Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Hawlwyr budd-daliadau diweithdra yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru, mesur a chwarter
None
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Grwp Ystadegol[Hidlwyd]
-
Grwp Ystadegol 1[Hidlo]
Measure1
Mesur[Hidlo]
Cyfnod(Esgynnol)[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Lefel[Lleihau]Cyfradd
Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoliTach 1999Cliciwch yma i ddidoliTach 2013Cliciwch yma i ddidoliTach 2014Cliciwch yma i ddidoliTach 2015Cliciwch yma i ddidoliTach 2016Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoliTach 1999Cliciwch yma i ddidoliTach 2013Cliciwch yma i ddidoliTach 2014Cliciwch yma i ddidoliTach 2015Cliciwch yma i ddidoliTach 2016
[Lleihau]Cymru221,075335,650258,640243,450226,910216,24011.518.613.412.711.811.3
Cymru[Lleihau]Gorllewin Cymru a'r CymoeddYnys Môn4,3657,6005,2704,8604,5404,29010.718.212.711.811.110.5
Gwynedd6,29511,6107,4206,9306,6106,2808.516.210.09.48.98.4
Conwy7,30510,7208,7508,1607,3907,21011.017.013.012.211.110.9
Sir Ddinbych6,7309,6107,9907,5806,9406,66012.117.614.213.612.512.0
Ceredigion3,7706,1704,1903,9903,8903,7308.113.08.78.48.48.0
Sir Benfro7,66012,7008,6808,2508,0507,53010.718.811.911.411.210.5
Sir Gaerfyrddin12,78021,29014,57013,84013,04012,52011.620.313.112.511.811.4
Abertawe18,54528,01020,61019,89018,67018,11012.019.913.413.012.111.8
Castell-nedd Port Talbot13,40820,99015,15014,51013,63013,14015.325.217.216.515.514.9
Pen-y-bont ar Ogwr11,22516,28013,44012,43011,57010,96012.720.215.214.113.112.4
Rhondda Cynon Taf22,36334,91026,19024,43023,04021,46015.023.717.616.415.514.4
Merthyr Tudful5,89010,8307,2506,6306,1505,70015.731.119.217.716.415.2
Caerffili15,23324,45018,40017,37015,74014,91013.523.116.315.414.013.2
Blaenau Gwent7,33011,8408,8508,2207,5707,09016.727.120.018.717.316.2
Tor-faen7,26810,9808,8808,3107,5807,12012.819.615.614.613.312.5
[Lleihau]Dwyrain CymruSir y Fflint7,64812,5309,4808,5407,7807,5708.113.39.99.08.28.0
Wrecsam8,53012,36010,3909,5608,7108,42010.115.312.211.210.310.0
Powys6,1639,2307,0206,6606,3706,1208.012.19.08.68.38.0
Bro Morgannwg7,55810,3808,4907,9607,6107,3909.714.310.810.19.89.5
Sir Fynwy4,2185,8204,9204,6404,3304,1307.711.18.88.47.97.5
Casnewydd11,65815,64013,76013,23011,87011,40012.618.614.914.412.912.4
Caerdydd25,14531,70028,96027,46025,83024,51010.415.912.111.410.710.1

Metadata

Teitl
Hawlwyr budd-daliadau yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru a grwp ystadegol

Diweddariad diwethaf
19 Mai 2017 19 Mai 2017

Diweddariad nesaf
Nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System Weinyddu'r Ganolfan Byd Gwaith, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn rhoi ciplun chwarterol o hawlwyr budd-daliadau ar adegau penodol ac maent wedi'u seilio ar 100% o hawlwyr felly nid oes ynddi unrhyw wallau samplu.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r data ar gyfer nifer y bobl rhwng 16 a 64 oed sy'n hawlio un neu ragor o fudd-daliadau allweddol yr Adran Gwaith a Phensiynau a'r cyfuniad o fudd-daliadau maent yn eu hawlio.

