Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Mae pobl sydd mewn gwaith, sydd ar gontractau parhaol (neu ar gontractau dros dro, ac nad ydynt yn ceisio gwaith parhaol) ac sy’n ennill mwy na 2/3 o gyflog canolrifol y DU yn ôl chwarter
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2017Cliciwch yma i ddidoli2018
[Lleihau]Y Deyrnas Unedig69.969.469.569.370.771.1
Y Deyrnas UnedigGogledd-ddwyrain Lloegr67.365.564.565.966.966.7
Gogledd-orllewin Lloegr66.567.167.466.968.169.2
Swydd Efrog a'r Humber66.266.365.264.868.367.1
Dwyrain Canolbarth Lloegr68.167.767.866.168.268.2
Gorllewin Canolbarth Lloegr67.565.568.067.168.870.0
Dwyrain Lloegr71.969.969.970.470.971.9
Llundain78.877.977.778.279.581.0
De-ddwyrain Lloegr71.972.871.471.572.672.1
De-orllewin Lloegr67.266.067.666.667.567.8
Cymru66.365.267.765.268.667.5
Yr Alban68.870.169.169.770.070.3
Gogledd Iwerddon67.263.865.266.067.170.0

Metadata

Teitl
Y ganran o’r bobl sydd mewn gwaith, sydd ar gontractau parhaol (neu ar gontractau dros dro, ac nad ydynt yn ceisio gwaith parhaol) ac sy’n ennill mwy na 2/3 o gyflog canolrifol y DU.

Diweddariad diwethaf
26 Medi 2019 26 Medi 2019

Diweddariad nesaf
I’w gadarnhau

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Ffynhonnell 2
Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Rhanbarthau'r DU

Cwmpas daearyddol
Rhanbarthau'r DU

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Arolwg blynyddol o aelwydydd sy’n byw mewn cyfeiriadau preifat yn y DU yw’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth. Mae’n cwmpasu sampl o ryw 285,000 o unigolion o ryw 125,000 o aelwydydd. Mae’r arolwg yn defnyddio canlyniadau ymatebion i donnau 1 a 5 o’r prif arolwg chwarterol o’r llafurlu, ac ers 2001 rydym yn defnyddio sampl ychwanegol bob blwyddyn. Pwrpas y sampl ychwanegol hwn yw darparu set ddata flynyddol fwy eang sy’n cwmpasu elfennau daearyddol manylach o fewn y DU, sy’n golygu bod amrywioldeb yn llawer llai tebygol o fewn y sampl.

Mae’r ffigurau ar gyfer pob gweithiwr yn amrywio oherwydd y newid yn nifer y gweithwyr rhan-amser yn y sampl, a nifer yr oriau y mae’r rhai hynny sy’n gweithio’n rhan amser yn ei weithio. Byddwn yn cynnwys y ffigurau ar gyfer gweithwyr llawn-amser cyn hir. Mae data canolrif cyflog y DU o’r Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion gweithwyr sy’n ennill cyfradd oedolion llawn amser ac na effeithiwyd ar eu cyflog oherwydd absenoldeb.


Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2013 i 2018

Ansawdd ystadegol
Daw’r data o’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, ac felly mae’r canlyniadau yn amcangyfrifon sy’n seiliedig ar samplau. Mae’n bosibl, o’r herwydd, bod camgymeriad yn y sampl. Fodd bynnag, mae’r camgymeriadau yn fach gan bod yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth yn defnyddio sampl ar hap o gyfeiriadau ar un cam. Mae rhoi trefn daearyddol ar y ffrâm samplo yn dosbarthu’r sampl.

Mae cyfradd gadael hefyd, ble y mae ymatebwyr yn dechrau’r arolwg ond yn gadael yn gyfnodol. Mae’r ymatebwyr sy’n aros ym mhob cam o’r arolwg yn tueddu i feddu ar nodweddion gwahanol i’r rhai sy’n gadael, a gall hyn olygu bod tuedd yng nghyfradd gadael y sampl. Caiff ymatebion procsi eu casglu pan fo unigolion eraill yn y cartref allai ateb ar ran ymatebwr absennol, gan leihau y duedd o’r rhai sydd heb ymateb.

Nid yw’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth yn cynnwys mwyafrif y sefydliadau cymunol. Mae aelodau’r lluoedd arfog yn cael eu cynnwys os ydynt yn byw mewn llety preifat. Nid yw gweithwyr o dan 16 oed yn cael eu cynnwys.

Allweddeiriau
Enillion