Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Busnesau newydd yn ôl ardal a blwyddyn
None
NewidynLefel/Cyfradd[Hidlwyd]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
[Lleihau]Ardal 2
-
-
[Lleihau]Ardal 3
-
-
Ardal 4
Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2017Cliciwch yma i ddidoli2018Cliciwch yma i ddidoli2019Cliciwch yma i ddidoli2020Cliciwch yma i ddidoli2021Cliciwch yma i ddidoli2022
[Lleihau]Y Deyrnas Unedig269,250346,275350,305382,755397,540356,895348,630363,825333,020363,995(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon336,925
Y Deyrnas Unedig[Lleihau]Prydain Fawr265,315341,420345,500377,315391,875350,325343,085357,780327,350357,340(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon331,540
Prydain Fawr[Lleihau]Lloegr239,660308,565312,920344,065358,680318,240311,580325,355299,115324,485(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon300,580
Lloegr[Ehangu]Gogledd-ddwyrain Lloegr7,2659,6859,6509,6359,9109,1109,1059,4459,08510,080(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon9,720
[Ehangu]Gogledd-orllewin Lloegr26,53535,28534,27536,50040,51542,81536,99536,80535,50539,135(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon36,220
[Ehangu]Swydd Efrog a'r Humber17,68023,12023,46525,14025,80021,56522,04023,40522,65524,985(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon25,895
[Ehangu]Dwyrain Canolbarth Lloegr16,62522,03522,03525,34523,98021,57521,82523,21522,89023,370(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon22,685
[Ehangu]Gorllewin Canolbarth Lloegr19,64525,73525,74029,35033,49029,32029,50534,44028,14534,155(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon28,695
[Ehangu]Dwyrain Lloegr25,33532,57032,59535,44044,12535,11033,90533,99530,14033,150(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon31,850
[Ehangu]Llundain65,09583,60088,580100,92096,16585,34085,84088,55079,64085,305(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon76,845
[Ehangu]De-ddwyrain Lloegr41,24550,89551,28055,58553,87549,17549,54051,56047,68548,375(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon44,160
[Ehangu]De-orllewin Lloegr20,23525,64025,30026,15030,82024,23022,82523,94023,37025,930(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon24,510
[Lleihau]Cymru8,27011,32011,34511,52511,75512,24011,88511,74511,38513,945(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon12,090
Cymru[Ehangu]Gorllewin Cymru a'r Cymoedd4,6706,5006,4106,5656,8656,6757,2457,0506,6557,920(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon6,810
[Ehangu]Dwyrain Cymru3,6004,8204,9354,9604,8905,5654,6404,6954,7306,025(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon5,280
[Ehangu]Gogledd CymruDyma rhanbarth economaidd Gogledd Cymru. Gweler y wybodaeth gryno am ragor o fanylion.1,9952,5402,4502,3652,4502,3502,2102,5902,3652,755(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon2,315
[Ehangu]Canolbarth CymruMae hyn yn frasamcan i\'r rhanbarth Canolbarth Cymru. Gweler y wybodaeth gryno am ragor o fanylion.570705695695675620570625600680(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon640
[Ehangu]De-orllewin CymruDyma rhanbarth economaidd De-orllewin Cymru. Gweler y wybodaeth gryno am ragor o fanylion.1,6802,3152,2352,3402,3052,1752,8752,6852,6152,745(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon2,445
[Ehangu]De-ddwyrain CymruDyma rhanbarth economaidd De-ddwyrain Cymru. Gweler y wybodaeth gryno am ragor o fanylion.4,0255,7605,9656,1256,3257,0956,2305,8455,8057,765(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon6,690
[Ehangu]Canolbarth a’r De-orllewin CymruDyma rhanbarth economaidd Canolbarth a’r Dde-orllewin Cymru. Gweler y wybodaeth gryno am ragor o fanylion.2,2503,0202,9303,0352,9802,7953,4453,3103,2153,425(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon3,085
[Ehangu]Yr Alban17,38521,53521,23521,72521,44019,84519,62020,68016,85018,910(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon18,870
[Ehangu]Gogledd Iwerddon3,9354,8554,8055,4405,6656,5705,5456,0455,6706,655(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon5,385

Metadata

Teitl

Gendigaethau, marwolaethau a mentrau gweithredol busnes

Diweddariad diwethaf

31 Ionawr 2024 31 Ionawr 2024

Diweddariad nesaf

Mawrth 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Demograffeg Busnes, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Rhanbarthau'r DU

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gweld dolenni'r we

Mae tablau StatsCymru ar gyfer busnesau wedi eu geni, marw a fentrau gweithredol yn ôl diwydiant wedi'i ddiweddaru i gynnwys y data diweddaraf (2019)

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r set ddata hon yn rhoi manylion genedigaethau, marwolaethau a mentrau gweithredol busnes fesul ardal.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae genedigaethau, marwolaethau a mentrau gweithgar fesul 10,000 o’r boblogaeth wedi’u cyfrifo gan ddefnyddio amcangyfrifon poblogaeth ONS, sydd are gael hyd at 2021 ar hyn o bryd. Bydd y tabl hwn yn cael ei ddiweddaru gyda chyfraddau (genedigaethau, marwolaethau a mentrau gweithgar fesul 10,000 o’r boblogaeth) ar gyfer 2022 unwaith mae’r amcangyfrifon poblogaeth ddiweddaraf ar gael.

