Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwerth Ychwanegol Crynswth yn ôl mesur, rhanbarth economaidd yng Nghymru a blwyddyn
None
Dull GYG[Hidlwyd]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
[Lleihau]Ardal 2
-
-
Ardal 3
Cliciwch yma i ddidoli2011Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2017Cliciwch yma i ddidoli2018
£ miliwn[Lleihau]DU heb gynnwys Extra-Regio(r) 1,455,495(r) 1,506,959(r) 1,568,117(r) 1,642,735(r) 1,698,429(r) 1,768,390(r) 1,836,623(p) 1,892,681
DU heb gynnwys Extra-Regio[Ehangu]Lloegr(r) 1,256,578(r) 1,301,282(r) 1,353,845(r) 1,420,593(r) 1,471,567(r) 1,534,076(r) 1,593,315(p) 1,643,271
[Lleihau]Cymru(r) 51,921(r) 53,706(r) 55,691(r) 56,973(r) 58,680(r) 61,178(r) 62,986(p) 65,089
Cymru[Ehangu]Gogledd Cymru(r) 11,792(r) 12,082(r) 12,344(r) 12,519(r) 13,033(r) 13,439(r) 13,673(p) 14,239
[Ehangu]Canolbarth Cymru(r) 3,019(r) 3,092(r) 3,259(r) 3,182(r) 3,410(r) 3,596(r) 3,621(p) 3,597
[Ehangu]De-orllewin Cymru(r) 10,386(r) 11,112(r) 11,643(r) 12,062(r) 12,054(r) 12,773(r) 13,085(p) 13,606
[Ehangu]De-ddwyrain Cymru(r) 26,721(r) 27,419(r) 28,445(r) 29,209(r) 30,182(r) 31,370(r) 32,608(p) 33,645
[Ehangu]Canolbarth a De-orllewin Cymru(r) 13,405(r) 14,204(r) 14,902(r) 15,244(r) 15,464(r) 16,369(r) 16,706(p) 17,203
[Ehangu]Yr Alban(r) 114,868(r) 118,477(r) 124,054(r) 129,446(r) 130,811(r) 133,556(r) 138,152(p) 142,121
[Ehangu]Gogledd Iwerddon(r) 32,129(r) 33,494(r) 34,527(r) 35,723(r) 37,372(r) 39,581(r) 42,170(p) 42,201
£ y pen[Lleihau]DU heb gynnwys Extra-Regio(r) 22,999(r) 23,655(r) 24,461(r) 25,431(r) 26,086(r) 26,937(r) 27,811(p) 28,489
DU heb gynnwys Extra-Regio[Ehangu]Lloegr(r) 23,661(r) 24,326(r) 25,134(r) 26,154(r) 26,860(r) 27,757(r) 28,647(p) 29,356
[Lleihau]Cymru(r) 16,947(r) 17,471(r) 18,067(r) 18,426(r) 18,935(r) 19,651(r) 20,155(p) 20,738
Cymru[Ehangu]Gogledd Cymru(r) 17,129(r) 17,499(r) 17,839(r) 18,038(r) 18,767(r) 19,314(r) 19,637(p) 20,389
[Ehangu]Canolbarth Cymru(r) 14,489(r) 14,794(r) 15,618(r) 15,291(r) 16,451(r) 17,430(r) 17,613(p) 17,509
[Ehangu]De-orllewin Cymru(r) 15,159(r) 16,172(r) 16,919(r) 17,472(r) 17,420(r) 18,361(r) 18,727(p) 19,382
[Ehangu]De-ddwyrain Cymru(r) 18,032(r) 18,432(r) 19,045(r) 19,479(r) 20,050(r) 20,701(r) 21,389(p) 21,950
[Ehangu]Canolbarth a De-orllewin Cymru(r) 15,003(r) 15,851(r) 16,616(r) 16,967(r) 17,197(r) 18,148(r) 18,473(p) 18,958
[Ehangu]Yr Alban(r) 21,674(r) 22,297(r) 23,285(r) 24,206(r) 24,346(r) 24,711(r) 25,467(p) 26,134
[Ehangu]Gogledd Iwerddon(r) 17,709(r) 18,367(r) 18,870(r) 19,409(r) 20,183(r) 21,256(r) 22,541(p) 22,428
Mynegai (DU=100)[Lleihau]DU heb gynnwys Extra-Regio100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0(p) 100.0
DU heb gynnwys Extra-Regio[Ehangu]Lloegr102.9102.8(r) 102.8102.8(r) 103.0(r) 103.0(r) 103.0(p) 103.0
[Lleihau]Cymru(r) 73.7(r) 73.9(r) 73.9(r) 72.572.673.0(r) 72.5(p) 72.8
Cymru[Ehangu]Gogledd Cymru(r) 74.5(r) 74.0(r) 72.9(r) 70.9(r) 71.9(r) 71.7(r) 70.6(p) 71.6
[Ehangu]Canolbarth Cymru(r) 63.0(r) 62.5(r) 63.8(r) 60.1(r) 63.1(r) 64.7(r) 63.3(p) 61.5
[Ehangu]De-orllewin Cymru(r) 65.9(r) 68.4(r) 69.2(r) 68.7(r) 66.8(r) 68.2(r) 67.3(p) 68.0
[Ehangu]De-ddwyrain Cymru(r) 78.4(r) 77.9(r) 77.9(r) 76.6(r) 76.9(r) 76.9(r) 76.9(p) 77.0
[Ehangu]Canolbarth a De-orllewin Cymru(r) 65.2(r) 67.0(r) 67.9(r) 66.7(r) 65.9(r) 67.4(r) 66.4(p) 66.5
[Ehangu]Yr Alban(r) 94.2(r) 94.3(r) 95.2(r) 95.2(r) 93.3(r) 91.7(r) 91.6(p) 91.7
[Ehangu]Gogledd Iwerddon(r) 77.0(r) 77.677.1(r) 76.3(r) 77.4(r) 78.9(r) 81.1(p) 78.7

