Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyfraddau diweithdra (15+) wedi'u cysoni yr Undeb Ewropeaidd yn ôl rhyw, ardal a blwyddyn
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
Ardal 1
Blwyddyn[Hidlo]
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliUndeb Ewropeaidd (27 gwlad, o 2020)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliUndeb Ewropeaidd (28 gwlad)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliUndeb Ewropeaidd (15 gwlad, cyn 1 Mai 2004)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliY Deyrnas Unedig[Lleihau]CymruCliciwch yma i ddidoliCymru
Cliciwch yma i ddidoliGorllewin Cymru a'r CymoeddCliciwch yma i ddidoliDwyrain Cymru
1999....9.4(r) 6.07.56.57.1
2000....8.45.67.04.9(r) 6.1
2001....7.44.75.85.15.5
20029.69.0(r) 7.75.05.66.35.9
20039.79.1(r) 8.04.84.63.94.4
20049.9(r) 9.28.34.65.33.14.5
20059.69.08.24.8(r) 5.03.54.5
20068.7(r) 8.27.8(r) 5.35.44.95.2
20077.57.27.15.35.54.85.2
20087.3(r) 7.07.25.66.15.65.9
20099.29.09.1(r) 7.58.96.7(r) 8.0
20109.99.69.57.89.27.8(r) 8.6
20119.99.7(r) 9.6(r) 8.0(r) 9.96.58.6
201210.910.510.67.99.27.68.6
201311.410.911.17.57.87.4(r) 7.6
201410.910.210.56.16.96.16.6
201510.09.49.85.36.54.85.9
20169.1(r) 8.5(r) 9.04.8(r) 4.93.6(r) 4.4
20178.17.68.2(r) 4.3(r) 4.64.34.5
20187.3(r) 6.8(r) 7.44.04.92.74.1
20196.76.36.93.74.03.23.7

Metadata

Teitl
Cyfraddau diweithdra ILO wedi'u cysoni â'r Undeb Ewropeaidd

Diweddariad diwethaf
Awst 2020 Awst 2020

Diweddariad nesaf
2021

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Eurostat

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Rhanbarthau NUTS2 yr UE

Cwmpas daearyddol
Y Deyrnas Unedig

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r data yn darparu cyfraddau diweithdra blynyddol yn seiliedig ar ddiffiniad y Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO) o ddiweithdra. Mynegwyd y cyfraddau fel canran o'r boblogaeth sy'n economaidd weithgar.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r data bellach yn gyfartaledd blynyddol ar gyfer pob blwyddyn. Fodd bynnag, newidiodd Eurostat y fethodoleg ar gyfer cyfrifo'r ffigurau hyn felly ni ellir cymharu'r set ddata flaenorol, a ddarparodd ddata ar gyfer Cymru, y DU ac UE15 ac a oedd yn berthnasol i fis Ebrill bob blwyddyn rhwng 1991 a 2001 fel canran o'r gweithlu.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
1999 i 2019

Ansawdd ystadegol
Mae dau fesur safonol o ddiweithdra a ddefnyddir mewn ystadegau swyddogol yn y DU, sef y cyfrif o nifer yr hawlwyr a mesur diweithdra Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO) yn bennaf. Mae'r mesurau yn wahanol ac mae gan bob un fanteision ac anfanteision.

Mae'r cyntaf yn cyfrif y bobl sy'n hawlio budd-daliadau sy'n gysylltiedig â diweithdra. Felly nid yw'n agored i amrywioldeb o safbwynt samplu ac felly gellir ei ddadagregu i lefelau manwl gywir iawn. Fodd bynnag, nid yw'n cynnwys y rhai sy'n ddi-waith nad ydynt yn gymwys i hawlio (er enghraifft, y rhai sydd allan o waith ond eu partneriaid yn gweithio) a'r rhai nad ydynt am hawlio.

Mae mesur yr ILO, sy'n cyfrif y rhai allan o waith ond sydd am weithio, wedi chwilio am waith yn weithgar yn y 4 wythnos ddiwethaf ac sydd ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf; ynghyd â'r rhai allan o waith, sydd wedi dod o hyd i swydd ac sy'n aros i ddechrau yn y pythefnos nesaf, yn fesur mwy cyflawn o ddiweithdra, a ddefnyddir o gwmpas y byd. Fodd bynnag, gan fod yr holl ddata yn dod o arolwg, mae'r canlyniadau yn amcangyfrifon seiliedig ar sampl ac felly maent yn agored i wahanol raddau o amrywioldeb o safbwynt samplu, h.y. mae gwir werth unrhyw fesur yn ymwneud â'r ystodau gwahanol o amcangyfrif gwerth. Mae'r ystod hon neu'r amrywioldeb o safbwynt samplu yn cynyddu wrth i fanylder y data gynyddu, er enghraifft mae data awdurdod lleol yn amodol ar fwy o amrywioldeb na data rhanbarthol.

Allweddeiriau
Diweithdra yn yr UE