Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Mentrau yn ôl band maint, ardal a blwyddyn
None
Mesur[Hidlwyd]
Newidyn[Hidlwyd]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Band maint[Hidlo]
-
[Lleihau]Band maint 1
-
Band maint 2
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]2018[Lleihau]2019
[Lleihau]Bandiau o bob maintCliciwch yma i ddidoliBandiau o bob maint[Lleihau]Bandiau o bob maintCliciwch yma i ddidoliBandiau o bob maint
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMicro (0 - 9)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliBach (10 - 49)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanolig (50 - 249)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMawr (250 +)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMicro (0 - 9)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliBach (10 - 49)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanolig (50 - 249)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMawr (250 +)
[Ehangu]Y Deyrnas Unedig(r) 6,556,455223,60038,1758,740(r) 6,826,970(p) 6,592,315(p) 225,045(p) 38,970(p) 8,935(p) 6,865,270
[Lleihau]Cymru(r) 248,0259,3652,1551,675(r) 261,220(p) 253,640(p) 9,485(p) 2,215(p) 1,705(p) 267,045
Cymru[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Gogledd Cymru(r) 59,8002,410540680(r) 63,435(p) 61,745(p) 2,365(p) 560(p) 690(p) 65,360
Rhanbarth Economaidd Gogledd CymruYnys Môn(r) 5,78022050130(r) 6,185(p) 6,580(p) 225(p) 50(p) 130(p) 6,985
Gwynedd(r) 14,375520110265(r) 15,270(p) 15,140(p) 495(p) 115(p) 260(p) 16,010
Conwy(r) 9,405445125275(r) 10,255(p) 8,435(p) 435(p) 120(p) 275(p) 9,265
Sir Ddinbych(r) 9,06039090205(r) 9,750(p) 8,880(p) 400(p) 95(p) 205(p) 9,575
Sir y Fflint(r) 11,035545175295(r) 12,055(p) 11,160(p) 540(p) 185(p) 310(p) 12,195
Wrecsam(r) 10,180405145315(r) 11,040(p) 11,590(p) 390(p) 150(p) 315(p) 12,450
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Canolbarth Cymru(r) 26,865830165280(r) 28,145(p) 27,150(p) 810(p) 175(p) 265(p) 28,400
Rhanbarth Economaidd Canolbarth CymruCeredigion(r) 7,760295501658,270(p) 8,630(p) 295(p) 55(p) 155(p) 9,135
Powys(r) 19,110545130215(r) 19,995(p) 18,515(p) 520(p) 130(p) 210(p) 19,380
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-orllewin Cymru(r) 54,9452,170505625(r) 58,250(p) 53,870(p) 2,195(p) 510(p) 625(p) 57,200
Rhanbarth Economaidd De-orllewin CymruSir Benfro(r) 13,010520120205(r) 13,860(p) 14,090(p) 560(p) 120(p) 210(p) 14,980
Sir Gaerfyrddin(r) 18,290595160300(r) 19,345(p) 14,505(p) 600(p) 160(p) 290(p) 15,555
Abertawe(r) 16,630765225450(r) 18,070(p) 18,405(p) 755(p) 225(p) 445(p) 19,825
Castell-nedd Port Talbot(r) 7,040370125215(r) 7,745(p) 6,890(p) 365(p) 130(p) 210(p) 7,595
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain Cymru(r) 106,4604,1551,2351,310(r) 113,165(p) 110,920(p) 4,310(p) 1,275(p) 1,335(p) 117,845
Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr(r) 8,235425165310(r) 9,130(p) 9,040(p) 425(p) 165(p) 310(p) 9,940
Rhondda Cynon Taf(r) 13,970540180260(r) 14,950(p) 12,165(p) 550(p) 185(p) 265(p) 13,170
Merthyr Tudful(r) 2,83014055170(r) 3,200(p) 3,375(p) 145(p) 45(p) 185(p) 3,750
Caerffili(r) 9,250405145220(r) 10,020(p) 9,340(p) 480(p) 150(p) 225(p) 10,190
Blaenau Gwent(r) 3,72014550125(r) 4,045(p) 3,585(p) 140(p) 50(p) 130(p) 3,910
Tor-faen(r) 4,870280105215(r) 5,470(p) 4,875(p) 275(p) 110(p) 210(p) 5,470
Bro Morgannwg(r) 10,760375110220(r) 11,460(p) 11,355(p) 365(p) 110(p) 220(p) 12,055
Caerdydd(r) 30,6401,320540880(r) 33,385(p) 35,545(p) 1,280(p) 570(p) 890(p) 38,280
Sir Fynwy(r) 11,545330100185(r) 12,160(p) 11,895(p) 340(p) 95(p) 190(p) 12,520
Casnewydd(r) 10,710440170385(r) 11,705(p) 9,810(p) 540(p) 170(p) 390(p) 10,910
[Ehangu]Canolbarth a De-orllewin Cymru81,8103,00067590586,390(p) 81,015(p) 3,005(p) 685(p) 890(p) 85,595
[Ehangu]Gorllewin Cymru a'r Cymoedd(r) 144,1405,7301,2701,040(r) 152,180(p) 143,850(p) 5,820(p) 1,285(p) 1,055(p) 152,010
[Ehangu]Dwyrain Cymru(r) 103,9553,8451,1551,310(r) 110,265(p) 109,855(p) 3,865(p) 1,205(p) 1,330(p) 116,255