Metadata

Teitl
Gwerth Ychwanegol Gros (GYC) gan ranbarth economaidd Cymru

Diweddariad diwethaf
23 Rhagfyr 2019 23 Rhagfyr 2019

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifon Rhanbarthol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Rhanbarthau NUTS3 yr UE

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Dros dro yw'r data ar gyfer 2018 ac mae data'r blynyddoedd blaenorol wedi cael eu diwygio.

Mae'r set ddata'n rhannu'r Gwerth Ychwanegol Gros rhanbarthol seiliedig ar breswyl i gydrannau tâl i gyflogeion, arall a chyfanswm, ac mae hefyd yn cynnwys amcangyfrifon o gyfanswm Gwerth Ychwanegol Gros seiliedig ar y gweithle (y tybir ei fod, ar gyfer y rhan fwyaf o ranbarthau gan gynnwys Cymru, yn gyfwerth â'r Gwerth Ychwanegol Gros seiliedig ar breswyl). Mae tri mesur gwahanol ar gael ar gyfer pob cydran, sef symiau Gwerth Ychwanegol Gros mewn £ miliwn, Gwerth Ychwanegol Gros y pen a Gwerth Ychwanegol Gros y pen wedi'i fynegeio i'r DU = 100.


Casgliad data a dull cyfrifo
Cyfrifir GYC (gwerth ychwanegol crynswth) Rhanbarthol ar sail prisiau sylfaenol cyfredol gan ddefnyddio'r dull cytbwys. Yn 2017, defnyddiodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol y dull incwm a’r dull cynhyrchu, i gynhyrchu amcangyfrif sengl o GYC a’i helwir yn ddull cytbwys (GYC (B)). Ceir mwy o fanylion am sut y’i datblygwyd a’i cyfrifwyd yn eu hymateb i'r ymgynghoriad. Cyfrannodd Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi at yr ymateb.
Mae data sy’n defnyddio'r dull incwm yn parhau i fod ar gael. Mae’r dull hwn yn adio’r holl incwm a enillwyd gan unigolion preswyl neu gorfforaethau wrth gynhyrchu nwyddau a gwasanaethau. Mae felly yn gyfrif o swm y defnyddiau wrth gynhyrchu incwm ar gyfer yr economi cyflawn (neu fel arall swm y prif incwm wedi’i ddosbarthu yn ôl unedau cynhyrchydd preswyl) (National Accounts Concepts, Sources and Methods, t206).
O dan System Cyfrifon Ewropeaidd 1995 (ESA95), mae'r term Gwerth Ychwanegol Gros yn cael ei ddefnyddio i ddynodi amcangyfrifon a arferai gael eu galw'n Gynnyrch Domestig Gros ar sail prisiau sylfaenol. O dan ESA95, mae'r term Cynnyrch Domestig Gros yn dynodi Gwerth Ychwanegol Gros gyda threthi (namyn cymorthdaliadau) ar gynhyrchion h.y. am brisiau'r farchnad. Mae Cyfrifon Rhanbarthol yn cyhoeddi ffigurau am brisiau sylfaen ac felly wedi mabwysiadu'r term Gwerth Ychwanegol Gros (GVA) yn hytrach na Chynnyrch Domestig Gros (GDP).
Mesurir Gwerth Ychwanegol Gros mewn prisiau cyfredol, sy'n golygu bod cynnydd dros amser yn adlewyrchu chwyddiant yn ogystal â thwf go iawn. Ni ellir dadansoddi tueddiadau mewn cyfanswm Gwerth Ychwanegol Gros neu Werth Ychwanegol Gros y pen yn hawdd heb ddadchwyddo'r data. Fodd bynnag, nid oes indecsau pris rhanbarthol y gellid eu defnyddio'n hawdd i gael gwared ar effaith chwyddiant o'r ffigurau. Felly, gellir seilio cymariaethau tueddiadau naill ai ar y gwahaniaeth rhwng cynnydd rhanbarthol ar brisiau cyfredol neu ar symudiadau sy'n berthynol i gyfartaledd y DU. Byddai'r ddau ddull yn gamarweiniol pe bai cyfradd chwyddiant mewn unrhyw ranbarth yn wahanol i gyfartaledd y DU.
Amcangyfrifon o Werth Ychwanegol Gros rhanbarthol ar brisiau sylfaenol a gyflwynwyd yma yn gyson â rhifyn 2017 o UK National Accounts - The Blue Book.

