon415
Sir Ddinbych240280280390365350375310280615(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon350
Ceredigion180205180240225230235220185230(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon200
Sir Benfro275360360465395415455410700510(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon500
Sir Gaerfyrddin420520440630600635665625605605(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon720
Abertawe5705856058258758908408651,3051,290(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon1,050
Castell-nedd Port Talbot280295275395365400420350365375(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon435
Pen-y-bont ar Ogwr330395355475550505535460475540(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon550
Rhondda Cynon Taf5005555057857909251,2401,5301,185905(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon935
Merthyr Tudful95135130225200230255220170190(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon180
Caerffili370370375555540530555500885655(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon590
Blaenau Gwent95140125190170190180155150190(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon210
Tor-faen180195210250280290290270285265(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon285
[Lleihau]Dwyrain Cymru3,1603,3753,6004,8204,9354,9605,0755,8104,9104,985(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon5,000
Dwyrain CymruSir y Fflint390420515625595595665645700700(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon770
Wrecsam350340370450435445480520425445(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon445
Powys350380390465470465460420405405(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon425
Bro Morgannwg360380395605550570565490435510(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon485
Caerdydd1,0201,1351,1901,6651,8351,8001,7801,6451,5801,735(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon1,700
Sir Fynwy305325325450440455430415415415(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon355
Casnewydd3853954155606106306951,675950775(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon820
[Ehangu]Gogledd CymruDyma rhanbarth economaidd Gogledd Cymru. Gweler y wybodaeth gryno am ragor o fanylion.1,7701,8551,9952,5402,4502,3652,5152,4552,2902,670(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon2,465
[Ehangu]Canolbarth CymruMae hyn yn frasamcan i\'r rhanbarth Canolbarth Cymru. Gweler y wybodaeth gryno am ragor o fanylion.530585570705695695695640590635(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon625
[Ehangu]De-orllewin CymruDyma rhanbarth economaidd De-orllewin Cymru. Gweler y wybodaeth gryno am ragor o fanylion.1,5451,7601,6802,3152,2352,3402,3802,2502,9752,780(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon2,705
[Ehangu]De-ddwyrain CymruDyma rhanbarth economaidd De-ddwyrain Cymru. Gweler y wybodaeth gryno am ragor o fanylion.3,6404,0254,0255,7605,9656,1256,5257,3606,5306,180(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon6,110
[Ehangu]Canolbarth a’r De-orllewin CymruDyma rhanbarth economaidd Canolbarth a’r Dde-orllewin Cymru. Gweler y wybodaeth gryno am ragor o fanylion.2,0752,3452,2503,0202,9303,0353,0752,8903,5653,415(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon3,330
[Ehangu]Yr Alban15,53016,94017,38521,53521,23521,72522,27020,77020,57521,665(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon17,795
[Ehangu]Gogledd Iwerddon4,5903,7453,9354,8554,8055,4405,9356,8505,9006,625(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon6,375

Metadata

Teitl

Gendigaethau, marwolaethau a mentrau gweithredol busnes

Diweddariad diwethaf

23 Tachwedd 2021 23 Tachwedd 2021

Diweddariad nesaf

Tachwedd 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Demograffeg Busnes, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Rhanbarthau'r DU

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r set ddata hon yn rhoi manylion genedigaethau, marwolaethau a mentrau gweithredol busnes fesul ardal.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn defnyddio data o'r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau (IDBR) i gynhyrchu ei hystadegau ar ddemograffeg busnesau, gan ddefnyddio canllawiau a geir yn y llawlyfr Eurostat/y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd ar Ddemograffeg Busnes. Y man cychwyn ar gyfer demograffeg yw'r cysyniad o boblogaeth o fusnesau gweithredol mewn blwyddyn gyfeirio. Diffinnir y rhain fel busnesau oedd â throsiant neu gyflogaeth ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod cyfeirio. Yna, mae genedigaethau a marwolaethau'n cael eu nodi drwy gymharu poblogaethau gweithredol ar gyfer gwahanol flynyddoedd.

Diffinnir genedigaeth fel busnes a oedd yn bodoli ym mlwyddyn t, ond nad oedd yn bodoli ym mlwyddyn t-1 neu t-2. Nodir genedigaethau drwy gymharu ffeiliau poblogaeth gweithredol blynyddol a nodi'r rhai hynny a oedd yn bodoli yn y ddiweddaraf, ond nid yn y ddwy flaenorol.

