Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwerth Ychwanegol Crynswth yng Nghymru yn ôl diwydiant
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ardal 1[Hidlwyd]
-
Ardal 2[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]DiwydiantClassification of industry based on Standard Industrial Classification (SIC) 2007 [Hidlo]
-
-
[Lleihau]Diwydiant 1
-
-
[Lleihau]Diwydiant 2
-
-
[Lleihau]Diwydiant 3
-
-
Diwydiant 4
Cliciwch yma i ddidoliCanran ar gyfer pob diwydiantCanran y Gwerth Ychwanegol Gros ar gyfer pob diwydiant ar gyfer ardal benodol.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm (miliwn)
[Lleihau]Pob diwydiant(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon100.0(p) The data item is provisional.67,141
Pob diwydiant[Lleihau]Y sector cynhyrchu(p) The data item is provisional.22.1(p) The data item is provisional.14,860
Y sector cynhyrchu[Ehangu]Amaethyddiaeth, coedwigaeth a physgota(p) The data item is provisional.1.0(p) The data item is provisional.660
[Ehangu]Cloddio a chwarela(p) The data item is provisional.0.2(p) The data item is provisional.159
[Ehangu]Gweithgynhyrchu(p) The data item is provisional.16.8(p) The data item is provisional.11,265
[Ehangu]Cyflenwi trydan, nwy, stêm ac aerdymheru(p) The data item is provisional.2.3(p) The data item is provisional.1,519
[Ehangu]Cyflenwi dwr, carthffosiaeth, rheoli gwastraff(p) The data item is provisional.1.9(p) The data item is provisional.1,257
[Lleihau]Adeiladu(p) The data item is provisional.6.7(p) The data item is provisional.4,477
Adeiladu[Ehangu]Adeiladu adeiladau(p) The data item is provisional.2.0(p) The data item is provisional.1,349
[Ehangu]Peirianneg sifil(p) The data item is provisional.1.4(p) The data item is provisional.924
[Ehangu]Gweithgareddau adeiladu arbenigol(p) The data item is provisional.3.3(p) The data item is provisional.2,204
[Lleihau]Sector gwasanaethau(p) The data item is provisional.71.2(p) The data item is provisional.47,804
Sector gwasanaethau[Ehangu]Cyfanwerthu, manwerthu, gyweirio cerbydau modur(p) The data item is provisional.9.7(p) The data item is provisional.6,501
[Ehangu]Trafnidiaeth a storio(p) The data item is provisional.2.9(p) The data item is provisional.1,966
[Ehangu]Llety a gweithgareddau gwasanaethau bwyd(p) The data item is provisional.3.6(p) The data item is provisional.2,411
[Ehangu]Gwybodaeth a chyfathrebu(p) The data item is provisional.3.4(p) The data item is provisional.2,292
[Ehangu]Gweithgareddau ariannol ac yswiriant(p) The data item is provisional.4.4(p) The data item is provisional.2,961
[Ehangu]Gweithgareddau eiddo tirol(p) The data item is provisional.11.4(p) The data item is provisional.7,662
[Ehangu]Gweithgareddau proffesiynol, gwyddonol a thechnegol(p) The data item is provisional.3.6(p) The data item is provisional.2,447
[Ehangu]Gweithgareddau gwasanaeth gweinyddol a chymorth(p) The data item is provisional.3.8(p) The data item is provisional.2,578
[Ehangu]Gweinyddu cyhoeddus ac amddiffyn; nawdd cymdeithasol gorfodol(p) The data item is provisional.8.0(p) The data item is provisional.5,339
[Ehangu]Addysg(p) The data item is provisional.6.5(p) The data item is provisional.4,338
[Ehangu]Gweithgareddau iechyd pobl a gwaith cymdeithasol(p) The data item is provisional.10.7(p) The data item is provisional.7,196
[Ehangu]Celfyddydau, adloniant a hamdden(p) The data item is provisional.1.3(p) The data item is provisional.849
[Ehangu]Gweithgareddau gwasanaeth arall(p) The data item is provisional.1.7(p) The data item is provisional.1,159
[Ehangu]Gweithgareddau yr aelwydydd(p) The data item is provisional.0.2(p) The data item is provisional.107