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn defnyddio data o'r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau (IDBR) i gynhyrchu ei hystadegau ar ddemograffeg busnesau, gan ddefnyddio canllawiau a geir yn y llawlyfr Eurostat/y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd ar Ddemograffeg Busnes. Y man cychwyn ar gyfer demograffeg yw'r cysyniad o boblogaeth o fusnesau gweithredol mewn blwyddyn gyfeirio. Diffinnir y rhain fel busnesau oedd â throsiant neu gyflogaeth ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod cyfeirio. Yna, mae genedigaethau a marwolaethau'n cael eu nodi drwy gymharu poblogaethau gweithredol ar gyfer gwahanol flynyddoedd.

Diffinnir genedigaeth fel busnes a oedd yn bodoli ym mlwyddyn t, ond nad oedd yn bodoli ym mlwyddyn t-1 neu t-2. Nodir genedigaethau drwy gymharu ffeiliau poblogaeth gweithredol blynyddol a nodi'r rhai hynny a oedd yn bodoli yn y ddiweddaraf, ond nid yn y ddwy flaenorol.

Diffinnir marwolaeth fel busnes a oedd ar y ffeil weithredol ym mlwyddyn t ond nad yw’n bodoli bellach ar y ffeil weithredol ar gyfer blwyddyn t+1 neu t+2. Er mwyn cynhyrchu ystadegau manylach, mae ystadegau demograffeg busnes y DU yn cynnwys dangosydd marwolaeth rhagarweiniol, sy’n cynnwys addasiad ar gyfer ailgychwyniadau a amcangyfrifir. Mae ailgychwyniadau’n digwydd pan fydd busnes yn segur am gyfnod o lai na 2 flynedd, yna’n ailddechrau gweithgarwch mewn modd sy’n cydymffurfio â diffiniad o barhad. Os nad yw’r diffiniad o barhad yn cael ei fodloni (e.e. os yw busnes yn ailddechrau gweithgarwch ond mewn gwahanol leoliad a gyda gwahanol weithgarwch), byddai hyn yn cael ei ystyried yn farwolaeth wedyn genedigaeth. Gall ailgychwyniadau ddigwydd hefyd yn sgil oedi yn ffynhonnell y data gweinyddol (TAW/Talu Wrth Ennill) felly gall busnes sy’n parhau i fasnachu ymddangos fel petai wedi marw. Nid yw’r data marwolaethau’n cynnwys colledion i’r boblogaeth yn sgil busnesau’n uno, yn dod i ben, yn gwahanu neu’n ailstrwythuro.

Mae ystadegau ar ddemograffeg busnesau y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn wahanol i ystadegau’r cyn-Adran Busnes, Menter a Diwygio Rheoleiddio (BERR) gan eu bod yn cynnwys unedau sy’n PAYE gofrestredig. Felly, bydd ystadegau’r Swyddfa Ystadegau Gwladol hefyd yn cynnwys genedigaethau a marwolaethau busnesau sy’n cyflogi nad ydynt wedi’u cofrestru ar gyfer TAW, gan roi golwg mwy cynhwysfawr ar weithgarwch dechrau busnesau. Mae gan ddata’r Swyddfa Ystadegau Gwladol fwy o fusnesau gweithredol hefyd na chyfres seiliedig ar TAW flaenorol BERR a’r cyhoeddiad UK Business: Activity Size and Location sydd wedi ei ehangu. Mae hyn oherwydd bod y fethodoleg i bennu demograffeg busnesau yn ystyried busnesau a oedd yn weithredol ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn gyfeirio, tra bod cyfres y cyn-adran BERR yn cyfrifo stoc drwy ychwanegu cofrestriadau a thynnu dadgofrestriadau o stoc y flwyddyn flaenorol; mae’r cyhoeddiad UK Business: Activity Size and Location yn seiliedig ar gipolwg gan yr IDBR ar adeg benodol ym mis Mawrth. Hefyd, mae demograffeg busnesau yn cynnwys grwp o fusnesau PAYE anghorfforaethol a oedd wedi’u heithrio o UK Business: Activity Size and Location oherwydd risg fach o ddyblygu.

Mae'r rhanbarthau economaidd, fel y nodir yng Nghynllun Gweithredu Economaidd Llywodraeth Cymru, yn cynnwys yr awdurdodau lleol canlynol:
Canolbarth a’r Dde-orllewin Cymru: Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Powys a Cheredigion.
De-ddwyrain Cymru: Bridgend, Bro Morgannwg, Caerdydd, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerffili, Blaenau Gwent, Torfaen, Sir Fynwy a Chasnewydd.
Gogledd Cymru: Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

Roedd rhanbarth Canolbarth a De Orllewin Cymru wedi'i rannu'n flaenorol yn y ddwy ranbarth economaidd ganlynol:
Canolbarth Cymru: Powys a Cheredigion.
De-orllewin Cymru: Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.
O fewn y rhaniad blaenorol o ranbarthau economaidd Cymru, roedd rhan o awdurdod lleol Gwynedd (hen ardal Meirionydd) yn gorwedd mewn rhanbarth economaidd Canolbarth Cymru, er nad yw’n cael ei gynrychioli yn y data.

Sylwch, mae lefelau ar gyfer rhanbarthau economaidd Cymru ac ardaloedd NUTS3 a phob cyfradd ganran (gan gynnwys ffigyrau pob 10,000 o'r boblogaeth) wedi'u cyfrifo gan ddefnyddio'r ffigyrau wedi’u talgrynnu, a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2002 i 2022

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae data yn cael ei dalgrynnu i'r 5 agosaf.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gallai'r amcangyfrifon dwy flynedd diweddaraf ar enedigaethau a marwolaethau gael eu diwygio a byddai hynny'n cael ei wneud yng nghyhoeddiad y flwyddyn ganlynol fel arfer.

Allweddeiriau

Busnesau