Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Busnesau newydd, busnesau sydd wedi cau a mentrau gweithredol yn ôl newidyn, ardal a diwydiant (SIC 2007)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Diwydiant[Hidlo]
-
Diwydiant 1
Newidyn[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliCynhyrchuCliciwch yma i ddidoliAdeiladuCliciwch yma i ddidoliMasnach modurCliciwch yma i ddidoliCyfanwerthuCliciwch yma i ddidoliManwerthuCliciwch yma i ddidoliTrafnidiaeth a storio (gan gynnwys y post)Cliciwch yma i ddidoliLlety a gwasanaethau bwydCliciwch yma i ddidoliGwybodaeth a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliCyllid ac yswiriantCliciwch yma i ddidoliEiddoCliciwch yma i ddidoliProffesiynolCliciwch yma i ddidoliGweinyddu busnesau a gwasanaethau cymorthCliciwch yma i ddidoliAddysgCliciwch yma i ddidoliIechydCliciwch yma i ddidoliCelfyddydau; adloniant; hamdden a gwasanaethau eraill
[Lleihau]Genedigaethau[Ehangu]Y Deyrnas Unedig(p) 37,055(p) 89,795(p) 13,895(p) 21,065(p) 46,715(p) 36,065(p) 47,990(p) 70,925(p) 13,285(p) 23,710(p) 158,985(p) 100,605(p) 9,470(p) 27,640(p) 36,465(p) 733,665
[Ehangu]Cymru(p) 1,495(p) 3,385(p) 595(p) 530(p) 1,570(p) 995(p) 2,445(p) 1,330(p) 460(p) 565(p) 4,075(p) 3,070(p) 300(p) 765(p) 1,290(p) 22,870
[Lleihau]Marwolaethau[Ehangu]Y Deyrnas Unedig(p,r) 26,500(p,r) 62,400(p,r) 12,380(p,r) 20,680(p,r) 46,375(p,r) 19,160(p,r) 43,160(p,r) 42,000(p,r) 5,750(p,r) 14,620(p,r) 95,695(p,r) 53,845(p,r) 6,690(p,r) 16,145(p,r) 30,400(p,r) 498,980
[Ehangu]Cymru(p) 1,020(p,r) 2,610(p,r) 530(p,r) 570(p,r) 1,715(p,r) 690(p,r) 2,255(p) 905(p) 270(p,r) 350(p,r) 2,490(p,r) 1,820(p,r) 210(p) 620(p,r) 1,115(p,r) 17,170
[Lleihau]Mentrau gweithredol[Ehangu]Y Deyrnas Unedig322,030652,020156,480233,610435,235190,055338,750443,51072,010206,475995,330488,99079,970230,425367,5455,222,915
[Ehangu]Cymru13,57526,1257,7207,27518,2407,52519,1459,4552,6405,86526,30517,4152,5559,17014,445187,455

Metadata

Teitl
Busnesau newydd, busnesau sydd wedi cau a mentrau gweithredol yn ôl Grwp Diwydiant Eang (SIC 2007)

Diweddariad diwethaf
25 Ionawr 2017 25 Ionawr 2017

Diweddariad nesaf
Ionawr 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Demograffeg Busnes, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn rhoi busnesau newydd, busnesau sydd wedi cau a mentrau gweithredol yn ôl Grwp Diwydiant Eang (SIC 2007)

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn defnyddio data o’r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau i gynhyrchu ystadegau demograffeg busnes, gan ddefnyddio canllawiau a geir yn llawlyfr Eurostat/OECD ar Ddemograffeg Busnes. Y man cychwyn ar gyfer demograffeg yw cysyniad poblogaeth o fusnesau gweithredol mewn blwyddyn gyfeirio. Diffinnir y rhain fel busnesau oedd â throsiant neu gyflogaeth ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod cyfeirio. Wedyn canfyddir genedigaethau a marwolaethau trwy gymharu poblogaethau gweithredol ar gyfer blynyddoedd gwahanol.

