Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Y gwahaniaeth cyflog rhwng y rhywiau yn ôl gwlad yn y DU/rhanbarth yn Lloegr (canolrif enillion fesul awr ar gyfer gweithwyr llawn amser)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
Measure2
Rhyw[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
Cliciwch yma i ddidoliGwrywaiddCliciwch yma i ddidoliBenywCliciwch yma i ddidoli
[Lleihau]Y Deyrnas Unedig(p) 15(p) 13(p) 1
Y Deyrnas UnedigGogledd-ddwyrain Lloegr(p) 13(p) 12(p) 1
Gogledd-orllewin Lloegr(p) 14(p) 12(p) 1
Swydd Efrog a'r Humber(p) 13(p) 12(p) 1
Dwyrain Canolbarth Lloegr(p) 13(p) 11(p) 2
Gorllewin Canolbarth Lloegr(p) 14(p) 12(p) 2
Dwyrain Lloegr(p) 14(p) 13(p) 2
Llundain(p) 20(p) 17(p) 3
De-ddwyrain Lloegr(p) 15(p) 13(p) 2
De-orllewin Lloegr(p) 14(p) 12(p) 2
Cymru(p) 13(p) 12(p) 1
Yr Alban(p) 14(p) 13(p) 1
Gogledd Iwerddon(p) 12(p) 13(p) 0

Metadata

Teitl
Y gwahaniaeth cyflog rhwng y rhywiau (canolrif enillion wythnosol ar gyfer gweithwyr llawn amser)

Diweddariad diwethaf
Hydref 2017 Hydref 2017

Diweddariad nesaf
Tachwedd 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Rhanbarthau'r DU

Cwmpas daearyddol
Rhanbarthau'r DU

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r data hwn yn dangos y cyflog wythnosol gros mewn punnoedd ar gyfer gweithwyr gwrywaidd a benywaidd mewn gwaith llawn amser ar gyfraddau llawn i oedolion oedd heb golli cyflog yn ystod cyfnod yr arolwg o ganlyniad i absenoldeb, a’r gwahaniaeth rhwng y ffigurau hynny. Gweithwyr llawn-amser yw’r rhai hynny sy’n gweithio dros 30 o oriau cyflogedig yr wythnos (neu 25 neu fwy ar gyfer y rhai sy’n dysgu).

Daw y data o’r Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion (ONS) ac ar gyfer y rhai sydd mewn lle gwaith yn hytrach na’n gweithio o gartref. Mae penawdau ystadegau yr Arolwg yn defnyddio’r canolrif yn hytrach na’r cymedr. Y canolrif yw’r gwerth y mae 50% o weithwyr yn syrthio iddo a dyma’r mesur a ffefrir ar gyfer cyfartaledd enillion gan yr effeithir llai arno gan y nifer cymharol fechan o’r rhai hynny sy’n ennill llawer iawn a’r dosbarthiad enillion yn gamarweiniol. Mae data yr Arolwg ar gyfer 2015 yn seiliedig ar oddeutu 187,000 o ffurflenni. Dylid dehongli y bwlch cyflog rhwng y rhywiau yng nghyd-destun lefelau cyflog cyffredinol.


Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
1997 i 2017

Ansawdd ystadegol
Daw y data o arolwg felly mae’r canlyniadau yn amcangyfrifon sy’n seiliedig ar samplau ac mae’n bosibl felly cael camgymeriad yn y sampl. Mae’n bosib i’r data hefyd fethu ag adlewyrchu y boblogaeth. Mae gwahaniaethau amlwg rhwng sampl yr arolwg a’r boblogaeth sy’n cael ei thargedu (pob swydd). Ni chaiff swyddi nad ydynt wedi eu cofrestru ar gynlluniau PAYE eu harolygu ac mae lefel tâl y swyddi hyn fel arfer yn isel. O ganlyniad, mae amcangyfrifon yr arolwg o gyfartaledd cyflog yn debygol o fod yn rhy uchel. Mae’n bosib bod gwahaniaeth rhwng y rhai sy’n ateb yr arolwg a’r rhai sydd ddim yn ateb os yw swyddi y rhai hynny sydd heb ddarparu gwybodaeth yn wahanol i swyddi y rhai sydd wedi darparu gwybodaeth. Mae’r cyflogau hyn yn debygol o fod yn is na’r amcangyfrifon gan bod peidio ateb yn cael mwy o effaith o ran galwedigaethau sy’n talu cyflogau uchel na’r galwedigaethau sy’n talu cyflogau is.

Mae newidiadau i’r fethodoleg yn 2004, 2006 a 2011 wedi arwain at ddiffyg parhâd yn y cyfnod amser rhwng yr Arolwg felly dylid bod yn ofalus wrth gymharu â blynyddoedd cynharach.

Allweddeiriau
Enillion