Diffinnir marwolaeth fel busnes a oedd ar y ffeil weithredol ym mlwyddyn t ond nad yw’n bodoli bellach ar y ffeil weithredol ar gyfer blwyddyn t+1 neu t+2. Er mwyn cynhyrchu ystadegau manylach, mae ystadegau demograffeg busnes y DU yn cynnwys dangosydd marwolaeth rhagarweiniol, sy’n cynnwys addasiad ar gyfer ailgychwyniadau a amcangyfrifir. Mae ailgychwyniadau’n digwydd pan fydd busnes yn segur am gyfnod o lai na 2 flynedd, yna’n ailddechrau gweithgarwch mewn modd sy’n cydymffurfio â diffiniad o barhad. Os nad yw’r diffiniad o barhad yn cael ei fodloni (e.e. os yw busnes yn ailddechrau gweithgarwch ond mewn gwahanol leoliad a gyda gwahanol weithgarwch), byddai hyn yn cael ei ystyried yn farwolaeth wedyn genedigaeth. Gall ailgychwyniadau ddigwydd hefyd yn sgil oedi yn ffynhonnell y data gweinyddol (TAW/Talu Wrth Ennill) felly gall busnes sy’n parhau i fasnachu ymddangos fel petai wedi marw. Nid yw’r data marwolaethau’n cynnwys colledion i’r boblogaeth yn sgil busnesau’n uno, yn dod i ben, yn gwahanu neu’n ailstrwythuro.

Mae ystadegau ar ddemograffeg busnesau y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn wahanol i ystadegau’r cyn-Adran Busnes, Menter a Diwygio Rheoleiddio (BERR) gan eu bod yn cynnwys unedau sy’n PAYE gofrestredig. Felly, bydd ystadegau’r Swyddfa Ystadegau Gwladol hefyd yn cynnwys genedigaethau a marwolaethau busnesau sy’n cyflogi nad ydynt wedi’u cofrestru ar gyfer TAW, gan roi golwg mwy cynhwysfawr ar weithgarwch dechrau busnesau. Mae gan ddata’r Swyddfa Ystadegau Gwladol fwy o fusnesau gweithredol hefyd na chyfres seiliedig ar TAW flaenorol BERR a’r cyhoeddiad UK Business: Activity Size and Location sydd wedi ei ehangu. Mae hyn oherwydd bod y fethodoleg i bennu demograffeg busnesau yn ystyried busnesau a oedd yn weithredol ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn gyfeirio, tra bod cyfres y cyn-adran BERR yn cyfrifo stoc drwy ychwanegu cofrestriadau a thynnu dadgofrestriadau o stoc y flwyddyn flaenorol; mae’r cyhoeddiad UK Business: Activity Size and Location yn seiliedig ar gipolwg gan yr IDBR ar adeg benodol ym mis Mawrth. Hefyd, mae demograffeg busnesau yn cynnwys grwp o fusnesau PAYE anghorfforaethol a oedd wedi’u heithrio o UK Business: Activity Size and Location oherwydd risg fach o ddyblygu.

Mae'r rhanbarthau economaidd, fel y nodir yng Nghynllun Gweithredu Economaidd Llywodraeth Cymru, yn cynnwys yr awdurdodau lleol canlynol:
Canolbarth a’r Dde-orllewin Cymru: Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Powys a Cheredigion.
De-ddwyrain Cymru: Bridgend, Bro Morgannwg, Caerdydd, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerffili, Blaenau Gwent, Torfaen, Sir Fynwy a Chasnewydd.
Gogledd Cymru: Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

Roedd rhanbarth Canolbarth a De Orllewin Cymru wedi'i rannu'n flaenorol yn y ddwy ranbarth economaidd ganlynol:
Canolbarth Cymru: Powys a Cheredigion.
De-orllewin Cymru: Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.
O fewn y rhaniad blaenorol o ranbarthau economaidd Cymru, roedd rhan o awdurdod lleol Gwynedd (hen ardal Meirionydd) yn gorwedd mewn rhanbarth economaidd Canolbarth Cymru, er nad yw’n cael ei gynrychioli yn y data.

Sylwch, mae lefelau ar gyfer rhanbarthau economaidd Cymru ac ardaloedd NUTS3 a phob cyfradd ganran (gan gynnwys ffigyrau pob 10,000 o'r boblogaeth) wedi'u cyfrifo gan ddefnyddio'r ffigyrau wedi’u talgrynnu, a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2002 i 2020

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae data yn cael ei dalgrynnu i'r 5 agosaf.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gallai'r amcangyfrifon dwy flynedd diweddaraf ar enedigaethau a marwolaethau gael eu diwygio a byddai hynny'n cael ei wneud yng nghyhoeddiad y flwyddyn ganlynol fel arfer.

Ansawdd ystadegol

Gweld dolenni'r we

Mae tablau StatsCymru ar gyfer busnesau wedi eu geni, marw a fentrau gweithredol yn ôl diwydiant wedi'i ddiweddaru i gynnwys y data diweddaraf (2019)

Allweddeiriau

Busnesau