Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwerth Ychwanegol Crynswth yn ôl ardaloedd NUTS3 yng Nghymru a diwydiant
None
Mesur[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Dull GYGMae\'r ddull cytbwys (GYG (B)), yn cael eu hystyried fel y dull GYG swyddogol gan yr SYG.[Hidlwyd]
Diwydiant 4[Hidlo]
Diwydiant 5[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]DiwydiantClassification of industry based on Standard Industrial Classification (SIC) 2007 [Hidlo]
-
[Lleihau]Diwydiant 1
-
[Lleihau]Diwydiant 2
-
Diwydiant 3
[Lleihau]ArdalThe areas are the Welsh NUTS (Nomenclature of Units for Territorial Statistics, the EU hierarchical geographic breakdown) 1 to 3 areas. NUTS1 for Wales is all of Wales whilst NUTS3 represents single / groups of local authorities. NUTS2 is a hierarchical aggregation of NUTS3 areas, splitting Wales into 2 areas, namely West Wales and the Valleys (the area of Wales with EU Objective 1 status) and East Wales. [Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Pob diwydiantCliciwch yma i ddidoliPob diwydiant
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCynhyrchu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAdeiladu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSector gwasanaethau
[Lleihau]Cymru(p) The data item is provisional.14,601(p) The data item is provisional.4,010(p) The data item is provisional.46,477(p) The data item is provisional.65,089
Cymru[Lleihau]Gorllewin Cymru a'r Cymoedd(p) The data item is provisional.7,708(p) The data item is provisional.2,406(p) The data item is provisional.25,513(p) The data item is provisional.35,627
Gorllewin Cymru a'r CymoeddYnys Môn(p) The data item is provisional.202(p) The data item is provisional.63(p) The data item is provisional.784(p) The data item is provisional.1,050
Gwynedd(p) The data item is provisional.612(p) The data item is provisional.238(p) The data item is provisional.1,797(p) The data item is provisional.2,646
Conwy a Sir Ddinbych(p) The data item is provisional.507(p) The data item is provisional.302(p) The data item is provisional.2,986(p) The data item is provisional.3,795
De-orllewin Cymru(p) The data item is provisional.1,819(p) The data item is provisional.377(p) The data item is provisional.4,619(p) The data item is provisional.6,816
Abertawe(p) The data item is provisional.334(p) The data item is provisional.280(p) The data item is provisional.4,786(p) The data item is provisional.5,400
Pen-y-bont ar Ogwr a Chastell-nedd Port Talbot(p) The data item is provisional.1,723(p) The data item is provisional.426(p) The data item is provisional.3,792(p) The data item is provisional.5,941
Cymoedd Canol(p) The data item is provisional.870(p) The data item is provisional.432(p) The data item is provisional.3,337(p) The data item is provisional.4,639
Cymoedd Gwent(p) The data item is provisional.1,641(p) The data item is provisional.287(p) The data item is provisional.3,413(p) The data item is provisional.5,341
[Lleihau]Dwyrain Cymru(p) The data item is provisional.6,894(p) The data item is provisional.1,604(p) The data item is provisional.20,964(p) The data item is provisional.29,462
Dwyrain CymruSir y Fflint a Wrecsam(p) The data item is provisional.2,531(p) The data item is provisional.335(p) The data item is provisional.3,884(p) The data item is provisional.6,750
Powys(p) The data item is provisional.444(p) The data item is provisional.113(p) The data item is provisional.1,698(p) The data item is provisional.2,255
Caerdydd a Bro Morgannwg(p) The data item is provisional.2,568(p) The data item is provisional.813(p) The data item is provisional.10,891(p) The data item is provisional.14,272
Sir Fynwy a Casnewydd(p) The data item is provisional.1,351(p) The data item is provisional.344(p) The data item is provisional.4,490(p) The data item is provisional.6,185

Metadata

Teitl

Gwerth Ychwanegol Gros Is-ranbarthol fesul ardal NUTS yng Nghymru

Diweddariad diwethaf

23 Rhagfyr 2019 23 Rhagfyr 2019

Diweddariad nesaf

Rhagfyr 2020

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifon Rhanbarthol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Rhanbarthau NUTS3 yr UE

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r amcangyfrifon o Werth Ychwanegol Gros yn y gweithle'n dyrannu incwm i'r rhanbarth lle mae'r gweithgarwch economaidd yn digwydd. Amcangyfrifon o'r Gwerth Ychwanegol Gros rhanbarthol ar gyfer Cymru ar gyfer yr ardaloedd NUTS2 a NUTS3 yng Nghymru, yn ôl diwydiant, gan ddefnyddio data seiliedig ar y gweithle.

