Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Hawlwyr budd-daliadau diweithdra yn ôl awdurdod lleol, mesur a blwyddyn
None
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Grwp YstadegolNod teipoleg y Grwpiau Ystadegol yw cyflwyno pob person yn ôl eu prif resymau dros hawlio budd-dal. Unwaith yn unig y mae pob cleient yn cael ei ddosbarthu.[Hidlwyd]
-
Grwp Ystadegol 1[Hidlo]
Measure1
Mesur[Hidlo]
CyfnodMae data\'n berthnasol i un adeg benodol, y dyddiad cyfeirio, ac maent yn rhoi cipolwg ar hawliadau ar y pryd. Y dyddiad cyfeirio yw diwrnod diwethaf y mis yn y cyfnod dan sylw. Ni chaiff data ei addasu fesul tymor felly dylid cymharu o un flwyddyn i\'r llall.(Disgynnol)[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]LefelNifer y bobl sy\'n hawlio budd-daliadau.[Lleihau]CyfraddNifer y bobl sy\'n hawlio budd-daliadau fel canran o\'r boblogaeth 16-64 oed.
Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2012
[Lleihau]Cymru221,075235,875250,510267,695286,09011.512.313.013.914.8
Cymru[Lleihau]Gorllewin Cymru a'r CymoeddYnys Môn4,3654,7034,9385,4755,72510.711.512.013.213.7
Gwynedd6,2956,7107,0057,5188,1408.59.09.510.110.9
Conwy7,3057,7608,2788,9489,42011.011.712.413.314.0
Sir Ddinbych6,7307,2387,6358,1788,72012.113.013.614.515.4
Ceredigion3,7703,9084,0054,2904,6608.18.48.58.99.6
Sir Benfro7,6608,0808,2508,8589,42310.711.211.412.212.9
Sir Gaerfyrddin12,78013,45014,21315,08016,32811.612.212.813.514.6
Abertawe18,54519,50820,50521,48322,70812.012.713.414.014.8
Castell-nedd Port Talbot13,40814,13514,96315,67816,61815.316.117.017.818.8
Pen-y-bont ar Ogwr11,22512,01512,94813,93014,89512.713.614.715.816.9
Rhondda Cynon Taf22,36323,79525,29027,19829,21315.016.017.018.219.5
Merthyr Tudful5,8906,4136,9487,5108,07515.717.118.519.921.4
Caerffili15,23316,64317,82319,06320,52513.514.815.816.818.1
Blaenau Gwent7,3307,9688,4939,27310,03816.718.219.320.922.6
Tor-faen7,2687,9488,5009,1559,77312.814.014.916.017.1
[Lleihau]Dwyrain CymruSir y Fflint7,6488,1638,9239,86010,5988.18.69.410.311.1
Wrecsam8,5309,1089,92510,63311,39310.110.811.712.513.3
Powys6,1636,5436,8087,3237,9558.08.58.89.410.1
Bro Morgannwg7,5587,8288,2038,7289,4509.710.010.511.112.0
Sir Fynwy4,2184,5104,7805,0735,5057.78.28.69.19.9
Casnewydd11,65812,63813,57014,30314,89812.613.714.715.516.2
Caerdydd25,14526,81828,50530,15032,03310.411.111.912.613.5

Metadata

Teitl

Hawlwyr budd-daliadau yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru a grwp ystadegol

Diweddariad diwethaf

19 Mai 2017 19 Mai 2017

Diweddariad nesaf

Nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System Weinyddu'r Ganolfan Byd Gwaith, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyswllt ebost

ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r set ddata hon yn rhoi ciplun chwarterol o hawlwyr budd-daliadau ar adegau penodol ac maent wedi'u seilio ar 100% o hawlwyr felly nid oes ynddi unrhyw wallau samplu.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data ar gyfer nifer y bobl rhwng 16 a 64 oed sy'n hawlio un neu ragor o fudd-daliadau allweddol yr Adran Gwaith a Phensiynau a'r cyfuniad o fudd-daliadau maent yn eu hawlio.