Nod teipoleg y Grwp Ystadegol yw dangos pob unigolyn yn ôl y prif resymau pam mae'n hawlio budd-dal. Dosberthir pob cleient unwaith yn unig. Mae budd-daliadau wedi'u trefnu'n hierarchaidd a dyroddir hawlwyr i'r budd-dal uchaf maent yn ei gael. Felly byddai person sy'n unig riant ac yn cael Budd-dal Analluogrwydd yn cael ei ddosbarthu o dan fudd-daliadau analluogrwydd.
Am y rheswm hwn ni fydd y grwp 'unig riant', er enghraifft, yn cynnwys yr holl unig rieni sy'n hawlio Cymhorthdal Incwm. Bydd rhai'n cael eu cynnwys yn y grwp budd-daliadau analluogrwydd yn lle hynny.
Nid yw'r data wedi'u haddasu'n dymhorol felly dylid gwneud unrhyw gymariaethau rhwng y naill flwyddyn a'r llall.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
1999 i 2016

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r data wedi'u talgrynnu i'r 10 agosaf.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Er bod yr Adran Gwaith a Phensiynau'n cyflawni gwaith sicrhau ansawdd helaeth ar y data crai a'r tablau ystadegol cyn eu cyhoeddi, o dro i dro bydd gwall yn llithro drwodd. Yn yr achosion prin pan geir gwall, rydym yn ymchwilio'n drwyadl i sut y digwyddodd ac yn cryfhau ein prosesau lle bo angen. Caiff unrhyw ystadegau gwallus eu dileu a'u diwygio cyn gynted ag sy'n bosibl. Cymerir gofal mawr i sicrhau y caiff yr holl ddefnyddwyr wybod a'u bod yn llwyr ymwybodol o'r gwall ac o unrhyw oblygiadau. I gael mwy o wybodaeth gweler Datganiad Polisi'r Adran Gwaith a Phensiynau ar Ddiwygiadau:
http://research.dwp.gov.uk/asd/policy/DWP_Revisions_Policy_final.pdf

O Awst 2017 ymlaen, nid yw Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn cyhoeddi hawlwyr budd-daliadau oedran gweithio gan grwp cleientiaid. Mae'r datganiad DWP llawn ar gael ar https://www.nomisweb.co.uk/articles/1048.aspx. Rydym wrthi'n nodi ffynhonnell briodol newydd ar gyfer y data hwn.

Ansawdd ystadegol
Mae anawsterau'n bodoli yng ngallu data'r Astudiaeth Arhydol Gwaith a Phensiynau i ganfod llifoedd hawliadau hyd byr. Mae'r achosion hyd byr hyn yn effeithio ar y nifer sy'n dechrau hawliad newydd neu'n diweddu hawliad am fudd-dal gan gyfeirio at gyfnod amser penodol. Ar hyn o bryd adroddir ar lifoedd ar gyfer Budd-dal Profedigaeth/Budd-dal Gwraig Weddw (sgan 6 wythnosol), Budd-dal Analluogrwydd/Lwfans Anabledd Difrifol (sgan 6 wythnosol), Cymhorthdal Incwm (sgan wythnosol), Credyd Pensiwn (sgan wythnosol), Pensiwn y Wladwriaeth (sgan 6 wythnosol) a Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (sgan pythefnosol). Ni fydd hawliadau sy'n dechrau ac yn gorffen rhwng dau ddyddiad olynol codi data yn cael eu cofnodi. O'r blaen ar gyfer y data sampl 5%, oherwydd bod bwlch o 3 mis rhwng adegau codi data, cafodd rhai hawliadau a barodd rhwng un diwrnod a bron tri mis eu methu, ac felly mae defnyddio data'r Astudiaeth Arhydol Gwaith a Phensiynau yn cynnig cryn dipyn o welliant yn hyn o beth.

Allweddeiriau
Budd-daliadau