Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Incwm Aelwydydd Crynswth i'w Wario yng Nghymru yn ôl mesur a blwyddyn
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ardal 1[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ardal 2[Hidlo]
-
Ardal 3[Hidlo]
Measure2
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Cydran[Hidlo]
-
Cydran 1
Blwyddyn(Esgynnol)[Hidlo]
[Lleihau]Cyfanswm (£ Miliwn)[Lleihau]£ y pen[Lleihau]Mynegai (DU=100)
[Lleihau]Incwm gwario gros aelwydyddMae incwm gwario gros aelwydydd yn amcangyfrif o\'r swm o arian sydd ar gael i\'r aelwyd ei wario neu ei gynilo. Mae\'n gyfwerth â\'r gormodedd incwm (gan gynnwys enillion, pensiynau, buddsoddiadau, budd-daliadau ac ati) dros wariant.Cliciwch yma i ddidoliIncwm gwario gros aelwydyddMae incwm gwario gros aelwydydd yn amcangyfrif o\'r swm o arian sydd ar gael i\'r aelwyd ei wario neu ei gynilo. Mae\'n gyfwerth â\'r gormodedd incwm (gan gynnwys enillion, pensiynau, buddsoddiadau, budd-daliadau ac ati) dros wariant.[Lleihau]Incwm gwario gros aelwydyddMae incwm gwario gros aelwydydd yn amcangyfrif o\'r swm o arian sydd ar gael i\'r aelwyd ei wario neu ei gynilo. Mae\'n gyfwerth â\'r gormodedd incwm (gan gynnwys enillion, pensiynau, buddsoddiadau, budd-daliadau ac ati) dros wariant.Cliciwch yma i ddidoliIncwm gwario gros aelwydyddMae incwm gwario gros aelwydydd yn amcangyfrif o\'r swm o arian sydd ar gael i\'r aelwyd ei wario neu ei gynilo. Mae\'n gyfwerth â\'r gormodedd incwm (gan gynnwys enillion, pensiynau, buddsoddiadau, budd-daliadau ac ati) dros wariant.[Lleihau]Incwm gwario gros aelwydyddMae incwm gwario gros aelwydydd yn amcangyfrif o\'r swm o arian sydd ar gael i\'r aelwyd ei wario neu ei gynilo. Mae\'n gyfwerth â\'r gormodedd incwm (gan gynnwys enillion, pensiynau, buddsoddiadau, budd-daliadau ac ati) dros wariant.Cliciwch yma i ddidoliIncwm gwario gros aelwydyddMae incwm gwario gros aelwydydd yn amcangyfrif o\'r swm o arian sydd ar gael i\'r aelwyd ei wario neu ei gynilo. Mae\'n gyfwerth â\'r gormodedd incwm (gan gynnwys enillion, pensiynau, buddsoddiadau, budd-daliadau ac ati) dros wariant.
Cliciwch yma i ddidoliPrif incwmMae balans prif incwm yn deillio o gyfranogiad unigolion yn y broses gynhyrchu, er enghraifft, fel gweithwyr yn darparu llafur neu drwy berchnogaeth asedau a/neu o hunangyflogaeth namyn prif ddefnydd yr eiddo.Cliciwch yma i ddidoliIncwm eilaiddMae balans incwm eiliadd yn cael ei dderbyn yn sgil ailddosbarthu incwm, er enghraifft, pensiynau a budd-daliadau namyn defnydd eilaidd sef taliadau nad ydynt yn rhai dewisol yn bennaf, h.y. trethi a chyfraniadau cymdeithasol at Yswiriant Gwladol.Cliciwch yma i ddidoliPrif incwmMae balans prif incwm yn deillio o gyfranogiad unigolion yn y broses gynhyrchu, er enghraifft, fel gweithwyr yn darparu llafur neu drwy berchnogaeth asedau a/neu o hunangyflogaeth namyn prif ddefnydd yr eiddo.Cliciwch yma i ddidoliIncwm eilaiddMae balans incwm eiliadd yn cael ei dderbyn yn sgil ailddosbarthu incwm, er enghraifft, pensiynau a budd-daliadau namyn defnydd eilaidd sef taliadau nad ydynt yn rhai dewisol yn bennaf, h.y. trethi a chyfraniadau cymdeithasol at Yswiriant Gwladol.Cliciwch yma i ddidoliPrif incwmMae balans prif incwm yn deillio o gyfranogiad unigolion yn y broses gynhyrchu, er enghraifft, fel gweithwyr yn darparu llafur neu drwy berchnogaeth asedau a/neu o hunangyflogaeth namyn prif ddefnydd yr eiddo.Cliciwch yma i ddidoliIncwm eilaiddMae balans incwm eiliadd yn cael ei dderbyn yn sgil ailddosbarthu incwm, er enghraifft, pensiynau a budd-daliadau namyn defnydd eilaidd sef taliadau nad ydynt yn rhai dewisol yn bennaf, h.y. trethi a chyfraniadau cymdeithasol at Yswiriant Gwladol.
1997(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.29,076(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-2,280(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu26,796(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.10,044(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-788(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu9,256(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.82.2(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.48.687.4
1998(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.29,816(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-2,872(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu26,945(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.10,283(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-990(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu9,29380.7(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.51.1(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu85.9
1999(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.31,123(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-2,946(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu28,177(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.10,730(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-1,016(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu9,71480.6(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.50.2(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu86.0
2000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.33,151(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-3,308(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu29,843(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.11,404(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-1,138(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu10,26679.8(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.47.2(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu86.4
2001(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.34,367(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-3,259(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu31,108(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.11,809(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-1,120(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu10,689(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.79.7(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.45.4(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu86.6
2002(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.34,570(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-2,463(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu32,107(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.11,827(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-843(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu10,98578.3(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.34.087.0
2003(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.37,079(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-3,599(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu33,480(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.12,622(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-1,225(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu11,397(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.80.8(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.47.1(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu87.5
2004(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.39,228(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-4,176(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu35,052(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.13,264(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-1,412(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu11,852(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.80.8(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.49.2(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu87.5
2005(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.40,727(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-4,664(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu36,063(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.13,716(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-1,571(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu12,145(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.79.9(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.50.1(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu86.6
