Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Hawlwyr budd-daliadau diweithdra yn ôl rhanbarth economaidd yng Nghymru, newidyn a chwarter
None
[Lleihau]Grwp Ystadegol[Hidlwyd]
-
Grwp Ystadegol 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Newidyn[Hidlo]
Dyddiad(Esgynnol)[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Lefel[Lleihau]Cyfradd
Cliciwch yma i ddidoliTach 2012Cliciwch yma i ddidoliTach 2013Cliciwch yma i ddidoliTach 2014Cliciwch yma i ddidoliTach 2015Cliciwch yma i ddidoliTach 2016Cliciwch yma i ddidoliTach 2012Cliciwch yma i ddidoliTach 2013Cliciwch yma i ddidoliTach 2014Cliciwch yma i ddidoliTach 2015Cliciwch yma i ddidoliTach 2016
[Ehangu]Prydain Fawr4,600,6204,208,1303,853,3003,592,3003,380,42011.610.69.79.08.4
[Lleihau]Cymru276,660258,640243,450226,910216,24014.313.412.711.811.3
Cymru[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Gogledd CymruYnys Môn5,5705,2704,8604,5404,29013.312.711.811.110.5
Gwynedd8,0207,4206,9306,6106,28010.710.09.48.98.4
Conwy9,2408,7508,1607,3907,21013.713.012.211.110.9
Sir Ddinbych8,6207,9907,5806,9406,66015.214.213.612.512.0
Sir y Fflint10,2409,4808,5407,7807,57010.79.99.08.28.0
Wrecsam11,09010,3909,5608,7108,42012.912.211.210.310.0
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Canolbarth CymruPowys7,7907,0206,6606,3706,1209.99.08.68.38.0
Ceredigion4,5304,1903,9903,8903,7309.38.78.48.48.0
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-orllewin CymruSir Benfro9,2608,6808,2508,0507,53012.711.911.411.210.5
Sir Gaerfyrddin15,69014,57013,84013,04012,52014.013.112.511.811.4
Abertawe21,59020,61019,89018,67018,11014.013.413.012.111.8
Castell-nedd Port Talbot15,76015,15014,51013,63013,14017.817.216.515.514.9
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr14,36013,44012,43011,57010,96016.315.214.113.112.4
Bro Morgannwg9,0408,4907,9607,6107,39011.510.810.19.89.5
Rhondda Cynon Taf28,21026,19024,43023,04021,46018.917.616.415.514.4
Merthyr Tudful7,8007,2506,6306,1505,70020.719.217.716.415.2
Caerffili19,96018,40017,37015,74014,91017.616.315.414.013.2
Blaenau Gwent9,7708,8508,2207,5707,09021.920.018.717.316.2
Tor-faen9,4208,8808,3107,5807,12016.515.614.613.312.5
Sir Fynwy5,2804,9204,6404,3304,1309.58.88.47.97.5
Casnewydd14,54013,76013,23011,87011,40015.814.914.412.912.4
Caerdydd30,88028,96027,46025,83024,51013.012.111.410.710.1

Metadata

Teitl
Hawlwyr budd-daliadau yn ôl rhanbarth economaidd yng Nghymru a grwp ystadegol