Metadata

Teitl
Dadansoddiad manwl o faint busnesau, Cymru a'r DU

Diweddariad diwethaf
5 Rhagfyr 2019 5 Rhagfyr 2019

Diweddariad nesaf
Tachwedd 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cofrestr Busnes Rhyngadrannol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Y Deyrnas Unedig

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn darparu data ar strwythur y mentrau sy'n weithredol yng Nghymru, gan gynnwys amcangyfrifon ar gyfer y busnesau lleiaf sy'n gweithredu o dan y trothwy TAW. Mae'r newidynnau a ddadansoddwyd yn gyfrif o nifer y mentrau sy'n weithredol ym mhob ardal, ynghyd â chyflogaeth gysylltiedig a chyfanredau trosiant ym mhob un o'r bandiau maint penodol, ar sail nifer y gweithwyr yn y DU yn y fenter yn gyffredinol.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae’r data a roddir wedi’u seilio ar fentrau sydd â rhywfaint o weithgarwch yng Nghymru, ni waeth beth yw rhanbarth y cofrestriad. Yn y cyd-destun hwn, cymerir bod menter yn sefydliad cyfan, gan gynnwys ei phrif swyddfa a’r holl safleoedd unigol yn y DU, lle bynnag y bônt. Mae rhanbarth y fenter fel arfer wedi’i seilio ar leoliad ei phrif swyddfa, er y gall y safleoedd fod mewn rhanbarthau eraill. Mae’r ffigurau a roddir ar gyfer cyflogaeth a throsiant ar gyfer Cymru yn y dadansoddiad hwn yn ymwneud â safleoedd y mentrau sydd yng Nghymru yn unig.
Ym mhob achos, mae band maint y fenter wedi’i seilio ar nifer y cyflogeion yn y DU (boed amser llawn neu ran amser) yn y fenter. Mae hyn yn sicrhau bod menter sy’n cyflogi 10,000 o staff yn y DU ond dim ond llond llaw yng Nghymru’n cael ei chategoreiddio fel menter fawr ac nid microfenter.
Mae’r mentrau yr ymdrinnir â hwy i gyd yn fentrau yn y sector preifat (hynny yw, cwmnïau, unig berchnogaethau, partneriaethau, cyrff dielw preifat a chymdeithasau cydfuddiannol), a hefyd corfforaethau cyhoeddus a chyrff gwladoledig. Caiff sefydliadau llywodraeth leol a chanolog eu heithrio.
Mae’r data wedi’u deillio o nifer o ffynonellau. Y brif ffynhonnell yw detholiad manwl a gymerir ym mis Mawrth bob blwyddyn o’r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau (IDBR) a gynhelir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS). Mae hon yn rhoi manylion yr holl fentrau sy’n weithredol yng Nghymru, gan gynnwys ffigurau cyflogaeth a throsiant y DU a ffigurau deilliedig ar gyfer elfennau cyflogaeth a throsiant Cymru (gan ddefnyddio gwybodaeth am y safleoedd ym mhob menter sydd yng Nghymru). Mae hefyd yn cynnwys dynodwyr ar gyfer diwydiant (gan ddefnyddio’r Dosbarthiad Diwydiannol Safonol), lleoliad daearyddol a statws cyfreithiol pob menter, ac felly’n caniatáu’r dadansoddiad a roddir yma.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2003 i 2019