2006(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.42,207(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-4,806(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu37,401(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.14,136(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-1,610(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu12,527(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.78.9(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.48.8(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu85.7
2007(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.44,275(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-5,497(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu38,778(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.14,727(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-1,829(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu12,899(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.78.0(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.51.1(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu84.3
2008(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.45,714(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-5,128(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu40,586(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.15,108(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-1,695(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu13,41378.9(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.48.8(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu85.5
2009(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.43,913(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-3,124(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu40,789(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.14,450(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-1,028(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu13,42377.3(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.37.3(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu84.1
2010(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.45,788(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-4,125(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu41,662(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.15,012(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-1,353(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu13,660(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.78.0(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.43.4(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu84.7
2011(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.46,275(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-3,730(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu42,545(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.15,104(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-1,217(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu13,887(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.78.3(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.40.6(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu85.2
2012(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.46,104(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-2,208(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu43,896(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.14,998(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-718(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu14,27977.3(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.28.3(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu84.6
2013(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.47,613(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-2,696(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu44,91715,447(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-875(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu14,57276.2(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.32.2(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu83.1
2014(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.48,535(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-2,224(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu46,311(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.15,697(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-719(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu14,977(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.75.6(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.26.9(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu82.9
2015(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.50,222(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-2,308(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu47,914(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.16,205(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-745(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu15,46174.2(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.26.7(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu81.2
2016(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.50,775(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-2,420(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu48,355(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.16,310(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-777(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu15,533(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.73.7(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.27.0(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu80.7
2017(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.52,968(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-2,908(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu50,060(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.16,949(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-930(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu16,01874.4(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.30.0(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu81.3
2018(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.55,400(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-3,222(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu52,178(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.17,651(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-1,027(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu16,624(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.74.6(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.32.1(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu81.3
2019(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.57,019(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-3,303(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu53,715(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.18,085(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-1,048(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu17,037(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.74.1(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.31.8(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu80.7
2020(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.56,382(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-1,866(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu54,516(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.17,789(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.-589(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu17,200(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.74.9(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.20.8(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu82.3
2021(p) The data item is provisional.59,808(p) The data item is provisional.-3,793(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon56,015(p) The data item is provisional.19,259(p) The data item is provisional.-1,221(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon18,038(p) The data item is provisional.76.0(p) The data item is provisional.33.3(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon83.2

