Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Enillion fesul awr gros cyfartalog (canolrif) yn ôl gwlad yn y DU - rhanbarth yn Lloegr a blwyddyn (£)
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Blwyddyn[Hidlo]
-
Blwyddyn 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
[Lleihau]Ardal 2
-
-
Ardal 3
[Lleihau]1997 i 2003[Lleihau]2004 i 2005[Lleihau]2006 i 2010[Lleihau]2011
Cliciwch yma i ddidoli1997Cliciwch yma i ddidoli1998Cliciwch yma i ddidoli1999Cliciwch yma i ddidoli2000Cliciwch yma i ddidoli2001Cliciwch yma i ddidoli2002Cliciwch yma i ddidoli2003Cliciwch yma i ddidoli2004Cliciwch yma i ddidoli2005Cliciwch yma i ddidoli2006Cliciwch yma i ddidoli2007Cliciwch yma i ddidoli2008Cliciwch yma i ddidoli2009Cliciwch yma i ddidoli2010Cliciwch yma i ddidoli2011Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2017Cliciwch yma i ddidoli2018Cliciwch yma i ddidoli2019
[Lleihau]Y Deyrnas Unedig7.928.268.608.919.329.7410.0710.4410.7711.1211.4711.9812.4212.5712.6412.8313.1313.1613.3513.6614.0014.37(p) 14.88
Y Deyrnas Unedig[Lleihau]Prydain Fawr7.948.298.638.949.359.7810.1010.4810.8011.1611.5012.0012.4612.6212.6912.8713.1713.2013.4013.7014.05(r) 14.39(p) 14.94
Prydain Fawr[Lleihau]Lloegr8.028.398.649.049.479.8810.2410.5910.9311.2611.5912.1312.5612.7512.7812.9913.2513.2713.4513.7814.16(r) 14.48(p) 15.01
LloegrGogledd-ddwyrain Lloegr7.357.477.788.228.368.618.769.299.699.9710.1810.5211.0811.2911.3511.5812.0812.2112.5012.5412.9513.00(p) 13.63
Gogledd-orllewin Lloegr7.617.808.138.418.779.219.499.8810.2210.4810.9611.3611.7611.8311.6711.9312.2612.2612.4512.8213.07(r) 13.48(p) 13.91
Swydd Efrog a'r Humber7.207.607.848.138.458.789.299.609.9110.1610.4810.9711.3811.4911.5311.6711.9911.9212.2812.5412.67(r) 13.00(p) 13.50
Dwyrain Canolbarth Lloegr7.287.507.868.068.378.769.219.459.9410.2510.3510.9411.3711.4711.3811.5511.7811.8811.9512.1512.52(r) 12.79(p) 13.36
Gorllewin Canolbarth Lloegr7.447.888.198.388.869.129.349.6910.0610.3410.6411.0911.5611.6511.7011.8612.2512.0012.4312.8112.96(r) 13.33(p) 13.85
Dwyrain Lloegr7.938.238.568.789.249.6510.0210.3410.5010.9011.2011.6211.8812.1812.2612.3812.7812.6712.8713.2613.66(r) 13.90(p) 14.48
Llundain10.2910.7811.2311.8412.4613.1313.6113.9914.5114.8015.3015.8316.4216.8316.9917.1417.2217.2717.1617.5318.2318.70(p) 19.32
De-ddwyrain Lloegr8.248.658.989.389.8510.4510.8311.1611.3011.8012.1412.6913.0713.2913.4613.6813.7313.8614.1514.3514.65(r) 14.97(p) 15.67
De-orllewin Lloegr7.507.707.928.248.659.009.439.649.9710.3310.6710.9911.4211.5011.5711.7712.1312.2412.3912.7713.1713.42(p) 13.86
[Ehangu]Cymru7.407.567.868.158.438.659.069.519.7710.0210.2210.6611.1211.3711.4611.4811.9211.9412.1112.5712.5512.76(p) 13.53
[Ehangu]Yr Alban7.407.768.198.378.799.289.509.8110.2310.6711.1011.5912.0412.2912.3512.6313.0213.2513.4813.5913.9414.38(p) 14.94
[Ehangu]Gogledd Iwerddon6.997.427.687.888.148.528.759.269.6410.009.9310.2710.9210.8711.1511.4511.5511.5012.0012.2612.46(r) 12.70(p) 13.06

Metadata

Teitl
Data enillion cyfartalog yn ôl gwlad yn y DU/rhanbarth yn Lloegr

Diweddariad diwethaf
30 Hydref 2019 30 Hydref 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Rhanbarthau'r DU