Diweddariad diwethaf
19 Mai 2017 19 Mai 2017

Diweddariad nesaf
Nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System Weinyddu'r Ganolfan Byd Gwaith, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn rhoi ciplun chwarterol o hawlwyr budd-daliadau ar adegau penodol ac maent wedi'u seilio ar 100% o hawlwyr felly nid oes ynddi unrhyw wallau samplu. Mae'r data ar gyfer nifer y bobl rhwng 16 a 64 oed sy'n hawlio un neu ragor o fudd-daliadau allweddol yr Adran Gwaith a Phensiynau a'r cyfuniad o fudd-daliadau maent yn eu hawlio.
Nod teipoleg y Grwp Ystadegol yw dangos pob person yn ôl y prif resymau pam mae'n hawlio budd-dal. Dosberthir pob cleient unwaith yn unig. Mae budd-daliadau wedi'u trefnu'n hierarchaidd a dyroddir hawlwyr i'r budd-dal uchaf maent yn ei gael. Felly byddai person sy'n unig riant ac yn cael Budd-dal Analluogrwydd yn cael ei ddosbarthu o dan fudd-daliadau analluogrwydd.
Am y rheswm hwn ni fydd y grwp 'unig riant', er enghraifft, yn cynnwys yr holl unig rieni sy'n hawlio Cymhorthdal Incwm. Bydd rhai'n cael eu cynnwys yn y grwp budd-daliadau analluogrwydd yn lle hynny.
Nid yw'r data wedi'u haddasu'n dymhorol felly dylid gwneud unrhyw gymariaethau rhwng y naill flwyddyn a'r llall.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r data ar gyfer nifer y bobl rhwng 16 a 64 oed sy'n hawlio un neu ragor o fudd-daliadau allweddol yr Adran Gwaith a Phensiynau a'r cyfuniad o fudd-daliadau maent yn eu hawlio.

Nod teipoleg y Grwp Ystadegol yw dangos pob unigolyn yn ôl y prif resymau pam mae'n hawlio budd-dal. Dosberthir pob cleient unwaith yn unig. Mae budd-daliadau wedi'u trefnu'n hierarchaidd a dyroddir hawlwyr i'r budd-dal uchaf maent yn ei gael. Felly byddai person sy'n unig riant ac yn cael Budd-dal Analluogrwydd yn cael ei ddosbarthu o dan fudd-daliadau analluogrwydd.
Am y rheswm hwn ni fydd y grwp 'unig riant', er enghraifft, yn cynnwys yr holl unig rieni sy'n hawlio Cymhorthdal Incwm. Bydd rhai'n cael eu cynnwys yn y grwp budd-daliadau analluogrwydd yn lle hynny.
Nid yw'r data wedi'u haddasu'n dymhorol felly dylid gwneud unrhyw gymariaethau rhwng y naill flwyddyn a'r llall.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
1999 i 2016

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r data wedi'u talgrynnu i'r 10 agosaf.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Nid yw'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) bellach yn cyhoeddi hawlwyr budd-daliadau oedran gweithio gan grwp cleientiaid. Mae'r datganiad DWP llawn ar gael ar https://www.nomisweb.co.uk/articles/1048.aspx. Rydym wrthi'n nodi ffynhonnell briodol newydd ar gyfer y data hwn.

Ansawdd ystadegol
Mae anawsterau'n bodoli yng ngallu data'r Astudiaeth Arhydol Gwaith a Phensiynau i ganfod llifoedd hawliadau hyd byr. Mae'r achosion hyd byr hyn yn effeithio ar y nifer sy'n dechrau hawliad newydd neu'n diweddu hawliad am fudd-dal gan gyfeirio at gyfnod amser penodol. Ar hyn o bryd adroddir ar lifoedd ar gyfer Budd-dal Profedigaeth/Budd-dal Gwraig Weddw (sgan 6 wythnosol), Budd-dal Analluogrwydd/Lwfans Anabledd Difrifol (sgan 6 wythnosol), Cymhorthdal Incwm (sgan wythnosol), Credyd Pensiwn (sgan wythnosol), Pensiwn y Wladwriaeth (sgan 6 wythnosol) a Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (sgan pythefnosol). Ni fydd hawliadau sy'n dechrau ac yn gorffen rhwng dau ddyddiad olynol codi data yn cael eu cofnodi. O'r blaen ar gyfer y data sampl 5%, oherwydd bod bwlch o 3 mis rhwng adegau codi data, cafodd rhai hawliadau a barodd rhwng un diwrnod a bron tri mis eu methu, ac felly mae defnyddio data'r Astudiaeth Arhydol Gwaith a Phensiynau yn cynnig cryn dipyn o welliant yn hyn o beth.

Allweddeiriau
Budd-daliadau