Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyfran y cyflogeion y mae eu cyflog yn cael ei osod drwy gydfargeinio
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ardal 1[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ardal 2[Hidlwyd]
-
Ardal 3[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Measure2
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Cydfargeinio[Hidlo]
-
Cydfargeinio 1
[Lleihau]Blwyddyn[Hidlo]
-
-
Blwyddyn 1
[Lleihau]Nifer cyflogedigion[Lleihau]Canran y cyfanswm
[Lleihau]CyfanswmMae’r cyfanswm yn cynnwys gweithwyr cyflogedig sydd heb ddweud a gafodd eu cyflog ei osod neu beidio drwy gydfargeinio.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswmMae’r cyfanswm yn cynnwys gweithwyr cyflogedig sydd heb ddweud a gafodd eu cyflog ei osod neu beidio drwy gydfargeinio.[Lleihau]CyfanswmMae’r cyfanswm yn cynnwys gweithwyr cyflogedig sydd heb ddweud a gafodd eu cyflog ei osod neu beidio drwy gydfargeinio.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswmMae’r cyfanswm yn cynnwys gweithwyr cyflogedig sydd heb ddweud a gafodd eu cyflog ei osod neu beidio drwy gydfargeinio.
Cliciwch yma i ddidoliCyflog wedi’i osod drwy gydfargeinioCliciwch yma i ddidoliCyflog heb ei osod drwy gydfargeinioCliciwch yma i ddidoliCyflog wedi’i osod drwy gydfargeinioCliciwch yma i ddidoliCyflog heb ei osod drwy gydfargeinio
[Lleihau]2004 i 20052005Gellir ond cymharu data ar gyfer 2005 yn uniongyrchol ag amcangyfrifon 2004, nid yw cymariaethau â blynyddoedd eraill yn gwbl ddilys.653,600422,5001,076,10060.739.3100.0
[Lleihau]2006 i 20102006Gellir ond cymharu data ar gyfer 2006 yn uniongyrchol ag amcangyfrifon 2007-2010, nid yw cymariaethau â blynyddoedd eraill yn gwbl ddilys.674,400405,7001,080,10062.437.6100.0
2007Gellir ond cymharu data ar gyfer 2007 yn uniongyrchol ag amcangyfrifon 2006-2010, nid yw cymariaethau â blynyddoedd eraill yn gwbl ddilys.673,700463,5001,137,20059.240.8100.0
2008Gellir ond cymharu data ar gyfer 2008 yn uniongyrchol ag amcangyfrifon 2006-2010, nid yw cymariaethau â blynyddoedd eraill yn gwbl ddilys.677,500452,1001,129,60060.040.0100.0
2009Gellir ond cymharu data ar gyfer 2009 yn uniongyrchol ag amcangyfrifon 2006-2010, nid yw cymariaethau â blynyddoedd eraill yn gwbl ddilys.648,000454,3001,102,30058.841.2100.0
2010Gellir ond cymharu data ar gyfer 2010 yn uniongyrchol ag amcangyfrifon 2006-2010, nid yw cymariaethau â blynyddoedd eraill yn gwbl ddilys.659,600449,8001,109,40059.540.5100.0
[Lleihau]2011 ymlaen2011Gellir ond cymharu data ar gyfer 2011 yn uniongyrchol ag amcangyfrifon 2012, nid yw cymariaethau â blynyddoedd eraill yn gwbl ddilys.669,300462,3001,131,60059.140.9100.0
2012Gellir ond cymharu data ar gyfer 2012 yn uniongyrchol ag amcangyfrifon 2011, nid yw cymariaethau â blynyddoedd eraill yn gwbl ddilys.625,200478,5001,109,40056.443.1100.0
2013Gellir ond cymharu data ar gyfer 2013 yn uniongyrchol ag amcangyfrifon 2011, nid yw cymariaethau â blynyddoedd eraill yn gwbl ddilys.646,400485,4001,133,10057.042.8100.0
2014Gellir ond cymharu data ar gyfer 2014 yn uniongyrchol ag amcangyfrifon 2011, nid yw cymariaethau â blynyddoedd eraill yn gwbl ddilys.657,100506,1001,165,10056.443.4100.0
2015Gellir ond cymharu data ar gyfer 2015 yn uniongyrchol ag amcangyfrifon 2011, nid yw cymariaethau â blynyddoedd eraill yn gwbl ddilys.611,600576,2001,192,70051.348.3100.0
2016Gellir ond cymharu data ar gyfer 2016 yn uniongyrchol ag amcangyfrifon 2011, nid yw cymariaethau â blynyddoedd eraill yn gwbl ddilys.626,300517,5001,146,90054.645.1100.0
2017Gellir ond cymharu data ar gyfer 2017 yn uniongyrchol ag amcangyfrifon 2011, nid yw cymariaethau â blynyddoedd eraill yn gwbl ddilys.595,300567,6001,165,80051.148.7100.0
2018Gellir ond cymharu data ar gyfer 2018 yn uniongyrchol ag amcangyfrifon 2011, nid yw cymariaethau â blynyddoedd eraill yn gwbl ddilys.611,200568,8001,182,50051.748.1100.0
2019Gellir ond cymharu data ar gyfer 2019 yn uniongyrchol ag amcangyfrifon 2011, nid yw cymariaethau â blynyddoedd eraill yn gwbl ddilys.582,400615,2001,197,50048.651.4100.0
2020Gellir ond cymharu data ar gyfer 2020 yn uniongyrchol ag amcangyfrifon 2011, nid yw cymariaethau â blynyddoedd eraill yn gwbl ddilys.662,900546,5001,209,90054.845.2100.0
2021Gellir ond cymharu data ar gyfer 2021 yn uniongyrchol ag amcangyfrifon 2011, nid yw cymariaethau â blynyddoedd eraill yn gwbl ddilys.707,100528,1001,237,50057.142.7100.0
2022Gellir ond cymharu data ar gyfer 2022 yn uniongyrchol ag amcangyfrifon 2011, nid yw cymariaethau â blynyddoedd eraill yn gwbl ddilys.654,400586,3001,241,50052.747.2100.0
2023Gellir ond cymharu data ar gyfer 2023 yn uniongyrchol ag amcangyfrifon 2011, nid yw cymariaethau â blynyddoedd eraill yn gwbl ddilys.(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon651,800(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon603,400(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon1,257,200(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon51.8(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon48.0(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon100.0