Diffinnir genedigaeth fel busnes oedd yn bresennol ym mlwyddyn t, ond nad oedd yn bodoli ym mlwyddyn t-1 neu t-2. Canfyddir genedigaethau trwy gymharu ffeiliau poblogaeth weithredol blynyddol a chanfod y rheiny sy’n bresennol yn y ddiweddaraf, ond nid yn y ddwy flaenorol.

Diffinnir marwolaeth fel busnes oedd yn y ffeil busnesau gweithredol ym mlwyddyn t ond nad yw’n bresennol mwyach yn y ffeil busnesau gweithredol ar gyfer blwyddyn t+1 neu t+2. Er mwyn cynhyrchu ystadegau mwy amserol, mae ystadegau demograffeg busnes y DU yn cynnwys rhag-ddangosydd marwolaeth, sy’n cynnwys addasiad ar gyfer ailgychwyniadau amcangyfrifedig. Mae ailgychwyniadau’n digwydd pan fo busnes yn mynd yn segur am gyfnod o lai na 2 flynedd, ac yna’n ailgychwyn gweithredu mewn modd sy’n cydymffurfio â diffiniad o barhad. Os na fodlonir y diffiniad o barhad (e.e. os yw’r busnes yn ailgychwyn gweithredu ond mewn man gwahanol a gyda gweithgarwch gwahanol), byddid yn ystyried hyn yn farwolaeth yn cael ei dilyn gan enedigaeth. Gall ailgychwyniadau hefyd ddigwydd oherwydd oediadau yn y ffynhonnell data gweinyddol (TAW/Talu Wrth Ennill) fel y gall busnes sy’n parhau i fasnachu ymddangos fel pe bai’n marw. Mae’r data marwolaethau’n eithrio colledion yn y boblogaeth o ganlyniad i uniadau, rhaniadau neu fathau eraill o ailstrwythuro.

Mae ystadegau demograffeg busnes y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn wahanol i ystadegau’r hen Adran Busnes, Menter a Diwygio Rheoleiddio (BERR) gan eu bod yn cynnwys unedau sydd wedi’u cofrestru ar gyfer y cynllun Talu Wrth Ennill. Felly, bydd ystadegau’r Swyddfa Ystadegau Gwladol hefyd yn cynnwys genedigaethau a marwolaethau busnesau sy’n cyflogi pobl nad ydynt wedi’u cofrestru ar gyfer TAW, gan roi darlun mwy cynhwysfawr o weithgarwch dechrau busnes. Mae gan ddata’r Swyddfa Ystadegau Gwladol hefyd nifer fwy o fusnesau gweithredol na hen gyfres BERR oedd wedi’i seilio ar TAW a’r cyhoeddiad estynedig ‘UK Business: Activity Size and Location’. Mae hyn oherwydd bod y fethodoleg demograffeg busnes yn cymryd i ystyriaeth fusnesau oedd yn weithredol ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn gyfeirio, tra bo hen gyfres BERR yn cyfrifo stoc trwy ychwanegu cofrestriadau a didynnu dadgofrestriadau o stoc y flwyddyn flaenorol; mae cyhoeddiad ‘UK Business: Activity Size and Location’ wedi’i seilio ar giplun a dynnir o’r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau ar adeg benodol o amser ym mis Mawrth. At hynny, mae demograffeg busnes yn cynnwys grwp o fusnesau Talu Wrth Ennill anghorfforaethol, sydd wedi’u heithrio o gyhoeddiad ‘UK Business: Activity Size and Location’ oherwydd risg fach o ddyblygu.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2008 i 2015

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r data wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae'n bosibl y caiff amcangyfrifon y ddwy flynedd ddiweddaraf ar enedigaethau a marwoalethau eu diwygio, a byddai hyn yn digwydd fel arfer yng nghyhoeddiad y flwyddyn ddilynol.

Allweddeiriau
Genedigaethau Busnesau; Marwolaethau Busnesau; Mentrau Gweithredo