Nod teipoleg y Grwp Ystadegol yw dangos pob unigolyn yn ôl y prif resymau pam mae'n hawlio budd-dal. Dosberthir pob cleient unwaith yn unig. Mae budd-daliadau wedi'u trefnu'n hierarchaidd a dyroddir hawlwyr i'r budd-dal uchaf maent yn ei gael. Felly byddai person sy'n unig riant ac yn cael Budd-dal Analluogrwydd yn cael ei ddosbarthu o dan fudd-daliadau analluogrwydd.
Am y rheswm hwn ni fydd y grwp 'unig riant', er enghraifft, yn cynnwys yr holl unig rieni sy'n hawlio Cymhorthdal Incwm. Bydd rhai'n cael eu cynnwys yn y grwp budd-daliadau analluogrwydd yn lle hynny.
Nid yw'r data wedi'u haddasu'n dymhorol felly dylid gwneud unrhyw gymariaethau rhwng y naill flwyddyn a'r llall.

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

1999 i 2016

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r data wedi'u talgrynnu i'r 10 agosaf.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Er bod yr Adran Gwaith a Phensiynau'n cyflawni gwaith sicrhau ansawdd helaeth ar y data crai a'r tablau ystadegol cyn eu cyhoeddi, o dro i dro bydd gwall yn llithro drwodd. Yn yr achosion prin pan geir gwall, rydym yn ymchwilio'n drwyadl i sut y digwyddodd ac yn cryfhau ein prosesau lle bo angen. Caiff unrhyw ystadegau gwallus eu dileu a'u diwygio cyn gynted ag sy'n bosibl. Cymerir gofal mawr i sicrhau y caiff yr holl ddefnyddwyr wybod a'u bod yn llwyr ymwybodol o'r gwall ac o unrhyw oblygiadau. I gael mwy o wybodaeth gweler Datganiad Polisi'r Adran Gwaith a Phensiynau ar Ddiwygiadau:
http://research.dwp.gov.uk/asd/policy/DWP_Revisions_Policy_final.pdf

O Awst 2017 ymlaen, nid yw Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn cyhoeddi hawlwyr budd-daliadau oedran gweithio gan grwp cleientiaid. Mae'r datganiad DWP llawn ar gael ar https://www.nomisweb.co.uk/articles/1048.aspx. Rydym wrthi'n nodi ffynhonnell briodol newydd ar gyfer y data hwn.

Ansawdd ystadegol

Mae anawsterau'n bodoli yng ngallu data'r Astudiaeth Arhydol Gwaith a Phensiynau i ganfod llifoedd hawliadau hyd byr. Mae'r achosion hyd byr hyn yn effeithio ar y nifer sy'n dechrau hawliad newydd neu'n diweddu hawliad am fudd-dal gan gyfeirio at gyfnod amser penodol. Ar hyn o bryd adroddir ar lifoedd ar gyfer Budd-dal Profedigaeth/Budd-dal Gwraig Weddw (sgan 6 wythnosol), Budd-dal Analluogrwydd/Lwfans Anabledd Difrifol (sgan 6 wythnosol), Cymhorthdal Incwm (sgan wythnosol), Credyd Pensiwn (sgan wythnosol), Pensiwn y Wladwriaeth (sgan 6 wythnosol) a Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (sgan pythefnosol). Ni fydd hawliadau sy'n dechrau ac yn gorffen rhwng dau ddyddiad olynol codi data yn cael eu cofnodi. O'r blaen ar gyfer y data sampl 5%, oherwydd bod bwlch o 3 mis rhwng adegau codi data, cafodd rhai hawliadau a barodd rhwng un diwrnod a bron tri mis eu methu, ac felly mae defnyddio data'r Astudiaeth Arhydol Gwaith a Phensiynau yn cynnig cryn dipyn o welliant yn hyn o beth.

Allweddeiriau

Budd-daliadau