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r data hyn yn dangos nifer y gweithwyr y caiff eu cyflog ar gyfer y rhai 16 oed a throsodd,ei osod drwy gyfeirio at gytundeb ar y cyd ar gyfer gwledydd y DU/rhanbarthau Lloegr ym mis Ebrill y blynyddoedd a ddangosir. Mae’r data’n berthnasol i bob gweithiwr, rhai rhan-amser ac amser llawn.. Mae ardal yn golygu lleoliad y gweithle, nid cartref y gweithiwr.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion (ASHE) yn seiliedig ar sampl o 1% o swyddi cyflogedigion, wedi'u cymryd o gofnodion PAYE Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Gallai unigolion sy'n gwneud mwy nag un swydd felly ymddangos yn y sampl fwy nag unwaith. Darperir yr wybodaeth am enillion ac oriau gan gyflogwyr a chedwir yr wybodaeth yn gyfrinachol. Nid yw ASHE yn ymdrin â gweithwyr hunangyflogedig nag â gweithwyr na chawsant eu talu yn y cyfnod cyfeirio. Mae'r amcangyfrifon o 2020 ymlaen yn cynnwys pobl ar ffyrlo.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2005 i 2023

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dros dro yw'r data ar gyfer y flwyddyn ddiweddaraf a chânt eu diwygio pan gyhoeddir data'r flwyddyn nesaf.