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Gan fod yr holl gyfrifiadau mentrau a chyfansymiau cyflogaeth yn y set ddata hon wedi cael eu talgrynnu'n annibynnol i'r 5 a 100 agosaf yn y drefn honno, a bod yr holl gyfansymiau trosiant wedi cael eu talgrynnu'n annibynnol i'r miliwn o bunnoedd agosaf, mae'n bosibl na fydd y ffigurau'n adio'n union.
Er mwyn osgoi celu data oherwydd rheolaeth ar ddatgelu (sy'n orfodol ar gyfer unrhyw gyfansymiau wedi'u seilio ar lai na 20 o fentrau), mae rhai o'r bandiau maint wedi cael eu dangos ar ffurf gyfunedig. Mae'r bandiau maint cyfunedig hyn wedi cael eu dewis i gyfyngu ar faint y cyfuno ac ar yr un pryd sicrhau na chaiff unrhyw ddata eu celu.

Ansawdd ystadegol
Mae'r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau yn ymdrin â chyfran fawr iawn o'r gyflogaeth a'r trosiant yn y DU, ond oherwydd ei bod yn eithrio'r rhan fwyaf o'r nifer fawr iawn o fusnesau lleiaf sy'n gweithredu o dan y trothwy ar gyfer TAW, dim ond rhan o'r holl nifer o fentrau (oddeutu 50%) mae'n ymdrin â hwy. Er mwyn cywiro ar gyfer hyn, mae'r ffigurau a ddangosir yma'n cynnwys amcangyfrifon ar gyfer mentrau sydd heb eu cofrestru, ynghyd â'r gyflogaeth a'r trosiant sy'n gysylltiedig â hwy. Cyfrifir yr amcangyfrifon hyn ar gyfer mentrau sydd heb eu cofrestru gan ddefnyddio cyfuniad o'r canlynol: data'r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau; gwybodaeth am bersonau sy'n hunangyflogedig yn eu prif neu ail swydd, wedi'i chymryd o'r Arolwg o'r Llafurlu a gynhelir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol; a gwybodaeth am nifer yr unig fasnachwyr a phartneriaethau o'r data Arolwg o Incymau Personol a ddarperir gan Gyllid y Wlad.
Gellir gweld disgrifiad llawnach o'r fethodoleg a ddefnyddir yn y ddogfen yn y prif ffolder Strwythur Busnesau yn y rhan hon o StatsCymru.
Mae amcangyfrifon ar gyfer trosiant yn eithrio ffigurau o'r sector gwasanaethau ariannol a busnes yn y set ddata hon i gyd. Mae hyn oherwydd bod y wybodaeth am drosiant a gofnodir ar y Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau ar gyfer mentrau yn y sector gwasanaethau ariannol hefyd yn cynnwys y symiau yn y trafodion a gyflawnir gan y mentrau hyn ac felly nid yw'n gymaradwy â’r wybodaeth am drosiant yn y sectorau eraill.
Er mwyn osgoi celu data oherwydd rheolaeth ar ddatgelu (sy'n orfodol ar gyfer unrhyw gyfansymiau wedi'u seilio ar lai na 20 o fentrau), mae rhai o'r bandiau maint wedi cael eu dangos ar ffurf gyfunedig. Mae'r bandiau maint cyfunedig hyn wedi cael eu dewis i gyfyngu ar faint y cyfuno ac ar yr un pryd sicrhau na chaiff unrhyw ddata eu celu.

Allweddeiriau
Strwythur busnes Cymru