Mae'r rhanbarthau economaidd, fel y nodir yng Nghynllun Gweithredu Economaidd Llywodraeth Cymru, yn cynnwys yr awdurdodau lleol canlynol:
Canolbarth a De-orllewin Cymru: Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Powys a Cheredigion.
De-ddwyrain Cymru: Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg, Caerdydd, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerffili, Blaenau Gwent, Torfaen, Sir Fynwy a Chasnewydd.
Gogledd Cymru: Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

Roedd rhanbarth Canolbarth a De-orllewin Cymru wedi'i rannu'n flaenorol yn y ddau rhanbarth economaidd canlynol:
Canolbarth Cymru: Powys a Cheredigion.
De-orllewin Cymru: Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.
O fewn y rhaniad blaenorol o ranbarthau economaidd Cymru, roedd rhan o awdurdod lleol Gwynedd (hen ardal Meirionydd) yn gorwedd mewn rhanbarth economaidd Canolbarth Cymru, er nad yw’n cael ei gynrychioli yn y data.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
1997 i 2018

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.

Ansawdd ystadegol
O dan System Cyfrifon Ewropeaidd 1995 (ESA95), mae'r term Gwerth Ychwanegol Gros yn cael ei ddefnyddio i ddynodi amcangyfrifon a arferai gael eu galw'n Gynnyrch Domestig Gros ar brisiau sylfaenol. O dan ESA95, mae'r term Cynnyrch Domestig Gros yn dynodi Gwerth Ychwanegol Gros gyda threthi (namyn cymorthdaliadau) ar gynhyrchion h.y. am brisiau'r farchnad. Mae Cyfrifon Rhanbarthol yn cyhoeddi ffigurau ar eu prisiau sylfaen ac felly wedi mabwysiadu'r term Gwerth Ychwanegol Gros (GVA) yn hytrach na Chynnyrch Domestig Gros (GDP).
Mesurir Gwerth Ychwanegol Gros ar sail prisiau cyfredol, sy'n golygu bod cynnydd dros amser yn adlewyrchu chwyddiant yn ogystal â thwf go iawn. Ni ellir dadansoddi tueddiadau mewn cyfanswm Gwerth Ychwanegol Gros neu Werth Ychwanegol Gros y pen yn hawdd heb ddadchwyddo'r data. Fodd bynnag, nid oes indecsau pris rhanbarthol y gellid eu defnyddio'n hawdd cael gwared ar effaith chwyddiant o'r ffigurau. Felly, gellir seilio cymariaethau tueddiadau naill ai ar y gwahaniaeth rhwng cynnydd rhanbarthol ar brisiau cyfredol neu ar symudiadau sy'n berthynol i gyfartaledd y DU. Byddai'r ddau ddull yn gamarweiniol pe bai cyfradd chwyddiant mewn unrhyw ranbarth yn wahanol i gyfartaledd y DU.
Mae amcangyfrifon o Werth Ychwanegol Gros rhanbarthol ar brisiau sylfaenol a gyflwynwyd yma yn gyson â rhifyn 2015 o UK National Accounts - The Blue Book.

Allweddeiriau
GVA; Gwerth Ychwanegol Gros