Neidio i'r cynnwys

Strwythur busnes

Mae'r ystadegau ar Strwythur Busnesau'n cynnwys data am yr amcangyfrif o nifer y busnesau sy'n weithredol yng Nghymru (hynny yw, gan gynnwys y rhai sydd â phencadlys y tu allan i Gymru) i lawr i lefel yr awdurdod lleol a fesul diwydiant a maint band. Yn ogystal â busnesau cofrestredig (TAW neu chynllun Talu Wrth Ennill) mae hefyd yn cynnwys busnesau sydd heb eu cofrestru (hynny yw, busnesau sydd heb gofrestru ar gyfer TAW).