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r data'n rhoi amcangyfrifon o incwm gwario gros aelwydydd ar gyfer rhanbarthau a gwledydd y DU, ac is-ranbarthau Cymru ar gyfer y cyfnod 1997 i 2015.

Casgliad data a dull cyfrifo

Incwm gwario gros aelwydydd yw un o'r balansau a ddangosir yn yr adran aelwydydd o'r Cyfrifon Cenedlaethol. Mewn gwirionedd mae'r sector yn cynnwys aelwydydd, unig fasnachwyr a sefydliadau di-elw sy'n gwasanaethu aelwydydd (megis prifysgolion ac elusennau).

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

1997 i 2021

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.

Teitl

Incwm Gwario Gros Aelwydydd

Diweddariad diwethaf

15 Medi 2023 15 Medi 2023

Diweddariad nesaf

Haf 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifon Rhanbarthol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

Ystadegau.MarchnadLafur@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Rhanbarthau NUTS3 yr UE

Cwmpas daearyddol

Rhanbarthau'r DU

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Pan gafodd ei gyhoeddi yn wreiddiol, o ganlyniad i gwall wrth brosesu roedd gwerthoedd Gogledd Iwerddon a'r Alban wedi cael eu cam-labelu fel ei gilydd. Ers 3 Medi 2021 mae'r Gwledydd hyn bellach yn dangos y gwerthoedd cywir.

Mae incwm gwario gros aelwydydd yn amcangyfrif o'r swm o arian sydd ar gael i aelwydydd i'w wario ar dreuliant neu ei gynilo. Mae'n gyfwerth â'r gwarged incwm (gan gynnwys enillion, pensiynau, buddsoddiadau, budd-daliadau ac ati) dros wariant sy'n gysylltiedig â'u hincwm (trethi, perchnogaeth eiddo a darparu ar gyfer pensiynau yn y dyfodol).
Mae incwm gwario gros aelwydydd yn cynnwys balans y prif incymau llai balans yr incymau eilaidd. Mae balans y prif incymau'n ganlyniad i gyfranogiad unigolion yn y broses gynhyrchu, er enghraifft, fel cyflogeion sy'n darparu llafur neu drwy berchnogaeth ar asedau a/neu o hunangyflogaeth llai prif ddefnyddiau sy'n cynnwys incwm eiddo a delir, h.y. rhent ar dir a llog a delir ar forgeisi a benthyciadau eraill. Ceir balans yr incymau eilaidd o ganlyniad i ailddosbarthu incwm, er enghraifft, pensiynau a budd-daliadau llai defnyddiau eilaidd sydd yn bennaf yn daliadau annewisol, h.y. trethi a chyfraniadau cymdeithasol i Yswiriant Gwladol.
Mae'r amcangyfrifon o incwm gwario gros aelwydydd a ddangosir yma'n gyson ag argraffiad 2016 o Gyfrifon Cenedlaethol y DU - The Blue Book.

I gael rhagor o wybodaeth am ansawdd a methodoleg y data, gweler adroddiad gwybodaeth am ansawdd a methodoleg Incwm Cartrefi Gros Rhanbarthol y Swyddfa Ystadegau Gwladol: https://cy.ons.gov.uk/economy/regionalaccounts/grossdisposablehouseholdincome/methodologies/regionalgrossdisposablehouseholdincomeqmi

Allweddeiriau

Incwm Aelwydydd