Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Hawlwyr budd-daliadau diweithdra yn ôl rhanbarth economaidd yng Nghymru, newidyn a grŵp ystadegol
None
Dyddiad[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
NewidynLefel/Cyfradd[Hidlo]
[Lleihau]Grwp YstadegolNod teipoleg y Grwpiau Ystadegol yw cyflwyno pob person yn ôl eu prif resymau dros hawlio budd-dal. Unwaith yn unig y mae pob cleient yn cael ei ddosbarthu.[Hidlo]
-
Grwp Ystadegol 1
[Lleihau]ArdalRhanbarthau economaidd Cymru, awdurdodau lleol, Cymru a\'r DU[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]LefelNifer y bobl sy\'n hawlio budd-daliadau.[Lleihau]CyfraddNifer y bobl sy\'n hawlio budd-daliadau fel canran o\'r boblogaeth 16-64 oed.
[Lleihau]CyfanswmMae hwn yn dangos cyfanswm y bobl sy\'n perthyn i\'r grwpiau ystadegol Lwfans Ceisio Gwaith, y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth a Budd-dal Analluogrwydd, Unig Riant a grwpiau ystadegol Eraill.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswmMae hwn yn dangos cyfanswm y bobl sy\'n perthyn i\'r grwpiau ystadegol Lwfans Ceisio Gwaith, y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth a Budd-dal Analluogrwydd, Unig Riant a grwpiau ystadegol Eraill.[Lleihau]CyfanswmMae hwn yn dangos cyfanswm y bobl sy\'n perthyn i\'r grwpiau ystadegol Lwfans Ceisio Gwaith, y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth a Budd-dal Analluogrwydd, Unig Riant a grwpiau ystadegol Eraill.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswmMae hwn yn dangos cyfanswm y bobl sy\'n perthyn i\'r grwpiau ystadegol Lwfans Ceisio Gwaith, y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth a Budd-dal Analluogrwydd, Unig Riant a grwpiau ystadegol Eraill.
Cliciwch yma i ddidoliLwfans Ceisio GwaithMae hwn yn dangos nifer y bobl sy\'n perthyn i grwp ystadegol Lwfans Ceisio Gwaith.Cliciwch yma i ddidoliLwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA) a Budd-dal AnalluogrwyddMae hwn yn dangos cyfanswm y bobl sy\'n perthyn i grwp ystadegol Lwfans Cyflogaeth a Chymorth a Budd-dal Analluogrwydd ac yn cynnwys y rhai sy\'n hawlio Lwfans Anabledd Difrifol.Cliciwch yma i ddidoliUnig RiantMae hwn yn dangos nifer y bobl sy\'n perthyn i\'r grwp ystadegol Unig Riant sef y rhai sy\'n hawlio Cymhorthdal Incwm gyda phlentyn dan 16 a heb bartner.Cliciwch yma i ddidoliArallMae hwn yn dangos cyfanswm y bobl sy\'n perthyn i\'r grwpiau ystadegol Arall ac yn cynnwys y rhai sy\'n hawlio Cymhorthdal Incwm (gan gynnwys Premiwm Anabledd Cymhorthdal Incwm) neu Gredyd Pensiwn.Cliciwch yma i ddidoliLwfans Ceisio GwaithMae hwn yn dangos nifer y bobl sy\'n perthyn i grwp ystadegol Lwfans Ceisio Gwaith.Cliciwch yma i ddidoliLwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA) a Budd-dal AnalluogrwyddMae hwn yn dangos cyfanswm y bobl sy\'n perthyn i grwp ystadegol Lwfans Cyflogaeth a Chymorth a Budd-dal Analluogrwydd ac yn cynnwys y rhai sy\'n hawlio Lwfans Anabledd Difrifol.Cliciwch yma i ddidoliUnig RiantMae hwn yn dangos nifer y bobl sy\'n perthyn i\'r grwp ystadegol Unig Riant sef y rhai sy\'n hawlio Cymhorthdal Incwm gyda phlentyn dan 16 a heb bartner.Cliciwch yma i ddidoliArallMae hwn yn dangos cyfanswm y bobl sy\'n perthyn i\'r grwpiau ystadegol Arall ac yn cynnwys y rhai sy\'n hawlio Cymhorthdal Incwm (gan gynnwys Premiwm Anabledd Cymhorthdal Incwm) neu Gredyd Pensiwn.
[Ehangu]Prydain Fawr984,3704,908,338814,910154,3906,862,0082.412.22.00.417.1
[Lleihau]Cymru57,905323,81846,6558,928437,3153.016.92.40.422.8
Cymru[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Gogledd CymruYnys Môn1,6905,8188982508,6554.114.22.20.621.2
Gwynedd1,9838,9551,28334012,5752.712.01.70.416.9
Conwy1,83010,9151,45531814,5152.816.52.20.521.9
Sir Ddinbych1,46010,1581,46530513,3902.618.32.60.624.1
Sir y Fflint1,65811,4381,83327815,2181.712.12.00.316.1
Wrecsam1,94812,5232,12835516,9502.314.82.50.420.1
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Canolbarth CymruPowys1,0959,8301,04831312,2831.512.81.40.416.0
Ceredigion7485,9685781957,5001.612.91.20.416.1
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-orllewin CymruSir Benfro2,45310,7501,64035315,1903.415.02.20.521.2
Sir Gaerfyrddin3,08819,5602,12552525,3002.817.82.00.423.0
Abertawe4,51027,8453,66864536,6552.918.12.40.423.8
Castell-nedd Port Talbot2,61020,8802,58047826,5483.023.82.90.630.2
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr2,60516,7382,39343822,1852.918.92.70.525.1
Bro Morgannwg2,13010,7601,73033814,9482.713.72.20.419.2
Rhondda Cynon Taf5,51032,6434,79087843,8233.721.93.20.629.4
Merthyr Tudful1,4208,6831,26821011,5903.823.13.40.630.9
Caerffili4,43322,2502,86359830,1433.919.72.60.526.7
Blaenau Gwent2,27010,4901,37528314,4205.223.93.20.632.9
Tor-faen1,42811,1031,54031814,3882.519.52.70.625.3
Sir Fynwy9886,5006881738,3481.811.81.20.315.2
Casnewydd3,96015,7082,90548523,0584.317.03.10.525.0
Caerdydd8,12034,2886,38087849,6553.314.12.60.420.5