Teitl

Cyfran y gweithwyr y caiff eu cyflog ei osod drwy gydfargeinio

Diweddariad diwethaf

29 Chwefror 2023 29 Chwefror 2023

Diweddariad nesaf

Gaeaf 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

Ystadegau.MarchnadLafur@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Rhanbarthau'r DU

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Cafwyd y ffigurau hyn o'r Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion (ASHE) sy'n cael ei gynnal gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Yn 2004, disodlwyd yr Arolwg Enillion Newydd gan ASHE trwy ddefnyddio dull newydd o gyfrif y data enillion. Mae'r fethodoleg newydd hon yn pwysoli'r canlyniadau er mwyn ystyried strwythur y boblogaeth o ran oed, rhyw, galwedigaeth ac ardal y gweithle (Llundain a De-ddwyrain Lloegr a mannau eraill yn y DU). Cafodd data NES ar gyfer 1997 hyd 2003 eu hailweithio er mwyn cael ôl-gyfres o ddata enillion sy'n seiliedig ar y fethodoleg newydd.
Cafwyd rhagor o newidiadau i fethodoleg ASHE yn 2005 yn sgil cyflwyno holiadur newydd. Cafodd data 2004 eu hailweithio er mwyn eu gwneud yn gyson â'r fethodoleg newydd ond nid oedd yn bosib gwneud hynny i ganlyniadau blynyddoedd cynt. Felly cafwyd gwerthoedd y rhoddwyd y gorau i'w mesur yn y data, a rhaid ystyried hynny wrth wneud cymariaethau dros amser.
Cyflwynwyd system codio awtomatig newydd ar gyfer galwedigaethau yn 2007. Effaith fwyaf hynny oedd tynnu nifer o swyddi o'r grwpiau galwedigaethol uwch i grwpiau galwedigaethol eraill. Tuedd hynny oedd gostwng enillion cyfartalog y grwpiau galwedigaethol uwch a gostwng enillion yn gyffredinol. Yn rhannol fel ymateb i'r newid yn nyluniad y sampl, cyflwynwyd stratwm pwysoli ychwanegol ar gyfer y mentrau mawr sy'n cyflwyno atebion electronig i'r arolwg (trefniadau arbennig). Ni welwyd lleihad yn y sampl o'r mentrau hyn.
Yn 2007 a 2008, penderfynwyd gostwng y sampl ryw 20 y cant. Penderfynwyd sicrhau bod y gostyngiad mwyaf yn digwydd yn y sampl o'r diwydiannau lle cafwyd yr amrywiaeth leiaf yn yr enillion. Yn 2009, adferwyd maint gwreiddiol y sampl.
Ar gyfer amcangyfrifon ASHE 2011, cafodd y grwpiau galwedigaethol eu hailddosbarthu. Gan fod y dosbarth galwedigaethol yn rhan o'r fethodoleg y pwysolir data ASHE i gynhyrchu amcangyfrifon ar gyfer y DU, roedd hyn yn ddechrau ar gyfres amser newydd ac felly dylid cymryd gofal wrth wneud cymariaethau â blynyddoedd cynt.
Gan y daw'r canlyniadau o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon sy'n seiliedig ar sampl ac yr effeithir arnynt felly i raddau gwahanol gan amrywiadau yn y sampl h.y. mae gwir werth unrhyw fesur yn sefyll mewn ystod amrywiol o bob tu'r gwerth a amcangyfrifir. Mae'r ystod hwn neu'r amrywiad yn y sampl yn cynyddu wrth i fanylder y data gynyddu, er enghraifft ceir mwy o amrywiad yn y data rhanbarthol nag yn y data ar gyfer Prydain Fawr neu'r Deyrnas Unedig.

I gael rhagor o wybodaeth am ansawdd a methodoleg y data, gweler adroddiad gwybodaeth am ansawdd a methodoleg Arolwg Blynyddol Oriau ac Enillion y Swyddfa Ystadegau Gwladol: https://cy.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/methodologies/annualsurveyofhoursandearningslowpayandannualsurveyofhoursandearningspensionresultsqmi

Dolenni'r we

www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours

Allweddeiriau

Cyfartaledd enillion wythnosol