Casgliad data a dull cyfrifo

Ar gyfer ardaloedd NUTS2 mae'r ffigurau wedi'u rhannu i ddata ar gyfer 15 sector diwydiant, ac ar gyfer ardaloedd NUTS3 mae'r ffigurau wedi'u rhannu i 6 grwp diwydiant eang iawn. Mae'r ffigurau hyn yn cynnwys diwygiadau i'r ffigurau a gyhoeddwyd ar gyfer y cyfnod 1998 i 2017 ym mis Rhagfyr 2018.
Mae dau fesur gwahanol ar gael ar gyfer pob ardal, sef symiau'r Gwerth Ychwanegol Gros mewn £ miliwn a'r ganran o 'Werth Ychwanegol Gros pob diwydiant' ar gyfer pob diwydiant.
Cyfrifir GYC (gwerth ychwanegol crynswth) Rhanbarthol ar sail prisiau sylfaenol cyfredol gan ddefnyddio'r dull cytbwys. Yn 2017, defnyddiodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol y dull incwm a’r dull cynhyrchu, i gynhyrchu amcangyfrif sengl o GYC a’i helwir yn ddull cytbwys (GYC (B)). Ceir mwy o fanylion am sut y’i datblygwyd a’i cyfrifwyd yn eu hymateb i'r ymgynghoriad. Cyfrannodd Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi at yr ymateb. Mae amcangyfrifon GYC (B) yn cael eu dosbarthu ar hyn o bryd fel "ystadegau arbrofol".
Mae data sy’n defnyddio'r dull incwm yn parhau i fod ar gael. Mae’r dull hwn yn adio’r holl incwm a enillwyd gan unigolion preswyl neu gorfforaethau wrth gynhyrchu nwyddau a gwasanaethau. Mae felly yn gyfrif o swm y defnyddiau wrth gynhyrchu incwm ar gyfer yr economi cyflawn (neu fel arall swm y prif incwm wedi’i ddosbarthu yn ôl unedau cynhyrchydd preswyl) (National Accounts Concepts, Sources and Methods, t206).

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

1998 i 2018

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.

Ansawdd ystadegol

O dan y System Cyfrifon Ewropeaidd 1995 (ESA95), defnyddir y term Gwerth Ychwanegol Gros i ddynodi amcangyfrifon a elwid ynghynt Cynnyrch Domestig Gros yn ôl prisiau sylfaenol. O dan ESA95 mae'r term Cynnyrch Domestig Gros yn dynodi Gwerth Ychwanegol Gros plws trethi (llai cymorthdaliadau) ar gynhyrchion h.y. yn ôl prisiau'r farchnad. Mae Cyfrifon Rhanbarthol yn cyhoeddi ffigurau yn ôl prisiau sylfaenol felly wedi mabwysiadu'r term Gwerth Ychwanegol Gros yn hytrach na Chynnyrch Domestig Gros.

Caiff Gwerth Ychwanegol Gros is-ranbarthol ei fesur yn ôl prisiau cyfredol, sy'n golygu bod codiadau dros amser yn adlewyrchu chwyddiant yn ogystal â thwf gwirioneddol. Ni ellir dadansoddi tueddiadau yng nghyfanswm Gwerth Ychwanegol Gros yn hawdd heb ddatchwyddo'r data. Fodd bynnag, nid oes unrhyw fynegeion prisiau rhanbarthol y gellid eu defnyddio i dynnu effaith chwyddiant o'r ffigurau. Felly gellir seilio cymhariaeth o'r tueddiadau naill ai ar y gwahaniaeth rhwng codiadau rhanbarthol yn ôl prisiau cyfredol neu ar symudiadau yn berthynol i gyfartaledd y DU. Byddai'r naill ddull a'r llall yn gamarweiniol pe bai'r gyfradd chwyddiant mewn unrhyw ranbarth yn wahanol i gyfartaledd y DU.

Mae'r amcangyfrifon o Werth Ychwanegol Gros is-ranbarthol yn ôl prisiau sylfaenol a ddangosir yma'n gyson ag argraffiad 2012 o Gyfrifon Cenedlaethol y DU - The Blue Book.

Dolenni'r we

www.ons.gov.uk

Allweddeiriau

GDP; GVA; Cynnyrch Domestig Gros; Gwerth Ychwanegol Gros