Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Canran y bobl sydd mewn gwaith, sydd ar gontractau parhaol (neu ar gontractau dros dro, ac nad ydynt yn ceisio gwaith parhaol) ac sy’n ennill o leiaf y Cyflog Byw gwirioneddol
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Measure2
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Living Wage[Hidlo]
-
Living Wage 1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Nifer mewn gwaith[Lleihau]Canran y cyfanswm
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliCyflog o dan y Cyflog Byw gwirioneddolCliciwch yma i ddidoliCyflog ar o leiaf lefel y Cyflog Byw gwirioneddolCliciwch yma i ddidoliCyflog o dan y Cyflog Byw gwirioneddolCliciwch yma i ddidoliCyflog ar o leiaf lefel y Cyflog Byw gwirioneddol
2012313,100742,9001,056,00029.670.4100.0
2013319,500759,6001,079,20029.670.4100.0
2014339,800746,2001,086,00031.368.7100.0
2015357,400736,2001,093,60032.767.3100.0
2016389,500736,7001,126,20034.665.4100.0
2017372,600759,4001,132,00032.967.1100.0
2018379,700777,1001,156,80032.867.2100.0
2019391,300771,4001,162,60033.766.3100.0
2020(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.350,900(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.812,400(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu1,163,300(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.30.2(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.69.8100.0
2021(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.353,400(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.806,000(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu1,159,500(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.30.5(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.69.5100.0
2022381,100797,4001,178,50032.367.7100.0

Metadata

Teitl

16. Canran y bobl mewn gwaith, sydd ar gontractau parhaol (neu gontractau dros dro, ac nad ydynt yn chwilio am swyddi parhaol) ac sy’n ennill y Cyflog Byw gwirioneddol man lleiaf.

Diweddariad diwethaf

6 Ebrill 2023 6 Ebrill 2023

Diweddariad nesaf

Ebrill 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Rhanbarthau NUTS1 yr UE

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r data hyn yn dangos nifer y bobl mewn gwaith sy’n ennill y cyflog byw gwirioneddol man lleiaf ar gyfer gwledydd y DU/rhanbarthau Lloegr. Mae’r data’n gysylltiedig â gweithwyr amser llawn a rhan-amser sydd ar gontractau parhaol neu ar gontractau dros dro ac nad ydynt yn chwilio am swyddi parhaol.

Ceir rhagor o wybodaeth am y cyflog byw gwirioneddol isod:
https://www.livingwage.org.uk/what-real-living-wage


Casgliad data a dull cyfrifo

Cymerir y data hyn o'r setiau data BLYNYDDOL o'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaethy. Y Swyddfa Ystadegau Gwladol sy'n cynnal yr arolygon hyn. Mae data'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth yn cael eu casglu drwy gydol y flwyddyn a'u cyhoeddi ar gyfer blynyddoedd calendr.

Nomis yw'r porth swyddogol y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer ystadegau'r farchnad lafur. Sylwer y gall rhai amcangyfrifon o Nomis ar gyfer yr APS fod yn ychydig yn wahanol i'r rhai a gyflwynir yma, oherwydd y gwahaniaethau yn y ffordd mae’r daearyddiaethau awdurdodau lleol yn cael eu hadeiladu.


Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

1997 i 2022

Ansawdd ystadegol

Mae Ystadegau Gwladol wedi'u cynhyrchu i safonau proffesiynol uchel a amlinellir yn y Cod Ymarfer Ystadegau Gwladol. Maent yn destun adolygiadau sicrhau ansawdd rheolaidd i sicrhau eu bod yn diwallu anghenion cwsmeriaid. Maent yn cael eu cynhyrchu heb unrhyw ymyrraeth wleidyddol. Mae'r adran hon yn darparu crynodeb o wybodaeth am yr allbwn hwn yn erbyn pum dimensiwn ansawdd: Perthnasedd, Cywirdeb, Amseroldeb a Phrydlondeb, Hygyrchedd ac Eglurder, a Chymaradwyedd.

Allweddeiriau

Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, Cyflog byw gwirioneddol