Metadata

Teitl

Hawlwyr budd-daliadau yn ôl rhanbarth economaidd yng Nghymru a grwp ystadegol

Diweddariad diwethaf

19 Mai 2017 19 Mai 2017

Diweddariad nesaf

Nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System Weinyddu'r Ganolfan Byd Gwaith, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyswllt ebost

ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r set ddata hon yn rhoi ciplun chwarterol o hawlwyr budd-daliadau ar adegau penodol ac maent wedi'u seilio ar 100% o hawlwyr felly nid oes ynddi unrhyw wallau samplu. Mae'r data ar gyfer nifer y bobl rhwng 16 a 64 oed sy'n hawlio un neu ragor o fudd-daliadau allweddol yr Adran Gwaith a Phensiynau a'r cyfuniad o fudd-daliadau maent yn eu hawlio.
Nod teipoleg y Grwp Ystadegol yw dangos pob person yn ôl y prif resymau pam mae'n hawlio budd-dal. Dosberthir pob cleient unwaith yn unig. Mae budd-daliadau wedi'u trefnu'n hierarchaidd a dyroddir hawlwyr i'r budd-dal uchaf maent yn ei gael. Felly byddai person sy'n unig riant ac yn cael Budd-dal Analluogrwydd yn cael ei ddosbarthu o dan fudd-daliadau analluogrwydd.
Am y rheswm hwn ni fydd y grwp 'unig riant', er enghraifft, yn cynnwys yr holl unig rieni sy'n hawlio Cymhorthdal Incwm. Bydd rhai'n cael eu cynnwys yn y grwp budd-daliadau analluogrwydd yn lle hynny.
Nid yw'r data wedi'u haddasu'n dymhorol felly dylid gwneud unrhyw gymariaethau rhwng y naill flwyddyn a'r llall.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data ar gyfer nifer y bobl rhwng 16 a 64 oed sy'n hawlio un neu ragor o fudd-daliadau allweddol yr Adran Gwaith a Phensiynau a'r cyfuniad o fudd-daliadau maent yn eu hawlio.

Nod teipoleg y Grwp Ystadegol yw dangos pob unigolyn yn ôl y prif resymau pam mae'n hawlio budd-dal. Dosberthir pob cleient unwaith yn unig. Mae budd-daliadau wedi'u trefnu'n hierarchaidd a dyroddir hawlwyr i'r budd-dal uchaf maent yn ei gael. Felly byddai person sy'n unig riant ac yn cael Budd-dal Analluogrwydd yn cael ei ddosbarthu o dan fudd-daliadau analluogrwydd.
Am y rheswm hwn ni fydd y grwp 'unig riant', er enghraifft, yn cynnwys yr holl unig rieni sy'n hawlio Cymhorthdal Incwm. Bydd rhai'n cael eu cynnwys yn y grwp budd-daliadau analluogrwydd yn lle hynny.
Nid yw'r data wedi'u haddasu'n dymhorol felly dylid gwneud unrhyw gymariaethau rhwng y naill flwyddyn a'r llall.

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

1999 i 2016

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r data wedi'u talgrynnu i'r 10 agosaf.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Nid yw'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) bellach yn cyhoeddi hawlwyr budd-daliadau oedran gweithio gan grwp cleientiaid. Mae'r datganiad DWP llawn ar gael ar https://www.nomisweb.co.uk/articles/1048.aspx. Rydym wrthi'n nodi ffynhonnell briodol newydd ar gyfer y data hwn.

Ansawdd ystadegol

Mae anawsterau'n bodoli yng ngallu data'r Astudiaeth Arhydol Gwaith a Phensiynau i ganfod llifoedd hawliadau hyd byr. Mae'r achosion hyd byr hyn yn effeithio ar y nifer sy'n dechrau hawliad newydd neu'n diweddu hawliad am fudd-dal gan gyfeirio at gyfnod amser penodol. Ar hyn o bryd adroddir ar lifoedd ar gyfer Budd-dal Profedigaeth/Budd-dal Gwraig Weddw (sgan 6 wythnosol), Budd-dal Analluogrwydd/Lwfans Anabledd Difrifol (sgan 6 wythnosol), Cymhorthdal Incwm (sgan wythnosol), Credyd Pensiwn (sgan wythnosol), Pensiwn y Wladwriaeth (sgan 6 wythnosol) a Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (sgan pythefnosol). Ni fydd hawliadau sy'n dechrau ac yn gorffen rhwng dau ddyddiad olynol codi data yn cael eu cofnodi. O'r blaen ar gyfer y data sampl 5%, oherwydd bod bwlch o 3 mis rhwng adegau codi data, cafodd rhai hawliadau a barodd rhwng un diwrnod a bron tri mis eu methu, ac felly mae defnyddio data'r Astudiaeth Arhydol Gwaith a Phensiynau yn cynnig cryn dipyn o welliant yn hyn o beth.

Allweddeiriau

Budd-daliadau