Metadata

Teitl

Gwerth Ychwanegol Gros rhanbarthol yn ôl diwydiant

Diweddariad diwethaf

28 Mai 2021 28 Mai 2021

Diweddariad nesaf

I'w gyhoeddi

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifon Rhanbarthol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Rhanbarthau'r DU

Cwmpas daearyddol

Rhanbarthau'r DU

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae amcangyfrifon o Werth Ychwanegol Gros seiliedig ar y gweithle yn dyrannu incymau i'r rhanbarth lle mae'r gweithgarwch economaidd yn digwydd i ddiwydiannau gwahanol, gan roi symiau'r Gwerth Ychwanegol Gros mewn £ miliwn ynghyd â chanran 'Gwerth Ychwane

Casgliad data a dull cyfrifo

Cyfrifir GYC (gwerth ychwanegol crynswth) Rhanbarthol ar sail prisiau sylfaenol cyfredol gan ddefnyddio'r dull cytbwys. Yn 2017, defnyddiodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol y dull incwm a’r dull cynhyrchu, i gynhyrchu amcangyfrif sengl o GYC a’i helwir yn ddull cytbwys (GYC (B)). Ceir mwy o fanylion am sut y’i datblygwyd a’i cyfrifwyd yn eu hymateb i'r ymgynghoriad. Cyfrannodd Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi at yr ymateb. Mae amcangyfrifon GYC (B) yn cael eu dosbarthu ar hyn o bryd fel "ystadegau arbrofol".
Mae data sy’n defnyddio'r dull incwm yn parhau i fod ar gael. Mae’r dull hwn yn adio’r holl incwm a enillwyd gan unigolion preswyl neu gorfforaethau wrth gynhyrchu nwyddau a gwasanaethau. Mae felly yn gyfrif o swm y defnyddiau wrth gynhyrchu incwm ar gyfer yr economi cyflawn (neu fel arall swm y prif incwm wedi’i ddosbarthu yn ôl unedau cynhyrchydd preswyl) (National Accounts Concepts, Sources and Methods, t206).


Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

1998 i 2019

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.

Ansawdd ystadegol

O dan System Cyfrifon Ewropeaidd 1995 (ESA95), mae'r term Gwerth Ychwanegol Gros yn cael ei ddefnyddio i ddynodi amcangyfrifon a arferai gael eu galw'n Gynnyrch Domestig Gros ar brisiau sylfaenol. O dan ESA95, mae'r term Cynnyrch Domestig Gros yn dynodi Gwerth Ychwanegol Gros gyda threthi (namyn cymorthdaliadau) ar gynhyrchion h.y. am brisiau'r farchnad. Mae Cyfrifon Rhanbarthol yn cyhoeddi ffigurau ar eu prisiau sylfaen ac felly wedi mabwysiadu'r term Gwerth Ychwanegol Gros (GVA) yn hytrach na Chynnyrch Domestig Gros (GDP).
Mesurir Gwerth Ychwanegol Gros ar sail prisiau cyfredol, sy'n golygu bod cynnydd dros amser yn adlewyrchu chwyddiant yn ogystal â thwf go iawn. Ni ellir dadansoddi tueddiadau mewn cyfanswm Gwerth Ychwanegol Gros neu Werth Ychwanegol Gros y pen yn hawdd heb ddadchwyddo'r data. Fodd bynnag, nid oes indecsau pris rhanbarthol y gellid eu defnyddio'n hawdd cael gwared ar effaith chwyddiant o'r ffigurau. Felly, gellir seilio cymariaethau tueddiadau naill ai ar y gwahaniaeth rhwng cynnydd rhanbarthol ar brisiau cyfredol neu ar symudiadau sy'n berthynol i gyfartaledd y DU. Byddai'r ddau ddull yn gamarweiniol pe bai cyfradd chwyddiant mewn unrhyw ranbarth yn wahanol i gyfartaledd y DU.
Mae amcangyfrifon o Werth Ychwanegol Gros rhanbarthol ar brisiau sylfaenol a gyflwynwyd yma yn gyson â rhifyn 2015 o UK National Accounts - The Blue Book.

Allweddeiriau

GDP; GVA; Cynnyrch Domestig Gros; Gwerth Ychwanegol Gros