Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Hawlwyr budd-daliadau diweithdra yn ôl rhanbarth economaidd yng Nghymru, newidyn a blwyddyn
None
[Lleihau]Grwp YstadegolNod teipoleg y Grwpiau Ystadegol yw cyflwyno pob person yn ôl eu prif resymau dros hawlio budd-dal. Unwaith yn unig y mae pob cleient yn cael ei ddosbarthu.[Hidlwyd]
-
Grwp Ystadegol 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
NewidynLefel/Cyfradd[Hidlo]
Dyddiad(Esgynnol)[Hidlwyd]
[Lleihau]ArdalRhanbarthau economaidd Cymru, awdurdodau lleol, Cymru a\'r DU[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]LefelNifer y bobl sy\'n hawlio budd-daliadau.[Lleihau]CyfraddNifer y bobl sy\'n hawlio budd-daliadau fel canran o\'r boblogaeth 16-64 oed.
Cliciwch yma i ddidoli2011Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2011Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016
[Ehangu]Prydain Fawr4,797,6984,730,2034,412,4084,017,6483,724,3633,481,58812.111.911.110.19.38.7
[Lleihau]Cymru293,710286,090267,695250,510235,875221,07515.114.813.913.012.311.5
Cymru[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Gogledd CymruYnys Môn5,8705,7255,4754,9384,7034,36513.913.713.212.011.510.7
Gwynedd8,4358,1407,5187,0056,7106,29511.210.910.19.59.08.5
Conwy9,5509,4208,9488,2787,7607,30514.114.013.312.411.711.0
Sir Ddinbych8,9158,7208,1787,6357,2386,73015.615.414.513.613.012.1
Sir y Fflint11,05810,5989,8608,9238,1637,64811.411.110.39.48.68.1
Wrecsam11,70311,39310,6339,9259,1088,53013.613.312.511.710.810.1
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Canolbarth CymruPowys8,2207,9557,3236,8086,5436,16310.310.19.48.88.58.0
Ceredigion4,8254,6604,2904,0053,9083,77010.09.68.98.58.48.1
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-orllewin CymruSir Benfro9,6039,4238,8588,2508,0807,66013.012.912.211.411.210.7
Sir Gaerfyrddin17,00316,32815,08014,21313,45012,78015.114.613.512.812.211.6
Abertawe23,38322,70821,48320,50519,50818,54515.214.814.013.412.712.0
Castell-nedd Port Talbot17,41816,61815,67814,96314,13513,40819.618.817.817.016.115.3
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr15,24514,89513,93012,94812,01511,22517.116.915.814.713.612.7
Bro Morgannwg9,9709,4508,7288,2037,8287,55812.512.011.110.510.09.7
Rhondda Cynon Taf29,84529,21327,19825,29023,79522,36319.919.518.217.016.015.0
Merthyr Tudful8,2638,0757,5106,9486,4135,89021.721.419.918.517.115.7
Caerffili21,25820,52519,06317,82316,64315,23318.618.116.815.814.813.5
Blaenau Gwent10,24510,0389,2738,4937,9687,33022.922.620.919.318.216.7
Tor-faen9,8139,7739,1558,5007,9487,26817.117.116.014.914.012.8
Sir Fynwy5,5105,5055,0734,7804,5104,2189.89.99.18.68.27.7
Casnewydd15,02014,89814,30313,57012,63811,65816.216.215.514.713.712.6
Caerdydd32,56832,03330,15028,50526,81825,14513.813.512.611.911.110.4

Metadata

Teitl

Hawlwyr budd-daliadau yn ôl rhanbarth economaidd yng Nghymru a grwp ystadegol

Diweddariad diwethaf

19 Mai 2017 19 Mai 2017

Diweddariad nesaf

Nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System Weinyddu'r Ganolfan Byd Gwaith, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyswllt ebost

ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r set ddata hon yn rhoi ciplun chwarterol o hawlwyr budd-daliadau ar adegau penodol ac maent wedi'u seilio ar 100% o hawlwyr felly nid oes ynddi unrhyw wallau samplu. Mae'r data ar gyfer nifer y bobl rhwng 16 a 64 oed sy'n hawlio un neu ragor o fudd-daliadau allweddol yr Adran Gwaith a Phensiynau a'r cyfuniad o fudd-daliadau maent yn eu hawlio.
Nod teipoleg y Grwp Ystadegol yw dangos pob person yn ôl y prif resymau pam mae'n hawlio budd-dal. Dosberthir pob cleient unwaith yn unig. Mae budd-daliadau wedi'u trefnu'n hierarchaidd a dyroddir hawlwyr i'r budd-dal uchaf maent yn ei gael. Felly byddai person sy'n unig riant ac yn cael Budd-dal Analluogrwydd yn cael ei ddosbarthu o dan fudd-daliadau analluogrwydd.
Am y rheswm hwn ni fydd y grwp 'unig riant', er enghraifft, yn cynnwys yr holl unig rieni sy'n hawlio Cymhorthdal Incwm. Bydd rhai'n cael eu cynnwys yn y grwp budd-daliadau analluogrwydd yn lle hynny.
Nid yw'r data wedi'u haddasu'n dymhorol felly dylid gwneud unrhyw gymariaethau rhwng y naill flwyddyn a'r llall.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data ar gyfer nifer y bobl rhwng 16 a 64 oed sy'n hawlio un neu ragor o fudd-daliadau allweddol yr Adran Gwaith a Phensiynau a'r cyfuniad o fudd-daliadau maent yn eu hawlio.

Nod teipoleg y Grwp Ystadegol yw dangos pob unigolyn yn ôl y prif resymau pam mae'n hawlio budd-dal. Dosberthir pob cleient unwaith yn unig. Mae budd-daliadau wedi'u trefnu'n hierarchaidd a dyroddir hawlwyr i'r budd-dal uchaf maent yn ei gael. Felly byddai person sy'n unig riant ac yn cael Budd-dal Analluogrwydd yn cael ei ddosbarthu o dan fudd-daliadau analluogrwydd.
Am y rheswm hwn ni fydd y grwp 'unig riant', er enghraifft, yn cynnwys yr holl unig rieni sy'n hawlio Cymhorthdal Incwm. Bydd rhai'n cael eu cynnwys yn y grwp budd-daliadau analluogrwydd yn lle hynny.
Nid yw'r data wedi'u haddasu'n dymhorol felly dylid gwneud unrhyw gymariaethau rhwng y naill flwyddyn a'r llall.

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

1999 i 2016

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r data wedi'u talgrynnu i'r 10 agosaf.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Nid yw'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) bellach yn cyhoeddi hawlwyr budd-daliadau oedran gweithio gan grwp cleientiaid. Mae'r datganiad DWP llawn ar gael ar https://www.nomisweb.co.uk/articles/1048.aspx. Rydym wrthi'n nodi ffynhonnell briodol newydd ar gyfer y data hwn.

Ansawdd ystadegol

Mae anawsterau'n bodoli yng ngallu data'r Astudiaeth Arhydol Gwaith a Phensiynau i ganfod llifoedd hawliadau hyd byr. Mae'r achosion hyd byr hyn yn effeithio ar y nifer sy'n dechrau hawliad newydd neu'n diweddu hawliad am fudd-dal gan gyfeirio at gyfnod amser penodol. Ar hyn o bryd adroddir ar lifoedd ar gyfer Budd-dal Profedigaeth/Budd-dal Gwraig Weddw (sgan 6 wythnosol), Budd-dal Analluogrwydd/Lwfans Anabledd Difrifol (sgan 6 wythnosol), Cymhorthdal Incwm (sgan wythnosol), Credyd Pensiwn (sgan wythnosol), Pensiwn y Wladwriaeth (sgan 6 wythnosol) a Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (sgan pythefnosol). Ni fydd hawliadau sy'n dechrau ac yn gorffen rhwng dau ddyddiad olynol codi data yn cael eu cofnodi. O'r blaen ar gyfer y data sampl 5%, oherwydd bod bwlch o 3 mis rhwng adegau codi data, cafodd rhai hawliadau a barodd rhwng un diwrnod a bron tri mis eu methu, ac felly mae defnyddio data'r Astudiaeth Arhydol Gwaith a Phensiynau yn cynnig cryn dipyn o welliant yn hyn o beth.

Allweddeiriau

Budd-daliadau