Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Diweithdra

Mae Diweithdra'n ymdrin â diffiniad y Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO) o ddiweithdra yn ogystal â nifer y bobl sy'n hawlio'r Lwfans Chwilio am Waith. Diffiniad yr ILO yw'r prif fesur.