Cwmpas daearyddol
Rhanbarthau'r DU

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r data hyn yn dangos enillion cyfartalog gros fesul wythnos ac awr mewn punnoedd gwledydd y DU/rhanbarthau Lloegr bob mis Ebrill yn y blynyddoedd a ddangosir. Mae'r data'n ymwneud â chyflogedigion amser llawn ar gyfraddau oedolion na effeithiwyd ar eu tâl yng nghyfnod yr arolwg gan absenoldeb. Mae ardal yn golygu lleoliad y gweithle, nid cartref y gweithiwr.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion (ASHE) yn seiliedig ar sampl o 1% o swyddi cyflogedigion, wedi'u cymryd o gofnodion PAYE Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Gallai unigolion sy'n gwneud mwy nag un swydd felly ymddangos yn y sampl fwy nag unwaith. Darperir yr wybodaeth am enillion ac oriau gan gyflogwyr a chedwir yr wybodaeth yn gyfrinachol. Nid yw ASHE yn ymdrin â gweithwyr hunangyflogedig nag â gweithwyr na chawsant eu talu yn y cyfnod cyfeirio.
Defnyddir y canolrif yn aml fel y prif fesur ar gyfer enillion cyfartalog, hynny am fod y gwasgariad enillion wedi'u gogwyddo , gyda mwy o bobl yn ennill cyflogau is nag sy'n ennill cyflogau uwch. Mewn gwasgariad wedi'i ystumio, gall nifer gymharol fach o werthoedd uchel gan dylanwad anghymarus ar y cymedr, gan ei dynnu oddi wrth yr hyn y gellid ei ystyried yn nodweddiadol. Nid yw gwerthoedd eithafol yn effeithiol ar y canolrif ac o'r herwydd, fe'i ystyrir yn fesur gwell o enillion 'cyfartalog' nodweddiadol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
1997 i 2019

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dros dro yw'r data ar gyfer y flwyddyn ddiweddaraf a chânt eu diwygio pan gyhoeddir data'r flwyddyn nesaf.

Ansawdd ystadegol
Cafwyd y ffigurau hyn o'r Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion (ASHE) sy'n cael ei gynnal gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Yn 2004, disodlwyd yr Arolwg Enillion Newydd gan ASHE trwy ddefnyddio dull newydd o gyfrif y data enillion. Mae'r fethodoleg newydd hon yn pwysoli'r canlyniadau er mwyn ystyried strwythur y boblogaeth o ran oed, rhyw, galwedigaeth ac ardal y gweithle (Llundain a De-ddwyrain Lloegr a mannau eraill yn y DU). Cafodd data NES ar gyfer 1997 hyd 2003 eu hailweithio er mwyn cael ôl-gyfres o ddata enillion sy'n seiliedig ar y fethodoleg newydd.
Cafwyd rhagor o newidiadau i fethodoleg ASHE yn 2005 yn sgil cyflwyno holiadur newydd. Cafodd data 2004 eu hailweithio er mwyn eu gwneud yn gyson â'r fethodoleg newydd ond nid oedd yn bosib gwneud hynny i ganlyniadau blynyddoedd cynt. Felly cafwyd gwerthoedd y rhoddwyd y gorau i'w mesur yn y data, a rhaid ystyried hynny wrth wneud cymariaethau dros amser.
Cyflwynwyd system codio awtomatig newydd ar gyfer galwedigaethau yn 2007. Effaith fwyaf hynny oedd tynnu nifer o swyddi o'r grwpiau galwedigaethol uwch i grwpiau galwedigaethol eraill. Tuedd hynny oedd gostwng enillion cyfartalog y grwpiau galwedigaethol uwch a gostwng enillion yn gyffredinol. Yn rhannol fel ymateb i'r newid yn nyluniad y sampl, cyflwynwyd stratwm pwysoli ychwanegol ar gyfer y mentrau mawr sy'n cyflwyno atebion electronig i'r arolwg (trefniadau arbennig). Ni welwyd lleihad yn y sampl o'r mentrau hyn.
Yn 2007 a 2008, penderfynwyd gostwng y sampl ryw 20 y cant. Penderfynwyd sicrhau bod y gostyngiad mwyaf yn digwydd yn y sampl o'r diwydiannau lle cafwyd yr amrywiaeth leiaf yn yr enillion. Yn 2009, adferwyd maint gwreiddiol y sampl.
Ar gyfer amcangyfrifon ASHE 2011, cafodd y grwpiau galwedigaethol eu hailddosbarthu. Gan fod y dosbarth galwedigaethol yn rhan o'r fethodoleg y pwysolir data ASHE i gynhyrchu amcangyfrifon ar gyfer y DU, roedd hyn yn ddechrau ar gyfres amser newydd ac felly dylid cymryd gofal wrth wneud cymariaethau â blynyddoedd cynt.
Gan y daw'r canlyniadau o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon sy'n seiliedig ar sampl ac yr effeithir arnynt felly i raddau gwahanol gan amrywiadau yn y sampl h.y. mae gwir werth unrhyw fesur yn sefyll mewn ystod amrywiol o bob tu'r gwerth a amcangyfrifir. Mae'r ystod hwn neu'r amrywiad yn y sampl yn cynyddu wrth i fanylder y data gynyddu, er enghraifft ceir mwy o amrywiad yn y data rhanbarthol nag yn y data ar gyfer Prydain Fawr neu'r Deyrnas Unedig.

Dolenni'r we
www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours

Allweddeiriau
Cyfartaledd enillion wythnosol