Neidio i'r cynnwys

Cyfrifon rhanbarthol

Mae'r Cyfrifon Rhanbarthol yn ymdrin รข Gwerth Ychwanegol Crynswth (GVA) ac Incwm Aelwydydd Crynswth i'w Wario (GDHI). Mae'r amcangyfrifon o'r GVA yn debyg iawn i'r GDP. Mae'r GVA yn amcangyfrif o gyfanswm allbwn economi a'r GDHI yw swm yr arian sydd ar gael i aelwydydd (llai eitemau penodol).