Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Hawlwyr budd-daliadau diweithdra yn ôl gwlad ym Mhrydain Fawr/rhanbarth yn Lloegr, mesur a grŵp cleientiaid
None
Cod Ardal[Hidlo]
Dyddiad[Hidlwyd]
Measure2
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Grwp Client[Hidlo]
-
Grwp Client 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Lefel[Lleihau]Cyfradd
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliLwfans Ceisio GwaithCliciwch yma i ddidoliLwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA) a Budd-dal AnalluogrwyddCliciwch yma i ddidoliUnig RiantCliciwch yma i ddidoliArallCliciwch yma i ddidoliLwfans Ceisio GwaithCliciwch yma i ddidoliLwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA) a Budd-dal AnalluogrwyddCliciwch yma i ddidoliUnig RiantCliciwch yma i ddidoliArall
[Lleihau]Prydain Fawr460,4802,446,000401,63072,3103,380,4201.16.11.00.28.4
Prydain Fawr[Lleihau]Lloegr385,7702,012,680346,90061,9802,807,3401.15.81.00.28.1
LloegrGogledd-ddwyrain Lloegr34,190130,67023,3404,430192,6302.17.91.40.311.6
Gogledd-orllewin Lloegr47,100352,43047,0309,710456,2701.07.81.00.210.1
Swydd Efrog a'r Humber49,980226,18039,7307,500323,3901.56.71.20.29.5
Dwyrain Canolbarth Lloegr28,350175,99028,5905,020237,9501.06.01.00.28.1
Gorllewin Canolbarth Lloegr55,250228,62043,7707,680335,3201.56.41.20.29.4
Dwyrain Lloegr30,000181,05033,2005,200249,4500.84.80.90.16.6
Llundain73,700286,37059,23010,320429,6201.24.81.00.27.3
De-ddwyrain Lloegr41,650246,69044,8806,920340,1400.74.40.80.16.1
De-orllewin Lloegr25,550184,68027,1205,210242,5600.85.50.80.27.3
[Ehangu]Cymru26,650162,35023,0304,200216,2401.48.51.20.211.3
[Ehangu]Yr Alban48,060270,97031,7006,130356,8501.47.80.90.210.3

Metadata

Teitl
Hawlwyr budd-daliadau yn ôl gwlad ym Mhrydain Fawr/rhanbarth yn Lloegr a grwp ystadegol

Diweddariad diwethaf
Mai 2017 Mai 2017

Diweddariad nesaf
Nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Rhanbarthau Prydain Fawr

Cwmpas daearyddol
Rhanbarthau Prydain Fawr

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn rhoi ciplun chwarterol o hawlwyr budd-daliadau ar adegau penodol ac maent wedi'u seilio ar 100% o hawlwyr felly nid oes ynddi unrhyw wallau samplu.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r data ar gyfer nifer y bobl rhwng 16 a 64 oed sy'n hawlio un neu ragor o fudd-daliadau allweddol yr Adran Gwaith a Phensiynau a'r cyfuniad o fudd-daliadau maent yn eu hawlio.

Nod teipoleg y Grwp Ystadegol yw dangos pob unigolyn yn ôl y prif resymau pam mae'n hawlio budd-dal. Dosberthir pob cleient unwaith yn unig. Mae budd-daliadau wedi'u trefnu'n hierarchaidd a dyroddir hawlwyr i'r budd-dal uchaf maent yn ei gael. Felly byddai person sy'n unig riant ac yn cael Budd-dal Analluogrwydd yn cael ei ddosbarthu o dan fudd-daliadau analluogrwydd.
Am y rheswm hwn ni fydd y grwp 'unig riant', er enghraifft, yn cynnwys yr holl unig rieni sy'n hawlio Cymhorthdal Incwm. Bydd rhai'n cael eu cynnwys yn y grwp budd-daliadau analluogrwydd yn lle hynny.
Nid yw'r data wedi'u haddasu'n dymhorol felly dylid gwneud unrhyw gymariaethau rhwng y naill flwyddyn a'r llall.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
1999 i 2016

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r data wedi'u talgrynnu i'r 10 agosaf.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Er bod yr Adran Gwaith a Phensiynau'n cyflawni gwaith sicrhau ansawdd helaeth ar y data crai a'r tablau ystadegol cyn eu cyhoeddi, o dro i dro bydd gwall yn llithro drwodd. Yn yr achosion prin pan geir gwall, rydym yn ymchwilio'n drwyadl i sut y digwyddodd ac yn cryfhau ein prosesau lle bo angen. Caiff unrhyw ystadegau gwallus eu dileu a'u diwygio cyn gynted ag sy'n bosibl. Cymerir gofal mawr i sicrhau y caiff yr holl ddefnyddwyr wybod a'u bod yn llwyr ymwybodol o'r gwall ac o unrhyw oblygiadau. I gael mwy o wybodaeth gweler Datganiad Polisi'r Adran Gwaith a Phensiynau ar Ddiwygiadau:
http://research.dwp.gov.uk/asd/policy/DWP_Revisions_Policy_final.pdf

Nid yw'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) bellach yn cyhoeddi hawlwyr budd-daliadau oedran gweithio gan grwp cleientiaid. Mae'r datganiad DWP llawn ar gael ar https://www.nomisweb.co.uk/articles/1048.aspx. Rydym wrthi'n nodi ffynhonnell briodol newydd ar gyfer y data hwn.

Ansawdd ystadegol
Mae anawsterau'n bodoli yng ngallu data'r Astudiaeth Arhydol Gwaith a Phensiynau i ganfod llifoedd hawliadau hyd byr. Mae'r achosion hyd byr hyn yn effeithio ar y nifer sy'n dechrau hawliad newydd neu'n diweddu hawliad am fudd-dal gan gyfeirio at gyfnod amser penodol. Ar hyn o bryd adroddir ar lifoedd ar gyfer Budd-dal Profedigaeth/Budd-dal Gwraig Weddw (sgan 6 wythnosol), Budd-dal Analluogrwydd/Lwfans Anabledd Difrifol (sgan 6 wythnosol), Cymhorthdal Incwm (sgan wythnosol), Credyd Pensiwn (sgan wythnosol), Pensiwn y Wladwriaeth (sgan 6 wythnosol) a Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (sgan pythefnosol). Ni fydd hawliadau sy'n dechrau ac yn gorffen rhwng dau ddyddiad olynol codi data yn cael eu cofnodi. O'r blaen ar gyfer y data sampl 5%, oherwydd bod bwlch o 3 mis rhwng adegau codi data, cafodd rhai hawliadau a barodd rhwng un diwrnod a bron tri mis eu methu, ac felly mae defnyddio data'r Astudiaeth Arhydol Gwaith a Phensiynau yn cynnig cryn dipyn o welliant yn hyn o beth.

Allweddeiriau
Budd-daliadau