Neidio i'r cynnwys

Enillion

Mae Enillion yn cynnwys data o ddwy ffynhonnell: yr Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion (ASHE) a'r Arolwg o Incwm Personol (SPI). Mae ASHE yn manylu ar enillion cyfartalog oedolion amser-llawn yng ngwledydd y Deyrnas Unedig, rhanbarthau Lloegr ac ardaloedd lleol yng Nghymru. Ar lefel Cymru yn unig y rhoddir data'r SPI: mae data fesul awdurdod lleol ar gael oddi ar wefan HMRC.

Y canolrif yw'r brif cyfartaledd a ddefnyddir i fesur enillion oherwydd bod y dosbarthiad enillion yn gwasgariad sgiw, gyda mwy o bobl yn ennill cyflogau is na chyflogau uwch. Mae'r cymedr yn cael ei ddylanwadu yn fawr gan werthoedd ym mhen uchaf y dosbarthiad ac efallai na fydd yn gynrychioliadol o'r enillion cyfartalog o berson nodweddiadol. Mae y canolrif yn osgoi mater hwn drwy gymryd gwerth canol y data ar ôl didoli mewn trefn esgynnol, ac yn cael ei ystyried o ganlyniad yn ddangosydd gwell o enillion cyfartalog nodweddiadol.