Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Hawlwyr budd-daliadau diweithdra yn ôl gwlad ym Mhrydain Fawr/rhanbarth yn Lloegr, mesur a blwyddyn
None
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Grwp Client[Hidlwyd]
-
Grwp Client 1[Hidlo]
Measure2
Mesur[Hidlo]
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Lefel[Lleihau]Cyfradd
Cliciwch yma i ddidoli2010Cliciwch yma i ddidoli2011Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2010Cliciwch yma i ddidoli2011Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015
[Lleihau]Prydain Fawr4,849,1034,797,6984,730,2034,412,4084,017,6483,724,36312.312.111.911.110.19.3
Prydain Fawr[Lleihau]Lloegr4,064,2034,022,4003,971,5653,700,7033,356,2353,101,93811.911.711.610.89.78.9
LloegrGogledd-ddwyrain Lloegr271,495267,875266,213248,090226,483214,16816.215.915.914.913.612.9
Gogledd-orllewin Lloegr678,835672,460661,225617,600560,438501,19515.014.814.613.712.411.1
Swydd Efrog a'r Humber452,185450,893451,293423,268386,015358,90813.313.213.312.511.410.6
Dwyrain Canolbarth Lloegr335,163332,358329,185305,875275,830257,85811.511.411.310.59.48.8
Gorllewin Canolbarth Lloegr481,978474,345463,725432,923396,848369,07513.613.313.012.211.110.3
Dwyrain Lloegr357,123353,298351,123328,490294,068271,9339.79.59.58.87.97.2
Llundain680,825675,333661,545612,363548,593502,25312.211.911.610.69.48.5
De-ddwyrain Lloegr474,653466,675460,913427,845388,733363,9938.68.58.47.87.06.5
De-orllewin Lloegr331,955329,163326,348304,245279,228262,56010.09.99.89.28.47.8
[Ehangu]Cymru299,418293,710286,090267,695250,510235,87515.515.114.813.913.012.3
[Ehangu]Yr Alban485,483481,593472,548444,010410,900386,55314.013.813.612.811.811.1

Metadata

Teitl
Hawlwyr budd-daliadau yn ôl gwlad ym Mhrydain Fawr/rhanbarth yn Lloegr a grwp ystadegol

Diweddariad diwethaf
Mai 2017 Mai 2017

Diweddariad nesaf
Nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Rhanbarthau Prydain Fawr

Cwmpas daearyddol
Rhanbarthau Prydain Fawr

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn rhoi ciplun chwarterol o hawlwyr budd-daliadau ar adegau penodol ac maent wedi'u seilio ar 100% o hawlwyr felly nid oes ynddi unrhyw wallau samplu.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r data ar gyfer nifer y bobl rhwng 16 a 64 oed sy'n hawlio un neu ragor o fudd-daliadau allweddol yr Adran Gwaith a Phensiynau a'r cyfuniad o fudd-daliadau maent yn eu hawlio.

Nod teipoleg y Grwp Ystadegol yw dangos pob unigolyn yn ôl y prif resymau pam mae'n hawlio budd-dal. Dosberthir pob cleient unwaith yn unig. Mae budd-daliadau wedi'u trefnu'n hierarchaidd a dyroddir hawlwyr i'r budd-dal uchaf maent yn ei gael. Felly byddai person sy'n unig riant ac yn cael Budd-dal Analluogrwydd yn cael ei ddosbarthu o dan fudd-daliadau analluogrwydd.
Am y rheswm hwn ni fydd y grwp 'unig riant', er enghraifft, yn cynnwys yr holl unig rieni sy'n hawlio Cymhorthdal Incwm. Bydd rhai'n cael eu cynnwys yn y grwp budd-daliadau analluogrwydd yn lle hynny.
Nid yw'r data wedi'u haddasu'n dymhorol felly dylid gwneud unrhyw gymariaethau rhwng y naill flwyddyn a'r llall.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
1999 i 2016

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r data wedi'u talgrynnu i'r 10 agosaf.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Er bod yr Adran Gwaith a Phensiynau'n cyflawni gwaith sicrhau ansawdd helaeth ar y data crai a'r tablau ystadegol cyn eu cyhoeddi, o dro i dro bydd gwall yn llithro drwodd. Yn yr achosion prin pan geir gwall, rydym yn ymchwilio'n drwyadl i sut y digwyddodd ac yn cryfhau ein prosesau lle bo angen. Caiff unrhyw ystadegau gwallus eu dileu a'u diwygio cyn gynted ag sy'n bosibl. Cymerir gofal mawr i sicrhau y caiff yr holl ddefnyddwyr wybod a'u bod yn llwyr ymwybodol o'r gwall ac o unrhyw oblygiadau. I gael mwy o wybodaeth gweler Datganiad Polisi'r Adran Gwaith a Phensiynau ar Ddiwygiadau:
http://research.dwp.gov.uk/asd/policy/DWP_Revisions_Policy_final.pdf

Nid yw'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) bellach yn cyhoeddi hawlwyr budd-daliadau oedran gweithio gan grwp cleientiaid. Mae'r datganiad DWP llawn ar gael ar https://www.nomisweb.co.uk/articles/1048.aspx. Rydym wrthi'n nodi ffynhonnell briodol newydd ar gyfer y data hwn.

Ansawdd ystadegol
Mae anawsterau'n bodoli yng ngallu data'r Astudiaeth Arhydol Gwaith a Phensiynau i ganfod llifoedd hawliadau hyd byr. Mae'r achosion hyd byr hyn yn effeithio ar y nifer sy'n dechrau hawliad newydd neu'n diweddu hawliad am fudd-dal gan gyfeirio at gyfnod amser penodol. Ar hyn o bryd adroddir ar lifoedd ar gyfer Budd-dal Profedigaeth/Budd-dal Gwraig Weddw (sgan 6 wythnosol), Budd-dal Analluogrwydd/Lwfans Anabledd Difrifol (sgan 6 wythnosol), Cymhorthdal Incwm (sgan wythnosol), Credyd Pensiwn (sgan wythnosol), Pensiwn y Wladwriaeth (sgan 6 wythnosol) a Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (sgan pythefnosol). Ni fydd hawliadau sy'n dechrau ac yn gorffen rhwng dau ddyddiad olynol codi data yn cael eu cofnodi. O'r blaen ar gyfer y data sampl 5%, oherwydd bod bwlch o 3 mis rhwng adegau codi data, cafodd rhai hawliadau a barodd rhwng un diwrnod a bron tri mis eu methu, ac felly mae defnyddio data'r Astudiaeth Arhydol Gwaith a Phensiynau yn cynnig cryn dipyn o welliant yn hyn o beth.

Allweddeiriau
Budd-daliadau