Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyfraddau diweithdra (15+) wedi'u cysoni yr Undeb Ewropeaidd yn ôl rhyw, ardal a blwyddyn
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]ArdalThe areas covered are the EU pre- and post-enlargement, the UK, Wales and the Welsh NUTS (Nomenclature of Units for Territorial Statistics, the EU hierarchical geographic breakdown) 2 areas. NUTS1 for Wales is all of Wales whilst NUTS4 represents local authorities, with NUTS2 and NUTS3 representing sub-areas of Wales as successive hierarchical aggregations of local authorities. The NUTS2 aggregation used in this dataset splits Wales into 2 areas, namely West Wales and the Valleys (the area of Wales with EU Objective 1 status) and East Wales. [Hidlo]
-
Ardal 1
BlwyddynThe data are annual averages for each year. [Hidlo]
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliUndeb Ewropeaidd (27 gwlad, o 2020)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliUndeb Ewropeaidd (28 gwlad)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliUndeb Ewropeaidd (15 gwlad, cyn 1 Mai 2004)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliY Deyrnas Unedig[Lleihau]CymruCliciwch yma i ddidoliCymru
Cliciwch yma i ddidoliGorllewin Cymru a'r CymoeddCliciwch yma i ddidoliDwyrain Cymru
1999..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael9.4(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu6.07.56.57.1
2000..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael8.45.67.04.9(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu6.1
2001..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael7.44.75.85.15.5
20029.69.0(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu7.75.05.66.35.9
20039.79.1(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu8.04.84.63.94.4
20049.9(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu9.28.34.65.33.14.5
20059.69.08.24.8(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu5.03.54.5
20068.7(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu8.27.8(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu5.35.44.95.2
20077.57.27.15.35.54.85.2
20087.3(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu7.07.25.66.15.65.9
20099.29.09.1(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu7.58.96.7(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu8.0
20109.99.69.57.89.27.8(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu8.6
20119.99.7(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu9.6(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu8.0(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu9.96.58.6
201210.910.510.67.99.27.68.6
201311.410.911.17.57.87.4(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu7.6
201410.910.210.56.16.96.16.6
201510.09.49.85.36.54.85.9
20169.1(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu8.5(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu9.04.8(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu4.93.6(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu4.4
20178.17.68.2(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu4.3(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu4.64.34.5
20187.3(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu6.8(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu7.44.04.92.74.1
20196.76.36.93.74.03.23.7

Metadata

Teitl

Cyfraddau diweithdra ILO wedi'u cysoni â'r Undeb Ewropeaidd

Diweddariad diwethaf

Awst 2020 Awst 2020

Diweddariad nesaf

2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Eurostat

Cyswllt ebost

ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Rhanbarthau NUTS2 yr UE

Cwmpas daearyddol

Y Deyrnas Unedig

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r data yn darparu cyfraddau diweithdra blynyddol yn seiliedig ar ddiffiniad y Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO) o ddiweithdra. Mynegwyd y cyfraddau fel canran o'r boblogaeth sy'n economaidd weithgar.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data bellach yn gyfartaledd blynyddol ar gyfer pob blwyddyn. Fodd bynnag, newidiodd Eurostat y fethodoleg ar gyfer cyfrifo'r ffigurau hyn felly ni ellir cymharu'r set ddata flaenorol, a ddarparodd ddata ar gyfer Cymru, y DU ac UE15 ac a oedd yn berthnasol i fis Ebrill bob blwyddyn rhwng 1991 a 2001 fel canran o'r gweithlu.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

1999 i 2019

Ansawdd ystadegol

Mae dau fesur safonol o ddiweithdra a ddefnyddir mewn ystadegau swyddogol yn y DU, sef y cyfrif o nifer yr hawlwyr a mesur diweithdra Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO) yn bennaf. Mae'r mesurau yn wahanol ac mae gan bob un fanteision ac anfanteision.

Mae'r cyntaf yn cyfrif y bobl sy'n hawlio budd-daliadau sy'n gysylltiedig â diweithdra. Felly nid yw'n agored i amrywioldeb o safbwynt samplu ac felly gellir ei ddadagregu i lefelau manwl gywir iawn. Fodd bynnag, nid yw'n cynnwys y rhai sy'n ddi-waith nad ydynt yn gymwys i hawlio (er enghraifft, y rhai sydd allan o waith ond eu partneriaid yn gweithio) a'r rhai nad ydynt am hawlio.

Mae mesur yr ILO, sy'n cyfrif y rhai allan o waith ond sydd am weithio, wedi chwilio am waith yn weithgar yn y 4 wythnos ddiwethaf ac sydd ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf; ynghyd â'r rhai allan o waith, sydd wedi dod o hyd i swydd ac sy'n aros i ddechrau yn y pythefnos nesaf, yn fesur mwy cyflawn o ddiweithdra, a ddefnyddir o gwmpas y byd. Fodd bynnag, gan fod yr holl ddata yn dod o arolwg, mae'r canlyniadau yn amcangyfrifon seiliedig ar sampl ac felly maent yn agored i wahanol raddau o amrywioldeb o safbwynt samplu, h.y. mae gwir werth unrhyw fesur yn ymwneud â'r ystodau gwahanol o amcangyfrif gwerth. Mae'r ystod hon neu'r amrywioldeb o safbwynt samplu yn cynyddu wrth i fanylder y data gynyddu, er enghraifft mae data awdurdod lleol yn amodol ar fwy o amrywioldeb na data rhanbarthol.

Allweddeiriau

Diweithdra yn yr UE